biztonsági mn és fn 

I. mn 18A

1. ’vmely közösség, kül. állam társadalmi, politikai viszonyainak, ill. az emberek életkörülményeinek biztonságára vonatk., annak megteremtésével kapcs., azt célzó v. szabályozó’ ❖ Orsini merénylete után a franczia kormány ama hirhedett „biztonsági törvényt” (melly puszta gyanura a legszigorubb rendeleteket diktálta) a senátus elé terjeszté (1859 Vasárnapi Újság CD56) | A bajor országgyűlés rendkivüli biztonsági intézkedések közt ma ült össze (1919 Világ 2115001, 5) | biztonsági szerződés (1953 Szabad Nép aug. 7. C0400, 4) | biztonsági egyezmény (1953 Szabad Nép aug. 11. C0400, 3) | biztonsági és külpolitikai kérdésekben (1985 Borbándi Gyula 9811016, 388) | [Sztálin] szövetségesei elismerik biztonsági érdekeit (1992 Berend T. Iván 2027035, 39).

1a. (tulajdonnév részeként is) ’társadalom, állam(közösség) békéjének, (belső) biztonságának v. (állam)rendjének megóvásáért felelős, azért tevékenykedő 〈szervezet, intézmény〉, ill. ilyen szervezet, intézmény tagjaként működő 〈személy〉’ ❖ a nép kivánsága szerint, a képviselők házából uj biztonsági bizottmány alakíttatott (1848 Kossuth Hírlapja CD61) | biztonsági rendészet (1915 RévaiNagyLex. C5708, 343) | a Biztonsági Tanács New Yorkban vasárnap este rendkívüli ülésen tárgyalta meg a magyarországi helyzetet (1958 Méray Tibor 9434003, 222) | az ÁVH az alárendelt más biztonsági szervekkel együtt külön állam lett az államban (1978 Fehérváry István 1047001, 126) | egy volt biztonsági ügynök […], a Brit Titkosszolgálat visszavonult és jelenleg Ausztráliában élő tagjának emlékezete (1991 Heti Világgazdaság 2014024, 38) | Biztonsági források szerint (1994 Magyar Hírlap CD09) | Csecsenföld biztonsági minisztere elmondta, hogy a biztonsági erők szerda éjjel rohamoztak meg egy házat […] Groznijban, mert értesítést kaptak arról, hogy a túszok ott vannak (1998 Magyar Hírlap CD09).

2. ’vkinek v. vminek a veszélytől, kártól való védettségére, ill. vminek a biztonságos, veszélyeket kizáró működésére vonatk., azzal kapcs., azt célzó’ ❖ csekélyebb biztonsági esélyek közt életét kockázó emberhöz (1884 Vajda János 8503071, 77) | a tengeri kereskedelmi hajók üzembehelyezésének engedélyezésére, az azokon teendő biztonsági intézkedésekre (1913 RévaiNagyLex. C5703, 348) | körbejárják a bűzlő telepet a földpad szélén, mely a horhosnak beillő mélyedést körülveszi. A földpad biztonsági célt szolgál, az öngyulladás veszélye mindig fönnáll (1971 Mészöly Miklós 9439004, 773) | Semmibe veszi a biztonsági előírásokat (1979 Haraszti Miklós 9814003, 31) | Biológiai Laboratóriumok Biztonsági Kézikönyve (1987 Kállai László 1074005, 74) | a paksi atomerőmű nemzetközileg is elismert jó biztonsági jellemzőiben (1991 Markó László 2037006, 1458) | a számítógép biztonságilag sérülékeny memóriájában (1999 Byte Magazin CD38).

2a. ’fontos személyek, intézmények, ill. vagyontárgyak, ingatlanok védelmével megbízott (fegyveres) 〈személy(ek csoportja)〉’ ❖ meghalván, hogy a félelmes Rika erdőségein kell áthatolniok, a székelyek főkapitányától biztonsági kiséretet kértek (1868 Orbán Balázs CD22) | János királynak támogatására csak egy minimális 3000 főnyi biztonsági őrséget hagyván vissza (1940 Bánlaky József CD16) | A bérgyilkos sem élte túl áldozatát. A biztonsági emberek végeztek vele (1991 Tények könyve CD37) | biztonsági őr a legnagyobb svájci banknál (1997 Magyar Hírlap CD09) | [a titkosszolgálati] tisztek a nyugállományba vonulás után többnyire különböző biztonsági cégek alkalmazottaiként [dolgoznak] (1999 Magyar Hírlap CD09).

2b. (átv is) ’kül. a testi épséget v. vki tulajdonának a biztonságát fenyegető veszély, baj elhárítására, kizárására való, arra alkalmas, az ellen biztonságot nyújtó, es. veszélyre figyelmeztető 〈tárgy, eszköz, berendezés stb.〉’ ❖ az önkormányzati intézvények biztonsági szellentyük a forradalmak ellen (1870 k. Kossuth Lajos CD32) | [a gépen] nagyot füttyentett egy biztonsági szelep (1872 Jókai Mór CD18) | biztonsági oszlopok (1876 Szinnyei József CD40) | Mann-féle biztonsági zsebek! […] Nincs többé zsebtolvajlás! Nincs többé zsebmetszés! (1909 Budapesti Hírlap márc. 28. C4697, 47) | biztonsági lakatok (1937 Kárpáti Aurél CD10) | az udvarról a lépcsőházba vezető ajtó […] biztonsági retesszel való ellátása (1963 Magyar Könyvszemle CD40) | [a metróban] az kísértette meg, hogy a „biztonsági sáv” peremén állva, egy széles lendülettel a közeledő szerelvény elé veti magát (1979 Hajnóczy Péter 9215001, 24) | tengeri biztonsági és vészjelző (1988 Tények könyve CD37) | biztonsági kamerák pásztáznak bankokban (1995 Természet Világa CD50) | [mostantól] csak Huzella Péter vagyok. Nincs ott a nevem körül, alatt, fölött biztonsági hálóként a Kaláka neve (1996 Magyar Hírlap CD09) | biztonsági karosszériastruktúra (2000 Magyar Hírlap CD09) biztonsági öv ’〈gépjárműben, repülőgépen:〉 az a rögzíthető pánt, amely rögzített állapotban baleset esetén az ülésben tartja a vezetőt, ill. az utasokat’ ❖ A gép földet ért, az ilyenkor szokásos kapkodás: a biztonsági öv kioldása, néhány gyors rántás meggyűrődött ruházatán (1988 Kertész Imre² CD41) | [a légzsák] mintegy befejezi azt a feladatot, amit a biztonsági öv már megkezdett, amikor az ülésben a helyén tartotta a testet, s a mellkas és a fej kezdeti elmozdulását is mérsékelte (1995 Magyar Hírlap CD09) | [az autó] biztonságát növeli egyebek között a hátul középen is hárompontosan szerelt biztonsági öv (1999 Figyelő CD2601).

2c. ’biztonságosan (fel)használható(vá tett) 〈anyag, eszköz〉’ ❖ Biztonsági gyujtók – Sicherheitszűnder (1879 Betűsoros árulajstrom C1111, 133) | biztonsági robbantó pornak (1897 PallasLex. CD02) | A ma csaknem kizárólagosan használt, úgynevezett biztonsági gyufát Böttger frankfurti tanár gyártotta először Németországban 1848 (1927 TolnaiÚjLex. C5723, 89) | [A Bányászati Múzeumban] külön teremben nyert elhelyezést a világítás fejlődését bemutató gyűjtemény a nyíltlángú római mécsestől a modern biztonsági lámpákig (1960 Faller Jenő CD52) | [a filmeket] átmásolják biztonsági, nem gyúlékony anyagra (1992 Barabás Klára ford. 2010012, 65) | a két-három milliméter vastagságú biztonsági üveglap nem okozhat sérülést, mivel […] mint a gépkocsik szélvédője, ez sem törik darabjaira (1995 Magyar Hírlap CD09) biztonsági tű (kissé rég) ’biztosítótű’ ❖ A nyomorúság inspirálhatta a „biztonsági tű” feltalálóját (1908 Bresztovszky Ernő CD10) | Vékony vászonnal lekötik a koporsó tetejét, kétoldalt biztonsági tüvel megtüzik (1911 Pásztor Árpád 9519016, 232) | A fibulák, csattok, a bronzkor biztonsági tűi, egyúttal a nők legkedveltebb ékszerei voltak (1926 TolnaiÚjLex. C5719, 287) | Budapesti VIII. kerületi Vas-utcai Felső kereskedelmi iskola jelvénye, biztonsági tűvel (1939 Lauringer Ernő CD52).

3. ’előre nem látható, rendkívüli helyzet v. veszély esetére előkészített, tartalékolt stb., ill. akkor (fel)használható 〈dolog〉, ill. ilyen helyzetre kijelölt 〈személy〉’ ❖ Biztonság kedvéért alkalmaznak még egy biztonsági regulátort is, mely akkor jön működésbe, ha a főregulátor fölmondja a szolgálatot (1925 RévaiNagyLex. C5714, 528) | Áramszünet volt. Addig még nem látta a szedőterem biztonsági lámpasorát, a régimódi cifra világítótesteket: a mennyezet alatt meghúzódva erre a napra vártak (1978 Lengyel Péter 9397004, 411) | Biztonsági tartalékként a kapitány még két játékost jelölt meg [a labdarúgó-mérkőzésre] (1994 Magyar Hírlap CD09) | Budapest ellátásának biztonsági készletéből (1999 Magyar Hírlap CD09) | az adatvesztés megelőzése miatt […] készítsen biztonsági mentést az adatairól (1999 Magyar Hírlap CD09) | Az integráció keresztgaranciával védi a szektor biztonságát, azaz a bank és a takarékszövetkezetek kölcsönösen felelnek egymásért. A garancia eszköze egy biztonsági alap (2000 Magyar Hírlap CD09).

3a. ’olyan 〈tevékenység〉, amellyel előre nem látható, rendkívüli helyzetre v. veszélyre készülnek fel’ ❖ Az ipari tárca elkészítette a földgáz biztonsági készletezéséről szóló, s azt szabályozni hivatott törvényjavaslatot (1994 Magyar Hírlap CD09) | A reáljövedelmek csökkenése közepette ily mértékben gyarapodó lakossági tartalékok a megtakarítási hajlandóság számottevő növekedéséről árulkodnak. (Más kérdés, hogy ezt a hajlandóságot sok esetben a jövőtől való félelem motiválja, és leginkább biztonsági tartalékképzésnek tudható be.) (1997 Figyelő CD2601) | Biztonsági mentés merevlemezre (1998 Byte Magazin ford. CD38).

4. (Sp) ’az elért eredmény megtartását célzó (védekező) 〈játék〉’ ❖ A magyar [vízilabda]csapat most biztonsági játékra törekszik. A cél: az eredmény megtartása (1949 Szabad Nép szept. 8. C4872, 1) | a biztonsági játékra törekvő, elöregedett Milant […] elsöpri a fiatalos lendületű támadófutballt játszó Ajax (1995 Magyar Hírlap CD09) | Volt egy 25 méteres Keller-kapáslövés, aztán semmi, csupán amolyan biztonsági foci (2000 Magyar Hírlap CD09).

5. (Kat is) ’kül. vmely közösség, állam, terület biztonságát, (katonai) védelmét szolgáló (védett, ellenőrzött stb.) 〈terület〉’ ❖ Biztonsági körlet az az öv, amelyen belül valamely csapatnak a biztonsági szolgálatot végeznie kell (1911 RévaiNagyLex. C5699, 374) | Izrael biztonsági zónaként megszállva tart egy 20 km széles határsávot, libanoni területen (1991 Tények könyve CD37) | a Fehér Ház tetején őrködő mesterlövészek rálőttek-e a gépre, amikor az berepült az elnöki palota biztonsági zónájába (1994 Magyar Hírlap CD09) | 1941. április 18-án hivatalosan bejelentették, hogy az amerikai kormány az ország biztonsági övezetét a 26. hosszúsági fokig, azaz az Atlanti-óceán közepéig kitolja. Ebben az övezetben a tengelyhatalmak hajóinak tevékenysége igen korlátozottá vált (1997 Nagy László³ CD17).

5a. (katonailag, politikailag) szemben álló v. ellenérdekelt csoportok, nemzetek, államok stb. területe, (befolyási) övezete között kialakított, azok elválasztását célzó, lehetséges konfliktusait megakadályozó 〈terület〉, ill. ilyen csoportok, népek között elhelyezkedő 〈közösség〉’ ❖ az udvari politika […] idegen elemekből akart biztonsági övet építeni a megbízhatatlannak tekintett s a Rákóczi-felkelés után török felé való fordulással gyanúsított magyarsággal szemben (1941 Magyar művelődéstörténet CD43) | UEFA-előírás, hogy a [futball]pálya és a nézőtér között hatméteres biztonsági sávnak kell lennie (1998 Magyar Hírlap CD09) | Koszovó területén […] öt kilométeres biztonsági sávot alakítanának ki, és a zónahatáron nemzetközi erők állomásoznának (2000 Magyar Hírlap CD09).

II. fn 1A3 (rendsz. tbsz-ban) (sajtó)

1. ’állam (belső) biztonságának megóvásáért, ill. az államrend védelméért felelős, azért tevékenykedő szervezet vmely tagja’ ❖ A külső és belső biztonság érdekében [Ausztriában] új határvédelmi csapatot állítanak szolgálatba, javítják a biztonságiak felszerelését (1994 Magyar Hírlap CD09) | Borisz Jelcin orosz elnök kiszélesítette a KGB utódszervezetének, a biztonsági szolgálatnak a jogkörét, amely ezután parancs nélkül is végezhet házkutatást. Az elnök felhatalmazása feljogosítja a biztonságiakat az elektronikus megfigyelésre, ezenkívül újjáéleszti a külföldi hírszerzést is (1995 Magyar Hírlap CD09) | [Hruscsov] ismét elkezdte rázni az öklét, ezúttal az orrom előtt. Ezzel nemcsak engem ért sértés, hanem az egész pártvezetést. A közelben sokan tartózkodtak – sofőrök, biztonságiak, szovjet tisztek (1996 Rubicon ford. CD17).

2. ’fontos személyek, intézmények, rendezvények, ill. vagyontárgyak, ingatlanok védelmével megbízott (fegyveres) személy’ ❖ a reptéri biztonságiak főnöke mutatta be, hogy mit is lehet látni a túloldalról, a két párhuzamosan működő ellenőrző képernyőn (1994 Magyar Hírlap CD09) | II. János Pál és kísérete helikopterekkel indult Pannonhalmára. (Sokáig egyébként kérdéses volt, hogy az időjárás lehetővé teszi-e a repülést, de a szél és az eső ellenére a biztonságiak végül a helikopteres utazás mellett döntöttek.) (1996 Magyar Hírlap CD09) | A jó „biztonsági” […] pénzbe kerül. Meg kell fizetni. Háromszáz forint körül kezdődik óránként és személyenként a kutyás, fegyveres őr ára (1996 Magyar Hírlap CD09) | pénzkísérő biztonságiak (1998 Magyar Hírlap CD09) | A részeg drukkerek összecsaptak a biztonságiakkal (2000 Magyar Hírlap CD09).

Ö: állam~, nemzet~.

ÖU: bel~, köz~.

Vö. ÉrtSz.; ÉKsz.

biztonsági melléknév és főnév
I. melléknév 18A
1.
vmely közösség, kül. állam társadalmi, politikai viszonyainak, ill. az emberek életkörülményeinek biztonságára vonatk., annak megteremtésével kapcs., azt célzó v. szabályozó
Orsini merénylete után a franczia kormány ama hirhedett „biztonsági törvényt” (melly puszta gyanura a legszigorubb rendeleteket diktálta) a senátus elé terjeszté
(1859 Vasárnapi Újság)
A bajor országgyűlés rendkivüli biztonsági intézkedések közt ma ült össze
(1919 Világ)
biztonsági szerződés
(1953 Szabad Nép aug. 7.)
biztonsági egyezmény
(1953 Szabad Nép aug. 11.)
biztonsági és külpolitikai kérdésekben
(1985 Borbándi Gyula)
[Sztálin] szövetségesei elismerik biztonsági érdekeit
(1992 Berend T. Iván)
1a. (tulajdonnév részeként is)
társadalom, állam(közösség) békéjének, (belső) biztonságának v. (állam)rendjének megóvásáért felelős, azért tevékenykedő 〈szervezet, intézmény〉, ill. ilyen szervezet, intézmény tagjaként működő 〈személy〉
a nép kivánsága szerint, a képviselők házából uj biztonsági bizottmány alakíttatott
(1848 Kossuth Hírlapja)
biztonsági rendészet
(1915 RévaiNagyLex.)
a Biztonsági Tanács New Yorkban vasárnap este rendkívüli ülésen tárgyalta meg a magyarországi helyzetet
(1958 Méray Tibor)
az ÁVHÁllamvédelmi Hatóság az alárendelt más biztonsági szervekkel együtt külön állam lett az államban
(1978 Fehérváry István)
egy volt biztonsági ügynök […], a Brit Titkosszolgálat visszavonult és jelenleg Ausztráliában élő tagjának emlékezete
(1991 Heti Világgazdaság)
Biztonsági források szerint
(1994 Magyar Hírlap)
Csecsenföld biztonsági minisztere elmondta, hogy a biztonsági erők szerda éjjel rohamoztak meg egy házat […] Groznijban, mert értesítést kaptak arról, hogy a túszok ott vannak
(1998 Magyar Hírlap)
2.
vkinek v. vminek a veszélytől, kártól való védettségére, ill. vminek a biztonságos, veszélyeket kizáró működésére vonatk., azzal kapcs., azt célzó
csekélyebb biztonsági esélyek közt életét kockázó emberhöz
(1884 Vajda János)
a tengeri kereskedelmi hajók üzembehelyezésének engedélyezésére, az azokon teendő biztonsági intézkedésekre
(1913 RévaiNagyLex.)
körbejárják a bűzlő telepet a földpad szélén, mely a horhosnak beillő mélyedést körülveszi. A földpad biztonsági célt szolgál, az öngyulladás veszélye mindig fönnáll
(1971 Mészöly Miklós)
Semmibe veszi a biztonsági előírásokat
(1979 Haraszti Miklós)
Biológiai Laboratóriumok Biztonsági Kézikönyve
(1987 Kállai László)
a paksi atomerőmű nemzetközileg is elismert jó biztonsági jellemzőiben
(1991 Markó László)
a számítógép biztonságilag sérülékeny memóriájában
(1999 Byte Magazin)
2a.
fontos személyek, intézmények, ill. vagyontárgyak, ingatlanok védelmével megbízott (fegyveres) 〈személy(ek csoportja)
meghalván, hogy a félelmes Rika erdőségein kell áthatolniok, a székelyek főkapitányától biztonsági kiséretet kértek
(1868 Orbán Balázs)
János királynak támogatására csak egy minimális 3000 főnyi biztonsági őrséget hagyván vissza
(1940 Bánlaky József)
A bérgyilkos sem élte túl áldozatát. A biztonsági emberek végeztek vele
(1991 Tények könyve)
biztonsági őr a legnagyobb svájci banknál
(1997 Magyar Hírlap)
[a titkosszolgálati] tisztek a nyugállományba vonulás után többnyire különböző biztonsági cégek alkalmazottaiként [dolgoznak]
(1999 Magyar Hírlap)
2b. (átv is)
kül. a testi épséget v. vki tulajdonának a biztonságát fenyegető veszély, baj elhárítására, kizárására való, arra alkalmas, az ellen biztonságot nyújtó, es. veszélyre figyelmeztető 〈tárgy, eszköz, berendezés stb.〉
az önkormányzati intézvények biztonsági szellentyük a forradalmak ellen
(1870 k. Kossuth Lajos)
[a gépen] nagyot füttyentett egy biztonsági szelep
(1872 Jókai Mór)
biztonsági oszlopok
(1876 Szinnyei József)
Mann-féle biztonsági zsebek! […] Nincs többé zsebtolvajlás! Nincs többé zsebmetszés!
(1909 Budapesti Hírlap márc. 28.)
biztonsági lakatok
(1937 Kárpáti Aurél)
az udvarról a lépcsőházba vezető ajtó […] biztonsági retesszel való ellátása
(1963 Magyar Könyvszemle)
[a metróban] az kísértette meg, hogy a „biztonsági sáv” peremén állva, egy széles lendülettel a közeledő szerelvény elé veti magát
(1979 Hajnóczy Péter)
tengeri biztonsági és vészjelző
(1988 Tények könyve)
biztonsági kamerák pásztáznak bankokban
(1995 Természet Világa)
[mostantól] csak Huzella Péter vagyok. Nincs ott a nevem körül, alatt, fölött biztonsági hálóként a Kaláka neve
(1996 Magyar Hírlap)
biztonsági karosszériastruktúra
(2000 Magyar Hírlap)
biztonsági öv
〈gépjárműben, repülőgépen:〉 az a rögzíthető pánt, amely rögzített állapotban baleset esetén az ülésben tartja a vezetőt, ill. az utasokat
A gép földet ért, az ilyenkor szokásos kapkodás: a biztonsági öv kioldása, néhány gyors rántás meggyűrődött ruházatán
(1988 Kertész Imre²)
[a légzsák] mintegy befejezi azt a feladatot, amit a biztonsági öv már megkezdett, amikor az ülésben a helyén tartotta a testet, s a mellkas és a fej kezdeti elmozdulását is mérsékelte
(1995 Magyar Hírlap)
[az autó] biztonságát növeli egyebek között a hátul középen is hárompontosan szerelt biztonsági öv
(1999 Figyelő)
2c.
biztonságosan (fel)használható(vá tett) 〈anyag, eszköz〉
Biztonsági gyujtók – Sicherheitszűnder
(1879 Betűsoros árulajstrom)
biztonsági robbantó pornak
(1897 PallasLex.)
A ma csaknem kizárólagosan használt, úgynevezett biztonsági gyufát Böttger frankfurti tanár gyártotta először Németországban 1848
(1927 TolnaiÚjLex.)
[A Bányászati Múzeumban] külön teremben nyert elhelyezést a világítás fejlődését bemutató gyűjtemény a nyíltlángú római mécsestől a modern biztonsági lámpákig
(1960 Faller Jenő)
[a filmeket] átmásolják biztonsági, nem gyúlékony anyagra
(1992 Barabás Klára ford.)
a két-három milliméter vastagságú biztonsági üveglap nem okozhat sérülést, mivel […] mint a gépkocsik szélvédője, ez sem törik darabjaira
(1995 Magyar Hírlap)
biztonsági tű
(kissé rég)
A nyomorúság inspirálhatta a „biztonsági tű” feltalálóját
(1908 Bresztovszky Ernő)
Vékony vászonnal lekötik a koporsó tetejét, kétoldalt biztonsági tüvel megtüzik
(1911 Pásztor Árpád)
A fibulák, csattok, a bronzkor biztonsági tűi, egyúttal a nők legkedveltebb ékszerei voltak
(1926 TolnaiÚjLex.)
Budapesti VIII. kerületi Vas-utcai Felső kereskedelmi iskola jelvénye, biztonsági tűvel
(1939 Lauringer Ernő)
3.
előre nem látható, rendkívüli helyzet v. veszély esetére előkészített, tartalékolt stb., ill. akkor (fel)használható 〈dolog〉, ill. ilyen helyzetre kijelölt 〈személy〉
Biztonság kedvéért alkalmaznak még egy biztonsági regulátort is, mely akkor jön működésbe, ha a főregulátor fölmondja a szolgálatot
(1925 RévaiNagyLex.)
Áramszünet volt. Addig még nem látta a szedőterem biztonsági lámpasorát, a régimódi cifra világítótesteket: a mennyezet alatt meghúzódva erre a napra vártak
(1978 Lengyel Péter)
Biztonsági tartalékként a kapitány még két játékost jelölt meg [a labdarúgó-mérkőzésre]
(1994 Magyar Hírlap)
Budapest ellátásának biztonsági készletéből
(1999 Magyar Hírlap)
az adatvesztés megelőzése miatt […] készítsen biztonsági mentést az adatairól
(1999 Magyar Hírlap)
Az integráció keresztgaranciával védi a szektor biztonságát, azaz a bank és a takarékszövetkezetek kölcsönösen felelnek egymásért. A garancia eszköze egy biztonsági alap
(2000 Magyar Hírlap)
3a.
olyan 〈tevékenység〉, amellyel előre nem látható, rendkívüli helyzetre v. veszélyre készülnek fel
Az ipari tárca elkészítette a földgáz biztonsági készletezéséről szóló, s azt szabályozni hivatott törvényjavaslatot
(1994 Magyar Hírlap)
A reáljövedelmek csökkenése közepette ily mértékben gyarapodó lakossági tartalékok a megtakarítási hajlandóság számottevő növekedéséről árulkodnak. (Más kérdés, hogy ezt a hajlandóságot sok esetben a jövőtől való félelem motiválja, és leginkább biztonsági tartalékképzésnek tudható be.)
(1997 Figyelő)
Biztonsági mentés merevlemezre
(1998 Byte Magazin ford.)
4. (Sp)
az elért eredmény megtartását célzó (védekező) 〈játék〉
A magyar [vízilabda]csapat most biztonsági játékra törekszik. A cél: az eredmény megtartása
(1949 Szabad Nép szept. 8.)
a biztonsági játékra törekvő, elöregedett Milant […] elsöpri a fiatalos lendületű támadófutballt játszó Ajax
(1995 Magyar Hírlap)
Volt egy 25 méteres Keller-kapáslövés, aztán semmi, csupán amolyan biztonsági foci
(2000 Magyar Hírlap)
5. (Kat is)
kül. vmely közösség, állam, terület biztonságát, (katonai) védelmét szolgáló (védett, ellenőrzött stb.) 〈terület〉
Biztonsági körlet az az öv, amelyen belül valamely csapatnak a biztonsági szolgálatot végeznie kell
(1911 RévaiNagyLex.)
Izrael biztonsági zónaként megszállva tart egy 20 kmkilométer széles határsávot, libanoni területen
(1991 Tények könyve)
a Fehér Ház tetején őrködő mesterlövészek rálőttek-e a gépre, amikor az berepült az elnöki palota biztonsági zónájába
(1994 Magyar Hírlap)
1941. április 18-án hivatalosan bejelentették, hogy az amerikai kormány az ország biztonsági övezetét a 26. hosszúsági fokig, azaz az Atlanti-óceán közepéig kitolja. Ebben az övezetben a tengelyhatalmak hajóinak tevékenysége igen korlátozottá vált
(1997 Nagy László³)
5a.
(katonailag, politikailag) szemben álló v. ellenérdekelt csoportok, nemzetek, államok stb. területe, (befolyási) övezete között kialakított, azok elválasztását célzó, lehetséges konfliktusait megakadályozó 〈terület〉, ill. ilyen csoportok, népek között elhelyezkedő 〈közösség〉
az udvari politika […] idegen elemekből akart biztonsági övet építeni a megbízhatatlannak tekintett s a Rákóczi-felkelés után török felé való fordulással gyanúsított magyarsággal szemben
(1941 Magyar művelődéstörténet)
UEFAUnion Européenne de Football Association ’Európai Labdarúgó-szövetség’-előírás, hogy a [futball]pálya és a nézőtér között hatméteres biztonsági sávnak kell lennie
(1998 Magyar Hírlap)
Koszovó területén […] öt kilométeres biztonsági sávot alakítanának ki, és a zónahatáron nemzetközi erők állomásoznának
(2000 Magyar Hírlap)
II. főnév 1A3 (rendsz. tbsz-ban) (sajtó)
1.
állam (belső) biztonságának megóvásáért, ill. az államrend védelméért felelős, azért tevékenykedő szervezet vmely tagja
A külső és belső biztonság érdekében [Ausztriában] új határvédelmi csapatot állítanak szolgálatba, javítják a biztonságiak felszerelését
(1994 Magyar Hírlap)
Borisz Jelcin orosz elnök kiszélesítette a KGBКомитет государственной безопасности ’Állambiztonsági Bizottság’ utódszervezetének, a biztonsági szolgálatnak a jogkörét, amely ezután parancs nélkül is végezhet házkutatást. Az elnök felhatalmazása feljogosítja a biztonságiakat az elektronikus megfigyelésre, ezenkívül újjáéleszti a külföldi hírszerzést is
(1995 Magyar Hírlap)
[Hruscsov] ismét elkezdte rázni az öklét, ezúttal az orrom előtt. Ezzel nemcsak engem ért sértés, hanem az egész pártvezetést. A közelben sokan tartózkodtak – sofőrök, biztonságiak, szovjet tisztek
(1996 Rubicon ford.)
2.
fontos személyek, intézmények, rendezvények, ill. vagyontárgyak, ingatlanok védelmével megbízott (fegyveres) személy
a reptéri biztonságiak főnöke mutatta be, hogy mit is lehet látni a túloldalról, a két párhuzamosan működő ellenőrző képernyőn
(1994 Magyar Hírlap)
II. János Pál és kísérete helikopterekkel indult Pannonhalmára. (Sokáig egyébként kérdéses volt, hogy az időjárás lehetővé teszi-e a repülést, de a szél és az eső ellenére a biztonságiak végül a helikopteres utazás mellett döntöttek.)
(1996 Magyar Hírlap)
A jó „biztonsági[…] pénzbe kerül. Meg kell fizetni. Háromszáz forint körül kezdődik óránként és személyenként a kutyás, fegyveres őr ára
(1996 Magyar Hírlap)
pénzkísérő biztonságiak
(1998 Magyar Hírlap)
A részeg drukkerek összecsaptak a biztonságiakkal
(2000 Magyar Hírlap)
ÖU: belbiztonsági, közbiztonsági
Vö. ÉrtSz.; ÉKsz.

Beállítások