biztosítvány fn 4A (rég)

1. ’vminek a megvalósulását, fennmaradását, működését biztosító feltétel, körülmény’ ❖ a’ köz szabadság biztositványi (1832 Jelenkor C0224, 763) | ezen eredeti hit egyetlen biztosítványa észrevevéseink’, gondolataink’ tárgyilagosságának (1838 Figyelmező C0152, 302) | Fiumei kikötőnkre […] száz és nehány ezer pfrt kivántatik, – s nem is csónakoknak, nem folyói közlekedésnek, hanem gályáknak és tengerhajózásnak fogna szolgálni. – Fiuménak jövendője körül egyik biztositvány lenne (1846 Hetilap CD61).

1a. (felelősségteljes, biztos) ígéret, ill. (személyes, erkölcsi) garancia (vmire)’ ❖ mivel Francziaország a’ fejdelmeknek moralis zálogot vagy biztositványt nem adhat, ezek tőle materialis kezességet fognak kivánni (1832 Jelenkor C0224, 502) | Bástától biztositványt nyertem (1860 Dózsa Dániel C1434, 89) | Engedje meg, Méltóságod, hogy azon hatást, melyet Méltóságodnak mélyen tisztelt leirata követve a hadügyminiszteri biztosítvány által a tiszt urakra tett, – magas tudomására vigyem (1866 Földváry Károly CD32).

2. (Jog is) ’vmely szerződéses v. szolgálati viszonyból eredő kötelezettség, ill. azzal összefüggő egyéb kiadás fedezetéül szolgáló(, letétbe helyezett) vagyoni érték, kül. pénzösszeg’ ❖ fizetési biztositványok […] a közigazgatás és katonaság körébeni cautiók [= óvadékok] letételénél elfogadtatnak (1848 Kossuth Lajos C2748, 166) | Ha valamelly büntett olly időszaki nyomtatvány által követtetett el, mellyért biztositvány van adva, ugy a törvényes büntetésen kivül a biztositványnak egészeni vagy részletes [= részleges] elvesztése […] mondandó ki (1852 Szokolay István 8451005, 58) | [az új egyházkerületi pénztáros] a nála kétségbevonhatlan erkölcsi biztosságon kívül elegendő anyagi biztosítványt is képes kimutatni (1853 Soproni Szemle CD52).

3. ’biztosítási jogviszonyt létrehozó írásos szerződés’ ❖ Biztosítvány; biztosító intézet […] által kiadott biztosító levél (1834 Szófüzér C2854, 9) | minden biztositottnál a bizalom azon mértékben felébredt, hogy a biztositványt káresetben pénzzé tehető valóságos értékpapirnak tekintette, és magát biztositott vagyona iránt tökéletesen megnyugodtnak érezte (1858 Vasárnapi Újság CD56).

J: biztosíték.

Vö. CzF.

biztosítvány főnév 4A (rég)
1.
vminek a megvalósulását, fennmaradását, működését biztosító feltétel, körülmény
a’ köz szabadság biztositványi
(1832 Jelenkor)
ezen eredeti hit egyetlen biztosítványa észrevevéseink’, gondolataink’ tárgyilagosságának
(1838 Figyelmező)
Fiumei kikötőnkre […] száz és nehány ezer pfrtpengő forint kivántatik, – s nem is csónakoknak, nem folyói közlekedésnek, hanem gályáknak és tengerhajózásnak fogna szolgálni. – Fiuménak jövendője körül egyik biztositvány lenne
(1846 Hetilap)
1a.
(felelősségteljes, biztos) ígéret, ill. (személyes, erkölcsi) garancia (vmire)
mivel Francziaország a’ fejdelmeknek moralis zálogot vagy biztositványt nem adhat, ezek tőle materialis kezességet fognak kivánni
(1832 Jelenkor)
Bástától biztositványt nyertem
(1860 Dózsa Dániel)
Engedje meg, Méltóságod, hogy azon hatást, melyet Méltóságodnak mélyen tisztelt leirata követve a hadügyminiszteri biztosítvány által a tiszt urakra tett, – magas tudomására vigyem
(1866 Földváry Károly)
2. (Jog is)
vmely szerződéses v. szolgálati viszonyból eredő kötelezettség, ill. azzal összefüggő egyéb kiadás fedezetéül szolgáló(, letétbe helyezett) vagyoni érték, kül. pénzösszeg
fizetési biztositványok […] a közigazgatás és katonaság körébeni cautiók [= óvadékok] letételénél elfogadtatnak
(1848 Kossuth Lajos)
Ha valamelly büntett olly időszaki nyomtatvány által követtetett el, mellyért biztositvány van adva, ugy a törvényes büntetésen kivül a biztositványnak egészeni vagy részletes [= részleges] elvesztése […] mondandó ki
(1852 Szokolay István)
[az új egyházkerületi pénztáros] a nála kétségbevonhatlan erkölcsi biztosságon kívül elegendő anyagi biztosítványt is képes kimutatni
(1853 Soproni Szemle)
3.
biztosítási jogviszonyt létrehozó írásos szerződés
Biztosítvány; biztosító intézet […] által kiadott biztosító levél
(1834 Szófüzér)
minden biztositottnál a bizalom azon mértékben felébredt, hogy a biztositványt káresetben pénzzé tehető valóságos értékpapirnak tekintette, és magát biztositott vagyona iránt tökéletesen megnyugodtnak érezte
(1858 Vasárnapi Újság)
Vö. CzF.

Beállítások