biztosság² fn 3A8

1. ’biztosi állás, tisztség, ill. megbíz(at)ás’ ❖ Felséges Urunk […] a’ Bukarestben lév visgálódás Biztosságát […] Mitrovszky Ur  Exjára bizta (1791 Magyar Kurír C0318, 386) | Magamra akarnám-e vállalni az e tárgy körülti biztosságot (1835 Széchenyi István CD1501) | kézmű- és kisipari miniszteri biztossággal bizatott meg (1927 RévaiNagyLex. C5716, 469) | Széchenyi naplói tanúsítják, hogy Eötvös támogatja az ő teljhatalmú királyi biztosságát (1951 Sőtér István 9613009, 78) | Hans van den Broek: az EU külügyi biztosa […]. A külügyi biztosságot annak köszönheti, hogy jól ismeri a balkáni ügyeket (1995 Magyar Hírlap CD09).

1a. (rég) ’biztos által végzett, a biztos megbízatásával összefüggő tevékenység, eljárás’ ❖ A’ Bíztosság 2 egész napokig tart (1794 Bécsi Magyar Merkurius C0343, 1527) | [a levélnek] kétségbe hozatott értelme eránt már el-kezdett Királyi Bíztosság folytattassék (1798 Nánásy Benjámin C3301, 53) | Fogadjuk el hittel és türelemmel a királyi biztosság május elejére tett terminusát (1880 Mikszáth Kálmán 8312077, 106).

1b. ’biztos által vezetett, az ő tevékenységét segítő intézmény, hivatal, ill. ennek épülete’ ❖ Los Idolos vagy rövidebben Los [szigete], ángol biztosságokkal (1831 Zádor Elek 8532010, 171) | [II. József] a régi megyerendszer helyett felosztotta az országot kerületi biztosságokra (1860 Jókai Mór CD18) | [Bakay] jóllakott a királyi biztosság udvarán (1880 Mikszáth Kálmán 8312091, 137) | az ENSZ Menekültügyi Biztosságának az a véleménye, hogy a menekülés helye a menekült országának szomszédságában és nem attól távolabb van (1995 Országgyűlési Napló CD62).

2. (tulajdonnév részeként is) (/Tört) ’hivatalos v. szakmai feladat folyamatos ellátására v. meghatározott ügy megoldására vmely szerv, hatóság stb. által felállított, ill. választott testület (mint intézmény v. nagyobb intézmény részeként működő egység); bizottság’ ❖ [a török] Nagy-Úr, egy titkos Kommiſſziót (Biztosságot) állított-fel (1792 Magyar Hírmondó C5809, 597) | A’ Lordok Biztossága December 16kán ült össze (1832 Jelenkor C0223, 6) | tiz személyből álló rendőrségi biztosság jöve a’ hajóra (1840 Trefort Ágoston C1207, 228) | mind a két egyház hiveiből kinevezett vegyes biztosság (1854 Fényes Elek C1749, 155) | [Vorosilov] 1944 után a magyarországi Szövetséges Ellenőrző Biztosság elnökeként tevékenykedett és magyar-„szakértőnek” számított a párt elnökségében (1996 Magyarics Tamás ford.–Zubok CD17).

ÖU: had~, nép~.

Sz: biztossági.

Vö. CzF.; ÉrtSz. biztosság²; SzT.

biztosság² főnév 3A8
1.
biztosi állás, tisztség, ill. megbíz(at)ás
Felséges Urunk […] a’ Bukarestben lév visgálódás Biztosságát […] Mitrovszky Ur  Exjáőexcellenciájara bizta
(1791 Magyar Kurír)
Magamra akarnám-e vállalni az e tárgy körülti biztosságot
(1835 Széchenyi István)
kézmű- és kisipari miniszteri biztossággal bizatott meg
(1927 RévaiNagyLex.)
Széchenyi naplói tanúsítják, hogy Eötvös támogatja az ő teljhatalmú királyi biztosságát
(1951 Sőtér István)
Hans van den Broek: az EUEurópai Unió külügyi biztosa […]. A külügyi biztosságot annak köszönheti, hogy jól ismeri a balkáni ügyeket
(1995 Magyar Hírlap)
1a. (rég)
biztos által végzett, a biztos megbízatásával összefüggő tevékenység, eljárás
A’ Bíztosság 2 egész napokig tart
(1794 Bécsi Magyar Merkurius)
[a levélnek] kétségbe hozatott értelme eránt már el-kezdett Királyi Bíztosság folytattassék
(1798 Nánásy Benjámin)
Fogadjuk el hittel és türelemmel a királyi biztosság május elejére tett terminusát
(1880 Mikszáth Kálmán)
1b.
biztos által vezetett, az ő tevékenységét segítő intézmény, hivatal, ill. ennek épülete
Los Idolos vagy rövidebben Los [szigete], ángol biztosságokkal
(1831 Zádor Elek)
[II. József] a régi megyerendszer helyett felosztotta az országot kerületi biztosságokra
(1860 Jókai Mór)
[Bakay] jóllakott a királyi biztosság udvarán
(1880 Mikszáth Kálmán)
az ENSZEgyesült Nemzetek Szervezete Menekültügyi Biztosságának az a véleménye, hogy a menekülés helye a menekült országának szomszédságában és nem attól távolabb van
(1995 Országgyűlési Napló)
2. (tulajdonnév részeként is) (/Tört)
hivatalos v. szakmai feladat folyamatos ellátására v. meghatározott ügy megoldására vmely szerv, hatóság stb. által felállított, ill. választott testület (mint intézmény v. nagyobb intézmény részeként működő egység); bizottság
[a török] Nagy-Úr, egy titkos Kommiſſziót (Biztosságot) állított-fel
(1792 Magyar Hírmondó)
A’ Lordok Biztossága December 16kán ült össze
(1832 Jelenkor)
tiz személyből álló rendőrségi biztosság jöve a’ hajóra
(1840 Trefort Ágoston)
mind a két egyház hiveiből kinevezett vegyes biztosság
(1854 Fényes Elek)
[Vorosilov] 1944 után a magyarországi Szövetséges Ellenőrző Biztosság elnökeként tevékenykedett és magyar-„szakértőnek” számított a párt elnökségében
(1996 Magyarics Tamás ford.Zubok)
ÖU: hadbiztosság, népbiztosság
Sz: biztossági
Vö. CzF.; ÉrtSz. biztosság²; SzT.

Beállítások