bízvást hsz és módsz 0

I. hsz (rég)

1. ’nyugodtan, bátran, félelem nélkül’ ❖ [a veszett kutyák által megharapott emberek] többire pedig szelidebbek, úgy hogy bizvást járhatni és bánhatni vélek (1772 Marikovszky Márton ford.–Tissot C3033, 199) | Szólj bizvást, felel a’ győző seregek’ fejedelme, Tőlem, ’s hősimtől követ és hű szolga ne féljen (1823–1824 Vörösmarty Mihály 8524375, 56) | mintha mondaná [a kisdedek őrangyala]: „E nyájat én oltalmazom” – Kinyujtja szűz kezét –: Igy bízvást, nyugton alhatom (1855 Ney Ferenc 8335029, 262).

2. ’kételkedés nélkül, bizonyossággal, meggyőződéssel’ ❖ Kvessem-é bizvást adott tanátsodat? Vagy próbára vessem még minden szavadat? (1772 Bessenyei György¹ C1075, 68) | ha két intézetnél, két kisérletnél látunk akár hasonló, akár különböző eredményeket, azokra bizvástabb támaszkodhatunk (1844 Pesti Hírlap CD61) | nem mervén bizvást remélni, hogy köztetek szószólóm akad, magam vagyok kénytelen szószóló lenni magamért (1848 Petőfi Sándor C1573, 437).

II. módsz (vál)

’〈annak kif-ére, hogy a beszélő vmit kétségtelennek, bizonyosnak, ill. nagyon valószínűnek tart〉’ ❖ fel-jegyzek azonban némely kzönſéges oktatáſokat, mellyeket minden teſtes és hizott gyermekeknél bizváſt követhetnk (1772 Marikovszky Márton ford.–Tissot C3033, 222) | [e színmű] bízvást megérdemelte … az elismerést (1880 Beöthy Zsolt C1021, 87) | Annyit járkált már a zöldposztóval bevont asztal körül, hogy bizvást ötször is hazaérhetett volna (1925 Kosztolányi Dezső 9359017, 411) | a mindenáron népszerűségre törekvő, csapatmunkára képtelen tanár bízvást megronthatja egy kiváló osztályfőnök és osztálya kapcsolatát (1988 Beke Kata 1012001, 43).

Vö. CzF.; ÉrtSz.; TESz.; ÉKsz.; SzT.

bízvást határozószó és módosítószó 0
I. határozószó (rég)
1.
nyugodtan, bátran, félelem nélkül
[a veszett kutyák által megharapott emberek] többire pedig szelidebbek, úgy hogy bizvást járhatni és bánhatni vélek
(1772 Marikovszky Márton ford.Tissot)
Szólj bizvást, felel a’ győző seregek’ fejedelme, Tőlem, ’s hősimtől követ és hű szolga ne féljen
(1823–1824 Vörösmarty Mihály)
mintha mondaná [a kisdedek őrangyala]: „E nyájat én oltalmazom” – Kinyujtja szűz kezét –: Igy bízvást, nyugton alhatom
(1855 Ney Ferenc)
2.
kételkedés nélkül, bizonyossággal, meggyőződéssel
Kvessem-é bizvást adott tanátsodat? Vagy próbára vessem még minden szavadat?
(1772 Bessenyei György¹)
ha két intézetnél, két kisérletnél látunk akár hasonló, akár különböző eredményeket, azokra bizvástabb támaszkodhatunk
(1844 Pesti Hírlap)
nem mervén bizvást remélni, hogy köztetek szószólóm akad, magam vagyok kénytelen szószóló lenni magamért
(1848 Petőfi Sándor)
II. módosítószó (vál)
〈annak kif-ére, hogy a beszélő vmit kétségtelennek, bizonyosnak, ill. nagyon valószínűnek tart〉
fel-jegyzek azonban némely kzönſéges oktatáſokat, mellyeket minden teſtes és hizott gyermekeknél bizváſt követhetnk
(1772 Marikovszky Márton ford.Tissot)
[e színmű] bízvást megérdemelte … az elismerést
(1880 Beöthy Zsolt)
Annyit járkált már a zöldposztóval bevont asztal körül, hogy bizvást ötször is hazaérhetett volna
(1925 Kosztolányi Dezső)
a mindenáron népszerűségre törekvő, csapatmunkára képtelen tanár bízvást megronthatja egy kiváló osztályfőnök és osztálya kapcsolatát
(1988 Beke Kata)
Vö. CzF.; ÉrtSz.; TESz.; ÉKsz.; SzT.

Beállítások