blokád fn 3A4blokáda (rég)

1. (Kat) ’ellenséges területnek, pl. tengeri kikötőnek, ostromlott vár(os)nak, erődítménynek fegyveres erővel való elzárása v. körülzárása, ill. az ezt megvalósító katonai egységek, hadeszközök által alkotott akadály, zárlat; ostromzár’ ❖ Várok fel-ſzabadúlt a’ blokáda (körl-vétel) alól (1794 Magyar Hírmondó C5812, 38) | az athenei hajóhad blokád alá vette … Sphakteria szigetét (1871–1874 Arany János C0658, 32) | Palocsay brigadéros olyan lanyhán intézi a blokádát, hogy a várba szorult ellenség hol itt, hol amott kitörhet, s így élelmet szállíthat be a várba: tavaszig sem éheztetjük azt ki (1902 Jókai Mór CD18) | Az angol hajók áttörték az északiak blokádját (1937 Iványi-Grünwald Béla CD42) | [a leningrádi] kilencszáz napos blokád (1964 Népszabadság jan. 28. C1501, 2) | [Horthy] a Monarchia szempontjából sikeres hadműveleteket irányított, sikeresen törte át az antant blokádját Ottrantónál, majd a Cattarói-öbölnél (1999 L. Nagy Zsuzsa CD17).

2. (Pol is) ’vmely ország, terület, közösség ellen v. vmely követelés teljesítésének kikényszerítésére alkalmazott külkereskedelmi, információs stb. zárlat, ill. elszigetelés, korlátozás v. tilalom’ ❖ Mint a hadai előtt a tengert, úgy akarta ő [ti. Napóleon] az angol kereskedés és ipar elől elzárni a szárazföldet. […] Blokáde alá helyezi a britt szigeteket, eltiltja velök nemcsak a kereskedést, hanem a levelezést is (1904 Nagy képes világtörténet CD03) | [1919-ben] szigorú gazdasági blokád bénítja a demokrácia útjára lépő Magyarország gazdasági életét (1958 József Farkas 2025086, 663) | Légihíd Berlin blokádja idején (1991 Gazdag Ferenc CD17) | Az ENSZ Biztonsági Tanácsa 1990-ben döntött Irak teljes légi blokádjáról (1995 Magyar Hírlap CD09) | Bizonyos orosz kormánykörök még azt is elérték, hogy teljes gazdasági és információs blokád alá vegyék Abháziát (1995 Magyar Hírlap CD09).

2a. ’közlekedési utak lezárása vmely követelés teljesítésének kikényszerítése v. vmely érdek érvényesítése céljából, ill. az ezt megvalósító járművekből álló akadály’ ❖ Mi [ti. a Magyar Szocialista Párt tagjai] kezdettől fogva állást foglaltunk amellett, hogy az áremelés [ti. a benzináremelés] mértéke és módja elfogadhatatlan. […] Ugyanakkor meg kell mondanom, hogy megítélésünk szerint is a blokád és az ország megbénítása nem jó, nem alkotmányos módszer (1990 Országgyűlési Napló CD62) | vasúti és közúti blokád (1995 Magyar Hírlap CD09) | Félpályás blokád (1997 Figyelő CD2601) | a [gazdák által létesített] blokádokon csupán a mentők, tűzoltók, menetrend szerinti autóbuszjáratok, valamint a gyermekszállító buszok juthatnak át (1999 Magyar Hírlap CD09) | az ott lakók […] blokádokat szerveztek az M3-as, M1-es mentén, azért, mert felháborítóan magas volt az autópályadíj (2000 Országgyűlési Napló CD62).

2b. (ritk) ’vmely személynek v. intézménynek közmegegyezéssel történő mellőzése, elszigetelése, bojkottálása’ ❖ [az új szerzőegyesület] hajlandó darabokat szállítani azoknak a színházaknak is, amelyeket a mindenható szerző-egyesület blokáddal akar sújtani (1904 Ady Endre CD0801) | A Nemzeti [Színház] körül most szakmai blokád van. Ha a társulattól valaki eljön, azt máshol nem alkalmazzák (1995 Magyar Hírlap CD09) | miért pont az ifjú sportminiszternek jár ki kumulálódva a sport(szerető) társadalom elutasítása, megvetése, blokádja? (2000 Magyar Hírlap CD09).

3. (rendsz. birtokszóként) (Orvos is) ’vmely működő v. hatást kifejtő dolog működésében, hatásában való gátlása, akadályozása’ ❖ [a biológiai reakciókat] módosító befolyások a legkülönbözőbb formákban jelentkezhetnek és a gyógyszertan megkülönböztetőleg beszél: summacióról, blokádról, hatványozódásról, reverzális hatásról stb. (1959 Bajusz Eörs–Selye János 9594001, 6) | a depresszió kedvez az immunrendszer blokádjának (1999 Természet Világa CD50) | Úgy tűnt, mintha agysejtjei egy részének elvesztése megszüntette volna veleszületett, de egész életében elnyomott képességeinek [ti. rajztehetségének] a blokádját (2000 Természet Világa ford. CD50) | A vírus a Microsoft cég közismert Outlook program e-mailjén keresztül okozza a számítógépes rendszer részbeni vagy teljes blokádját (2000 Magyar Hírlap CD09).

Vö. ÉrtSz.; TESz.; ÉKsz.; IdSz.

blokád főnév 3A4
blokáda 6A (rég)
1. (Kat)
ellenséges területnek, pl. tengeri kikötőnek, ostromlott vár(os)nak, erődítménynek fegyveres erővel való elzárása v. körülzárása, ill. az ezt megvalósító katonai egységek, hadeszközök által alkotott akadály, zárlat; ostromzár
Várok fel-ſzabadúlt a’ blokáda (körl-vétel) alól
(1794 Magyar Hírmondó)
az athenei hajóhad blokád alá vette … Sphakteria szigetét
(1871–1874 Arany János)
Palocsay brigadéros olyan lanyhán intézi a blokádát, hogy a várba szorult ellenség hol itt, hol amott kitörhet, s így élelmet szállíthat be a várba: tavaszig sem éheztetjük azt ki
(1902 Jókai Mór)
Az angol hajók áttörték az északiak blokádját
(1937 Iványi-Grünwald Béla)
[a leningrádi] kilencszáz napos blokád
(1964 Népszabadság jan. 28.)
[Horthy] a Monarchia szempontjából sikeres hadműveleteket irányított, sikeresen törte át az antant blokádját Ottrantónál, majd a Cattarói-öbölnél
(1999 L. Nagy Zsuzsa)
2. (Pol is)
vmely ország, terület, közösség ellen v. vmely követelés teljesítésének kikényszerítésére alkalmazott külkereskedelmi, információs stb. zárlat, ill. elszigetelés, korlátozás v. tilalom
Mint a hadai előtt a tengert, úgy akarta ő [ti. Napóleon] az angol kereskedés és ipar elől elzárni a szárazföldet. […] Blokáde alá helyezi a britt szigeteket, eltiltja velök nemcsak a kereskedést, hanem a levelezést is
(1904 Nagy képes világtörténet)
[1919-ben] szigorú gazdasági blokád bénítja a demokrácia útjára lépő Magyarország gazdasági életét
(1958 József Farkas)
Légihíd Berlin blokádja idején
(1991 Gazdag Ferenc)
Az ENSZEgyesült Nemzetek Szervezete Biztonsági Tanácsa 1990-ben döntött Irak teljes légi blokádjáról
(1995 Magyar Hírlap)
Bizonyos orosz kormánykörök még azt is elérték, hogy teljes gazdasági és információs blokád alá vegyék Abháziát
(1995 Magyar Hírlap)
2a.
közlekedési utak lezárása vmely követelés teljesítésének kikényszerítése v. vmely érdek érvényesítése céljából, ill. az ezt megvalósító járművekből álló akadály
Mi [ti. a Magyar Szocialista Párt tagjai] kezdettől fogva állást foglaltunk amellett, hogy az áremelés [ti. a benzináremelés] mértéke és módja elfogadhatatlan. […] Ugyanakkor meg kell mondanom, hogy megítélésünk szerint is a blokád és az ország megbénítása nem jó, nem alkotmányos módszer
(1990 Országgyűlési Napló)
vasúti és közúti blokád
(1995 Magyar Hírlap)
Félpályás blokád
(1997 Figyelő)
a [gazdák által létesített] blokádokon csupán a mentők, tűzoltók, menetrend szerinti autóbuszjáratok, valamint a gyermekszállító buszok juthatnak át
(1999 Magyar Hírlap)
az ott lakók […] blokádokat szerveztek az M3-as, M1-es mentén, azért, mert felháborítóan magas volt az autópályadíj
(2000 Országgyűlési Napló)
2b. (ritk)
vmely személynek v. intézménynek közmegegyezéssel történő mellőzése, elszigetelése, bojkottálása
[az új szerzőegyesület] hajlandó darabokat szállítani azoknak a színházaknak is, amelyeket a mindenható szerző-egyesület blokáddal akar sújtani
(1904 Ady Endre)
A Nemzeti [Színház] körül most szakmai blokád van. Ha a társulattól valaki eljön, azt máshol nem alkalmazzák
(1995 Magyar Hírlap)
miért pont az ifjú sportminiszternek jár ki kumulálódva a sport(szerető) társadalom elutasítása, megvetése, blokádja?
(2000 Magyar Hírlap)
3. (rendsz. birtokszóként) (Orvos is)
vmely működő v. hatást kifejtő dolog működésében, hatásában való gátlása, akadályozása
[a biológiai reakciókat] módosító befolyások a legkülönbözőbb formákban jelentkezhetnek és a gyógyszertan megkülönböztetőleg beszél: summacióról, blokádról, hatványozódásról, reverzális hatásról stb.s a többi
(1959 Bajusz Eörs–Selye János)
a depresszió kedvez az immunrendszer blokádjának
(1999 Természet Világa)
Úgy tűnt, mintha agysejtjei egy részének elvesztése megszüntette volna veleszületett, de egész életében elnyomott képességeinek [ti. rajztehetségének] a blokádját
(2000 Természet Világa ford.)
A vírus a Microsoft cég közismert Outlook program e-mailjén keresztül okozza a számítógépes rendszer részbeni vagy teljes blokádját
(2000 Magyar Hírlap)
Vö. ÉrtSz.; TESz.; ÉKsz.; IdSz.

Beállítások