bocsánandó mn 17A (kissé rég)

’megbocsátható, bűnül fel nem róható 〈hiba, cselekedet〉’ ❖ Szokott kortézsia [= udvariasság, ti. udvariassági formula] nélkül küldöm levelemet, és ez […] bocsánandó vétek (1786 Orczy Lőrinc C2554, 115) | botsánandó a’ Scytháknak ha mindenkor fegyveresen járnak, mert pusztában lakni félelmes dolog (1815 Pálóczi Horváth Ádám 8352012, 321) | Egy gyarló lányt is vészkörödbe vonsz? […] Ez nem dicsőség, ’s tetteket tudok, Mellyek bocsánandóbbak, mint ez egy (1830 Vörösmarty Mihály 8524400, 235) | A konzervatívoknak bocsánandó, de gyökeres tévedése abban áll, hogy ők a radikalizmust nem tartják reálpolitikának (1916 Ignotus CD10).

a. (Vall) ’〈a katolikus egyház tanítása szerint:〉 olyan 〈kisebb súlyú bűn(ös cselekedet)〉, amely alól a bűnbocsánat szentségén kívül jó cselekedettel, ill. bűnbánati imával is nyerhető feloldozás’ ❖ a’ botsánandó vétkeket el-távoztatván, a’ nagy goromba halálos büneket jó kedvel el-követjük (1774 Vajda Sámuel 7365003, 117) | a búcsúk eltörlik a bocsánandó bűnöket (1790 k. Verseghy Ferenc 7373006, 102) | A’ gyilkolás, fiam, mindig tilos; De ha ki ez istentől elszakadott Embert és országárulót megölné, Vétkét bocsánandónak tartanám (1844 Vörösmarty Mihály 8524413, 172) | Bocsánatos bűn vagy bocsánandó bűn, a római katolikus egyház tanítása szerint oly csekély vétség, melynek megbocsátását gyónás nélkül is bánat, ima, jó cselekedetek által el lehet érni (1926 TolnaiÚjLex. C5719, 198).

J: bocsánatos.

Vö. CzF.

bocsánandó melléknév 17A (kissé rég)
megbocsátható, bűnül fel nem róható 〈hiba, cselekedet〉
Szokott kortézsia [= udvariasság, ti. udvariassági formula] nélkül küldöm levelemet, és ez […] bocsánandó vétek
(1786 Orczy Lőrinc)
botsánandó a’ Scytháknak ha mindenkor fegyveresen járnak, mert pusztában lakni félelmes dolog
(1815 Pálóczi Horváth Ádám)
Egy gyarló lányt is vészkörödbe vonsz? […] Ez nem dicsőség, ’s tetteket tudok, Mellyek bocsánandóbbak, mint ez egy
(1830 Vörösmarty Mihály)
A konzervatívoknak bocsánandó, de gyökeres tévedése abban áll, hogy ők a radikalizmust nem tartják reálpolitikának
(1916 Ignotus)
a. (Vall)
〈a katolikus egyház tanítása szerint:〉 olyan 〈kisebb súlyú bűn(ös cselekedet), amely alól a bűnbocsánat szentségén kívül jó cselekedettel, ill. bűnbánati imával is nyerhető feloldozás
a’ botsánandó vétkeket el-távoztatván, a’ nagy goromba halálos büneket jó kedvel el-követjük
(1774 Vajda Sámuel)
a búcsúk eltörlik a bocsánandó bűnöket
(1790 k. Verseghy Ferenc)
A’ gyilkolás, fiam, mindig tilos; De ha ki ez istentől elszakadott Embert és országárulót megölné, Vétkét bocsánandónak tartanám
(1844 Vörösmarty Mihály)
Bocsánatos bűn vagy bocsánandó bűn, a római katolikus egyház tanítása szerint oly csekély vétség, melynek megbocsátását gyónás nélkül is bánat, ima, jó cselekedetek által el lehet érni
(1926 TolnaiÚjLex.)
Vö. CzF.

Beállítások