bojkottál ts ige 1a

1. (Pol, Ker) ’〈országot, szervezetet, céget, személyt stb.〉 megtorló, kényszerítő céllal v. tiltakozásul a gazdasági, kereskedelmi, diplomáciai kapcsolatok részleges v. teljes megszüntetésével mellőz, elszigetel’ ❖ [a kereskedők egy része] bojkottálni akarja a termelőket és arra akarja rávenni a borkereskedőket, hogy a termelőktől bort mindaddig ne vegyenek, amig a törvény szigoru végrehajtása fel nem függesztetik (1899 Borászati Lapok 8607001, 400) | A horvát-magyar hajósvállalat […] a Baross-kikötőt használja s bojkottálja Zárát (1927 RévaiNagyLex. C5716, 249) | Baptisták bojkottálják a Disney céget (1996 Magyar Hírlap CD09) | az ASEAN – a délkelet-ázsiai országok szövetsége – bojkottálja Európát, ha az nem teszi Burma számára lehetővé az ASEAN és az európai országok találkozóján való részvételt (1997 Magyar Hírlap CD09).

1a. ’〈eseményt, tevékenységet stb.〉 tiltakozó, megtorló szándékkal elkerül, ill. felfüggeszt, a rajta való részvételt, benne való közreműködést megtagadja’ ❖ nem bojkottálják a tornaversenyt sem (1902 Ady Endre CD0801) | [Jouvenel szíriai főbiztos] engedékenyebb politikát folytatott és választás útján akart átmeneti kormányt létrehozni, de a lakosság ezt bojkottálta (1927 RévaiNagyLex. C5716, 820) | a diákok ezrei bojkottálták csütörtök reggel az egyetemi előadásokat (1960 Magyar Nemzet okt. 14. C0355, 3) | Az EDDSZ nem ért egyet a vizitdíjjal, tudtuk meg Gácsi Mária ügyvivőtől. Amennyiben bevezetnék, az ágazat dolgozói valószínűleg bojkottálnák beszedését (1996 Magyar Hírlap CD09).

1b. (Ker is) ’〈árut, szolgáltatást〉 tiltakozó, megtorló stb. szándékkal nem vásárol meg, ill. nem vesz igénybe’ ❖ [Bosznia annektálása után] a legközelebbről érdekelt fél, a törökök, egy ideig még bojkottálták az osztrák árukat (1911 RévaiNagyLex. C5699, 607) | Montgomeryben a néger lakosság bojkottálta a városi autóbuszt, mert elkülönítve kellett ülnie benne a fehérektől (1960 Magyar Nemzet szept. 11. C0355, 9) | már az ideérkező külföldiek is bojkottálják a taxikat (1996 Magyar Hírlap CD09).

1c. ’〈irodalmi alkotást, színpadi művet, filmet〉 tiltakozó szándékkal, egyet nem értése kifejezéséül nem vásárol meg, nem olvas el, nem néz meg, ill. betilt’ ❖ [az orléans-i herceg megdicsért] egy francia karrikaturarajzolót, aki éktelenül kifigurázta Viktória királynőt […]. Erre az angolok bojkottálták a karrikaturarajzoló lapját (1900 Budapesti Napló ápr. 24. C5243, 5) | Anglia harminc éven át kitiltotta a Skandináviában és Németországban is tíz esztendeig bojkottált „Kísértetek”-et [ti. Ibsen művét] (1919 Földi Mihály CD10) | a női főszereplők között [ti. a 30-as évek filmjeiben] akad cselédlány (ha emiatt Fejős Pál Tavaszi záporát bojkottálták is), ligeti fényképészlány (Barátságos arcot kérek, Karinthy Frigyes forgatókönyve), pincérlány, bolti takarítónő (1993 A magyarság kézikönyve CD06).

2. (Pol, Tört) ’〈munkás munkaadót〉 béremelés követelése, es. más érdekérvényesítés céljából társaival csoportosan, tüntetőleg, a nála való munkavállalás megtagadásával mellőz, elszigetel’ ❖ A magyar építőiparosok azt mondják, hogy a bojkott már folytonos harci eszköz a munkások kezében, és minden munkaadó feje felett Damoklesz-kard. Tömegesen bojkottálják őket a munkások (1905 Ady Endre CD0801) | [a bojkott] a munkásmozgalomban a munkások harca a tőkés (munkáltató, üzletes) ellen olyan formában, hogy a bojkottált cégnél nem dolgoznak (1926 TolnaiÚjLex. C5719, 205) | [a követeléseiket visszautasító kovács]mestereket a munkások 3 hétig bojkottálták (1963 Kölkedi István CD52).

3. ’〈személyt〉 közmegegyezéssel mellőz, elszigetel, kiközösít’ ❖ A színházak trösztre készülnek az írók ellen. Az írók bojkottálják a lázadókat (1904 Ady Endre CD0801) | A parlamenti puccs után Andrássy közvetlen környezetéből az az eszme indult ki, hogy Tiszát bojkottálni kell (1923 Károlyi Mihály 9311001, 48) | Az Őrség nyakas kálvinista lakói viszont nem adták a katolikus iskolamester keze alá a gyerekeiket […]. Hasonlóképpen „bojkottálták” a katolikus mestereket a kemenesaljai evangélikusok (1994 Tóth István György CD58).

Sz: bojkottálás.

Vö. ÉrtSz.; TESz. bojkott; ÉKsz.

bojkottál tárgyas ige 1a
1. (Pol, Ker)
〈országot, szervezetet, céget, személyt stb.〉 megtorló, kényszerítő céllal v. tiltakozásul a gazdasági, kereskedelmi, diplomáciai kapcsolatok részleges v. teljes megszüntetésével mellőz, elszigetel
[a kereskedők egy része] bojkottálni akarja a termelőket és arra akarja rávenni a borkereskedőket, hogy a termelőktől bort mindaddig ne vegyenek, amig a törvény szigoru végrehajtása fel nem függesztetik
(1899 Borászati Lapok)
A horvát-magyar hajósvállalat […] a Baross-kikötőt használja s bojkottálja Zárát
(1927 RévaiNagyLex.)
Baptisták bojkottálják a Disney céget
(1996 Magyar Hírlap)
az ASEANAssociation of South-East Asian Nations ’Délkelet-ázsiai Nemzetek Szövetsége’ – a délkelet-ázsiai országok szövetsége – bojkottálja Európát, ha az nem teszi Burma számára lehetővé az ASEANAssociation of South-East Asian Nations ’Délkelet-ázsiai Nemzetek Szövetsége’ és az európai országok találkozóján való részvételt
(1997 Magyar Hírlap)
1a.
〈eseményt, tevékenységet stb.〉 tiltakozó, megtorló szándékkal elkerül, ill. felfüggeszt, a rajta való részvételt, benne való közreműködést megtagadja
nem bojkottálják a tornaversenyt sem
(1902 Ady Endre)
[Jouvenel szíriai főbiztos] engedékenyebb politikát folytatott és választás útján akart átmeneti kormányt létrehozni, de a lakosság ezt bojkottálta
(1927 RévaiNagyLex.)
a diákok ezrei bojkottálták csütörtök reggel az egyetemi előadásokat
(1960 Magyar Nemzet okt. 14.)
Az EDDSZEgészségügyi és Szociális Ágazatban Dolgozók Demokratikus Szakszervezete nem ért egyet a vizitdíjjal, tudtuk meg Gácsi Mária ügyvivőtől. Amennyiben bevezetnék, az ágazat dolgozói valószínűleg bojkottálnák beszedését
(1996 Magyar Hírlap)
1b. (Ker is)
〈árut, szolgáltatást〉 tiltakozó, megtorló stb. szándékkal nem vásárol meg, ill. nem vesz igénybe
[Bosznia annektálása után] a legközelebbről érdekelt fél, a törökök, egy ideig még bojkottálták az osztrák árukat
(1911 RévaiNagyLex.)
Montgomeryben a néger lakosság bojkottálta a városi autóbuszt, mert elkülönítve kellett ülnie benne a fehérektől
(1960 Magyar Nemzet szept. 11.)
már az ideérkező külföldiek is bojkottálják a taxikat
(1996 Magyar Hírlap)
1c.
〈irodalmi alkotást, színpadi művet, filmet〉 tiltakozó szándékkal, egyet nem értése kifejezéséül nem vásárol meg, nem olvas el, nem néz meg, ill. betilt
[az orléans-i herceg megdicsért] egy francia karrikaturarajzolót, aki éktelenül kifigurázta Viktória királynőt […]. Erre az angolok bojkottálták a karrikaturarajzoló lapját
(1900 Budapesti Napló ápr. 24.)
Anglia harminc éven át kitiltotta a Skandináviában és Németországban is tíz esztendeig bojkottált „Kísértetek”-et [ti. Ibsen művét]
(1919 Földi Mihály)
a női főszereplők között [ti. a 30-as évek filmjeiben] akad cselédlány (ha emiatt Fejős Pál Tavaszi záporát bojkottálták is), ligeti fényképészlány (Barátságos arcot kérek, Karinthy Frigyes forgatókönyve), pincérlány, bolti takarítónő
(1993 A magyarság kézikönyve)
2. (Pol, Tört)
〈munkás munkaadót〉 béremelés követelése, es. más érdekérvényesítés céljából társaival csoportosan, tüntetőleg, a nála való munkavállalás megtagadásával mellőz, elszigetel
A magyar építőiparosok azt mondják, hogy a bojkott már folytonos harci eszköz a munkások kezében, és minden munkaadó feje felett Damoklesz-kard. Tömegesen bojkottálják őket a munkások
(1905 Ady Endre)
[a bojkott] a munkásmozgalomban a munkások harca a tőkés (munkáltató, üzletes) ellen olyan formában, hogy a bojkottált cégnél nem dolgoznak
(1926 TolnaiÚjLex.)
[a követeléseiket visszautasító kovács]mestereket a munkások 3 hétig bojkottálták
(1963 Kölkedi István)
3.
〈személyt〉 közmegegyezéssel mellőz, elszigetel, kiközösít
A színházak trösztre készülnek az írók ellen. Az írók bojkottálják a lázadókat
(1904 Ady Endre)
A parlamenti puccs után Andrássy közvetlen környezetéből az az eszme indult ki, hogy Tiszát bojkottálni kell
(1923 Károlyi Mihály)
Az Őrség nyakas kálvinista lakói viszont nem adták a katolikus iskolamester keze alá a gyerekeiket […]. Hasonlóképpen „bojkottálták” a katolikus mestereket a kemenesaljai evangélikusok
(1994 Tóth István György)
Sz: bojkottálás
Vö. ÉrtSz.; TESz. bojkott; ÉKsz.

Beállítások