ajtó fn 6A7

1. ’〈épület, építmény, bútor, jármű stb. falán〉 a be- és kijutást, a berakodást lehetővé tevő nyílás, ill. az ezt elzáró nyitható-csukható (fa)szerkezet, valamint ezek együtt’ ❖ Szép kert mosolyodik a’ ki-nyilt ajtóra (1772 Bessenyei György¹ 7044025, 8) | [a férfi] éppen most lépett be az ajtón (1836 Kölcsey Ferenc 8253044, 345) | Egyik szekrény ajtaja tárva, a másiknak fiókjai kihúzva (1852 Szilágyi Virgil 8449002, 346) | Tamás felrántotta a fehérre mázolt óriási szárnyas ajtót (1878 Erdélyi Gyula 8130002, 47) | ügyesen beosont a hátsó ajtón az üzlet második, raktárszerü helyiségébe (1890 Felvidéki Szemle 8619001, 2) | Afféle gazdasági ajtó volt hátul a kerten. […] Kulcs nem zárta, csak egy átlófa reteszelte (1913 Gárdonyi Géza C1850, 85) | kinyitotta a kályha ajtaját, és bekukucskált a kályhába (1914 Mikes Lajos 9443001, 50) | becsukódott az ajtó (1930 Németh László² 9485003, 146) | alakjáról ismertem fel, az ajtóban állt, fehér köpenyben (1937 Karinthy Frigyes 9309003, 217) | ebben a pillanatban kopogtak az ajtón (1946 Nádass József 9468002, 91) | [Zsilka] nagysietve beszállt a gépkocsiba. Az ajtó becsapódott (1951 Örkény István 9500001, 154) | öt ajtó nyílik a csarnokra (1962 Szabó Pál² 9631001, 139) | gyerekek döngették labdájukkal a külső lépcsőház rácsos ajtaját (1973 Major Ottó 9415001, 61) | az ajtót résnyire nyitva hagyja, ráteszi a láncot (1986 Spiró György 1143003, 530) | Csengetésre, zörgetésre senki nem nyitott ajtót (1994 Magyar Hírlap CD09) | önműködő ajtó (2000 Magyar Hírlap CD09) (az) ajtó előtt áll ’hamarosan bekövetkezik vmi’ ❖ az ajto elött állo békességnek punktumairól irogatnak (1785 Magyar Hírmondó C0273, 413) | Ne állana csak ajtó előtt a tisztujitás (1843 Nagy Ignác C3251, 68) | [a csillagjósok] a közelgő baj vagy ajtó előtt álló szerencse híreit hozták az okos Szemerének (1932 Krúdy Gyula CD54) | Isten országa, amely már az ajtó előtt áll, döntést, gyökeres változást kíván (1989 HaagLex. ford. CD1208) (az) ajtónk előtt áll ’ua.’ ❖ Diaeta [= országgyűlés] vége ajtónk előtt áll (1836 Kossuth Lajos összes munkái CD32) | az ezredforduló már itt áll az ajtónk előtt (1998 Magyar Hírlap CD09) ajtót nyit vkire (csak nm-i vonzattal) a) ’meglátogat vkit’ ❖ Tudnivaló dolog, hogy nem lőtt meg apám, Mikor azután az ajtót rájok nyitám; Oly örűlt, hogy a szíve is fájt bele (1847 Petőfi Sándor CD01) | mindig örülni fogok ha ajtót nyittok reám (1852 Jósika Miklós C2393, 143) | Az öregek már egy éve nem látták s nagyon megörültek, mikor rájuk nyitotta az ajtót (1894 Thury Zoltán C4159, 3) | Napok múlnak, míg valaki ajtót nyit rám (1998 Magyar Hírlap CD09) b) (ritk) ’váratlanul, a bent levő(k)nek rendsz. kellemetlenséget okozva benyit vhova’ ❖ Kegyes öreg papnál szállt meg a mátkapár […]. A kocsis egyszerre ajtót nyita rájok! (1846 Tompa Mihály 8484064, 96) | A fejedelem egyszer éppen akkor nyitott reá ajtót, mikor egy másik, nagyon vallásos udvari emberével a világi életnek rövidségéről és nyomorúságairól vitatkozott (1910 Márki Sándor CD55) | [Kiküldtem a gyerekeket] a folyosóra [a karácsonyfa díszítésekor], de rám nyitották az ajtót […]. Most már mindegy. Előttük öltöztetem a fát (1997 Magyar Hírlap CD09) rányitja az ajtót (csak fn-i vonzattal) ’váratlanul, a bent levő(k)nek rendsz. kellemetlenséget okozva benyit vhova’ ❖ [Temetvényi] a rémülettől elbódultan állt a nyitott ablak előtt. Ha hirtelenében rányitja az ajtót valaki, kiszökik az ablakon át a várárokba (1880 Jókai Mór CD18) | A meztelen lányra a vállalat igazgatója véletlenül rányitja az ajtót (1997 Új Könyvek CD29) ajtón áll (rég, ritk) ’hamarosan bekövetkezik vmi’ ❖ Mint minden bárdolatlan lelkületnél, ha ajtón áll a’ vész, nála is elbukék az erény (1842 Kuthy Lajos C2861, 205).

1a. ’falba vágott nyílás, melyen át közlekedni lehet’ ❖ kőmivest hivata, s ajtót parancsola vágni, az egyik falba (1858 Mátyás Flórián ford. 8301002, 31) | A szálloda igazgatója egy pillanatig azon gondolkozott, hogy a különös vendég kedvéért ajtót töret a falra (1930 Krúdy Gyula CD54) | [a lakás átalakításakor] falakat vertem ki, nagy ajtókat vágattam (1997 Lakáskultúra CD39).

2. (irod) ’vmely, az ember számára rejtett dolog megismerésének a lehetősége, módja’ ❖ Méltó-is vagy minden böcsületre, látom, Ím’ ſzívem ajtaját bé mentedre tárom (1780 Dugonics András ford.–Homérosz 7087027, 193) | bárcsak ez a remény Felnyitná lecsukott életem ajtaját! (1804 Csokonai Vitéz Mihály CD01) | a’ sors’ ajtaja (1839 Jósika Miklós 8212010, 87) | [A regény szerzője] mily gyakran vezet a rejtekekbe, épen olyan gyakran nyitja fel a szív titkos ajtajit (1856 Salamon Ferenc 8402018, 153) | a Titkok tizenharmadik ajtaját szemmel kopogtatni (1937 Gulyás Pál 9198001, 211) | e lélek ajtaja bezárult a világ előtt (1968 Benedek István 9041001, 97).

Ö: csapó~, forgó~, oldal~, tapéta~, toló~.

Fr: zárt.

ÖU: börtön~, kert~, kis~, konyha~, léc~, rejtek~, szekrény~, üveg~, vas~.

ÖE: ~borítás, ~csapódás, ~csikorgás, ~felirat, ~fogantyú, ~fülke, ~gomb, ~heveder, ~kitámasztó, ~lap, ~nyikorgás, ~nyitogató, ~retesz, ~sor, ~tábla, ~tartó, ~üveg, ~váz, ~védő, ~závár.

Vö. CzF.; ÉrtSz.; SzólKm.; TESz.; ÉKsz.; SzT.; ÚMTsz.

ajtó főnév 6A7
1.
〈épület, építmény, bútor, jármű stb. falán〉 a be- és kijutást, a berakodást lehetővé tevő nyílás, ill. az ezt elzáró nyitható-csukható (fa)szerkezet, valamint ezek együtt
Szép kert mosolyodik a’ ki-nyilt ajtóra
(1772 Bessenyei György¹)
[a férfi] éppen most lépett be az ajtón
(1836 Kölcsey Ferenc)
Egyik szekrény ajtaja tárva, a másiknak fiókjai kihúzva
(1852 Szilágyi Virgil)
Tamás felrántotta a fehérre mázolt óriási szárnyas ajtót
(1878 Erdélyi Gyula)
ügyesen beosont a hátsó ajtón az üzlet második, raktárszerü helyiségébe
(1890 Felvidéki Szemle)
Afféle gazdasági ajtó volt hátul a kerten. […] Kulcs nem zárta, csak egy átlófa reteszelte
(1913 Gárdonyi Géza)
kinyitotta a kályha ajtaját, és bekukucskált a kályhába
(1914 Mikes Lajos)
becsukódott az ajtó
(1930 Németh László²)
alakjáról ismertem fel, az ajtóban állt, fehér köpenyben
(1937 Karinthy Frigyes)
ebben a pillanatban kopogtak az ajtón
(1946 Nádass József)
[Zsilka] nagysietve beszállt a gépkocsiba. Az ajtó becsapódott
(1951 Örkény István)
öt ajtó nyílik a csarnokra
(1962 Szabó Pál²)
gyerekek döngették labdájukkal a külső lépcsőház rácsos ajtaját
(1973 Major Ottó)
az ajtót résnyire nyitva hagyja, ráteszi a láncot
(1986 Spiró György)
Csengetésre, zörgetésre senki nem nyitott ajtót
(1994 Magyar Hírlap)
önműködő ajtó
(2000 Magyar Hírlap)
(az) ajtó előtt áll
hamarosan bekövetkezik vmi
az ajto elött állo békességnek punktumairól irogatnak
(1785 Magyar Hírmondó)
Ne állana csak ajtó előtt a tisztujitás
(1843 Nagy Ignác)
[a csillagjósok] a közelgő baj vagy ajtó előtt álló szerencse híreit hozták az okos Szemerének
(1932 Krúdy Gyula)
Isten országa, amely már az ajtó előtt áll, döntést, gyökeres változást kíván
(1989 HaagLex. ford.)
(az) ajtónk előtt áll
ua.
Diaeta [= országgyűlés] vége ajtónk előtt áll
(1836 Kossuth Lajos összes munkái)
az ezredforduló már itt áll az ajtónk előtt
(1998 Magyar Hírlap)
ajtót nyit vkire (csak nm-i vonzattal)
a)
meglátogat vkit
Tudnivaló dolog, hogy nem lőtt meg apám, Mikor azután az ajtót rájok nyitám; Oly örűlt, hogy a szíve is fájt bele
(1847 Petőfi Sándor)
mindig örülni fogok ha ajtót nyittok reám
(1852 Jósika Miklós)
Az öregek már egy éve nem látták s nagyon megörültek, mikor rájuk nyitotta az ajtót
(1894 Thury Zoltán)
Napok múlnak, míg valaki ajtót nyit rám
(1998 Magyar Hírlap)
b) (ritk)
váratlanul, a bent levő(k)nek rendsz. kellemetlenséget okozva benyit vhova
Kegyes öreg papnál szállt meg a mátkapár […]. A kocsis egyszerre ajtót nyita rájok!
(1846 Tompa Mihály)
A fejedelem egyszer éppen akkor nyitott reá ajtót, mikor egy másik, nagyon vallásos udvari emberével a világi életnek rövidségéről és nyomorúságairól vitatkozott
(1910 Márki Sándor)
[Kiküldtem a gyerekeket] a folyosóra [a karácsonyfa díszítésekor], de rám nyitották az ajtót […]. Most már mindegy. Előttük öltöztetem a fát
(1997 Magyar Hírlap)
rányitja az ajtót (csak fn-i vonzattal)
váratlanul, a bent levő(k)nek rendsz. kellemetlenséget okozva benyit vhova
[Temetvényi] a rémülettől elbódultan állt a nyitott ablak előtt. Ha hirtelenében rányitja az ajtót valaki, kiszökik az ablakon át a várárokba
(1880 Jókai Mór)
A meztelen lányra a vállalat igazgatója véletlenül rányitja az ajtót
(1997 Új Könyvek)
ajtón áll (rég, ritk)
hamarosan bekövetkezik vmi
Mint minden bárdolatlan lelkületnél, ha ajtón áll a’ vész, nála is elbukék az erény
(1842 Kuthy Lajos)
1a.
falba vágott nyílás, melyen át közlekedni lehet
kőmivest hivata, s ajtót parancsola vágni, az egyik falba
(1858 Mátyás Flórián ford.)
A szálloda igazgatója egy pillanatig azon gondolkozott, hogy a különös vendég kedvéért ajtót töret a falra
(1930 Krúdy Gyula)
[a lakás átalakításakor] falakat vertem ki, nagy ajtókat vágattam
(1997 Lakáskultúra)
2. (irod)
vmely, az ember számára rejtett dolog megismerésének a lehetősége, módja
Méltó-is vagy minden böcsületre, látom, Ím’ ſzívem ajtaját bé mentedre tárom
(1780 Dugonics András ford.Homérosz)
bárcsak ez a remény Felnyitná lecsukott életem ajtaját!
(1804 Csokonai Vitéz Mihály)
a’ sors’ ajtaja
(1839 Jósika Miklós)
[A regény szerzője] mily gyakran vezet a rejtekekbe, épen olyan gyakran nyitja fel a szív titkos ajtajit
(1856 Salamon Ferenc)
a Titkok tizenharmadik ajtaját szemmel kopogtatni
(1937 Gulyás Pál)
e lélek ajtaja bezárult a világ előtt
(1968 Benedek István)
Fr: zárt
ÖU: börtönajtó, kertajtó, kisajtó, konyhaajtó, lécajtó, rejtekajtó, szekrényajtó, üvegajtó, vasajtó
ÖE: ajtóborítás, ajtócsapódás, ajtócsikorgás, ajtófelirat, ajtófogantyú, ajtófülke, ajtógomb, ajtóheveder, ajtókitámasztó, ajtólap, ajtónyikorgás, ajtónyitogató, ajtóretesz, ajtósor, ajtótábla, ajtótartó, ajtóüveg, ajtóváz, ajtóvédő, ajtózávár
Vö. CzF.; ÉrtSz.; SzólKm.; TESz.; ÉKsz.; SzT.; ÚMTsz.

Beállítások