bomlaszt ts ige 5a2

1. (tárgy n. is) ’előidézi v. segíti, hogy vmely anyagnak részeire, vegyületnek elemeire bomlása végbemenjen, megtörténjék’ ❖ [a bor erjedését okozó élesztőgombák] a mustban tenyésző feltételeiket megtalálván, gyorsan szaporodni és tenyészni kezdenek és így a cukrot szeszszé, szénsavvá stb. bomlasztják (1893 PallasLex. CD02) | A kőben a múlás bomlasztva őröl (1936 e. Kosztolányi Dezső ford.–Verlaine CD01) | a hideg konzervál, a hő viszont bomlaszt (1968 Kovács Vilmos 1083011, 25) | A halszósz elkészítésének […] az a lényege, hogy apró tengeri halak, szardellák tömegeit minimum két hónapig a napon bomlasztották (1997 Póczy Klára CD17).

2. ’〈(harmonikus) viszonyt, kapcsolatot〉 megbont, megzavar’ ❖ ez bomlasztott már sok házasságot tarthatatlanná (1926 Szilágyi Géza CD10) | [a színmű szerkezetének lazasága] bomlasztja a kapcsolatokat a nézőtérrel (1938 Schöpflin Aladár CD10) | A szabad használati jogok korlátozása, majd a tilalmak felállítása bomlasztotta a földesurak szomszédi vagy családi kapcsolatait is (1969 Mikó Sándor CD52).

3. ’vmely (szervezett) közösség, intézmény belső rendjének megzavarásával, összetartó erejének meggyengítésével egységének megbomlását, szétesését előidézi’ ❖ a társaság, melyet nyomás, részvétlenség és belső viszálkodás bomlasztottak, feloszlása felé közeledett (1896 Beöthy Zsolt CD44) | II. András korától fogva nem egy várjobbágy minden további katonai v. egyéb kötelezettség nélkül, örök birtokul kezdte megváltani vagy inkább megvenni eddigi várjószágát, ami a várispánság intézményét mind jobban bomlasztotta (1897 PallasLex. CD02) | a nemzetőrök forradalmi magatartása átragad a sorkatonaságra s bomlasztja a hadsereget (1932 e. Németh Andor 9480002, 71) | [A pletyka] a társadalmi normák fennmaradását segíti, ugyanakkor bomlasztja is a közösséget (1981 NéprajziLex. CD47).

3a. ’〈vmely közösséget〉 kisebb csoportokra, egységekre oszt, bont’ ❖ [A termelés és a fogyasztás formája] ellentéteket teremtett. Külön, más-más érdekekért küzdő csoportokra, mondjuk osztályokra bomlasztotta az emberi társadalmat (1898 Mezőfi Vilmos 8309001, 10) | ez eszmék még inkább pártokra bomlasztják nemzetünket (1911 Váczy János C4938, XII) | [a pártot] betiltották, irányzatokra bomlasztva hatástalanították (1994 Magyar Hírlap CD09).

4. (tárgy n. is) ’egységet, rendet, harmóniát stb. megbont(va), megzavar(va kezd megszüntetni)’ ❖ a monarkia nagyhatalmi állása nincsen veszélyeztetve az osztrák belső bomlasztó izgatásoktól mindaddig, mig Magyarország képes politikai felsőbbségét föntartani Ausztriával szemben (1899 Budapesti Hírlap 8608002, 2) | ártalmas ember, és örök bomlasztó (1941 Tatay Sándor 9704005, 175) | a fegyelmezetlenség szétszór és bomlaszt (1944 Angyal Endre CD52) | kivonják magukat a munkából és bomlasztják a munkafegyelmet (1956 Erdei Ferenc 9126003, 218) | egyének, családok, nemzedékek, de az egész magyar társadalom életét bomlasztó, szétzüllesztő bajok (1991 Magyar reformátusok CD1210) | Noha a kisnemesség igyekszik elkülönülni a vele azonos életszínvonalon élő nemtelenektől, büszkén őrzi kiváltságait, gyakran épp az elkülönülés kényszere bomlasztja a nemesi tradíciókat (1994 Kósa László CD17) | rendszeresen elkésett vagy meg sem jelent edzésen, és bomlasztotta a csapategységet (1999 Magyar Hírlap CD09).

Ö: fel~, ki~, meg~, szét~.

Vö. CzF.; ÉrtSz.; TESz. bont; ÉKsz.

bomlaszt tárgyas ige 5a2
1. (tárgy n. is)
előidézi v. segíti, hogy vmely anyagnak részeire, vegyületnek elemeire bomlása végbemenjen, megtörténjék
[a bor erjedését okozó élesztőgombák] a mustban tenyésző feltételeiket megtalálván, gyorsan szaporodni és tenyészni kezdenek és így a cukrot szeszszé, szénsavvá stb.s a többi bomlasztják
(1893 PallasLex.)
A kőben a múlás bomlasztva őröl
(1936 e. Kosztolányi Dezső ford.Verlaine)
a hideg konzervál, a hő viszont bomlaszt
(1968 Kovács Vilmos)
A halszósz elkészítésének […] az a lényege, hogy apró tengeri halak, szardellák tömegeit minimum két hónapig a napon bomlasztották
(1997 Póczy Klára)
2.
(harmonikus) viszonyt, kapcsolatot〉 megbont, megzavar
ez bomlasztott már sok házasságot tarthatatlanná
(1926 Szilágyi Géza)
[a színmű szerkezetének lazasága] bomlasztja a kapcsolatokat a nézőtérrel
(1938 Schöpflin Aladár)
A szabad használati jogok korlátozása, majd a tilalmak felállítása bomlasztotta a földesurak szomszédi vagy családi kapcsolatait is
(1969 Mikó Sándor)
3.
vmely (szervezett) közösség, intézmény belső rendjének megzavarásával, összetartó erejének meggyengítésével egységének megbomlását, szétesését előidézi
a társaság, melyet nyomás, részvétlenség és belső viszálkodás bomlasztottak, feloszlása felé közeledett
(1896 Beöthy Zsolt)
II. András korától fogva nem egy várjobbágy minden további katonai v.vagy egyéb kötelezettség nélkül, örök birtokul kezdte megváltani vagy inkább megvenni eddigi várjószágát, ami a várispánság intézményét mind jobban bomlasztotta
(1897 PallasLex.)
a nemzetőrök forradalmi magatartása átragad a sorkatonaságra s bomlasztja a hadsereget
(1932 e. Németh Andor)
[A pletyka] a társadalmi normák fennmaradását segíti, ugyanakkor bomlasztja is a közösséget
(1981 NéprajziLex.)
3a.
〈vmely közösséget〉 kisebb csoportokra, egységekre oszt, bont
[A termelés és a fogyasztás formája] ellentéteket teremtett. Külön, más-más érdekekért küzdő csoportokra, mondjuk osztályokra bomlasztotta az emberi társadalmat
(1898 Mezőfi Vilmos)
ez eszmék még inkább pártokra bomlasztják nemzetünket
(1911 Váczy János)
[a pártot] betiltották, irányzatokra bomlasztva hatástalanították
(1994 Magyar Hírlap)
4. (tárgy n. is)
egységet, rendet, harmóniát stb. megbont(va), megzavar(va kezd megszüntetni)
a monarkia nagyhatalmi állása nincsen veszélyeztetve az osztrák belső bomlasztó izgatásoktól mindaddig, mig Magyarország képes politikai felsőbbségét föntartani Ausztriával szemben
(1899 Budapesti Hírlap)
ártalmas ember, és örök bomlasztó
(1941 Tatay Sándor)
a fegyelmezetlenség szétszór és bomlaszt
(1944 Angyal Endre)
kivonják magukat a munkából és bomlasztják a munkafegyelmet
(1956 Erdei Ferenc)
egyének, családok, nemzedékek, de az egész magyar társadalom életét bomlasztó, szétzüllesztő bajok
(1991 Magyar reformátusok)
Noha a kisnemesség igyekszik elkülönülni a vele azonos életszínvonalon élő nemtelenektől, büszkén őrzi kiváltságait, gyakran épp az elkülönülés kényszere bomlasztja a nemesi tradíciókat
(1994 Kósa László)
rendszeresen elkésett vagy meg sem jelent edzésen, és bomlasztotta a csapategységet
(1999 Magyar Hírlap)
Vö. CzF.; ÉrtSz.; TESz. bont; ÉKsz.

Beállítások