bonctudomány fn 4A (rég)

1. (Tud) ’az élőlények, kül. az ember külső és belső felépítésével, alaktanával foglalkozó tudomány; bonctan, anatómia’ ❖ Boncztudomány. Anatomia (1828 Bugát Pál ford.–Hempel C1210, szótár 4) | [a lovak izületi betegségénél] a’ czomb’ idegeit átvágták,’ s az által távoliták el a’ bajt; az illyetén kisérletek azonban a’ boncztudományban alapos járatosságot feltételeznek, ennél fogva csak ügyes és gyakorlott baromorvosok által vihetők véghez (1846 Mihálka Antal ford.–Wagenfeld 8310010, 57) | az amerikai orvosok […] a boncztudományból mesterkedtek bebizonyitani, hogy a nőnemnek agyvelője […] kevesebbet nyom, mint a férfiaké; minélfogva ők csak lenge foglalkozásokra alkalmasok, és fontos ügyek nyomos felfogására nem születtek (1855 Vasárnapi Újság CD56).

1a. (Isk) ’ez mint egyetemi tantárgy’ ❖ [Kemény Zsigmond a bécsi] egyetemen hallgatott boncztudományt, orvosi vegytant, természettudományokat (1897 Magyar írók élete CD27).

2. ’a(z emberi) test felépítése, szerkezete, anatómiája’ ❖ Az orvos a’ holton tanulja a’ test’ boncztudományát (1840 Athenaeum C0021, 793).

Vö. CzF.; TESz. boncol

bonctudomány főnév 4A (rég)
1. (Tud)
az élőlények, kül. az ember külső és belső felépítésével, alaktanával foglalkozó tudomány; bonctan, anatómia
Boncztudomány. Anatomia
(1828 Bugát Pál ford.Hempel)
[a lovak izületi betegségénél] a’ czomb’ idegeit átvágták,’ s az által távoliták el a’ bajt; az illyetén kisérletek azonban a’ boncztudományban alapos járatosságot feltételeznek, ennél fogva csak ügyes és gyakorlott baromorvosok által vihetők véghez
(1846 Mihálka Antal ford.Wagenfeld)
az amerikai orvosok […] a boncztudományból mesterkedtek bebizonyitani, hogy a nőnemnek agyvelője […] kevesebbet nyom, mint a férfiaké; minélfogva ők csak lenge foglalkozásokra alkalmasok, és fontos ügyek nyomos felfogására nem születtek
(1855 Vasárnapi Újság)
1a. (Isk)
ez mint egyetemi tantárgy
[Kemény Zsigmond a bécsi] egyetemen hallgatott boncztudományt, orvosi vegytant, természettudományokat
(1897 Magyar írók élete)
2.
a(z emberi) test felépítése, szerkezete, anatómiája
Az orvos a’ holton tanulja a’ test’ boncztudományát
(1840 Athenaeum)
Vö. CzF.; TESz. boncol

Beállítások