bontás fn 4A

1. ’a bont igével kifejezett cselekvés, művelet, tevékenység’ ❖ Ugy-é? a’ [Pragmatica] Sanctio, hogy ers lábon ál, Mert garantírozott olly ers, mint k ſzál, Ki az, a’ ki módot bontássában talál? (1790 Gvadányi József 7125003, 40).

1a. ’az a művelet, amelynek során vmely építmény le- v. megbontását elvégzik’ ❖ A hol valamit csak ledönteni akarunk, mentől többen vesznek részt a bontásnál annál hamarabb történik (1864 Eötvös József C1603, 221) | Bontásból gerenda, szarufa, deszka, léc eladó (1961 Magyar Nemzet júl. 8. C4799, 8) | [a belső városrészek rekonstrukciójához] szükséges bontások miatt a lakásállomány az eddiginél lassabban növekszik (1975 Faragó Kálmán 2056002, 23) | A mintákban szereplő településekre vonatkozólag évenként be kell szerezni az új építkezések (illetve bontások) adatait (1984 Marton Ádám 1105001, 25) | A torony-alapfalazat és a lábazati falazat a bontásból nyert régi téglából készült (2000 M. Kozár Mária CD36).

1b. (ritk) ’〈falon:〉 e művelet által keletkezett rés’ ❖ ÉrtSz.

1c. ’az a művelet, amelynek során a leölt és megtisztított állat belső részeit egymás után kiszedik, ill. e művelet eredménye’ ❖ [az ún. karajra bontásnál] az állatot állványra akasztják, a bontást a hason kezdik, a gerincoszlopot kétfelé hasítják (1977 NéprajziLex. CD47) | bontásból származó nyesedék húsokból (1998 Magyar Hírlap CD09).

1d. ’az az eljárás, amelynek során vmely anyag, vegyület elemeit elkülönítik egymástól’ ❖ ? a’ porotskákat … tovább való bontás alá vetettem (1800 Nyulas Ferenc C3340, 246) | [az új tápláló takarmány] vegytani bontások eredményén alapszik (1860 Vasárnapi Újság CD56) | A tiszta hidrogén előállításához a földgázt magas hőmérsékletre felhevítette, amikor is a metán koromra és hidrogénre bomlott. A bontást oly kemencében végezték, amelyben a keletkező korom nagy része szénelektródok gyártására kitűnően felhasználható retortagrafittá tömörült (1981 Móra László CD30).

2. ’vmely egység, egész (vmely szempont szerinti) részekre osztásának, ill. tagolásának eredményeként létrejött állapot’ ❖ A terv tartalmazza […] utcánkénti és évenkénti bontásban az 1959–1968-ig tervezett [fa]ültetéseket (1969 Boronkai Pál CD52) | a havi kétszázötven munkaóránk, ez a bontásban a napi hat órai kezdést és a délután öt órakor csengetett fájrontot jelenti (1973 László-Bencsik Sándor 9383003, 289) | A lakóhely típusa szerint is észleltünk eltéréseket [a kommunikációs szokásokban], ha nem is olyan mértékűeket, mint az életkori bontásban (1987 Terestyéni Tamás 1155001, 8).

2a. (rég) ’az a (tudományos) módszer, amelynek segítségével vmely jelenséget mint egészet alkotóelemeire, részeire bontanak, analízis’ ❖ Taníthatunk tudni illik először öszszekötés (synthesis) által, midőn a’ részeknek és egyes dolgoknak segítségével megyünk által az egésznek ’s közönségeseknek [ti. általánosnak] esmértetésekre; bontás (analysis) által, midőn megfordítva az egészet részekre osztjuk, és a’ közönséges szabásokat egyes esetek és példák által világosabbakká teszszük (1825 Szilasy János C4030, 199) | bontás (analysis): összekötés (synthesis) (1840 Szilasy János C4027, 332).

3. ’házasság törvényes felbontása’ ❖ Feltétlen bontó okok: […] d) ha a házastársat a házasság megkötése után halálra vagy legalább öt évi fegyházra vagy börtönre ítélték, kivéve, ha a bontást kérő félnek az elkövetett bűntettről a házasságkötéskor tudomása volt (1939 Hertz-Biblia jegyzetei ford. CD1205) | a bíróság Márta hibájából mondta ki a bontást (1979 László-Bencsik Sándor 9383005, 158).

Ö: asztal~.

ÖU: ágy~, forma~, posta~, rend~, sátor~, szerződés~, szín~, tábor~, zászló~.

Sz: bontási, bontású.

Vö. CzF.; ÉrtSz.; ÉKsz.; SzT.; ÚMTsz.

bontás főnév 4A
1.
a bont igével kifejezett cselekvés, művelet, tevékenység
Ugy-é? a’ [Pragmatica] Sanctio, hogy ers lábon ál, Mert garantírozott olly ers, mint k ſzál, Ki az, a’ ki módot bontássában talál?
(1790 Gvadányi József)
1a.
az a művelet, amelynek során vmely építmény le- v. megbontását elvégzik
A hol valamit csak ledönteni akarunk, mentől többen vesznek részt a bontásnál annál hamarabb történik
(1864 Eötvös József)
Bontásból gerenda, szarufa, deszka, léc eladó
(1961 Magyar Nemzet júl. 8.)
[a belső városrészek rekonstrukciójához] szükséges bontások miatt a lakásállomány az eddiginél lassabban növekszik
(1975 Faragó Kálmán)
A mintákban szereplő településekre vonatkozólag évenként be kell szerezni az új építkezések (illetve bontások) adatait
(1984 Marton Ádám)
A torony-alapfalazat és a lábazati falazat a bontásból nyert régi téglából készült
(2000 M. Kozár Mária)
1b. (ritk)
〈falon:〉 e művelet által keletkezett rés
ÉrtSz.
1c.
az a művelet, amelynek során a leölt és megtisztított állat belső részeit egymás után kiszedik, ill. e művelet eredménye
[az ún. karajra bontásnál] az állatot állványra akasztják, a bontást a hason kezdik, a gerincoszlopot kétfelé hasítják
(1977 NéprajziLex.)
bontásból származó nyesedék húsokból
(1998 Magyar Hírlap)
1d.
az az eljárás, amelynek során vmely anyag, vegyület elemeit elkülönítik egymástól
?
a’ porotskákat … tovább való bontás alá vetettem
(1800 Nyulas Ferenc)
[az új tápláló takarmány] vegytani bontások eredményén alapszik
(1860 Vasárnapi Újság)
A tiszta hidrogén előállításához a földgázt magas hőmérsékletre felhevítette, amikor is a metán koromra és hidrogénre bomlott. A bontást oly kemencében végezték, amelyben a keletkező korom nagy része szénelektródok gyártására kitűnően felhasználható retortagrafittá tömörült
(1981 Móra László)
2.
vmely egység, egész (vmely szempont szerinti) részekre osztásának, ill. tagolásának eredményeként létrejött állapot
A terv tartalmazza […] utcánkénti és évenkénti bontásban az 1959–1968-ig tervezett [fa]ültetéseket
(1969 Boronkai Pál)
a havi kétszázötven munkaóránk, ez a bontásban a napi hat órai kezdést és a délután öt órakor csengetett fájrontot jelenti
(1973 László-Bencsik Sándor)
A lakóhely típusa szerint is észleltünk eltéréseket [a kommunikációs szokásokban], ha nem is olyan mértékűeket, mint az életkori bontásban
(1987 Terestyéni Tamás)
2a. (rég)
az a (tudományos) módszer, amelynek segítségével vmely jelenséget mint egészet alkotóelemeire, részeire bontanak, analízis
Taníthatunk tudni illik először öszszekötés (synthesis) által, midőn a’ részeknek és egyes dolgoknak segítségével megyünk által az egésznek ’s közönségeseknek [ti. általánosnak] esmértetésekre; bontás (analysis) által, midőn megfordítva az egészet részekre osztjuk, és a’ közönséges szabásokat egyes esetek és példák által világosabbakká teszszük
(1825 Szilasy János)
bontás (analysis): összekötés (synthesis)
(1840 Szilasy János)
3.
házasság törvényes felbontása
Feltétlen bontó okok: […] d) ha a házastársat a házasság megkötése után halálra vagy legalább öt évi fegyházra vagy börtönre ítélték, kivéve, ha a bontást kérő félnek az elkövetett bűntettről a házasságkötéskor tudomása volt
(1939 Hertz-Biblia jegyzetei ford.)
a bíróság Márta hibájából mondta ki a bontást
(1979 László-Bencsik Sándor)
ÖU: ágybontás, formabontás, postabontás, rendbontás, sátorbontás, szerződésbontás, színbontás, táborbontás, zászlóbontás
Sz: bontási, bontású
Vö. CzF.; ÉrtSz.; ÉKsz.; SzT.; ÚMTsz.

Beállítások