bonyolít ts ige 4a4banyalít (rég)

1. ’bonyolulttá, nehezen áttekinthetővé, szövevényessé tesz vmit’ ❖ nincsen olly bonyolított dilemma, mellybül az emberi hiuság kibujni ne tudna (1831 Széchenyi István 8429010, 332) | A vita személyeskedés terére csapott át, melly az ügynek nem használ, csak még jobban bonyolitja (1859 Vasárnapi Újság CD56) | A helyzetet bonyolította, hogy az új minisztériumban természetesen hadügyminiszteri állást is kellett szervezni (1933 Szekfű Gyula CD42) | Kis nő? Könnyű kaland? Ugyan! Ebben a hőségben? Meg különben is: bonyolítsam az életet? (1993 Petri György 9530108, 496).

2. (tárgy n. is) ’〈(író) történetet, cselekmény(szála)t〉 különböző mozzanatokból alakít’ ❖ [tudja] bonyolítani és kibonyolítani a regényeknek [meséit] (1860 Helfy Ignác C2054, 189) | [a Shakespeare Lear királyát bohózattá alakító] Dohm ügyesen járt el, jól is bonyolít; de utóbb elveszti a fonalat és nem tud magán segíteni (1865 Arany János C6506, 185) | művészien bonyolított cselekmény (1902 ÓkoriLex. CD28) | [George Bernard Shaw drámáiban] a cselekményt durva bohózati fogásokkal bonyolítja (1926 Kürti Pál CD10) | Az izgalmas történetet úgy bonyolítja, hogy Bornemissza Gergely végigéli az 1552–1686 közötti hosszú időt (1994 Új Könyvek CD29).

2a. (ritk) ’〈vkinek a sorsát, életét〉 alakítja, formálja vki v. vmi’ ❖ Históriai szereplői nem elvont nevek, hanem igazán élő emberek, sorsukat leleményesen bonyolítja [Mikszáth az Új Zrínyiász című regényében] (1934 Pintér Jenő CD44) | Thornton Wilder Szent Lajos király hídja című regényének hőseit a tovább nem bonyolítható sors időzített pillanatában éri a végzetes baleset (1974 Galsai Pongrác 9171002, 75) | A történet a már ismerős alakok sorsát bonyolítja tovább (1996 Új Könyvek CD29).

3. ’〈vmely ügyet, (kereskedelmi) ügyletet〉 intéz, folytat, ill. 〈vmely(, szervezéssel, ügyintézéssel járó) feladatot, munkát, műveletet〉(rendszeresen) végez’ ❖ Régi dolog ez már Angliával, nőm már évek óta banyalitja (1845 Szilágyi Sándor ford.–Gutzkow C4026, 38) | fantasztikus méretű üzleteket bonyolító pénzember (1930 Schöpflin Aladár CD10) | a bizalmas beszélgetéseket lehetőleg új helyszínen vagy az utcán bonyolítsák, személyesen (1990 Lovass Zoltán 1097002, 208) | a személy- és tehergépkocsik, valamint a kamionok átszállítását […] az ugyancsak nemzetközi Eurotunnel társaság bonyolítja (1995 Természet Világa CD50) | Az új beiktatást [1491-ben] a fehérvári keresztes konvent bonyolította (2000 Dobos Gyula CD36).

4. (kissé rég) ’olyan helyre, helyzetbe, körülmények közé, ill. állapotba juttat, sodor, ahonnan nem lehet v. nehéz kikeveredni, kiszabadulni, ill. kiszabadítani vmit’ ❖  elttök egy bóldogtalan hízelked a’ki ket bámulással halgattya, akár az igazságnak egyenes úttyán járjanak k, akár pedig az hibáknak labirintussában, szövevényébe banyalitsák magokat, sokkal kedvesebb (1793 Csernátoni Vajda Sámuel ford.–Flögel C1296, 279) | legkellemetlenebb nehézségekbe bonyolítja magát (1831 Széchenyi István CD1501) | hálóba bonyolítja az igaz ügyet (1841 Pesti Hírlap CD61) | azért akar valami szerelmi viszonyba bonyolitni, mert mulatságosnak találja azt (1868 Vértesi Arnold C4454, 71) | [az] északi államokat általános nagy háborúba bonyolította a XVIII. sz. elején Svédországnak váratlan új katonai előtörése (1936 Hajnal István CD42) | a függetlenségre vágyó tovább hordja láncait, mert nem hisz abban, hogy eltépheti őket, s nem akarja vergődéssel még szorosabb gúzsba bonyolítani magát (1992 Dávidházi Péter 2016009, 337).

5. (rég v. nyj) ’bebugyolál, begöngyöl, betakar vmibe’ ❖ bonyolítsa az oltóágakat vízes posztóba (1842 Mentor C3078, 35).

6. (rég, átv is) ’〈csomót, gombot stb.〉(szálakból) összetekerve v. összegabalyítva csinál, készít’ ❖ Czempel, gyapot serités [= sodrás, pödörítés] végett banyalitott kolbászocska, tekercsecske (1816 Gyarmathi Sámuel C1948, 97) | Az epos, ha az előttünk bonyolított csomót előttünk is fejti ki, drámaivá leszen (1833 Bajza József C0715, 113) | Vegyük például a’ gombkötő-czéhet. Ennek egy gombja van, mellyet egyik mester több évi munka után készitett, ’s melly olly összefont és bonyolított, hogy azt a’ jelen mesterek közül egyik sem, de maga annak készitője sem tudná többé ujracsinálni (1841 Pesti Hírlap CD61).

7. (kissé rég, átv is) ’〈kötelet, hajat stb.〉(nehezen kibogozható szövevénnyé) gabalyít, összegubancol v. (össze)teker’ ❖ A leányok régen pártát viseltek, mely drága gyöngyökkel ki volt rakva, s abba bonyolították hajukat (1823 Fogarasi Sámuel 7109001, 67) | a sötét lobogó, a melyet élénk szélfuvalom kapkodott … rúdja körül bonyolitva (1859 Halmágyi Sándor C2007, 4) | A [toplicai] menyecskék fejékül törökös, himzésekkel szegélyzett kendőt használnak, azt ösztönszerü műizléssel s női kaczársággal tudják felilleszteni, szépen turbánszerüleg bonyolitani (1869 Orbán Balázs 8340010, 136) | vadszőlő-venyige és vadkomló kúszik föl magasra a fűzfákon és jegenyéken, csaknem tömör sűrűséggé bonyolítva azok lombozatát (1889 Az Osztrák–Magyar Monarchia ford. CD21) | összebogozta és bonyolította az érdekek és szenvedélyek, szokások és meggyőződések, rokonságok és ellentétek, nyelvi, vallási, szellemi és erkölcsi kötelékek hálózatát (1927 Görög Imre CD10) | Horogra akadva [a cápák] vadúl száguldottak fel, s alá, s úgy egymásba bonyolították a köteleket, hogy nem lehetett őket kihúzni (1933 Az állatok világa ford. CD46).

Ö: ki~, le~, össze~, túl~.

ÖU: agyon~, be~, bele~.

Vö. CzF.; ÉrtSz.; TESz.; ÉKsz.; SzT. ~, bonyolíthat; ÚMTsz.

bonyolít tárgyas ige 4a4
banyalít 4a4 (rég)
1.
bonyolulttá, nehezen áttekinthetővé, szövevényessé tesz vmit
nincsen olly bonyolított dilemma, mellybül az emberi hiuság kibujni ne tudna
(1831 Széchenyi István)
A vita személyeskedés terére csapott át, melly az ügynek nem használ, csak még jobban bonyolitja
(1859 Vasárnapi Újság)
A helyzetet bonyolította, hogy az új minisztériumban természetesen hadügyminiszteri állást is kellett szervezni
(1933 Szekfű Gyula)
Kis nő? Könnyű kaland? Ugyan! Ebben a hőségben? Meg különben is: bonyolítsam az életet?
(1993 Petri György)
2. (tárgy n. is)
(író) történetet, cselekmény(szála)t〉 különböző mozzanatokból alakít
[tudja] bonyolítani és kibonyolítani a regényeknek [meséit]
(1860 Helfy Ignác)
[a Shakespeare Lear királyát bohózattá alakító] Dohm ügyesen járt el, jól is bonyolít; de utóbb elveszti a fonalat és nem tud magán segíteni
(1865 Arany János)
művészien bonyolított cselekmény
(1902 ÓkoriLex.)
[George Bernard Shaw drámáiban] a cselekményt durva bohózati fogásokkal bonyolítja
(1926 Kürti Pál)
Az izgalmas történetet úgy bonyolítja, hogy Bornemissza Gergely végigéli az 1552–1686 közötti hosszú időt
(1994 Új Könyvek)
2a. (ritk)
〈vkinek a sorsát, életét〉 alakítja, formálja vki v. vmi
Históriai szereplői nem elvont nevek, hanem igazán élő emberek, sorsukat leleményesen bonyolítja [Mikszáth az Új Zrínyiász című regényében]
(1934 Pintér Jenő)
Thornton Wilder Szent Lajos király hídja című regényének hőseit a tovább nem bonyolítható sors időzített pillanatában éri a végzetes baleset
(1974 Galsai Pongrác)
A történet a már ismerős alakok sorsát bonyolítja tovább
(1996 Új Könyvek)
3.
〈vmely ügyet, (kereskedelmi) ügyletet〉 intéz, folytat, ill. 〈vmely(, szervezéssel, ügyintézéssel járó) feladatot, munkát, műveletet〉 (rendszeresen) végez
Régi dolog ez már Angliával, nőm már évek óta banyalitja
(1845 Szilágyi Sándor ford.Gutzkow)
fantasztikus méretű üzleteket bonyolító pénzember
(1930 Schöpflin Aladár)
a bizalmas beszélgetéseket lehetőleg új helyszínen vagy az utcán bonyolítsák, személyesen
(1990 Lovass Zoltán)
a személy- és tehergépkocsik, valamint a kamionok átszállítását […] az ugyancsak nemzetközi Eurotunnel társaság bonyolítja
(1995 Természet Világa)
Az új beiktatást [1491-ben] a fehérvári keresztes konvent bonyolította
(2000 Dobos Gyula)
4. (kissé rég)
olyan helyre, helyzetbe, körülmények közé, ill. állapotba juttat, sodor, ahonnan nem lehet v. nehéz kikeveredni, kiszabadulni, ill. kiszabadítani vmit
 elttök egy bóldogtalan hízelked a’ki ket bámulással halgattya, akár az igazságnak egyenes úttyán járjanak k, akár pedig az hibáknak labirintussában, szövevényébe banyalitsák magokat, sokkal kedvesebb
(1793 Csernátoni Vajda Sámuel ford.Flögel)
legkellemetlenebb nehézségekbe bonyolítja magát
(1831 Széchenyi István)
hálóba bonyolítja az igaz ügyet
(1841 Pesti Hírlap)
azért akar valami szerelmi viszonyba bonyolitni, mert mulatságosnak találja azt
(1868 Vértesi Arnold)
[az] északi államokat általános nagy háborúba bonyolította a XVIII. sz.század elején Svédországnak váratlan új katonai előtörése
(1936 Hajnal István)
a függetlenségre vágyó tovább hordja láncait, mert nem hisz abban, hogy eltépheti őket, s nem akarja vergődéssel még szorosabb gúzsba bonyolítani magát
(1992 Dávidházi Péter)
5. (rég v. nyj)
bebugyolál, begöngyöl, betakar vmibe
bonyolítsa az oltóágakat vízes posztóba
(1842 Mentor)
6. (rég, átv is)
〈csomót, gombot stb.〉 (szálakból) összetekerve v. összegabalyítva csinál, készít
Czempel, gyapot serités [= sodrás, pödörítés] végett banyalitott kolbászocska, tekercsecske
(1816 Gyarmathi Sámuel)
Az epos, ha az előttünk bonyolított csomót előttünk is fejti ki, drámaivá leszen
(1833 Bajza József)
Vegyük például a’ gombkötő-czéhet. Ennek egy gombja van, mellyet egyik mester több évi munka után készitett, ’s melly olly összefont és bonyolított, hogy azt a’ jelen mesterek közül egyik sem, de maga annak készitője sem tudná többé ujracsinálni
(1841 Pesti Hírlap)
7. (kissé rég, átv is)
〈kötelet, hajat stb.〉 (nehezen kibogozható szövevénnyé) gabalyít, összegubancol v. (össze)teker
A leányok régen pártát viseltek, mely drága gyöngyökkel ki volt rakva, s abba bonyolították hajukat
(1823 Fogarasi Sámuel)
a sötét lobogó, a melyet élénk szélfuvalom kapkodott … rúdja körül bonyolitva
(1859 Halmágyi Sándor)
A [toplicai] menyecskék fejékül törökös, himzésekkel szegélyzett kendőt használnak, azt ösztönszerü műizléssel s női kaczársággal tudják felilleszteni, szépen turbánszerüleg bonyolitani
(1869 Orbán Balázs)
vadszőlő-venyige és vadkomló kúszik föl magasra a fűzfákon és jegenyéken, csaknem tömör sűrűséggé bonyolítva azok lombozatát
(1889 Az Osztrák–Magyar Monarchia ford.)
összebogozta és bonyolította az érdekek és szenvedélyek, szokások és meggyőződések, rokonságok és ellentétek, nyelvi, vallási, szellemi és erkölcsi kötelékek hálózatát
(1927 Görög Imre)
Horogra akadva [a cápák] vadúl száguldottak fel, s alá, s úgy egymásba bonyolították a köteleket, hogy nem lehetett őket kihúzni
(1933 Az állatok világa ford.)
ÖU: agyonbonyolít, bebonyolít, belebonyolít
Vö. CzF.; ÉrtSz.; TESz.; ÉKsz.; SzT. ~, bonyolíthat; ÚMTsz.

Beállítások