bonyolodás fn 4A (rég)

1. ’a bonyolodik igével kifejezett történés, ill. cselekvés’ ❖ a’ keleti kérdés bonyolodása mindenhol zavart hozott (1841 Pesti Hírlap CD61).

2. ’vmely eseményben, vminek a folyamatában beálló zavar, rendellenesség, akadályozó körülmény, nehézség, ill. megoldásra váró feladat’ ❖ Ennyi bonyolodás és nehézség elég akárkit is a’ tárgyelőadástól elijeszteni (1833 Jelenkor C0225, 355) | aligha van, ki minden fondorkodás szülte pillanatnyi zavar ’s bonyolodás mellett is annyira lealjasodhatnék, hogy jótevőjének sértetését torlatlan türné (1841 Pesti Hírlap CD61) | Ha Magyarországnak Budán központosult erőteljes és intézkedéseiről felelős kormánya volna: e hazában bonyolodások nem léteznének, akkor e haza Európa legvirágzóbb országainak egyike volna (1846 Táncsics Mihály 8463013, 76) | [Pogány Gáspár] indította meg 1549-ben azt a több mint két századig folyt „Bánfi-Ostfi” névvel nevezett pert a Bánfiak ellen, melyet a maradék többféle bonyolodásokból származott leszállittatások után […] végezhetett csak be Pogány Ádám ügyvédkedése mellett e század elején (1862 Nagy Iván CD31).

2a. (ritk) ’szerv(ezet) működésében vmely hatásra bekövetkező komplikáció, szövődmény’ ❖ Nem volt azon csekély számu betegeknél alkalmunk tekintélyes gyógykisérleteket tenni. Ha ép a gyermek a természet maga szerencsésen véghez viszi a folyamot. Bonyolodások és csatolványok mikénti elmozditásáról nem szükség itt különösen szólanunk (1847 Schöpf-Merei Ágoston 8305002, 147).

3. (vmely rend felbomlása nyomán keletkezett,) áttekinthetetlen, nehezen kezelhető(, zűrzavaros) helyzet, állapot, ill. abból következő esemény(ek, zavargások sora)’ ❖ Legfontosb hír Afghanistánból, hogy Dost Mohammed khán, a’ bokharai khán parancsára agyonlövetett. Ha e’ hir valósul, ugy Afghanistánt uj bonyolodások várják (1844 Pesti Hírlap CD61) | egy harczias állapot fejlett ki a munkás kezek s a pénztőke között, melly Europát elláthatlan [= beláthatatlan] bonyolodásokba keverheti (1846 Hetilap CD61).

4. ’sűrű(, kusza) szövedék, szövevény, ill. fordulatokban gazdag eseménysor, cselekmény’ ❖ tökéletes dráma azt kivánná, … hogy minden felvonásnak bonyolodása legyen (1832 Bajza József C0715, 100) | bonyolodás (szövedék, csomó) (1833 Bajza József C0715, 107) | A’ visszerek számtalan, a’ koronán különösen finom edénygügyükből [= érnyalábokból, -fonadékokból] – fasciculi vasorum, másutt pedig végetlen bonyolodásokból állanak (1848 Pólya József 8371002, 24).

4a. (Irodt) ’a drámai műnek az expozíció után következő, fordulatos eseményekben gazdag, a drámai tetőpontig tartó szakasza’ ❖ [Kisfaludy Sándor] Az Emberszívnek Örvényeiben […] már tragédiát akart adni. Ebben sincs bonyolodás, tehát kifejlődés, de sőt tragikai hőse sincs (1864 Toldy Ferenc 8481011, 227).

J: bonyodalom.

Vö. CzF.

bonyolodás főnév 4A (rég)
1.
a bonyolodik igével kifejezett történés, ill. cselekvés
a’ keleti kérdés bonyolodása mindenhol zavart hozott
(1841 Pesti Hírlap)
2.
vmely eseményben, vminek a folyamatában beálló zavar, rendellenesség, akadályozó körülmény, nehézség, ill. megoldásra váró feladat
Ennyi bonyolodás és nehézség elég akárkit is a’ tárgyelőadástól elijeszteni
(1833 Jelenkor)
aligha van, ki minden fondorkodás szülte pillanatnyi zavar ’s bonyolodás mellett is annyira lealjasodhatnék, hogy jótevőjének sértetését torlatlan türné
(1841 Pesti Hírlap)
Ha Magyarországnak Budán központosult erőteljes és intézkedéseiről felelős kormánya volna: e hazában bonyolodások nem léteznének, akkor e haza Európa legvirágzóbb országainak egyike volna
(1846 Táncsics Mihály)
[Pogány Gáspár] indította meg 1549-ben azt a több mint két századig folyt „Bánfi-Ostfi” névvel nevezett pert a Bánfiak ellen, melyet a maradék többféle bonyolodásokból származott leszállittatások után […] végezhetett csak be Pogány Ádám ügyvédkedése mellett e század elején
(1862 Nagy Iván)
2a. (ritk)
szerv(ezet) működésében vmely hatásra bekövetkező komplikáció, szövődmény
Nem volt azon csekély számu betegeknél alkalmunk tekintélyes gyógykisérleteket tenni. Ha ép a gyermek a természet maga szerencsésen véghez viszi a folyamot. Bonyolodások és csatolványok mikénti elmozditásáról nem szükség itt különösen szólanunk
(1847 Schöpf-Merei Ágoston)
3.
(vmely rend felbomlása nyomán keletkezett,) áttekinthetetlen, nehezen kezelhető(, zűrzavaros) helyzet, állapot, ill. abból következő esemény(ek, zavargások sora)
Legfontosb hír Afghanistánból, hogy Dost Mohammed khán, a’ bokharai khán parancsára agyonlövetett. Ha e’ hir valósul, ugy Afghanistánt uj bonyolodások várják
(1844 Pesti Hírlap)
egy harczias állapot fejlett ki a munkás kezek s a pénztőke között, melly Europát elláthatlan [= beláthatatlan] bonyolodásokba keverheti
(1846 Hetilap)
4.
sűrű(, kusza) szövedék, szövevény, ill. fordulatokban gazdag eseménysor, cselekmény
tökéletes dráma azt kivánná, … hogy minden felvonásnak bonyolodása legyen
(1832 Bajza József)
bonyolodás (szövedék, csomó)
(1833 Bajza József)
A’ visszerek számtalan, a’ koronán különösen finom edénygügyükből [= érnyalábokból, -fonadékokból] – fasciculi vasorum, másutt pedig végetlen bonyolodásokból állanak
(1848 Pólya József)
4a. (Irodt)
a drámai műnek az expozíció után következő, fordulatos eseményekben gazdag, a drámai tetőpontig tartó szakasza
[Kisfaludy Sándor] Az Emberszívnek Örvényeiben […] már tragédiát akart adni. Ebben sincs bonyolodás, tehát kifejlődés, de sőt tragikai hőse sincs
(1864 Toldy Ferenc)
Vö. CzF.

Beállítások