bonyolodik tn ige 12a (rég)

1. ’egyre összetettebbé, bonyolultabbá, szövevényesebbé, áttekinthetetlenebbé válik, ill. 〈esemény(ek sora), folyamat stb.〉(ilyen módon) alakul, zajlik’ ❖ eszmelánczolata következetes és egymásból bonyolodó (1844 Bajza József C0714, 165) | százféleképen bonyolodott sorsunkat (1848 Kossuth Hírlapja CD61) | Ezalatt mindinkább bonyolodtak az ügyek (1857 Vasárnapi Újság CD56) | kettős cselekvény: Petur összeesküvése, s a Bánk családi szerencsétlensége, melyek egymásba játszanak ugyan, de a nélkül, hogy egyik szükségképen támogatná a másikat, mindenik függetlenűl magára [= magában] bonyolodván s fejlődvén ki (1864 Toldy Ferenc 8481011, 225) | Az a Herzegovinai bonyolódás alattomban nagyon is bonyolodik (1875 Ihász Dániel CD52).

1a. ’〈út〉 irányát gyakran változtatva kanyarog’ ❖ igen tágas, gyepes udvara tele volt a legczifrább karakallákban bonyolodó ösvényekkel (1865 e. Jósika Miklós 8212024, 38).

2. ’mozgás közben vmibe(, vminek a szövedékébe) beleakad, és nem v. csak nehezen tud szabadulni belőle, belegabalyodik vmibe’ ❖ [a holló] körmeivel is úgy a gyapjúba bonyolodott, hogy a bárány hátáról el sem repülhetett (1848 Peregriny Elek 8360023, 23) | Bizonyosan az ágak közé bonyolodott, de ne aggódjék nagysád, kiszabadul mindjárt (1872 Salamon Ferenc ford.–Feuillet 8402021, 92) | [Máli] Kötelébe bonyolodott És egy mély árokba bukott (1892 Lévay József ford.–Burns C2914, 502).

3. ’〈vmely (szövevényes) helyzetbe, viszonyba, ill. folyamatba, tevékenységbe〉 kerül, keveredik’ ❖ Mindgyár a’ Tronusra való ülésemkor, egy Státussaimat veszteget [= veszélyeztető] háboruba bonyolodva lenni találtam magamat (1795 Bécsi Magyar Merkurius C0344, 685) | társaságunk csak ugy jár el valódi szerepében, ’s hivatásának csak ugy felel meg magasb szellemileg, ha a’ magyarnak nyelvkincse körül annál anyaibb gonddal virraszt, […] minél nagyobb ’s nagyobb sülyedési veszélyekbe bonyolodik a’ hon (1842 Széchenyi István CD1501) | A tudományos ember belátja a létező dolgok szükségességét s okszerüségét […]. S épen ez által különbözik a nem tudományos embertől, ki az élet minden jelenségét, minden tüneményt elkülönözve szemléli, s az összekötő kapocs hiányában éppen azért mindig ellentmondásokba s következetlenségbe bonyolodik (1858 Vasárnapi Újság CD56) | [Balázs] szoros és kiható viszonyokba bonyolodott, a már akkor e vidéken roppant befolyással bíró gazdag Justh családdal is (1875 Nagy Iván CD57) | a vígjátéki csomót sem mindig elég könnyed természetességgel oldja föl […]; de sok benne a komikai őserő, jól lépteti föl és élesen jellemzi alakjait, jellemei következetesen fejlődnek és nem egy igazán mulattató helyzetbe bonyolodnak (1898 Az Osztrák–Magyar Monarchia ford. CD21) | beszélgetésbe bonyolodhattunk velük (1898 Mikszáth Kálmán C3158, 83).

4. (rég, átv is) ’vmibe takarózik, burkolódzik’ ❖ ti éjre kárhozottak, Mély homályba bónyolodttak (1834 Parthenon C3430, 160).

J: bonyolul.

ÖU: be~, bele~, ki~, össze~.

Sz: bonyolodat.

Vö. CzF. bonyolodik · bonyolódik, bonyolodott · bonyolódott; TESz. bonyolít; ÚMTsz.

bonyolodik tárgyatlan ige 12a (rég)
1.
egyre összetettebbé, bonyolultabbá, szövevényesebbé, áttekinthetetlenebbé válik, ill. 〈esemény(ek sora), folyamat stb.〉 (ilyen módon) alakul, zajlik
eszmelánczolata következetes és egymásból bonyolodó
(1844 Bajza József)
százféleképen bonyolodott sorsunkat
(1848 Kossuth Hírlapja)
Ezalatt mindinkább bonyolodtak az ügyek
(1857 Vasárnapi Újság)
kettős cselekvény: Petur összeesküvése, s a Bánk családi szerencsétlensége, melyek egymásba játszanak ugyan, de a nélkül, hogy egyik szükségképen támogatná a másikat, mindenik függetlenűl magára [= magában] bonyolodván s fejlődvén ki
(1864 Toldy Ferenc)
Az a Herzegovinai bonyolódás alattomban nagyon is bonyolodik
(1875 Ihász Dániel)
1a.
〈út〉 irányát gyakran változtatva kanyarog
igen tágas, gyepes udvara tele volt a legczifrább karakallákban bonyolodó ösvényekkel
(1865 e. Jósika Miklós)
2.
mozgás közben vmibe(, vminek a szövedékébe) beleakad, és nem v. csak nehezen tud szabadulni belőle, belegabalyodik vmibe
[a holló] körmeivel is úgy a gyapjúba bonyolodott, hogy a bárány hátáról el sem repülhetett
(1848 Peregriny Elek)
Bizonyosan az ágak közé bonyolodott, de ne aggódjék nagysád, kiszabadul mindjárt
(1872 Salamon Ferenc ford.Feuillet)
[Máli] Kötelébe bonyolodott És egy mély árokba bukott
(1892 Lévay József ford.Burns)
3.
〈vmely (szövevényes) helyzetbe, viszonyba, ill. folyamatba, tevékenységbe〉 kerül, keveredik
Mindgyár a’ Tronusra való ülésemkor, egy Státussaimat veszteget [= veszélyeztető] háboruba bonyolodva lenni találtam magamat
(1795 Bécsi Magyar Merkurius)
társaságunk csak ugy jár el valódi szerepében, ’s hivatásának csak ugy felel meg magasb szellemileg, ha a’ magyarnak nyelvkincse körül annál anyaibb gonddal virraszt, […] minél nagyobb ’s nagyobb sülyedési veszélyekbe bonyolodik a’ hon
(1842 Széchenyi István)
A tudományos ember belátja a létező dolgok szükségességét s okszerüségét […]. S épen ez által különbözik a nem tudományos embertől, ki az élet minden jelenségét, minden tüneményt elkülönözve szemléli, s az összekötő kapocs hiányában éppen azért mindig ellentmondásokba s következetlenségbe bonyolodik
(1858 Vasárnapi Újság)
[Balázs] szoros és kiható viszonyokba bonyolodott, a már akkor e vidéken roppant befolyással bíró gazdag Justh családdal is
(1875 Nagy Iván)
a vígjátéki csomót sem mindig elég könnyed természetességgel oldja föl […]; de sok benne a komikai őserő, jól lépteti föl és élesen jellemzi alakjait, jellemei következetesen fejlődnek és nem egy igazán mulattató helyzetbe bonyolodnak
(1898 Az Osztrák–Magyar Monarchia ford.)
beszélgetésbe bonyolodhattunk velük
(1898 Mikszáth Kálmán)
4. (rég, átv is)
vmibe takarózik, burkolódzik
ti éjre kárhozottak, Mély homályba bónyolodttak
(1834 Parthenon)
ÖU: bebonyolodik, belebonyolodik, kibonyolodik, összebonyolodik
Sz: bonyolodat
Vö. CzF. bonyolodik · bonyolódik, bonyolodott · bonyolódott; TESz. bonyolít; ÚMTsz.

Beállítások