borág fn 2A (rég, irod)

’szőlővessző, venyige’ ❖ Borág köríti mostan homlokom’; Ott, hol Tokaj nyújt nectart istenének, Víg szárnyakon kél a’ nem-hallott ének (1809 Kazinczy Ferenc C2519, 23) | dél felől Badacsony emeli koporsóalaku gerinczét zamatos borágaival (1848 Sepsy Károly 8406003, 12) | [Kazinczy Ferenc] is azt vallja, hogy a kapás soha sem fog mondani borág-at venyige helyett, de vajjon a költő nem használhatja-e azért, s nem megérti-e a mívelt olvasó? (1905 Váczy János C0357, 246) | [Izrael fiai] viruljanak, mint a borág és termésük zamata olyan legyen, mint a Libánon boráé (1939 Hertz-Biblia ford. CD1204).

Vö. CzF.; ÉrtSz.; ÉKsz.

borág főnév 2A (rég, irod)
szőlővessző, venyige
Borág köríti mostan homlokom’; Ott, hol Tokaj nyújt nectart istenének, Víg szárnyakon kél a’ nem-hallott ének
(1809 Kazinczy Ferenc)
dél felől Badacsony emeli koporsóalaku gerinczét zamatos borágaival
(1848 Sepsy Károly)
[Kazinczy Ferenc] is azt vallja, hogy a kapás soha sem fog mondani borág-at venyige helyett, de vajjon a költő nem használhatja-e azért, s nem megérti-e a mívelt olvasó?
(1905 Váczy János)
[Izrael fiai] viruljanak, mint a borág és termésük zamata olyan legyen, mint a Libánon boráé
(1939 Hertz-Biblia ford.)
Vö. CzF.; ÉrtSz.; ÉKsz.

Beállítások