boríték fn 3A10

1. ’papírból készült, négyszög alakú, zárható nyílással ellátott, irat, kül. levél, pénz stb. burkolására való tasak, tartó’ ❖ az hírlel levelek, nevekre nyomtatott borítékokba bé-takarva […] meg-fognak menni (1780 Magyar Hírmondó C0268, 782) | nem te írtad leveled borítékára a cimet (1847 Petőfi Sándor 8366469, 93) | a jeles tanító fáradságát jutalmazandó Hermann úr öt forintot csúsztatott bele egy borítékba (1927 Hatvany Lajos 9229004, 88) | fényképekkel tömött boríték (1964 Domahidy Miklós 1035002, 326).

1a. ’ez mint a (havonta) benne levő fizetés, bér összegének jelképe’ ❖ Az állam alkalmazottai ígéretet kaptak, hogy borítékjuk jövőre már nem lesz vékonyabb, sőt ha lehet, úgy emelik rövidesen a fizetésüket, hogy az lekörözze az inflációt (1996 Magyar Hírlap CD09) | [az óriáscégek] számos borítékon kívüli juttatást biztosítanak dolgozóiknak (1997 Magyar Hírlap CD09).

1b. ’ez mint a (megvesztegetés céljából) beletett és vkinek átadott pénzösszeg jelképe’ ❖ Az anyám elárulta, hogy a maguk humanitását sok kicsi borítékkal honorálta (1983 Polgár András 1121004, 185) | Lajos még egy borítékot helyezett a főügyész íróasztalára, „ez is tízezer”, a főügyész rezzenéstelen arccal a zsebébe süllyesztette a borítékokat (1989 Berkovits György 2039021, 67) | Orvospárti vagyok akkor is, amikor pironkodva borítékot kell a doktor kezébe vagy szemérmes zsebébe csúsztatni (1996 Magyar Hírlap CD09).

2. (rég) ’vmely tárgynak, készítménynek részét képező, azt borítva tartóssá, ellenállóvá tevő v. díszítő réteg; borítás’ ❖ Az ágyon fekv reteſz ’s a’ mozsár tengelyét az ágyához ſzoritó boriték [vasból készült] (1789 Hadi és Más Nevezetes Történetek 7419007, 128) | a’ fal borítékja márvány (1831 Zádor Elek 8532007, 39) | A festett paizsot az idő viszontagságai ellen óvandók, boritékkal látták el (1895 Bárczay Oszkár C0793, 170).

2a. (/ritk) ’könyvborító, ill. újság címlapja’ ❖ idején koránt borittékokat nyomtatván, az Ujságoknak folyását jó rendbe vehessük (1789 Magyar Kurír C0315, 1378) | a minap egy könyvkötőnél […] Heine Út-képeit aranyos borítékba foglaltattam (1834 Ormós Zsigmond 8341008, 119) | [Lucien] emlékezett, hogy többször is látta ezeket a szavakat a Blosse-kölcsönkönyvtár köteteinek borítékán (1954 Benedek Marcell ford.–Balzac 9042011, 171).

2b. (Ipar) ’a szivar külső rétegét képező dohánylevél’ ❖ A szivargyártók egyik főtitka, főügyessége abban rejlik, hogy a tripa-hoz [= szivarbélhez] kellőleg megválaszszák a boritékot (1861 Rosty Pál 8397004, 30) | A szivar három részből áll: borítékból, burokból és bélből (1897 PallasLex. CD02) | A szivar három főrésze: a bél, az ezt összetartó burok és az egészet takaró boríték (1949 Anyag- és áruismeret C5268, 184).

2c. (rég, ritk) ’bútorhuzat v. tapéta’ ❖ a szobámnak szegletén, ahol a két boriték összeszegződik, valami szegeket kihúzván láttam, hogy a viaszosvászon alatt a fal meg volt hasadozva (1823 Fogarasi Sámuel 7109008, 225) | [az albíró] keze reszketett a díván karján és annak az ócska plüs borítékát úgy simogatta, markolta alig érintő tenyérrel, mintha az asszony húsára tenné a kezét (1911 Móricz Zsigmond C3220, 156).

2d. (rég) ’vminek a lényegét szándékosan eltakaró, másnak mutató felszín, látszat’ ❖ azt igyekeznek el hitetni, hogy Mi […] némelly szóknak boritékjai alatt azt akarjuk, hogy [a más vallásúak] Idegeneknek tartassanak (1791 Hadi és Más Nevezetes Történetek C0173, 349) | folyt a kártyázás, a theázás és vacsora. Néha hangversenyek is rendeztettek. Ezen külső boriték alatt figyelem ébresztés nélkül fejlődött pártunk belső életmüködése (1884 Beksics Gusztáv C0903, 94).

3. (rég) ’élőlény vmely részét természettől fogva fedő, körülvevő réteg’ ❖ [meghasadt] az agyvel borítékja is, melly egy gyenge hártyácskából áll (1792 Magyar Hírmondó C5809, 733) | semmi erős, a’ fog fényes borítékját ledörgölő szerek hozzá ne jöjjenek (1820 Hasznos Mulatságok C0182, 339) | Nyúzd-le a’ lúdmájról a’ felső borítékot (1846 Zelena Ferenc 8534003, 29) | a csira kifejlik, mire a mag boritéka megreped, gyökeret ver, és a növény a földből kibujik (1847 Peregriny Elek 8360016, 313).

3a. (rég, irod) ’az emberi test mint a halhatatlan lélek halandó(, földi) burka; porhüvely’ ❖ [a koporsó] eggy meg-hólt Ifjúnak Borítékját öleli által (1794 Uránia C0420, 90) | ah! ide raktak-le, annak a’ Nemes Léleknek küls ékesſégeit ’s boritékját (1794 Nagy Sámuel¹ ford.–Sander C3289, 5) | Igenis, meg fog szabadulni epedő lelkem földi boritékától (1840 Athenaeum C0020, 168).

4. (rég)(hideg) vízzel, es. gyógyhatású folyadékkal átitatott textildarab v. kendő, amelyet a test vmely beteg, sérült v. fájdalmas részére gyógyítás céljából terítenek, borogatás’ ❖ igyekezzünk érvágás, lágyitó boritékok (Cataplaſma) kristélyek, és az Orvoſtól rendelend bels orvoſſágok által a’ következhet nyavalyákat eltávoztatni (1777 Szeli Károly ford.–Steidele C3933, 61) | [kolera esetén] székifű, vagy fodormentából főzött theát kell a betegnek beadni […], a gyomorra meleg borítékot rakni (1848 Kossuth Hírlapja CD61) | halántékait erős szeszszel dörzsölve, fejére hideg boritékot tett (1884 Szentpály Janka C3965, 89).

Ö: levél~.

Fr: ablakos.

ÖE: ~cím, ~halom, ~lap, ~levél, ~papiros, ~rajz, ~vászon.

Vö. CzF.; ÉrtSz.; TESz. borít; ÉKsz.; SzT.; ÚMTsz.

boríték főnév 3A10
1.
papírból készült, négyszög alakú, zárható nyílással ellátott, irat, kül. levél, pénz stb. burkolására való tasak, tartó
az hírlel levelek, nevekre nyomtatott borítékokba bé-takarva […] meg-fognak menni
(1780 Magyar Hírmondó)
nem te írtad leveled borítékára a cimet
(1847 Petőfi Sándor)
a jeles tanító fáradságát jutalmazandó Hermann úr öt forintot csúsztatott bele egy borítékba
(1927 Hatvany Lajos)
fényképekkel tömött boríték
(1964 Domahidy Miklós)
1a.
ez mint a (havonta) benne levő fizetés, bér összegének jelképe
Az állam alkalmazottai ígéretet kaptak, hogy borítékjuk jövőre már nem lesz vékonyabb, sőt ha lehet, úgy emelik rövidesen a fizetésüket, hogy az lekörözze az inflációt
(1996 Magyar Hírlap)
[az óriáscégek] számos borítékon kívüli juttatást biztosítanak dolgozóiknak
(1997 Magyar Hírlap)
1b.
ez mint a (megvesztegetés céljából) beletett és vkinek átadott pénzösszeg jelképe
Az anyám elárulta, hogy a maguk humanitását sok kicsi borítékkal honorálta
(1983 Polgár András)
Lajos még egy borítékot helyezett a főügyész íróasztalára, „ez is tízezer”, a főügyész rezzenéstelen arccal a zsebébe süllyesztette a borítékokat
(1989 Berkovits György)
Orvospárti vagyok akkor is, amikor pironkodva borítékot kell a doktor kezébe vagy szemérmes zsebébe csúsztatni
(1996 Magyar Hírlap)
2. (rég)
vmely tárgynak, készítménynek részét képező, azt borítva tartóssá, ellenállóvá tevő v. díszítő réteg; borítás
Az ágyon fekv reteſz ’s a’ mozsár tengelyét az ágyához ſzoritó boriték [vasból készült]
(1789 Hadi és Más Nevezetes Történetek)
a’ fal borítékja márvány
(1831 Zádor Elek)
A festett paizsot az idő viszontagságai ellen óvandók, boritékkal látták el
(1895 Bárczay Oszkár)
2a. (/ritk)
könyvborító, ill. újság címlapja
idején koránt borittékokat nyomtatván, az Ujságoknak folyását jó rendbe vehessük
(1789 Magyar Kurír)
a minap egy könyvkötőnél […] Heine Út-képeit aranyos borítékba foglaltattam
(1834 Ormós Zsigmond)
[Lucien] emlékezett, hogy többször is látta ezeket a szavakat a Blosse-kölcsönkönyvtár köteteinek borítékán
(1954 Benedek Marcell ford.Balzac)
2b. (Ipar)
a szivar külső rétegét képező dohánylevél
A szivargyártók egyik főtitka, főügyessége abban rejlik, hogy a tripa-hoz [= szivarbélhez] kellőleg megválaszszák a boritékot
(1861 Rosty Pál)
A szivar három részből áll: borítékból, burokból és bélből
(1897 PallasLex.)
A szivar három főrésze: a bél, az ezt összetartó burok és az egészet takaró boríték
(1949 Anyag- és áruismeret)
2c. (rég, ritk)
bútorhuzat v. tapéta
a szobámnak szegletén, ahol a két boriték összeszegződik, valami szegeket kihúzván láttam, hogy a viaszosvászon alatt a fal meg volt hasadozva
(1823 Fogarasi Sámuel)
[az albíró] keze reszketett a díván karján és annak az ócska plüs borítékát úgy simogatta, markolta alig érintő tenyérrel, mintha az asszony húsára tenné a kezét
(1911 Móricz Zsigmond)
2d. (rég)
vminek a lényegét szándékosan eltakaró, másnak mutató felszín, látszat
azt igyekeznek el hitetni, hogy Mi […] némelly szóknak boritékjai alatt azt akarjuk, hogy [a más vallásúak] Idegeneknek tartassanak
(1791 Hadi és Más Nevezetes Történetek)
folyt a kártyázás, a theázás és vacsora. Néha hangversenyek is rendeztettek. Ezen külső boriték alatt figyelem ébresztés nélkül fejlődött pártunk belső életmüködése
(1884 Beksics Gusztáv)
3. (rég)
élőlény vmely részét természettől fogva fedő, körülvevő réteg
[meghasadt] az agyvel borítékja is, melly egy gyenge hártyácskából áll
(1792 Magyar Hírmondó)
semmi erős, a’ fog fényes borítékját ledörgölő szerek hozzá ne jöjjenek
(1820 Hasznos Mulatságok)
Nyúzd-le a’ lúdmájról a’ felső borítékot
(1846 Zelena Ferenc)
a csira kifejlik, mire a mag boritéka megreped, gyökeret ver, és a növény a földből kibujik
(1847 Peregriny Elek)
3a. (rég, irod)
az emberi test mint a halhatatlan lélek halandó(, földi) burka; porhüvely
[a koporsó] eggy meg-hólt Ifjúnak Borítékját öleli által
(1794 Uránia)
ah! ide raktak-le, annak a’ Nemes Léleknek küls ékesſégeit ’s boritékját
(1794 Nagy Sámuel¹ ford.Sander)
Igenis, meg fog szabadulni epedő lelkem földi boritékától
(1840 Athenaeum)
4. (rég)
(hideg) vízzel, es. gyógyhatású folyadékkal átitatott textildarab v. kendő, amelyet a test vmely beteg, sérült v. fájdalmas részére gyógyítás céljából terítenek, borogatás
igyekezzünk érvágás, lágyitó boritékok (Cataplaſma) kristélyek, és az Orvoſtól rendelend bels orvoſſágok által a’ következhet nyavalyákat eltávoztatni
(1777 Szeli Károly ford.Steidele)
[kolera esetén] székifű, vagy fodormentából főzött theát kell a betegnek beadni […], a gyomorra meleg borítékot rakni
(1848 Kossuth Hírlapja)
halántékait erős szeszszel dörzsölve, fejére hideg boritékot tett
(1884 Szentpály Janka)
Fr: ablakos
ÖE: borítékcím, borítékhalom, borítéklap, borítéklevél, borítékpapiros, borítékrajz, borítékvászon
Vö. CzF.; ÉrtSz.; TESz. borít; ÉKsz.; SzT.; ÚMTsz.

Beállítások