borítékoz ts ige 4a (rég)

1. (tárgy n. is) ’〈(nagy tömegű) levelet, nyomtatványt stb.〉(sorozatosan) boríték(ok)ba tesz’ ❖ hirlapjaink tömegben küldetnek a’ postára, ’s ott boritékoztatnak (1842 Pesti Hírlap CD61) | czimeket keres ki a czimjegyzékből, boritékoz, minden boritékra áldozatkészen helyes postabélyeget ragaszt (1915 Az Újság nov. 15. C5359, 5) | [Annácska] az egyik irodaszobában más fiuk és lányok között különféle fölhivásokat, géppel sokszorositott leveleket boritékozott (1931 Kassák Lajos 9314006, 95).

2. (ritk) ’〈fűzött könyvet〉 borítóval ellát’ ❖ Magyar hölgyek naptára 1855-re. […] 188 lap, igen csinosan boritékozva (1854 Vasárnapi Újság CD56).

Vö. CzF.; ÉrtSz.; ÉKsz.

borítékoz tárgyas ige 4a (rég)
1. (tárgy n. is)
(nagy tömegű) levelet, nyomtatványt stb.〉 (sorozatosan) boríték(ok)ba tesz
hirlapjaink tömegben küldetnek a’ postára, ’s ott boritékoztatnak
(1842 Pesti Hírlap)
czimeket keres ki a czimjegyzékből, boritékoz, minden boritékra áldozatkészen helyes postabélyeget ragaszt
(1915 Az Újság nov. 15.)
[Annácska] az egyik irodaszobában más fiuk és lányok között különféle fölhivásokat, géppel sokszorositott leveleket boritékozott
(1931 Kassák Lajos)
2. (ritk)
〈fűzött könyvet〉 borítóval ellát
Magyar hölgyek naptára 1855-re. […] 188 lap, igen csinosan boritékozva
(1854 Vasárnapi Újság)
Vö. CzF.; ÉrtSz.; ÉKsz.

Beállítások