botrányos mn és partikula 

I. mn 15A

1. ’erős (erkölcsi) megütközést, megbotránkozást keltő, felháborító 〈megnyilvánulás, dolog〉’ ❖ ezen botrányos és fonák irány [ti. hogy inkább silány fordításokat játszanak, mint középszerű eredetieket] is megszűnik nemzeti színházunknál (1842 Bajza József C0717, 173) | [a káromlás] költeményekben botrányos (1844 Petőfi napjai C1573, 32) | a legbotrányosabb visszaélések történtek (1848 Kossuth Lajos C2749, 867) | a kereszténység részéről oly botrányosoknak bélyegzett pogány vallási tanokat (1896 Katona Lajos 8227002, 208) | 1762-ben egy […] vándorénekesnőt tartóztattak le, aki botrányos dalokat énekelt (1963 Csatkai Endre CD52).

1a. ’felháborítóan, megbotránkoztatóan, ill. meghökkentően nagy mértékű’ ❖ a kolozsvári botrányosan szomorú történetek [= történések] (1848 Kossuth Lajos összes munkái CD32) | A molyok is megtették a magukét, kivált a bélésben és gallérban okozva botrányos kárt (1882 Mikszáth Kálmán C3112, 48) | [a követek panaszkodtak] szavazatjoguknak botrányos összezsugorítása miatt (1912 Halász Imre CD10) | botrányosan szép és kedves teremtés (1913 Krúdy Gyula C2834, 10) | mennyi jut ebből a botrányosan alacsony összegből […] a tényleges szükségletekre? (1988 Beke Kata 1012003, 262).

2. ’botránnyal járó, botrányt okozó, kínos, feszélyező, szégyenletes 〈eset, cselekedet, jelenet〉’ ❖ Gyula barátom … hiven fog majd nekem számolni az egész botrányos mulatságról (1843 Nagy Ignác C3246, 20) | botrányos jelenetek (1885 Rózsaági Antal C3643, 141) | botrányos pör lett a dologból (1894 Pálffy Albert 8349005, 222) | egy ízben botrányos kocsmai verekedésben vett részt (1957 Benedek István 9041011, 339).

3. (/ritk) ’megbotránkozással, ill. (erkölcsi) felháborodással, botránnyal, kínos, szégyenletes esettel összefüggő, ahhoz kapcsolódó v. abból származó’ ❖ a’ hírlapok mohó vágya botrányos hirek után (1844 Tóth Lőrinc 8490020, 36) | az örökre botrányos emlékezetü gyémántórzás (1850 Kemény Zsigmond 8235038, 177) | Botrányos boszankodásnál (Indignatio) (ha gyalázatos tettek miatti boszúságból és megvetésből olvad össze:) (1861 Mátray Gábor 8300003, 89) | a bankszektorban botrányos hírnévre szert tevő Heves és Vidéke Takarékszövetkezet (1998 Magyar Hírlap CD09).

II. partikula 0 (kissé rég)

’〈mn fokozására:〉 felháborítóan, megbotránkoztatóan, ill. meghökkentően nagy mértékben’ ❖ egy-két szereplőnek botrányos gyönge jeleneténél (1894 Hazánk 8634001, 7) | botrányos nagy orral (1904 A magyar anekdotakincs C4256, 145) | botrányos rossz írást (1934 Szép Ernő CD10) | botrányos magas legeltetési díjat fizetnek (1947 Szabad Föld júl. 27. C1537, 2).

Vö. CzF.; ÉrtSz.; TESz. botránkozik; ÉKsz.; SzT.

botrányos melléknév és partikula
I. melléknév 15A
1.
erős (erkölcsi) megütközést, megbotránkozást keltő, felháborító 〈megnyilvánulás, dolog〉
ezen botrányos és fonák irány [ti. hogy inkább silány fordításokat játszanak, mint középszerű eredetieket] is megszűnik nemzeti színházunknál
(1842 Bajza József)
[a káromlás] költeményekben botrányos
(1844 Petőfi napjai)
a legbotrányosabb visszaélések történtek
(1848 Kossuth Lajos)
a kereszténység részéről oly botrányosoknak bélyegzett pogány vallási tanokat
(1896 Katona Lajos)
1762-ben egy […] vándorénekesnőt tartóztattak le, aki botrányos dalokat énekelt
(1963 Csatkai Endre)
1a.
felháborítóan, megbotránkoztatóan, ill. meghökkentően nagy mértékű
a kolozsvári botrányosan szomorú történetek [= történések]
(1848 Kossuth Lajos összes munkái)
A molyok is megtették a magukét, kivált a bélésben és gallérban okozva botrányos kárt
(1882 Mikszáth Kálmán)
[a követek panaszkodtak] szavazatjoguknak botrányos összezsugorítása miatt
(1912 Halász Imre)
botrányosan szép és kedves teremtés
(1913 Krúdy Gyula)
mennyi jut ebből a botrányosan alacsony összegből […] a tényleges szükségletekre?
(1988 Beke Kata)
2.
botránnyal járó, botrányt okozó, kínos, feszélyező, szégyenletes 〈eset, cselekedet, jelenet〉
Gyula barátom … hiven fog majd nekem számolni az egész botrányos mulatságról
(1843 Nagy Ignác)
botrányos jelenetek
(1885 Rózsaági Antal)
botrányos pör lett a dologból
(1894 Pálffy Albert)
egy ízben botrányos kocsmai verekedésben vett részt
(1957 Benedek István)
3. (/ritk)
megbotránkozással, ill. (erkölcsi) felháborodással, botránnyal, kínos, szégyenletes esettel összefüggő, ahhoz kapcsolódó v. abból származó
a’ hírlapok mohó vágya botrányos hirek után
(1844 Tóth Lőrinc)
az örökre botrányos emlékezetü gyémántórzás
(1850 Kemény Zsigmond)
Botrányos boszankodásnál (Indignatio) (ha gyalázatos tettek miatti boszúságból és megvetésből olvad össze:)
(1861 Mátray Gábor)
a bankszektorban botrányos hírnévre szert tevő Heves és Vidéke Takarékszövetkezet
(1998 Magyar Hírlap)
II. partikula 0 (kissé rég)
〈mn fokozására:〉 felháborítóan, megbotránkoztatóan, ill. meghökkentően nagy mértékben
egy-két szereplőnek botrányos gyönge jeleneténél
(1894 Hazánk)
botrányos nagy orral
(1904 A magyar anekdotakincs)
botrányos rossz írást
(1934 Szép Ernő)
botrányos magas legeltetési díjat fizetnek
(1947 Szabad Föld júl. 27.)
Vö. CzF.; ÉrtSz.; TESz. botránkozik; ÉKsz.; SzT.

Beállítások