bölcselem fn 7B (/vál)

1. ’a filozófia mint tudomány, ill. vmely (filozófiai) eszme, idea, elgondolás’ ❖ Bölcselem, fn, die Philosophie (1851 Ballagi Mór C6287, 6) | [az 1673-as református zsinaton] a Kokzeus tanainak hirdetéseért és Kartesius bölcselmének tanitásáért vádolt Dési Márton, Pataki István és Tsernátoni Pál felmentettek (1871 Orbán Balázs CD22) | ím ez Anatole France. […]. Páratlan és szerencsés vegyülése a gallszellemnek, görög bölcselemnek és latin lendületnek (1912 Ujhelyi Nándor CD10) | hetvenhétféleképp kiagyalt bölcselem (1956 Füst Milán 9161048, 377) | a posztstrukturalizmus […] nem elszigetelt amerikai bölcselem (1998 Magyar Hírlap CD09).

2. (kissé rég) ’gondolkodás(mód), (élet)tapasztalat, bölcsesség, ill. értelem, tudat’ ❖ A közmondatok nagy részben, ősrégi eredetűek. Mint a népi bölcselem közhelyei […], szállnak firól fira, nemzedékről nemzedékre (1856 Arany János C6504, 223) | Több dolgok vannak földön és egen, Horatio, mintsem bölcselmetek Álmodni képes (1867 Arany János ford.–Shakespeare 8014006, 117) | a nép józan bölcselme (1882 Vajda János 8503069, 50) | Eötvös Károly csodálatos memóriájában mind többen és többen kételkedtek, nem lehetett elhinni a hanyatló Magyarországon, hogy egyetlen koponyába, bármilyen nagy volt is: ennyi bölcselem, tudomány, emlék, élmény elfért volna (1931 Krúdy Gyula CD54) | bölcselmem nem képes fölfogni (1997 Magyar Hírlap CD09).

3. (kissé pejor is) ’életbölcsesség, ill. aforizmaszerűen frappáns gondolat, jól hangzó mondás’ ❖ némely mai bölcselmek (philosophema) (1862 Erdélyi János² C1630, 460) | [Antal Sándor] axiómái, bölcselmei a pillanat hatása alatt előttünk születnek (1913 Füst Milán CD10) | még a Lipót-körút és a Váci ucca jellegzetesen burzsoá ízlés szerint igazgatott színházaiban is vidáman rakétáznak az olyasféle társasági bölcselmek, mint „aki lop, az tolvaj, aki sokat lop, az bandavezér” (1937 Ignotus Pál 2045033, 45) | ha nekem ez a vén tojás megint előhozakodik a bölcselmeivel, akkor őt is agyonütöm (1942 Füst Milán 9161046, 181) | a szerző rövidke mondásai, figyelemfelhívásai, aforizmái, bölcselmei (1999 Új Könyvek CD29).

ÖU: jog~.

ÖE: ~tanár.

Vö. ÉrtSz.; TESz. bölcs; ÉKsz.

bölcselem főnév 7B (/vál)
1.
a filozófia mint tudomány, ill. vmely (filozófiai) eszme, idea, elgondolás
Bölcselem, fnfőnév, die Philosophie
(1851 Ballagi Mór)
[az 1673-as református zsinaton] a Kokzeus tanainak hirdetéseért és Kartesius bölcselmének tanitásáért vádolt Dési Márton, Pataki István és Tsernátoni Pál felmentettek
(1871 Orbán Balázs)
ím ez Anatole France. […]. Páratlan és szerencsés vegyülése a gallszellemnek, görög bölcselemnek és latin lendületnek
(1912 Ujhelyi Nándor)
hetvenhétféleképp kiagyalt bölcselem
(1956 Füst Milán)
a posztstrukturalizmus […] nem elszigetelt amerikai bölcselem
(1998 Magyar Hírlap)
2. (kissé rég)
gondolkodás(mód), (élet)tapasztalat, bölcsesség, ill. értelem, tudat
A közmondatok nagy részben, ősrégi eredetűek. Mint a népi bölcselem közhelyei […], szállnak firól fira, nemzedékről nemzedékre
(1856 Arany János)
Több dolgok vannak földön és egen, Horatio, mintsem bölcselmetek Álmodni képes
(1867 Arany János ford.Shakespeare)
a nép józan bölcselme
(1882 Vajda János)
Eötvös Károly csodálatos memóriájában mind többen és többen kételkedtek, nem lehetett elhinni a hanyatló Magyarországon, hogy egyetlen koponyába, bármilyen nagy volt is: ennyi bölcselem, tudomány, emlék, élmény elfért volna
(1931 Krúdy Gyula)
bölcselmem nem képes fölfogni
(1997 Magyar Hírlap)
3. (kissé pejor is)
életbölcsesség, ill. aforizmaszerűen frappáns gondolat, jól hangzó mondás
némely mai bölcselmek (philosophema)
(1862 Erdélyi János²)
[Antal Sándor] axiómái, bölcselmei a pillanat hatása alatt előttünk születnek
(1913 Füst Milán)
még a Lipót-körút és a Váci ucca jellegzetesen burzsoá ízlés szerint igazgatott színházaiban is vidáman rakétáznak az olyasféle társasági bölcselmek, mint „aki lop, az tolvaj, aki sokat lop, az bandavezér”
(1937 Ignotus Pál)
ha nekem ez a vén tojás megint előhozakodik a bölcselmeivel, akkor őt is agyonütöm
(1942 Füst Milán)
a szerző rövidke mondásai, figyelemfelhívásai, aforizmái, bölcselmei
(1999 Új Könyvek)
ÖU: jogbölcselem
ÖE: bölcselemtanár
Vö. ÉrtSz.; TESz. bölcs; ÉKsz.

Beállítások