bölcselmi mn 18B1

1. (/vál) ’filozófiai, ilyen tartalmú, ilyen tárgyú, filozofikus, ill. gondolati’ ❖ A felsőb tanoda: a.) bölcselmi osztályában tanitják, Benedikty J. [= János] a bölcselmi, […] Stencel Hugo a klassikus irodalmi tárgyakat (1848 Tavasi Lajos 8469011, 128) | [Madách Imre] benső meghasonlottságát maga is kifejezi egy csomó bölcselmi költeményben (1900 Palágyi Menyhért 9509001, 233) | [A pszichoanalízis] nem is kötötte magát sem filozofiai sem politikai dogmákhoz, hanem úgy a bölcselmi felfogásokat, mint a politikai tendenciákat csak az ember lelki természetrajzának megnyilvánulásaiként értékelte (1922 Ferenczi Sándor 9147001, 555) | Vallja meg nyíltan, hogy Arius tanai, melyek bár teljességgel hamisak, de nincsenek híján valamennyi bölcselmi szépségnek és varázsnak, elkápráztatták és félrevezették (1965 Déry Tibor 9107006, 173) | bölcselmi aforizmák (1983 Kenyeres Zoltán 9322001, 97).

1a. (rég) ’intellektuális v. filozófiai tartalmakat kifejező 〈író〉, ill. az ún. gondolati költészetet művelő 〈költő〉’ ❖ franczia bölcselmi költők (1866 Gyulai Pál C1993, 124) | [Fuzuli] bölcselmi költő volt, ki főleg a persa költészet hatása alatt állott (1894 PallasLex. CD02) | Goethén kezdve számos nagy szellem vonzódott Prometheushoz, kinek mythusából egy örökké csábító gondolat villan a bölcselmi írók felé: az emberi egyéniség és az ész harcza az erkölcsi tekintély és a rajta nyugvó positiv világrend korlátai ellen (1904 ÓkoriLex. CD28).

1b. (-leg raggal, hsz-szerűen) (rég) ’filozófiailag, ill. ilyen tekintetben’ ❖ A Szent-István-társulat tudós alelnöke […] kiváló hajlamot és nagy tehetséget tanusitott, bölcselmileg fogni föl az emberiség történeteit (1860 Vasárnapi Újság CD56) | [Eötvös József] regényei épp oly igazak, mint azok, melyek adatszerűen közlik az élet egy részét; de másképen, […] bölcselmileg igazak (1903 Ferenczi Zoltán CD55) | Bankárok tehát nem kötelesek s általában nem szokták szellemileg elbírálni, erkölcsileg értékelni s az emberiség szempontjából bölcselmileg végiggondolni azokat a legnagyobb pénzüzleteket sem, amelyeket alkalmuk van végrehajtani (1931 Móricz Zsigmond CD10).

2. (rég) ’〈tanintézményben〉 bölcseleti tanulmányoknak szentelt 〈iskolai osztály, évfolyam v. tanfolyam〉, ill. 〈tudományos akadémián〉 a bölcseleti tudományok számára létrehozott 〈tudományos osztály〉’ ❖ A felsőb tanoda: a.) bölcselmi osztályában tanitják (1848 Tavasi Lajos 8469011, 128) | [Berzsenyi Dánielt] a magyar Tudós-társaság felállitása uj munkásságra birta. […] 1830. november 17-én, a bölcselmi osztályban első vidéki rendestagul választatván, számos széptani müvel s „Poetai harmonistica” czim alatt nagyobb dolgozattal is gyarapitotta e nemben szegény irodalmunkat (1860 Vasárnapi Újság CD56) | [Mikó Lőrincz] 1823. szept. 1-től a bölcselmi és theologiai tanfolyamot végezte Kolozsvárt az unitárius collegiumban négy évig (1902 Magyar írók élete CD27).

bölcselmi melléknév 18B1
1. (/vál)
filozófiai, ilyen tartalmú, ilyen tárgyú, filozofikus, ill. gondolati
A felsőb tanoda: a.) bölcselmi osztályában tanitják, Benedikty J. [= János] a bölcselmi, […] Stencel Hugo a klassikus irodalmi tárgyakat
(1848 Tavasi Lajos)
[Madách Imre] benső meghasonlottságát maga is kifejezi egy csomó bölcselmi költeményben
(1900 Palágyi Menyhért)
[A pszichoanalízis] nem is kötötte magát sem filozofiai sem politikai dogmákhoz, hanem úgy a bölcselmi felfogásokat, mint a politikai tendenciákat csak az ember lelki természetrajzának megnyilvánulásaiként értékelte
(1922 Ferenczi Sándor)
Vallja meg nyíltan, hogy Arius tanai, melyek bár teljességgel hamisak, de nincsenek híján valamennyi bölcselmi szépségnek és varázsnak, elkápráztatták és félrevezették
(1965 Déry Tibor)
bölcselmi aforizmák
(1983 Kenyeres Zoltán)
1a. (rég)
intellektuális v. filozófiai tartalmakat kifejező 〈író〉, ill. az ún. gondolati költészetet művelő 〈költő〉
franczia bölcselmi költők
(1866 Gyulai Pál)
[Fuzuli] bölcselmi költő volt, ki főleg a persa költészet hatása alatt állott
(1894 PallasLex.)
Goethén kezdve számos nagy szellem vonzódott Prometheushoz, kinek mythusából egy örökké csábító gondolat villan a bölcselmi írók felé: az emberi egyéniség és az ész harcza az erkölcsi tekintély és a rajta nyugvó positiv világrend korlátai ellen
(1904 ÓkoriLex.)
1b. (-leg raggal, hsz-szerűen) (rég)
filozófiailag, ill. ilyen tekintetben
A Szent-István-társulat tudós alelnöke […] kiváló hajlamot és nagy tehetséget tanusitott, bölcselmileg fogni föl az emberiség történeteit
(1860 Vasárnapi Újság)
[Eötvös József] regényei épp oly igazak, mint azok, melyek adatszerűen közlik az élet egy részét; de másképen, […] bölcselmileg igazak
(1903 Ferenczi Zoltán)
Bankárok tehát nem kötelesek s általában nem szokták szellemileg elbírálni, erkölcsileg értékelni s az emberiség szempontjából bölcselmileg végiggondolni azokat a legnagyobb pénzüzleteket sem, amelyeket alkalmuk van végrehajtani
(1931 Móricz Zsigmond)
2. (rég)
〈tanintézményben〉 bölcseleti tanulmányoknak szentelt 〈iskolai osztály, évfolyam v. tanfolyam〉, ill. 〈tudományos akadémián〉 a bölcseleti tudományok számára létrehozott 〈tudományos osztály〉
A felsőb tanoda: a.) bölcselmi osztályában tanitják
(1848 Tavasi Lajos)
[Berzsenyi Dánielt] a magyar Tudós-társaság felállitása uj munkásságra birta. […] 1830. november 17-én, a bölcselmi osztályban első vidéki rendestagul választatván, számos széptani müvel s „Poetai harmonistica” czim alatt nagyobb dolgozattal is gyarapitotta e nemben szegény irodalmunkat
(1860 Vasárnapi Újság)
[Mikó Lőrincz] 1823. szept. 1-től a bölcselmi és theologiai tanfolyamot végezte Kolozsvárt az unitárius collegiumban négy évig
(1902 Magyar írók élete)

Beállítások