bölcsészettudomány fn 4A

(hiv) ’a bölcsészkarokon oktatott szaktudományokat (kül. a filozófiát, nyelv-, irodalom- és történeti tudományokat) magában foglaló tudomány (vmely ága), ill. ez mint tantárgy’ ❖ bölcsészet’, törvény’ vagy orvosi tudományok’ tudorja (1843 Kemény Zsigmond C2603, 14) | [Moritz Hauptmann német zenetudóst és zeneszerzőt] a göttingeni egyetem a bölcsészettudományok tiszteletbeli doktorává avatta (1913 RévaiNagyLex. C5705, 603) | Az erdélyi magyarok, akik egyetemi diplomát kívánnak szerezni anyanyelvükön, 1988-ban már csak bölcsészettudományokat folytathatnak (1989 Nádor István 2015014, 14) | A folklorisztika, a nyelvtudomány, a finnugrisztika, a könyvtártudomány és a bölcsészettudomány szinte minden ága képviselteti magát a majd ezer oldalon (2000 Új Könyvek CD29).

a. (rég) ’a filozófia mint tudomány’ ❖ Epiktét, ki a philosophiai tudományok összességét megirta, szintén szolga volt; az egész bölcsészettudományt e két szóra alapitotta: „Sustine, abstine!” (Türj és mérsékeld kivánataidat.) (1860 Vasárnapi Újság CD56) | [Martinovics Ignác] a bölcsészettudomány elemeiből és a mennyiségtanból tartott előadásokat (1877 Századok CD57) | Az egyetemen a bölcsészettudomány tanszéke bízatott rá [ti. Pázmány Péterre]. A bölcsészet tanításában a jezsuiták nem hoztak be lényeges újítást. Átvették a középkori scholastika örökségét (1886 Fraknói Vilmos CD55).

Vö. ÉrtSz.; ÉKsz.

bölcsészettudomány főnév 4A
(hiv)
a bölcsészkarokon oktatott szaktudományokat (kül. a filozófiát, nyelv-, irodalom- és történeti tudományokat) magában foglaló tudomány (vmely ága), ill. ez mint tantárgy
bölcsészet’, törvény’ vagy orvosi tudományok’ tudorja
(1843 Kemény Zsigmond)
[Moritz Hauptmann német zenetudóst és zeneszerzőt] a göttingeni egyetem a bölcsészettudományok tiszteletbeli doktorává avatta
(1913 RévaiNagyLex.)
Az erdélyi magyarok, akik egyetemi diplomát kívánnak szerezni anyanyelvükön, 1988-ban már csak bölcsészettudományokat folytathatnak
(1989 Nádor István)
A folklorisztika, a nyelvtudomány, a finnugrisztika, a könyvtártudomány és a bölcsészettudomány szinte minden ága képviselteti magát a majd ezer oldalon
(2000 Új Könyvek)
a. (rég)
a filozófia mint tudomány
Epiktét, ki a philosophiai tudományok összességét megirta, szintén szolga volt; az egész bölcsészettudományt e két szóra alapitotta: „Sustine, abstine!” (Türj és mérsékeld kivánataidat.)
(1860 Vasárnapi Újság)
[Martinovics Ignác] a bölcsészettudomány elemeiből és a mennyiségtanból tartott előadásokat
(1877 Századok)
Az egyetemen a bölcsészettudomány tanszéke bízatott rá [ti. Pázmány Péterre]. A bölcsészet tanításában a jezsuiták nem hoztak be lényeges újítást. Átvették a középkori scholastika örökségét
(1886 Fraknói Vilmos)
Vö. ÉrtSz.; ÉKsz.

Beállítások