bőséges mn 15B

1. (átv is) ’nagy kiterjedésű v. nagy befogadóképességű, tágas’ ❖ bséges elméjű túdós […] még száz esztendő mulva-is a Magyar olvasókat gyönyörködteti (1780 Magyar Hírmondó C0268, 41) | [a Maros] öble bőséges (1796 Vályi András C4336, 50) | a csúcsíves falusi templom alapelrendezésében ugyanolyan, mint a román: hajója deszkamenyezetes, északi fala ablaktalan marad, jó, hogy így bőséges teret hágy a képírómesternek (1916 e. Malonyay Dezső CD07) | a gleccserjég képződéséhez bőséges hely kínálkozott (1997 Magyarország földje CD05).

2. ’jelentős v. a kívánalmakat, a szükségleteket kielégítő, sőt felülmúló, bőven elegendő (mennyiségű, ill. mértékű)’ ❖ ételről, italról bőségesen gondoskodjanak, hogy a nemes vármegye szégyent ne valljon (1772 Történelmi Tár 7393001, 316) | a’ pénz Francziaországban ritka, Hollandiában pedig bőséges (1833 Rédly Károly ford.–Montesquieu 8320005, 246) | az egész lárma csak egy furfangos kalandor műve volt, ki azáltal bőséges időt nyert üldözői elől megmenekülhetni (1853 Jókai Mór CD18) | [az anyafarkas a kicsinyeit] sokáig szoptatja és fejlettségüknek megfelelően bőséges eleséget hurcol nekik (1929 Az állatok világa ford. CD46) | Szerény kegydíjat élvez az államtól, amely bőségesen futja apró kiadásaira (1957 Benedek István 9041007, 101) | A [cukor]betegség elsődleges tünetei a nagyfokú szomjúság, a bőséges vízivás (1995 Magyar Hírlap CD09).

2a. (átv is) ’bővizű 〈forrás〉’ ❖ [a városoknak] Zsigmond már azért is kedvezett, mert pazarlása miatt mindig üres kincstárának bőséges forrását látta bennök (1860 Horváth Mihály 8189004, 319) | [a] bőséges forrás pár nap alatt elárasztotta a Felvidéket (1958 Lengyel József 9395007, 195).

3. ’nagyszámú, sok’ ❖ [József főherceg] igazolja a czigányok indus eredetét, még pedig bőséges nyelvészeti adatokkal (1890 Ethnographia C0130, 12) | [Pázmány] bőségesen forgatta a kétségtelenül kezénél levő idézetgyüjteményeket (1939 Sík Sándor 9598002, 152) | mivel [Malcolm Bilson] más zongoristáktól eltérően majdnem mindent megismétel (szonáta formájú tételek második felét is!), bőséges alkalom nyílik díszítésekre (1992 Laki Péter 2016041, 452).

4. ’számos egyedből, egységből álló, az oda való dolgokból sokat tartalmazó, gazdag’ ❖ Köz kézen forog a Vasárnapi Ujság három vastag kötete bőséges tartalmával (1854 Vasárnapi Újság CD56) | [a keletről hozott mesei motívumok] bőséges tárháza az indus Pancsatantra, s az arab Ezeregyéj (1934 Babits Mihály 9014132, 199) | [az igazgató úr] bőséges könyvtárából sok olvasnivalót kaptam (1945 Szép Ernő 9665040, 16) | bőséges hadizsákmány (1948 Tersánszky Józsi Jenő 9706010, 106) | A tudomány története bőséges példatárát kínálja az értelembe vetett hitnek (1984 Várady Szabolcs ford.–Fromm 1159002, 147) | A fejezeteket alkotó valamennyi szakasz végén feladatok bőséges listájával találkozhatunk (1997 Természet Világa CD50).

4a. ’termékeny 〈földterület〉’ ❖ bőséges legelő mellett minden marha rendkivül jól gyarapodik (1856 Benkő Dániel ford.–Stephens 8045010, 43) | a napraforgók s az akácfák épen ugy ölébesimuló gyermekei voltak a drága, gazdag s bőséges földnek, mint a szanaszét feltünő állatok (1918 Móricz Zsigmond 9462007, 268) | bőséges róna (1946 Weöres Sándor 9788347, 21) | mind a nyugati, mind a keleti ég főkánja ezt az áldott, bőséges területet akarja megkaparintani (1971 Képes Géza 9323051, 54).

4b. (vál) ’anyagi javakban, kül. termésben gazdag 〈időszak〉’ ❖ Voltak bőséges napjaim, néha tiz forintot is hoztam haza (1884 Gabányi Árpád 8152002, 51) | Bőséges esztendőben tehát ötször-hatszor annyit kell eladni, mint ínséges esztendőben, hogy a szükségletek fedezésére a megfelelő összeg előteremthető legyen (1912 Faragó Miksa CD10) | József álma szerint Egyiptomban hét bőséges esztendő előzi meg a szűk esztendőket (1993 BibliaiLex. CD1207).

5. (kissé rég) ’anyagi javakkal bőven rendelkező 〈személy, csoport〉, ill. a jólétet tükröző 〈életmód〉’ ❖ olybá tüntetik fel a dolgot, mintha a magyar kormány játszotta volna kizárólag a bőséges adakozó szerepét (1902 Hazánk 2107001, 3) | [a nép] nem igen bőséges, mert ott meg nem terem egyéb az haricskán s zabon kívül (1922 Móricz Zsigmond 9462004, 207) | Életmódja előkelő és bőséges volt (1941 Kellér Andor 9317001, 13).

6. (kissé rég) ’hosszú, terjedelmes, a részleteket is tartalmazó, ill. aprólékos, alapos, a részletekre is kiterjedő’ ❖ [Donáth úrral] tegnap előtt az egész dologról bőségesen tractáltam (1785 Daniel család újabb adattára 7404008, 386) | [Festetics György a] különféle gazdasági intézeteiről bőséges tudósitást ada (1845 Kis János¹ 8240004, 192) | Síma módján gyorsan s bőségesen kezdett beszélni (1922 Móricz Zsigmond 9462003, 117).

Sz: bőségesség.

Vö. CzF. bévségės, bőségės, bőségėsen; ÉrtSz.; TESz. ; ÉKsz.; SzT. ~, bőségesebben, bőségesen

bőséges melléknév 15B
1. (átv is)
nagy kiterjedésű v. nagy befogadóképességű, tágas
bséges elméjű túdós […] még száz esztendő mulva-is a Magyar olvasókat gyönyörködteti
(1780 Magyar Hírmondó)
[a Maros] öble bőséges
(1796 Vályi András)
a csúcsíves falusi templom alapelrendezésében ugyanolyan, mint a román: hajója deszkamenyezetes, északi fala ablaktalan marad, jó, hogy így bőséges teret hágy a képírómesternek
(1916 e. Malonyay Dezső)
a gleccserjég képződéséhez bőséges hely kínálkozott
(1997 Magyarország földje)
2.
jelentős v. a kívánalmakat, a szükségleteket kielégítő, sőt felülmúló, bőven elegendő (mennyiségű, ill. mértékű)
ételről, italról bőségesen gondoskodjanak, hogy a nemes vármegye szégyent ne valljon
(1772 Történelmi Tár)
a’ pénz Francziaországban ritka, Hollandiában pedig bőséges
(1833 Rédly Károly ford.Montesquieu)
az egész lárma csak egy furfangos kalandor műve volt, ki azáltal bőséges időt nyert üldözői elől megmenekülhetni
(1853 Jókai Mór)
[az anyafarkas a kicsinyeit] sokáig szoptatja és fejlettségüknek megfelelően bőséges eleséget hurcol nekik
(1929 Az állatok világa ford.)
Szerény kegydíjat élvez az államtól, amely bőségesen futja apró kiadásaira
(1957 Benedek István)
A [cukor]betegség elsődleges tünetei a nagyfokú szomjúság, a bőséges vízivás
(1995 Magyar Hírlap)
2a. (átv is)
bővizű 〈forrás〉
[a városoknak] Zsigmond már azért is kedvezett, mert pazarlása miatt mindig üres kincstárának bőséges forrását látta bennök
(1860 Horváth Mihály)
[a] bőséges forrás pár nap alatt elárasztotta a Felvidéket
(1958 Lengyel József)
3.
nagyszámú, sok
[József főherceg] igazolja a czigányok indus eredetét, még pedig bőséges nyelvészeti adatokkal
(1890 Ethnographia)
[Pázmány] bőségesen forgatta a kétségtelenül kezénél levő idézetgyüjteményeket
(1939 Sík Sándor)
mivel [Malcolm Bilson] más zongoristáktól eltérően majdnem mindent megismétel (szonáta formájú tételek második felét is!), bőséges alkalom nyílik díszítésekre
(1992 Laki Péter)
4.
számos egyedből, egységből álló, az oda való dolgokból sokat tartalmazó, gazdag
Köz kézen forog a Vasárnapi Ujság három vastag kötete bőséges tartalmával
(1854 Vasárnapi Újság)
[a keletről hozott mesei motívumok] bőséges tárháza az indus Pancsatantra, s az arab Ezeregyéj
(1934 Babits Mihály)
[az igazgató úr] bőséges könyvtárából sok olvasnivalót kaptam
(1945 Szép Ernő)
bőséges hadizsákmány
(1948 Tersánszky Józsi Jenő)
A tudomány története bőséges példatárát kínálja az értelembe vetett hitnek
(1984 Várady Szabolcs ford.Fromm)
A fejezeteket alkotó valamennyi szakasz végén feladatok bőséges listájával találkozhatunk
(1997 Természet Világa)
4a.
termékeny 〈földterület〉
bőséges legelő mellett minden marha rendkivül jól gyarapodik
(1856 Benkő Dániel ford.Stephens)
a napraforgók s az akácfák épen ugy ölébesimuló gyermekei voltak a drága, gazdag s bőséges földnek, mint a szanaszét feltünő állatok
(1918 Móricz Zsigmond)
bőséges róna
(1946 Weöres Sándor)
mind a nyugati, mind a keleti ég főkánja ezt az áldott, bőséges területet akarja megkaparintani
(1971 Képes Géza)
4b. (vál)
anyagi javakban, kül. termésben gazdag 〈időszak〉
Voltak bőséges napjaim, néha tiz forintot is hoztam haza
(1884 Gabányi Árpád)
Bőséges esztendőben tehát ötször-hatszor annyit kell eladni, mint ínséges esztendőben, hogy a szükségletek fedezésére a megfelelő összeg előteremthető legyen
(1912 Faragó Miksa)
József álma szerint Egyiptomban hét bőséges esztendő előzi meg a szűk esztendőket
(1993 BibliaiLex.)
5. (kissé rég)
anyagi javakkal bőven rendelkező 〈személy, csoport〉, ill. a jólétet tükröző 〈életmód〉
olybá tüntetik fel a dolgot, mintha a magyar kormány játszotta volna kizárólag a bőséges adakozó szerepét
(1902 Hazánk)
[a nép] nem igen bőséges, mert ott meg nem terem egyéb az haricskán s zabon kívül
(1922 Móricz Zsigmond)
Életmódja előkelő és bőséges volt
(1941 Kellér Andor)
6. (kissé rég)
hosszú, terjedelmes, a részleteket is tartalmazó, ill. aprólékos, alapos, a részletekre is kiterjedő
[Donáth úrral] tegnap előtt az egész dologról bőségesen tractáltam
(1785 Daniel család újabb adattára)
[Festetics György a] különféle gazdasági intézeteiről bőséges tudósitást ada
(1845 Kis János¹)
Síma módján gyorsan s bőségesen kezdett beszélni
(1922 Móricz Zsigmond)
Sz: bőségesség
Vö. CzF. bévségės, bőségės, bőségėsen; ÉrtSz.; TESz. ; ÉKsz.; SzT. ~, bőségesebben, bőségesen

Beállítások