bősz mn és fn 

I. mn 15C

1. (vál) ’vad, ellenséges indulattól(, gyűlölettől) elragadtatott 〈személy, csoport〉’ ❖ ? bsz (vesanus) (1816 Helmeczy Mihály C1074, XI) | hiába nyomúlátok nagy Hunyady ellen, Pártos, bősz daliák! (1834 Garay János CD01) | fegyveres erővel kellett vársánczok alá kisértetnem egy galád embert, hogy a bősz tömeg ki ne szabadithassa (1847 Kemény Zsigmond 8235023, 142) | Hadd írjak le még ide valami borzasztóan szubjektív dolgot, mely után haragosaim még bőszebbek lesznek (1907 Ady Endre 9003041, 228) | Bedőlt árkok, mint sebhelyek; földed megannyi forradása jelzi, hogy a bősz hadsereg hol gyűlt halálos támadásra (1952 Benjámin László 9044010, 50).

1a. (vál) ’ádáz haragot, dühöt, heves indulatot tükröző 〈arc, tekintet〉, ill. ezt az indulatot kifejező, ebből fakadó 〈megnyilvánulás〉’ ❖ neveté bősztetteit a’ pulya rosznak (1830 Thewrewk József C4156, 13) | [a haragos embernek] pír és sápadtság hullámzanak bősz arczán felváltva (1844 Rónay Jácint 8669001, 26) | Bősz harci kiáltás veri föl a népet (1879 Arany János 8014003, 71) | Eszter megperdült, végigmérte, s bősz, porig sújtó tekintettel csak ennyit mondott: – Állat! Mit képzel? (1960 Urbán Ernő 9742002, 44).

1b. ’heves, nagy erővel megnyilvánuló (ellenséges) 〈érzés〉’ ❖ Gyujtó szikrájit ám a’ kárörülés szórhatta … vérvágy és a’ bőszharag (1835 Bárány Boldizsár C0781, 7) | bősz féltékenységgel őrzé nejét (1847 Kemény Zsigmond 8235019, 75) | már a legkisebb is köztünk bősz önérzettel tudta, hogy megalázó lenne ránézve, ha a másik családdal bármikép is érintkezik (1939 Móricz Zsigmond 9462031, 263) | A lehető legnagyobb, legbőszebb gyűlölet vesz körül (1998 Magyar Hírlap CD09).

2. (/ritk, vál, átv is) ’fékevesztett(en dühös) 〈állat〉’ ❖ Mint bősz oroszlán, úgy harczolt öcséd (1838 Vörösmarty Mihály 8524408, 330) | Azt bömböli, azt mormogja Háromszáz bősz ágyu torka: Jaj Magyarországnak! (1860 Thaly Kálmán 8477022, 215) | Leoldom láncziról A bősz ebet, harapjon, hogy ha tud! (1893 Szász Károly² 8426055, 165) | a ködből kitörő, bősz medvékkel kerít be a magyar tél (1984 Cs. Szabó László 9093006, 534).

2a. ’szenvedélyes, elszánt, lelkes 〈személy〉’ ❖ ki erejét túlbecsülve a’ lehetlent is lehetővé akarja tenni, bősz (1844 Rónay Jácint 8669001, 15) | Ne törd még össze lantomat (miként Óhajtná tenni egy bősz kritikus.) (1863 Szemere Miklós 8438031, 167) | a bősz fundamentalista szerepében tetszeleg (2000 Magyar Hírlap CD09).

2b. (vál) ’féktelen(ül tomboló), szilaj, vad 〈(természeti) jelenség, megnyilvánulás〉’ ❖ Bősz elemek! (1837 Kovács Pál² C2771, 217) | Ma éjjel fent van s dőzsöl a király, Nagy dáridóján bősz táncz tántorog (1867 Arany János ford.–Shakespeare CD11) | Ha! mint süvölt a bősz vihar, Megreccsen hegytetőn a szálfa (1870 Szász Károly² 8426038, 152) | [a tenger] bősz hullámokat ver (1909 Lévay József 8274035, 285) | – Hó! – kiáltom – hó! A ló azonban még bőszebb futásnak ered (1912 Gárdonyi Géza 9173001, 79) | sugallnak valamit az államtitkár úrnak, aki láttam, hogy bőszen jegyzetelt az előadás közben (1997 Országgyűlési Napló CD62).

3. (/irod)(ijesztően) nagy méretű 〈dolog〉’ ❖ Ez istenjárást a bősz hegytömeg Minden szirtestül nem akasztja meg (1873 Dóczi Lajos ford.–Goethe C1428, 42) | a füzes fanosodva ontja bősz sörényét (1935 Révész Béla CD10) | A mészáros dagadozik, mutogatja bősz izmait, henceg, iszik, úgy énekel a székálló legényekkel (1957–1959 Vas István 9760001, 11).

II. fn 4C (rég, átv is)

’őrjöngő, vad indulat, rendsz. harag, düh’ ❖ [a recenzióban] az irígykedő, rágalmazó, és több más alacsony indúlatoknak dőre bősze fel ’s alá csapongása uralkodik (1816 Kisfaludy Sándor 8243058, 295) | E’ gondolatra Kimondhatatlan és kétségb’esett Bőszt érezek (1836 Császár Ferenc ford.–Alfieri C0449, 13) | [a hajótörött] a habok bőszéből kimenekűl (1872 Berczik Árpád ford.–Laboulaye C1032, 200).

J: bőszült.

Vö. CzF. ~, bőszen; ÉrtSz.; TESz. bőszít; ÉKsz.

bősz melléknév és főnév
I. melléknév 15C
1. (vál)
vad, ellenséges indulattól(, gyűlölettől) elragadtatott 〈személy, csoport〉
?
bsz (vesanus)
(1816 Helmeczy Mihály)
hiába nyomúlátok nagy Hunyady ellen, Pártos, bősz daliák!
(1834 Garay János)
fegyveres erővel kellett vársánczok alá kisértetnem egy galád embert, hogy a bősz tömeg ki ne szabadithassa
(1847 Kemény Zsigmond)
Hadd írjak le még ide valami borzasztóan szubjektív dolgot, mely után haragosaim még bőszebbek lesznek
(1907 Ady Endre)
Bedőlt árkok, mint sebhelyek; földed megannyi forradása jelzi, hogy a bősz hadsereg hol gyűlt halálos támadásra
(1952 Benjámin László)
1a. (vál)
ádáz haragot, dühöt, heves indulatot tükröző 〈arc, tekintet〉, ill. ezt az indulatot kifejező, ebből fakadó 〈megnyilvánulás〉
neveté bősztetteit a’ pulya rosznak
(1830 Thewrewk József)
[a haragos embernek] pír és sápadtság hullámzanak bősz arczán felváltva
(1844 Rónay Jácint)
Bősz harci kiáltás veri föl a népet
(1879 Arany János)
Eszter megperdült, végigmérte, s bősz, porig sújtó tekintettel csak ennyit mondott: – Állat! Mit képzel?
(1960 Urbán Ernő)
1b.
heves, nagy erővel megnyilvánuló (ellenséges) 〈érzés〉
Gyujtó szikrájit ám a’ kárörülés szórhatta … vérvágy és a’ bőszharag
(1835 Bárány Boldizsár)
bősz féltékenységgel őrzé nejét
(1847 Kemény Zsigmond)
már a legkisebb is köztünk bősz önérzettel tudta, hogy megalázó lenne ránézve, ha a másik családdal bármikép is érintkezik
(1939 Móricz Zsigmond)
A lehető legnagyobb, legbőszebb gyűlölet vesz körül
(1998 Magyar Hírlap)
2. (/ritk, vál, átv is)
fékevesztett(en dühös) 〈állat〉
Mint bősz oroszlán, úgy harczolt öcséd
(1838 Vörösmarty Mihály)
Azt bömböli, azt mormogja Háromszáz bősz ágyu torka: Jaj Magyarországnak!
(1860 Thaly Kálmán)
Leoldom láncziról A bősz ebet, harapjon, hogy ha tud!
(1893 Szász Károly²)
a ködből kitörő, bősz medvékkel kerít be a magyar tél
(1984 Cs. Szabó László)
2a.
szenvedélyes, elszánt, lelkes 〈személy〉
ki erejét túlbecsülve a’ lehetlent is lehetővé akarja tenni, bősz
(1844 Rónay Jácint)
Ne törd még össze lantomat (miként Óhajtná tenni egy bősz kritikus.)
(1863 Szemere Miklós)
a bősz fundamentalista szerepében tetszeleg
(2000 Magyar Hírlap)
2b. (vál)
féktelen(ül tomboló), szilaj, vad (természeti) jelenség, megnyilvánulás〉
Bősz elemek!
(1837 Kovács Pál²)
Ma éjjel fent van s dőzsöl a király, Nagy dáridóján bősz táncz tántorog
(1867 Arany János ford.Shakespeare)
Ha! mint süvölt a bősz vihar, Megreccsen hegytetőn a szálfa
(1870 Szász Károly²)
[a tenger] bősz hullámokat ver
(1909 Lévay József)
– Hó! – kiáltom – hó! A ló azonban még bőszebb futásnak ered
(1912 Gárdonyi Géza)
sugallnak valamit az államtitkár úrnak, aki láttam, hogy bőszen jegyzetelt az előadás közben
(1997 Országgyűlési Napló)
3. (/irod)
(ijesztően) nagy méretű 〈dolog〉
Ez istenjárást a bősz hegytömeg Minden szirtestül nem akasztja meg
(1873 Dóczi Lajos ford.Goethe)
a füzes fanosodva ontja bősz sörényét
(1935 Révész Béla)
A mészáros dagadozik, mutogatja bősz izmait, henceg, iszik, úgy énekel a székálló legényekkel
(1957–1959 Vas István)
II. főnév 4C (rég, átv is)
őrjöngő, vad indulat, rendsz. harag, düh
[a recenzióban] az irígykedő, rágalmazó, és több más alacsony indúlatoknak dőre bősze fel ’s alá csapongása uralkodik
(1816 Kisfaludy Sándor)
E’ gondolatra Kimondhatatlan és kétségb’esett Bőszt érezek
(1836 Császár Ferenc ford.Alfieri)
[a hajótörött] a habok bőszéből kimenekűl
(1872 Berczik Árpád ford.Laboulaye)
Vö. CzF. ~, bőszen; ÉrtSz.; TESz. bőszít; ÉKsz.

Beállítások