breviárium fn 3A8

1. (Vall) ’a kül. papok és szerzetesek által elolvasandó napi imákat, zsoltárokat, himnuszokat tartalmazó (latin nyelvű) könyv, zsolozsmáskönyv’ ❖ [a domonkosok] nem hoztak máſt Breviariumnál, ’S holmi dirib darab Evangyéliumnál (1785 Göböl Gáspár 7121008, 53) | [Könyves Kálmán] ifjú korában papnak neveltetett, de a szent falak szükek voltak nagyratörekvő lelkének, […] a breviarium helyett kardot vőn kezébe (1854 Vasárnapi Újság CD56) | [Don Carlos a börtönben] breviáriumon és imakönyvön kívül más olvasmányt nem kaphat (1978 Kulcsár Zsuzsanna 1087002, 503) | laikus breviárium (1997 Knapp Éva CD40).

1a. (Vall) ’ennek (az adott napra rendelt) szövege, ill. e szöveg imaként való olvasása’ ❖ [a jezsuita szónok] péchetetlen Száznak képe előtt mondja el breviariumát (1857 Széchenyi István CD1501) | Az egyházi énekköltés […] közvetlenűl a római breviáriumból indúlt ki (1864 Toldy Ferenc 8481003, 45) | elmorogják a breviáriumot (1869 Balpárti naptár C0776, 118) | egy szerzetes, aki angelus [= az ezzel a szóval kezdődő katolikus imádság] előtt breviáriumát olvasgatta a kolostor kertjében (1934 Márai Sándor CD10).

2. (birtokszóként) (vál) ’vki v. vmely közösség számára feltétlen tekintéllyel bíró, alapvető (fontosságú), meghatározó, rendsz. gyakran olvasott mű(vek gyűjteménye)’ ❖ Pestről pedig el ne menj, míg Klopstocknak Odájit […] meg nem veszed, ’s az légyen Breviáriumod (1809 Kazinczy Ferenc C2560, 190) | A modern asszony breviariuma (1895 Magyar írók élete CD27) | [Remenyik Zsigmond] megírta swifti merészségű regényét, a Bolhacirkusz-t, a mindenből kiábrándult idealista breviáriumát (1937 Németh Andor 9480021, 282) | a mai neoretorikusok egyik breviáriumát (1981 Vígh Árpád 1163002, 196).

3. (tulajdonnévi előtagú összetételekben is) (vál) ’vmely szerző életművét, ill. vmely korszakot, témát stb. bemutató (kommentált) szemelvénygyűjtemény’ ❖ A Wanderjahréból egész breviáriumát tudják kiírni az amerikanizmusnak s az indusztrializmusnak (1912 Ignotus CD10) | Beethoven-breviárium (1921 Cserna Andor CD49) | A régi magyar irodalom breviáriuma Gyöngyösiig (1925 Trócsányi Zoltán CD44) | A szerelem: egy pillantás; de millió pillantás készül rája. […] Ezt ő mondta. […] Esetleg egy breviariumból (1939 Németh László² 9485009, 34) | [a költő születésének 200. évfordulójára] állították össze breviáriumukat az érdi Vörösmarty Gimnázium magyar szakos tanárai. A szemelvények gyűjteménye a Vörösmarty-mű hat nagy korszaka szerint halad (2000 Új Könyvek CD29).

3a. (tulajdonnévi előtagú összetételekben is) (Irodt) ’vmely szerző olvasását segítő, ehhez alapműként használható kommentár(gyűjtemény)’ ❖ Földessy [Gyula] könyve [Ady Endréről] nem elemzés, hanem kommentár: e nehéz versek élvezésének breváriuma (1920 Babits Mihály C0696, 235) | [Trócsányi Zoltánnak] a Dosztojevszkiről és Mereskovszkijről írt breviáriumai (1938 Korunk Szava 2131001, 411) | Az írónő munkáinak válogatott bibliográfiájával, jegyzetekkel és hivatkozásokkal záruló, fényképekkel és reprodukciókkal illusztrált „Szabó Magda-breviárium(1997 Új Könyvek CD29).

Sz: breviáriumozik.

Vö. ÉrtSz.; ÉKsz.; SzT. breviár(ium); IdSz.

breviárium főnév 3A8
1. (Vall)
a kül. papok és szerzetesek által elolvasandó napi imákat, zsoltárokat, himnuszokat tartalmazó (latin nyelvű) könyv, zsolozsmáskönyv
[a domonkosok] nem hoztak máſt Breviariumnál, ’S holmi dirib darab Evangyéliumnál
(1785 Göböl Gáspár)
[Könyves Kálmán] ifjú korában papnak neveltetett, de a szent falak szükek voltak nagyratörekvő lelkének, […] a breviarium helyett kardot vőn kezébe
(1854 Vasárnapi Újság)
[Don Carlos a börtönben] breviáriumon és imakönyvön kívül más olvasmányt nem kaphat
(1978 Kulcsár Zsuzsanna)
laikus breviárium
(1997 Knapp Éva)
1a. (Vall)
ennek (az adott napra rendelt) szövege, ill. e szöveg imaként való olvasása
[a jezsuita szónok] péchetetlen Száznak képe előtt mondja el breviariumát
(1857 Széchenyi István)
Az egyházi énekköltés […] közvetlenűl a római breviáriumból indúlt ki
(1864 Toldy Ferenc)
elmorogják a breviáriumot
(1869 Balpárti naptár)
egy szerzetes, aki angelus [= az ezzel a szóval kezdődő katolikus imádság] előtt breviáriumát olvasgatta a kolostor kertjében
(1934 Márai Sándor)
2. (birtokszóként) (vál)
vki v. vmely közösség számára feltétlen tekintéllyel bíró, alapvető (fontosságú), meghatározó, rendsz. gyakran olvasott mű(vek gyűjteménye)
Pestről pedig el ne menj, míg Klopstocknak Odájit […] meg nem veszed, ’s az légyen Breviáriumod
(1809 Kazinczy Ferenc)
A modern asszony breviariuma
(1895 Magyar írók élete)
[Remenyik Zsigmond] megírta swifti merészségű regényét, a Bolhacirkusz-t, a mindenből kiábrándult idealista breviáriumát
(1937 Németh Andor)
a mai neoretorikusok egyik breviáriumát
(1981 Vígh Árpád)
3. (tulajdonnévi előtagú összetételekben is) (vál)
vmely szerző életművét, ill. vmely korszakot, témát stb. bemutató (kommentált) szemelvénygyűjtemény
A Wanderjahréból egész breviáriumát tudják kiírni az amerikanizmusnak s az indusztrializmusnak
(1912 Ignotus)
Beethoven-breviárium
(1921 Cserna Andor)
A régi magyar irodalom breviáriuma Gyöngyösiig
(1925 Trócsányi Zoltán)
A szerelem: egy pillantás; de millió pillantás készül rája. […] Ezt ő mondta. […] Esetleg egy breviariumból
(1939 Németh László²)
[a költő születésének 200. évfordulójára] állították össze breviáriumukat az érdi Vörösmarty Gimnázium magyar szakos tanárai. A szemelvények gyűjteménye a Vörösmarty-mű hat nagy korszaka szerint halad
(2000 Új Könyvek)
3a. (tulajdonnévi előtagú összetételekben is) (Irodt)
vmely szerző olvasását segítő, ehhez alapműként használható kommentár(gyűjtemény)
Földessy [Gyula] könyve [Ady Endréről] nem elemzés, hanem kommentár: e nehéz versek élvezésének breváriuma
(1920 Babits Mihály)
[Trócsányi Zoltánnak] a Dosztojevszkiről és Mereskovszkijről írt breviáriumai
(1938 Korunk Szava)
Az írónő munkáinak válogatott bibliográfiájával, jegyzetekkel és hivatkozásokkal záruló, fényképekkel és reprodukciókkal illusztrált „Szabó Magda-breviárium
(1997 Új Könyvek)
Sz: breviáriumozik
Vö. ÉrtSz.; ÉKsz.; SzT. breviár(ium); IdSz.

Beállítások