búcsúbeszéd fn 3B2

1. ’vmely intézményből v. tisztségből távozó (magas rangú) személy(iség) által tartott, es. ilyen személy(iség)hez intézett ünnepélyes beszéd’ ❖ a tekintetes, nemes statusokhoz búcsúbeszédemet teszem (1784 Orczy Lőrinc 8322004, 162) | [Kölcseyt] több bérkocsikon elkisérték Köpcsényig, – ott az ifjúság nevében Szintay mondott érzékenyen komoly búcsúbeszédet a távozóhoz (1835 Kossuth Lajos összes munkái CD32) | [a líceumban] a végzett tanulók nyilvánosan búcsúztak az intézettől, s ez alkalommal egyik tanuló búcsúbeszédet (oratio valedictoria) tartott (1955 Németh Sámuel CD52) | Televíziós búcsúbeszéddel köszön le hivatalából Göncz Árpád köztársasági elnök (2000 Magyar Hírlap CD09).

1a. ’jelentős személy(iség)nek tanítványaihoz, követőihez, ill. az utókorhoz szóló végső intelme, útmutatása’ ❖ [Mohamed próféta utolsó mekkai zarándoklata után] tartott bucsúbeszédében […] a hívek lelkére kötötte az iszlám legfőbb tanait (1900 Nagy képes világtörténet CD03) | [János evangéliumának] 2. részét (13–17) főleg Jézus búcsúbeszédei teszik ki, amelyeket Jézus a tanítványaihoz intézett (1989 HaagLex. ford. CD1208).

1b. ’〈temetésen:〉 az elhunyt sírjánál v. ravatalánál mondott, érdemeit, életútját méltató, tőle elbúcsúzó beszéd; gyászbeszéd’ ❖ Rónay Jáczint tartott [Kemény Farkas] sirja felett magyarul és angolul bucsúbeszédet (1889 Orbán Balázs CD22) | [Ilosvay Lajos kémikus temetésén] a búcsúbeszédek sorát Szabó Gusztáv műegyetemi rektor nyitotta meg (1978 Szőkefalvi-Nagy Zoltán CD30).

2. (rég) ’vmely rendezvényt hivatalosan berekesztő rövid beszéd, zárszó’ ❖ az elnök, tartós és méltányos éljenezés közt, a’ gyülést búcsúbeszéddel bezárta (1841 Pesti Hírlap CD61) | [A szécsényi országgyűlésen] a rendekhez intézett búcsúbeszédében Rákóczi fejedelem bizalommal tekintett a jövendőbe (1907 Márki Sándor CD55).

2a. (rég) ’írásművet berekesztő utószó’ ❖ [Tinódi Lantos Sebestyén 1553 júliusában] az „Erdéli historiá”-nak több mint felével elkészült s azután vándorútra kelve, a folytatásra nem gondolt többé s egy búcsúbeszéddel berekesztette (1912 Dézsi Lajos CD55).

Vö. CzF.; ÉKsz.

búcsúbeszéd főnév 3B2
1.
vmely intézményből v. tisztségből távozó (magas rangú) személy(iség) által tartott, es. ilyen személy(iség)hez intézett ünnepélyes beszéd
a tekintetes, nemes statusokhoz búcsúbeszédemet teszem
(1784 Orczy Lőrinc)
[Kölcseyt] több bérkocsikon elkisérték Köpcsényig, – ott az ifjúság nevében Szintay mondott érzékenyen komoly búcsúbeszédet a távozóhoz
(1835 Kossuth Lajos összes munkái)
[a líceumban] a végzett tanulók nyilvánosan búcsúztak az intézettől, s ez alkalommal egyik tanuló búcsúbeszédet (oratio valedictoria) tartott
(1955 Németh Sámuel)
Televíziós búcsúbeszéddel köszön le hivatalából Göncz Árpád köztársasági elnök
(2000 Magyar Hírlap)
1a.
jelentős személy(iség)nek tanítványaihoz, követőihez, ill. az utókorhoz szóló végső intelme, útmutatása
[Mohamed próféta utolsó mekkai zarándoklata után] tartott bucsúbeszédében […] a hívek lelkére kötötte az iszlám legfőbb tanait
(1900 Nagy képes világtörténet)
[János evangéliumának] 2. részét (13–17) főleg Jézus búcsúbeszédei teszik ki, amelyeket Jézus a tanítványaihoz intézett
(1989 HaagLex. ford.)
1b.
〈temetésen:〉 az elhunyt sírjánál v. ravatalánál mondott, érdemeit, életútját méltató, tőle elbúcsúzó beszéd; gyászbeszéd
Rónay Jáczint tartott [Kemény Farkas] sirja felett magyarul és angolul bucsúbeszédet
(1889 Orbán Balázs)
[Ilosvay Lajos kémikus temetésén] a búcsúbeszédek sorát Szabó Gusztáv műegyetemi rektor nyitotta meg
(1978 Szőkefalvi-Nagy Zoltán)
2. (rég)
vmely rendezvényt hivatalosan berekesztő rövid beszéd, zárszó
az elnök, tartós és méltányos éljenezés közt, a’ gyülést búcsúbeszéddel bezárta
(1841 Pesti Hírlap)
[A szécsényi országgyűlésen] a rendekhez intézett búcsúbeszédében Rákóczi fejedelem bizalommal tekintett a jövendőbe
(1907 Márki Sándor)
2a. (rég)
írásművet berekesztő utószó
[Tinódi Lantos Sebestyén 1553 júliusában] az „Erdéli historiá”-nak több mint felével elkészült s azután vándorútra kelve, a folytatásra nem gondolt többé s egy búcsúbeszéddel berekesztette
(1912 Dézsi Lajos)
Vö. CzF.; ÉKsz.

Beállítások