búcsúlevél fn 5B

1. ’vkitől elváló, vkivel a kapcsolatot megszakító, ill. vhonnan (végleg) távozó személy által írt, es. ilyen személyhez intézett elköszönő levél’ ❖ a megyék követei 52 aláirással erősitett búcsú levélben nyilatkoztaták ki [a követségről lemondó] Illésynek eltávozta feletti sajnálkozásukat (1834 Kossuth Lajos összes munkái CD32) | [a miniszterségről lemondani kényszerülő] Turgot bucsúlevelében méltán emlékeztethette a királyt elődei történetére, kiket gyöngeségök vitt a romlás szélére (1904 Nagy képes világtörténet CD03) | [Maria férjének] búcsúlevelet hagyott otthon, és a bőröndjével együtt rám bízta magát (1978 Bereményi Géza 9048001, 153).

1a. ’öngyilkosságra készülő, ill. halálra ítélt v. halálán levő személy utolsó levele’ ❖ Lipcse, dec. 8. Tegnapelőtt érkezett meg Blum Robert nejéhez intézett búcsulevele. Kevés sorból áll az, de annál szivrehatóbb; minden betű egy egy tanúja a szabadságért elvérzett martyrnak (1848 Kossuth Hírlapja CD61) | [II. Józsefnek] utolsó gondolatai is hazájával foglalkoztak, a melyet egy búcsúlevélben Kaunitz gondoskodásába ajánlott (1887 Az Osztrák–Magyar Monarchia ford. CD21) | Az öngyilkosok gyakran hagynak hátra búcsúlevelet, melyben magyarázatot adnak tettükre (1998 Tények könyve CD37).

2. (Tört) ’〈a középkorban:〉 a pápa v. vmely általa felhatalmazott magas rangú egyházi méltóság v. testület által kibocsátott olyan (ok)irat, amely az azt birtokló, ill. a benne kiszabott (vallási) cselekményeket elvégző személy(ek)nek a már feloldozást nyert bűnei(k)ért járó büntetés( bizonyos részé)t elengedi; búcsúcédula’ ❖ [Bakócz Tamás esztergomi érsek] azt sürgette, hogy a’ Pápától nyert közönséges Bútsú Levél mentűl elébb hirdettessék ki, és az által, minden kőltség nélkűl, elégséges sereg fog gyűjtődni a’ Török ellen (1805 Budai Ézsaiás 7059004, 320) | [a spanyol gyarmatokon] a búcsúlevelek eladása királyi jövedelem volt (1901 Nagy képes világtörténet CD03) | Sokan azok közül, akik korábban zarándoklással, ereklyék vagy búcsúlevelek vásárlásával, mise- illetve oltáralapítványokkal igyekeztek lelki üdvüket biztosítani, a protestáns tanok megjelenésével teljes szívvel szegődtek az egyház megreformálásának hívéül (2000 Csukovits Enikő CD58).

Vö. CzF. búcsú- vagy bucsulevél; ÉrtSz.; ÉKsz.; SzT.

búcsúlevél főnév 5B
1.
vkitől elváló, vkivel a kapcsolatot megszakító, ill. vhonnan (végleg) távozó személy által írt, es. ilyen személyhez intézett elköszönő levél
a megyék követei 52 aláirással erősitett búcsú levélben nyilatkoztaták ki [a követségről lemondó] Illésynek eltávozta feletti sajnálkozásukat
(1834 Kossuth Lajos összes munkái)
[a miniszterségről lemondani kényszerülő] Turgot bucsúlevelében méltán emlékeztethette a királyt elődei történetére, kiket gyöngeségök vitt a romlás szélére
(1904 Nagy képes világtörténet)
[Maria férjének] búcsúlevelet hagyott otthon, és a bőröndjével együtt rám bízta magát
(1978 Bereményi Géza)
1a.
öngyilkosságra készülő, ill. halálra ítélt v. halálán levő személy utolsó levele
Lipcse, dec.december 8. Tegnapelőtt érkezett meg Blum Robert nejéhez intézett búcsulevele. Kevés sorból áll az, de annál szivrehatóbb; minden betű egy egy tanúja a szabadságért elvérzett martyrnak
(1848 Kossuth Hírlapja)
[II. Józsefnek] utolsó gondolatai is hazájával foglalkoztak, a melyet egy búcsúlevélben Kaunitz gondoskodásába ajánlott
(1887 Az Osztrák–Magyar Monarchia ford.)
Az öngyilkosok gyakran hagynak hátra búcsúlevelet, melyben magyarázatot adnak tettükre
(1998 Tények könyve)
2. (Tört)
〈a középkorban:〉 a pápa v. vmely általa felhatalmazott magas rangú egyházi méltóság v. testület által kibocsátott olyan (ok)irat, amely az azt birtokló, ill. a benne kiszabott (vallási) cselekményeket elvégző személy(ek)nek a már feloldozást nyert bűnei(k)ért járó büntetés( bizonyos részé)t elengedi; búcsúcédula
[Bakócz Tamás esztergomi érsek] azt sürgette, hogy a’ Pápától nyert közönséges Bútsú Levél mentűl elébb hirdettessék ki, és az által, minden kőltség nélkűl, elégséges sereg fog gyűjtődni a’ Török ellen
(1805 Budai Ézsaiás)
[a spanyol gyarmatokon] a búcsúlevelek eladása királyi jövedelem volt
(1901 Nagy képes világtörténet)
Sokan azok közül, akik korábban zarándoklással, ereklyék vagy búcsúlevelek vásárlásával, mise- illetve oltáralapítványokkal igyekeztek lelki üdvüket biztosítani, a protestáns tanok megjelenésével teljes szívvel szegődtek az egyház megreformálásának hívéül
(2000 Csukovits Enikő)
Vö. CzF. búcsú- vagy bucsulevél; ÉrtSz.; ÉKsz.; SzT.

Beállítások