búcsús mn és fn 

I. mn 2A6

1. (katol) ’búcsújáráson v. templomi búcsún részt vevő 〈személy, csoport〉’ ❖ [a vendégfogadóban] mélyen aluvék a’ bútsús pár (1784 Magyar Hírmondó C0272, 31) | bucsús sereg […], piros zászlóival (1858 Pájer Antal C3381, 97) | [a kegyhelyeknek] kedvelt búcsúnapja Kisasszony ünnepe. Nagyasszony mellett ezen a napon kereste föl a kegyhelyeket az újkorban a legtöbb búcsús zarándok (1990 Magyar néprajz CD47).

1a. (rég, Vall) ’zarándoklaton részt vevő 〈személy〉’ ❖ Ábrahám temploma, mellynél a’ bútsus musulmanok egybe-gyülnek (1788 Decsy Sámuel C1381, 237).

2. (katol) ’olyan 〈hely v. időpont〉, ahol v. amikor búcsút tartanak’ ❖ Szent Donát tiszteletére az ungvári szőllők közt épült kápolna búcsus ünnepén tartott beszéd (1825 e. Magyar írók élete CD27) | [manapság a templombúcsúra] általában egyénileg, illetve családostul mennek az emberek […]. A búcsús faluba érve rokonukhoz, ismerősükhöz mennek, és annak családja körében töltik el a napot (1990 Magyar néprajz CD47) | Az egyes kegyhelyeknek – évente egyszer vagy többször – vannak kijelölt búcsús napjai, amikor a bűnbocsánatra távoli vidékekről is érkeznek zarándokok, falvanként, ünneplőben, templomi zászlók alatt (1993 A magyarság kézikönyve CD06).

3. (katol) ’búcsújáráskor haszn., ill. akkor szokásos’ ❖ búcsús-dal (1889 Az Osztrák–Magyar Monarchia ford. CD21) | [a búzaszenteléskor tartott körmenetben] legelöl halad az egyházfi a búcsús feszülettel (1930 Magyar néprajz CD47) | A legrégibb, legkedveltebb és legszebb búcsúsénekeink szinte mind Mária-énekek (1990 Magyar néprajz CD47).

3a. (Népr is) ’a templomi búcsú napján (szervezett vendégség alkalmával) szokásos, ill. akkor haszn.’ ❖ [Karintiában] templomi búcsú napján sajátságos búcsús-eledelek kerűlnek az asztalra (1891 Az Osztrák–Magyar Monarchia ford. CD21) | A kalocsai szállásokon, ahol a messze szétrajzott rokonság a falu védőszentjének ünnepén, a búcsú alkalmával jött össze, a búcsús vagy vendégváró abrosz koszorújában gyakori a felirat, pl.: „Isten hozott kedves vendég! Jó étvágyat!” (1977 NéprajziLex. CD47) | Az 1960-as évek vége óta a motorkerékpárok és autók falusi elterjedése következtében inkább csak nosztalgiával emlékezhetnek a vendégek a régi szép idők búcsús borozgatásaira (1990 Magyar néprajz CD47).

4. (rég)(templomi) búcsú alkalmával rendezett 〈kirakodóvásár〉’ ❖ a’ Bútsús Vásár megmaradott (1807 Hazai Tudósítások C0189, 198).

4a. (templomi) búcsú alkalmával rendezett kirakodóvásár(ok)ban (rendszeresen) ajándéktárgyakat, kegytárgyakat stb. árusító v. a közönséget mutatványokkal, látványosságokkal szórakoztató 〈személy〉’ ❖ nem szabad gyermekeket alkalmazni kötéltánczosok, műlovagok s bucsus és vásári alakosok látványainál (1846 Hetilap CD61) | az Ipartestület, amely [a Mária-napi búcsúra] a búcsús árusokat szervezi (1995 Magyar Hírlap CD09).

4b. (Népr is)(templomi) búcsú alkalmával rendezett kirakodóvásár(ok)ban árusított, ill. vásárolt 〈kegytárgy, ajándéktárgy stb.〉’ ❖ [Szucsávában a kegytemplom körüli] útczákon és tereken mindenféle búcsús holmit, főkép keresztzsinórokat, szentképeket, gyertyákat, fejkendőket, stb. árúlnak (1899 Az Osztrák–Magyar Monarchia ford. CD21) | [a Zágráb melletti Remetéről] 15. századi búcsús érem is fönnmaradt, amelyet a búcsúsok szoktak hazavinni a kegyhelyekről (1990 Magyar néprajz CD47) | búcsús krumplicukor (1998 Magyar Hírlap CD09).

5. (rég) ’〈a középkorban:〉 a pápa által meghirdetett, a résztvevőknek búcsú elnyerésével járó 〈hadjárat〉’ ❖ [a] keresztyének Jérusálem … ellen bútsus hadakat kezdettek (1778 Bessenyei György¹ C1094, 27) | A’ Pápa Diplómája […] az egéſz Orſzágbann kihírdetődött. Kevés idő alatt, külömböző helyekenn, nagy ſzámú nép gyűlt öſzve a’ Bútsús Hadra (1805 Budai Ézsaiás 7059004, 320).

II. fn 4A (rendsz. tbsz-ban)

1. (katol) ’búcsújáráson v. templomi búcsún részt vevő személy’ ❖ Aszszonyi bútsúsok a’ Száva vizének tulsó partján végzik-el áhitatosságokat (1789 Magyar Merkurius C0341, 276) | Anna napján jár ide [ti. a kápolnához] A búcsusok raja (1855 Ney Ferenc 8335011, 18) | beteg bucsusnak bízó imája (1918 Babits Mihály CD01) | [a csatkai] szentkút vizét bénaság és lábfájás ellen tartják jónak és viszik magukkal a búcsúsok (1993 A magyarság kézikönyve CD06).

1a. (rég, Vall) ’zarándoklaton részt vevő személy’ ❖ [Benáreszben] az ájtatos bucsus csak 15 nap alatt végezheti el azon szertartásokat, mellyek által büneiből teljesen kitisztulhat (1857 Vasárnapi Újság CD56) | mekkai bucsusok (1895 PallasLex. CD02).

2. (templomi) búcsú alkalmával rendezett kirakodóvásár(ok)ban (rendszeresen) ajándéktárgyakat, kegytárgyakat stb. árusító v. a közönséget mutatványokkal, látványosságokkal szórakoztató személy’ ❖ Búcsú lesz holnap V.-n, s a búcsúsok már nagyban készülődnek (1963 Csoóri Sándor 9090026, 109).

Vö. CzF. búcsús · bucsus; ÉrtSz.; SzólKm.; TESz. búcsú; ÉKsz.; SzT.; ÚMTsz.

búcsús melléknév és főnév
I. melléknév 2A6
1. (katol)
búcsújáráson v. templomi búcsún részt vevő 〈személy, csoport〉
[a vendégfogadóban] mélyen aluvék a’ bútsús pár
(1784 Magyar Hírmondó)
bucsús sereg […], piros zászlóival
(1858 Pájer Antal)
[a kegyhelyeknek] kedvelt búcsúnapja Kisasszony ünnepe. Nagyasszony mellett ezen a napon kereste föl a kegyhelyeket az újkorban a legtöbb búcsús zarándok
(1990 Magyar néprajz)
1a. (rég, Vall)
zarándoklaton részt vevő 〈személy〉
Ábrahám temploma, mellynél a’ bútsus musulmanok egybe-gyülnek
(1788 Decsy Sámuel)
2. (katol)
olyan 〈hely v. időpont〉, ahol v. amikor búcsút tartanak
Szent Donát tiszteletére az ungvári szőllők közt épült kápolna búcsus ünnepén tartott beszéd
(1825 e. Magyar írók élete)
[manapság a templombúcsúra] általában egyénileg, illetve családostul mennek az emberek […]. A búcsús faluba érve rokonukhoz, ismerősükhöz mennek, és annak családja körében töltik el a napot
(1990 Magyar néprajz)
Az egyes kegyhelyeknek – évente egyszer vagy többször – vannak kijelölt búcsús napjai, amikor a bűnbocsánatra távoli vidékekről is érkeznek zarándokok, falvanként, ünneplőben, templomi zászlók alatt
(1993 A magyarság kézikönyve)
3. (katol)
búcsújáráskor haszn., ill. akkor szokásos
búcsús-dal
(1889 Az Osztrák–Magyar Monarchia ford.)
[a búzaszenteléskor tartott körmenetben] legelöl halad az egyházfi a búcsús feszülettel
(1930 Magyar néprajz)
A legrégibb, legkedveltebb és legszebb búcsúsénekeink szinte mind Mária-énekek
(1990 Magyar néprajz)
3a. (Népr is)
a templomi búcsú napján (szervezett vendégség alkalmával) szokásos, ill. akkor haszn.
[Karintiában] templomi búcsú napján sajátságos búcsús-eledelek kerűlnek az asztalra
(1891 Az Osztrák–Magyar Monarchia ford.)
A kalocsai szállásokon, ahol a messze szétrajzott rokonság a falu védőszentjének ünnepén, a búcsú alkalmával jött össze, a búcsús vagy vendégváró abrosz koszorújában gyakori a felirat, pl.: „Isten hozott kedves vendég! Jó étvágyat!”
(1977 NéprajziLex.)
Az 1960-as évek vége óta a motorkerékpárok és autók falusi elterjedése következtében inkább csak nosztalgiával emlékezhetnek a vendégek a régi szép idők búcsús borozgatásaira
(1990 Magyar néprajz)
4. (rég)
(templomi) búcsú alkalmával rendezett 〈kirakodóvásár〉
a’ Bútsús Vásár megmaradott
(1807 Hazai Tudósítások)
4a.
(templomi) búcsú alkalmával rendezett kirakodóvásár(ok)ban (rendszeresen) ajándéktárgyakat, kegytárgyakat stb. árusító v. a közönséget mutatványokkal, látványosságokkal szórakoztató 〈személy〉
nem szabad gyermekeket alkalmazni kötéltánczosok, műlovagok s bucsus és vásári alakosok látványainál
(1846 Hetilap)
az Ipartestület, amely [a Mária-napi búcsúra] a búcsús árusokat szervezi
(1995 Magyar Hírlap)
4b. (Népr is)
(templomi) búcsú alkalmával rendezett kirakodóvásár(ok)ban árusított, ill. vásárolt 〈kegytárgy, ajándéktárgy stb.〉
[Szucsávában a kegytemplom körüli] útczákon és tereken mindenféle búcsús holmit, főkép keresztzsinórokat, szentképeket, gyertyákat, fejkendőket, stb.s a többi árúlnak
(1899 Az Osztrák–Magyar Monarchia ford.)
[a Zágráb melletti Remetéről] 15. századi búcsús érem is fönnmaradt, amelyet a búcsúsok szoktak hazavinni a kegyhelyekről
(1990 Magyar néprajz)
búcsús krumplicukor
(1998 Magyar Hírlap)
5. (rég)
〈a középkorban:〉 a pápa által meghirdetett, a résztvevőknek búcsú elnyerésével járó 〈hadjárat〉
[a] keresztyének Jérusálem … ellen bútsus hadakat kezdettek
(1778 Bessenyei György¹)
A’ Pápa Diplómája […] az egéſz Orſzágbann kihírdetődött. Kevés idő alatt, külömböző helyekenn, nagy ſzámú nép gyűlt öſzve a’ Bútsús Hadra
(1805 Budai Ézsaiás)
II. főnév 4A (rendsz. tbsz-ban)
1. (katol)
búcsújáráson v. templomi búcsún részt vevő személy
Aszszonyi bútsúsok a’ Száva vizének tulsó partján végzik-el áhitatosságokat
(1789 Magyar Merkurius)
Anna napján jár ide [ti. a kápolnához] A búcsusok raja
(1855 Ney Ferenc)
beteg bucsusnak bízó imája
(1918 Babits Mihály)
[a csatkai] szentkút vizét bénaság és lábfájás ellen tartják jónak és viszik magukkal a búcsúsok
(1993 A magyarság kézikönyve)
1a. (rég, Vall)
zarándoklaton részt vevő személy
[Benáreszben] az ájtatos bucsus csak 15 nap alatt végezheti el azon szertartásokat, mellyek által büneiből teljesen kitisztulhat
(1857 Vasárnapi Újság)
mekkai bucsusok
(1895 PallasLex.)
2.
(templomi) búcsú alkalmával rendezett kirakodóvásár(ok)ban (rendszeresen) ajándéktárgyakat, kegytárgyakat stb. árusító v. a közönséget mutatványokkal, látványosságokkal szórakoztató személy
Búcsú lesz holnap V.-n, s a búcsúsok már nagyban készülődnek
(1963 Csoóri Sándor)
Vö. CzF. búcsús · bucsus; ÉrtSz.; SzólKm.; TESz. búcsú; ÉKsz.; SzT.; ÚMTsz.

Beállítások