buddhaismus (4A) l. buddhizmus

buddhizmus fn 4A (Vall)buddhaismus (rég)

’az i. e. 6. században Indiában, Buddha tanításai alapján kialakult, a lélekvándorlást tanító, a kasztrendszert elvető vallási, filozófiai, etikai rendszer’ ❖ nehány nép a buddhismusnak hódol (1856 Aszalay József C0681, 195) | egyszerű buddhaismusnál (1877 Xantus János C4561, 94) | Kelet vallásbölcselete, a buddhizmus, a végső boldogságot úgy állítja elénk, mint a teljes szabadulást minden elképzelhetőtől (1914 Felvinczi Takáts Zoltán CD10) | a buddhizmus […] elindult hódító utjára a fehér kontinensek felé (1995 Magyar Hírlap CD09) | a különböző nyugati buddhizmusok (2000 Új Könyvek CD29).

Fr: zen.

Vö. ÉrtSz.; TESz.; ÉKsz.; IdSz.

buddhaismus lásd buddhizmus
buddhizmus főnév 4A (Vall)
buddhaismus 4A (rég)
az i. e. 6. században Indiában, Buddha tanításai alapján kialakult, a lélekvándorlást tanító, a kasztrendszert elvető vallási, filozófiai, etikai rendszer
nehány nép a buddhismusnak hódol
(1856 Aszalay József)
egyszerű buddhaismusnál
(1877 Xantus János)
Kelet vallásbölcselete, a buddhizmus, a végső boldogságot úgy állítja elénk, mint a teljes szabadulást minden elképzelhetőtől
(1914 Felvinczi Takáts Zoltán)
a buddhizmus […] elindult hódító utjára a fehér kontinensek felé
(1995 Magyar Hírlap)
a különböző nyugati buddhizmusok
(2000 Új Könyvek)
Fr: zen
Vö. ÉrtSz.; TESz.; ÉKsz.; IdSz.

Beállítások