bújtat ts ige 5a

1. ’rávesz arra vkit, hogy bebújjék vhova, ill. segít vkinek elbújni, elrejtőzni vhova’ ❖ mennykő eggy fattyúnak kell lennie zsákba bútatá a’ mi vitézünket (1815 Kazinczy Ferenc ford.–Goethe C2527, 168) | Hova dugjam? Ismét a kosárba bujtassam [Falstaffot]? (1867 Rákosi Jenő ford.–Shakespeare CD11) | [Rákóczi] a gyalogságot pedig a város megjelölt részével szemben levő bokrok közé bujtatta (1907 Márki Sándor CD55) | A társaik jóhelyre bujtatták őket. Sohase bukkannak nyomukra (1921 Kosztolányi Dezső 9359179, 230) | [az] átfázott embert a meleg kemencébe bújtatták, hogy jól kiizzadjon (1997 Magyar néprajz CD47).

1a. ’rejtekhelyet ad vkinek (vhol)’ ❖ Meg zudul az erdő: rut hangja irtóztat. Hol meg szalaszt, bujtat, hol ismét tartóztat (1801 Bessenyei György¹ 7044014, 57) | Átkozott, ki rejti, vagy odább bújtatja; Élve is, halva is legyen átok rajta! (1879 Arany János C0657, 206) | akadt-e olyan tiszt, aki az állomásparancsnok tilalmát megszegve vagy kijátszva, feleségét vagy éppen családját a városban tartotta – bújtatta volna (1964 Cseres Tibor 9088001, 102) | nem volt Rácpácegresen egyetlen család sem, mely ne bújtatta volna, ha csak fél órára is [az asszonyt és fiát] (1989 Lázár Ervin 2025056, 36).

2. ’csúsztatva (be)dug, (be)tesz vmit vhova(, hogy azt ott elrejtse)’ ❖ De az egy pár Gerlitzémet ſenkinek ſe mutatom Számból tartom [= etetem, táplálom] pipitskémet; kebelembe bútatom (1788 Ravazdy András 7276002, 259) | [a fa] neveli erejét, Midn mélyebben bújtattya A’ fld alatt gyökerét (1800 Döme Károly ford.–Metastasio C1453, 185) | [a hálótársa] a dunyha alá bujtatta még a fejét is. Ah, bizonyosan szemérmes (1899 Mikszáth Kálmán CD04) | A legszebb ruháját vette magára, aranytallérokat akasztott a nyakába, drágaköveket bújtatott a haja sűrűjébe (1931 Krúdy Gyula CD54) | [Az átalvető] két száját korcba bújtatott zsineggel húzzák össze és kötik meg (1977 NéprajziLex. CD47).

2a. ’〈tárgyat tokjába, tartójába〉(csúsztatva) helyez’ ❖ [a szekrényből kivett] egy vászontokba bujtatott kardot (1899 Szász Károly³ 8427002, 19) | rövid hüvelybe bújtatott kard (1955 Tatay Sándor 9704001, 39) | hátán tokba bújtatott nagy hangszert cipelt (1976 Dobos László 1034002, 161).

2b. ’〈arcát〉 közel hajolva vmihez elrejti’ ❖ [Csalóka Péter] az orczáját bujtatta a zsebkendője alá (1856 Jókai Mór C2230, 69) | Olíva tenyerébe bújtatta arcát (1918 Réti Ödön CD10) | Vállamba bújtatta arcát (1962 Galambos Lajos 9166001, 104).

2c. ’〈mondanivalót, érzést stb.〉 vmi mögé rejt, ill. vmibe, vmi közé rejtve közöl v. fejez ki’ ❖ a’ kárhozatos tévelygéſeket […] már a’ gyermeki nevelésrl irott Oktatáſok alá dugják, rejtik, bujtattyák (1792 Alexovics Vazul 7005001, 6) | Nyelvel [!] ügyelj, tzélod bújtasd (1819 Perecsényi Nagy László ford.–Ovidius C3480, 45) | a sima szavak közé bujtatott kérdéseket (1857 Vas Gereben C4378, 352) | Mikszáth anekdóta mögé bújtatott kritikai hangja (1952 Darvas József 9101003, 124) | szemérmesen atyai felindulások mögé bújtatja érzelmeit (1994 Weisz, Giuseppe CD17).

3. ’〈embert, es. állatot v. testrészt vmely (színű) öltözetbe〉 öltöztet, ill. 〈lábat lábbelibe〉 helyez’ ❖ [a vasútnál] a szolgaszemélyzet csakugyan olly idegenszerű köntösbe van bútatva, mintha rókavadászatra volnának kijelölve (1846 Pesti Divatlap C5839, 636) | [heves] kézmozdulatokkal törekedett felhivni az általános figyelmet … a feketébe bujtatott lovakra (1882 Tolnai Lajos C4198, 162) | selyem-papucsba bujtatta a lábát (1908 Móra Ferenc 9459051, 7) | Meztelenre vetkőztették, kopaszra nyírták, fertőtlenítették, majd csíkos rabruhába bújtatták mindnyájukat (1989 Berkovits György 2039021, 71).

3a. ’〈vmely más szerepbe, mezbe〉 helyez, öltöztet vkit, ill. más külszín mögé rejt vmit’ ❖ kit a martiusi forradalom szeszélyes véletlene képviselő bőrbe bujtatott (1848 Kossuth Hírlapja CD61) | Miként történt azon geographico-politikai szemfényvesztés, mely Magyarországot négy megyéjétől, úgymint Pozsega, Szerém, Verőcze és Valpó [!] megyétől megfosztá, és a slavoniai név alá bujtatá (1868 Századok CD57) | Minek láncoljam össze magamat megint egy angyalbőrbe bujtatott bestiával (1902 Gárdonyi Géza C1829, 16) | őszinteség mezébe bujtatott durvaság (1940 Pintér Jenő CD44).

Ö: át~, el~.

ÖU: be~, bele~, elő~, vissza~.

Vö. CzF. bujtat, bútat · bútatás; ÉrtSz.; TESz. bújik; ÉKsz.; SzT. ~, bújtatik, bújtattatik; ÚMTsz.

bújtat tárgyas ige 5a
1.
rávesz arra vkit, hogy bebújjék vhova, ill. segít vkinek elbújni, elrejtőzni vhova
mennykő eggy fattyúnak kell lennie zsákba bútatá a’ mi vitézünket
(1815 Kazinczy Ferenc ford.Goethe)
Hova dugjam? Ismét a kosárba bujtassam [Falstaffot]?
(1867 Rákosi Jenő ford.Shakespeare)
[Rákóczi] a gyalogságot pedig a város megjelölt részével szemben levő bokrok közé bujtatta
(1907 Márki Sándor)
A társaik jóhelyre bujtatták őket. Sohase bukkannak nyomukra
(1921 Kosztolányi Dezső)
[az] átfázott embert a meleg kemencébe bújtatták, hogy jól kiizzadjon
(1997 Magyar néprajz)
1a.
rejtekhelyet ad vkinek (vhol)
Meg zudul az erdő: rut hangja irtóztat. Hol meg szalaszt, bujtat, hol ismét tartóztat
(1801 Bessenyei György¹)
Átkozott, ki rejti, vagy odább bújtatja; Élve is, halva is legyen átok rajta!
(1879 Arany János)
akadt-e olyan tiszt, aki az állomásparancsnok tilalmát megszegve vagy kijátszva, feleségét vagy éppen családját a városban tartotta – bújtatta volna
(1964 Cseres Tibor)
nem volt Rácpácegresen egyetlen család sem, mely ne bújtatta volna, ha csak fél órára is [az asszonyt és fiát]
(1989 Lázár Ervin)
2.
csúsztatva (be)dug, (be)tesz vmit vhova(, hogy azt ott elrejtse)
De az egy pár Gerlitzémet ſenkinek ſe mutatom Számból tartom [= etetem, táplálom] pipitskémet; kebelembe bútatom
(1788 Ravazdy András)
[a fa] neveli erejét, Midn mélyebben bújtattya A’ fld alatt gyökerét
(1800 Döme Károly ford.Metastasio)
[a hálótársa] a dunyha alá bujtatta még a fejét is. Ah, bizonyosan szemérmes
(1899 Mikszáth Kálmán)
A legszebb ruháját vette magára, aranytallérokat akasztott a nyakába, drágaköveket bújtatott a haja sűrűjébe
(1931 Krúdy Gyula)
[Az átalvető] két száját korcba bújtatott zsineggel húzzák össze és kötik meg
(1977 NéprajziLex.)
2a.
〈tárgyat tokjába, tartójába〉 (csúsztatva) helyez
[a szekrényből kivett] egy vászontokba bujtatott kardot
(1899 Szász Károly³)
rövid hüvelybe bújtatott kard
(1955 Tatay Sándor)
hátán tokba bújtatott nagy hangszert cipelt
(1976 Dobos László)
2b.
〈arcát〉 közel hajolva vmihez elrejti
[Csalóka Péter] az orczáját bujtatta a zsebkendője alá
(1856 Jókai Mór)
Olíva tenyerébe bújtatta arcát
(1918 Réti Ödön)
Vállamba bújtatta arcát
(1962 Galambos Lajos)
2c.
〈mondanivalót, érzést stb.〉 vmi mögé rejt, ill. vmibe, vmi közé rejtve közöl v. fejez ki
a’ kárhozatos tévelygéſeket […] már a’ gyermeki nevelésrl irott Oktatáſok alá dugják, rejtik, bujtattyák
(1792 Alexovics Vazul)
Nyelvel [!] ügyelj, tzélod bújtasd
(1819 Perecsényi Nagy László ford.Ovidius)
a sima szavak közé bujtatott kérdéseket
(1857 Vas Gereben)
Mikszáth anekdóta mögé bújtatott kritikai hangja
(1952 Darvas József)
szemérmesen atyai felindulások mögé bújtatja érzelmeit
(1994 Weisz, Giuseppe)
3.
〈embert, es. állatot v. testrészt vmely (színű) öltözetbe〉 öltöztet, ill. 〈lábat lábbelibe〉 helyez
[a vasútnál] a szolgaszemélyzet csakugyan olly idegenszerű köntösbe van bútatva, mintha rókavadászatra volnának kijelölve
(1846 Pesti Divatlap)
[heves] kézmozdulatokkal törekedett felhivni az általános figyelmet … a feketébe bujtatott lovakra
(1882 Tolnai Lajos)
selyem-papucsba bujtatta a lábát
(1908 Móra Ferenc)
Meztelenre vetkőztették, kopaszra nyírták, fertőtlenítették, majd csíkos rabruhába bújtatták mindnyájukat
(1989 Berkovits György)
3a.
〈vmely más szerepbe, mezbe〉 helyez, öltöztet vkit, ill. más külszín mögé rejt vmit
kit a martiusi forradalom szeszélyes véletlene képviselő bőrbe bujtatott
(1848 Kossuth Hírlapja)
Miként történt azon geographico-politikai szemfényvesztés, mely Magyarországot négy megyéjétől, úgymint Pozsega, Szerém, Verőcze és Valpó [!] megyétől megfosztá, és a slavoniai név alá bujtatá
(1868 Századok)
Minek láncoljam össze magamat megint egy angyalbőrbe bujtatott bestiával
(1902 Gárdonyi Géza)
őszinteség mezébe bujtatott durvaság
(1940 Pintér Jenő)
ÖU: bebújtat, belebújtat, előbújtat, visszabújtat
Vö. CzF. bujtat, bútat · bútatás; ÉrtSz.; TESz. bújik; ÉKsz.; SzT. ~, bújtatik, bújtattatik; ÚMTsz.

Beállítások