burdék (3A8) l. burdéj

burdéj fn 4A (nyj)burdé, burdék, burgyé, gurdély, gurdin

1. (félig) földbe ásott, földből készült (lakó)ház, putri’ ❖ Gurdély: […] fld-ház, hurúba, kunyhó (1792 Kisded szótár C0816, 74) | Burde: föld alatti hitván kunyho (1816 Gyarmathi Sámuel C1948, 105) | Burdély: kalyiba, czigányok rakják gyeptáblákból (Hétfalu) (1907 Magyar Nyelv C5849, 329) | Az Alföldön putrinak mondott földházat, kunyhót területünkön [ti. a Nyírségben], kiváltképen annak felső felében burdénak, burgyénak hívják (1936 Néprajzi Múzeum Értesítője C6349, 73).

2. (leveles) ágból, vesszőből épített kunyhó’ ❖ [Sósmezőn a fürdőidényre] burdékot épitnek s e kezdetleges alkalmi hajlékokban több hétig elülnek (1869 Orbán Balázs CD22) | fejszéikkel, faragó eszközeikkel nagy hirtelen összeábdáltak [= összetákoltak] e forrás mellékén egy burdét; aminőket még mai nap is szoktak nyaranta felállítani a gyógyulást kereső vendégek számára (1882 Jókai Mór CD18) | a fák alatt burdékok vannak összetákolva venyigéből: az a vendégszállás (1886 Jókai Mór CD18) | Gurdin […], melynek jelentése Sz. [= Szenczi] Molnár szerint latebra [= rejtekhely, titkos hely], Ballagi szerint 1. Schlupfwinkel [= búvóhely, rejtekhely], 2. eine Hütte [= kunyhó, kalyiba] (1891 Szeremlei Samu C0208, 163) | ëgy nagy èrdőbe mëktalál ëgy bùrdét […], kopoktat a bùrdéná, hát „ki van ott?” (1947–1950 Moldvai csángó népmesék C6347, 270).

Vö. CzF. burdé; TESz. gordon¹; ÚMTsz.

burdék lásd burdéj
burdéj főnév 4A (nyj)
burdé 1A
burdék 3A8
burgyé 1A
gurdély 4A8
gurdin 4A7
1.
(félig) földbe ásott, földből készült (lakó)ház, putri
Gurdély: […] fld-ház, hurúba, kunyhó
(1792 Kisded szótár)
Burde: föld alatti hitván kunyho
(1816 Gyarmathi Sámuel)
Burdély: kalyiba, czigányok rakják gyeptáblákból (Hétfalu)
(1907 Magyar Nyelv)
Az Alföldön putrinak mondott földházat, kunyhót területünkön [ti. a Nyírségben], kiváltképen annak felső felében burdénak, burgyénak hívják
(1936 Néprajzi Múzeum Értesítője)
2.
(leveles) ágból, vesszőből épített kunyhó
[Sósmezőn a fürdőidényre] burdékot épitnek s e kezdetleges alkalmi hajlékokban több hétig elülnek
(1869 Orbán Balázs)
fejszéikkel, faragó eszközeikkel nagy hirtelen összeábdáltak [= összetákoltak] e forrás mellékén egy burdét; aminőket még mai nap is szoktak nyaranta felállítani a gyógyulást kereső vendégek számára
(1882 Jókai Mór)
a fák alatt burdékok vannak összetákolva venyigéből: az a vendégszállás
(1886 Jókai Mór)
Gurdin […], melynek jelentése Sz. [= Szenczi] Molnár szerint latebra [= rejtekhely, titkos hely], Ballagi szerint 1. Schlupfwinkel [= búvóhely, rejtekhely], 2. eine Hütte [= kunyhó, kalyiba]
(1891 Szeremlei Samu)
ëgy nagy èrdőbe mëktalál ëgy bùrdét […], kopoktat a bùrdéná, hát „ki van ott?”
(1947–1950 Moldvai csángó népmesék)
Vö. CzF. burdé; TESz. gordon¹; ÚMTsz.

Beállítások