burger fn 4D1 (rég, pejor is)purger

’vmely, rendsz. kiváltságokkal felruházott város teljes jogú lakosa, polgára; cívis’ ❖ Betsletes Magiſtrátus! Alabb irt Órás Meſter-ember kéri: 1mo. Hogy azon Városban Meſter, és Purger leheſſen 2do. Hogy a’ Remeket tſinálni ne tartozzék (1782 Instanciák csinálásának módja ford. 7505003, b2[r]) | Kérem egész barátsággal, Hol lakik és ki az úr? Gróf, burger, paraszt vagy nemes? (1791 Csokonai Vitéz Mihály CD01) | Valóban nem látom, hogy fog magyarosodni a’ Pesti Burger (1808 Dessewffy József C2558, 478) | A’ városok eredete ugyanis az, hogy az iparüző nép, a’ rabló lovagok ellen védelmet keresve, egy helyre futott össze, ’s bekerítette magát (innét a’ Burg, Burger nevezet); ezen burgerek azután a’ későbben falaik közé jött lakosokat mindenkor nyomták ’s zárt testületeket képeztek (1843 Pesti Hírlap CD61) | a londoni burgerek aranykönyvébe ünnepélyesen beirattam (1859 Teleki Sándor 8474001, 10) | Árvay Ferenc!… Még Kassán is, amikor otthon voltam, akár egy csodát, úgy emlegették a purgerok(1953 Remenyik Zsigmond 9561003, 15) | [Jókai] meglepődve figyelt fel a pozsonyi burgerok idegenszerű szokásaira és nyelvére (1965 Nagy Miklós CD53).

ÖU: köz~.

ÖE: ~asszony, ~bál.

Sz: burgeri, burgerné, burgerség.

Vö. SzT.

burger főnév 4D1 (rég, pejor is)
purger 4D1
vmely, rendsz. kiváltságokkal felruházott város teljes jogú lakosa, polgára; cívis
Betsletes Magiſtrátus! Alabb irt Órás Meſter-ember kéri: 1mo. Hogy azon Városban Meſter, és Purger leheſſen 2do. Hogy a’ Remeket tſinálni ne tartozzék
(1782 Instanciák csinálásának módja ford.)
Kérem egész barátsággal, Hol lakik és ki az úr? Gróf, burger, paraszt vagy nemes?
(1791 Csokonai Vitéz Mihály)
Valóban nem látom, hogy fog magyarosodni a’ Pesti Burger
(1808 Dessewffy József)
A’ városok eredete ugyanis az, hogy az iparüző nép, a’ rabló lovagok ellen védelmet keresve, egy helyre futott össze, ’s bekerítette magát (innét a’ Burg, Burger nevezet); ezen burgerek azután a’ későbben falaik közé jött lakosokat mindenkor nyomták ’s zárt testületeket képeztek
(1843 Pesti Hírlap)
a londoni burgerek aranykönyvébe ünnepélyesen beirattam
(1859 Teleki Sándor)
Árvay Ferenc!… Még Kassán is, amikor otthon voltam, akár egy csodát, úgy emlegették a purgerok
(1953 Remenyik Zsigmond)
[Jókai] meglepődve figyelt fel a pozsonyi burgerok idegenszerű szokásaira és nyelvére
(1965 Nagy Miklós)
ÖU: közburger
ÖE: burgerasszony, burgerbál
Sz: burgeri, burgerné, burgerség
Vö. SzT.

Beállítások