-bokor (utótagként)

1. ’〈vmely (fa v. cserje alakban is előforduló) növénynek〉 közvetlenül a földfelszín fölött v. annak közelében elágazó szárú változata, ill. egyede’ ❖ bodzabokor fn 7A3 | [a bástyához] felvezető lépcsőket díszíti a vadsóska és bodzabokor (1884 Jókai Mór CD18) | ez a temető meghalt, benőtte az élet: […] gesztenyefa virul itt meg orgona- meg bodzabokor (1935 Szép Ernő 9665045, 200) | csak az út egyik oldalát takarják bodzabokrok (1972 Gera György 9183001, 86)  borókabokor fn 7A3 | Borókabokrok közt … kis csermely csordogál (1860 Virág Lajos C4510, 8) | a kopárabb karszt-legelőkön szétszórtan alacsony borókabokrok teremnek (1892 Az Osztrák–Magyar Monarchia ford. CD21) | A csévharaszti erdőben a borókabokrok két-három méter magasra is megnőnek (1999 Természet Világa CD50)  fűzbokor fn 7A3 | fűzbokrokkal Árnyékozott róna (1801 Csokonai Vitéz Mihály CD01) | [a leander] Keleten ugyanoly formán kíséri a folyók mentét, mint nálunk a fűzbokor (1887 Az Osztrák–Magyar Monarchia ford. CD21) | A nádban és a fűzbokrokon épült vegyes gémtelepen közel háromszáz bakcsó […] költ évről évre (1999 Természet Világa CD50)  fűzfabokor fn 7A3 | egy fűz-fa bokor mellett meg-húzván magamat (1805 Báró de Manx történetei ford. C3026, 51) | a vízben álló fűzfabokrokon keresztűl-kasúl nő az éles sás (1901 Az Osztrák–Magyar Monarchia ford. CD21) | víz menti fűzfabokrok enyhelyében (1997 Magyar néprajz CD47)  galagonyabokor fn 7A3 | rétek és mezők terűltek, s csak itt ott veté rájok árnyékát egy egy galagonyabokor (1843 Petőfi Sándor ford.–James 8366461, 317) | könnyek közt mondtam búcsút a galagonyabokroknak, átölelve két karommal a bokros szúrós ágait (1937 Gyergyai Albert ford.–Proust 9202008, 23) | Egy-egy őszapópár is megtelepszik a galagonyabokrokban (1998 Természet Világa CD50)  jázminbokor fn 7A3 | [Ida] ájulva hanyatlott egy jaszminbokorra (1839 Athenaeum C0018, 397) | Körül jázminbokrok fehér szirmokat hullatnak az útra (1893 Papp Dániel 8354001, 33) | [az író] ráirányítja a napsugarak fényét, a jázminbokrok illatába burkolózó szerelmespárra (1998 Új Könyvek CD29)  kökénybokor fn 7A3 | [az őszapó fészke] kökénybokorra van rakva (1834 Garasos Tár 8625001, 69) | megesküdtünk egymásnak, hogy soha el nem hagyjuk egymást. Igaz, hogy nem az oltárnál, […] hanem csak egy virágos kökénybokornál (1890 Jókai Mór CD18) | Az Alföldön a szántóföldek közötti mezsgyén a kökénybokrokat (Prunus spinosa) nem irtja ki a földműves, mert a tüskés ágakból boronát készít (1999 Magyar néprajz CD47)  málnabokor fn 7A3 | Az Őz sürű helyre vonúlva málnabokor’ […] leveleit szedegeti (1829 Pák Dienes 8346011, 4) | Két sor sűrű, magas málnabokor (1872 Jókai Mór CD18) | medveszerű mozdulatokkal emelgette a málnabokrok indáit (1978 Bodor Ádám 1020025, 45)  mogyoróbokor fn 7A3 | Millyen ſzépen fénylik a’ Hajnal a’ mogyoró bokor’ [levelein] (1785 Kazinczy Ferenc ford.–Gessner 7163041, 53) | mogyoró-bokrok sárgásfehér barkái (1899 Az Osztrák–Magyar Monarchia ford. CD21) | a völgy alján összefüggő bozótos, cserjés növénytakaró húzódik, amelyek között szép számmal előfordulnak különböző somok és mogyoróbokrok (1997 Természet Világa CD50)  orgonabokor fn 7A3 | melyik orgonabokorból csinált koszorúkat? (1851 Jókai Mór C2248, 42) | megérkezett a tavasz lila biborával a rekettyési udvarházat körülövező orgonabokrokon (1906–1907 Mikszáth Kálmán C3118, 145) | [az] orgonabokor lila fürtös virágai (1993 A magyarság kézikönyve CD06)  ribizlibokor fn 7A3 | ákácz és ribizlibokor (1815 Thewrewk József C4150, 8) | már nőttek kertünk ribizlibokrain a szemek (1900 Váli Mari 8506001, 27) | Ha a gyümölcsfák vagy a ribizlibokrok alatt túrások jelennek meg, nem feltétlenül a vakond a „tettes” (1995 Magyarország állatvilága CD14)  rózsabokor fn 7A3 | Rózsabokrok nőnek ki (1777 Bessenyei György¹ ford.–Halifax C1077, 51) | A rózsabokron épp ma nyílt ki teljes pompájában a két fehér rózsa (1877 Mikszáth Kálmán CD04) | A szél elhajtotta a virágzó rózsabokorról a méheket (1989 Konrád György 9351005, 8)  sombokor fn 7A3 | [a hegy] oldalairól kajla sombokrok, mint bolyhos bibircsók merednek elő (1856 Jókai Mór C2252, 79) | arany virágos sombokrok (1925 Krúdy Gyula CD54) | bodzák, som-, csipke- és elvirágzott kökénybokrok partjai között nyomul felfelé az út (1962 Népszabadság okt. 9. C4814, 6)  szederbokor fn 7A3 | ősz homlokaik […] szeder- ’s afonya-bokraikkal nyúlának ki (1836 Jósika Miklós C2434, 71) | szederbokor indái (1885 Jókai Mór CD18) | a mezőkön szederbokrok virágzanak (1931 Szilágyi András 9671001, 64) | vadon termő málna- és szederbokrokon (1998 Magyar Hírlap CD09)  vadrózsabokor fn 7A3 | A’ tsipkefának vagy vad ró’sabokornak gyümöltseit-is meg-lehet enni, és azokból jó egésséges sirupot lehet főzni (1799 Fábián József ford.–Raff C1658, 67) | egy vadrózsa bokor mellé húzódtam, mely virágaival a kertbe nyiló ablakot verdesé (1863 Lauka Gusztáv 8268036, 55) | A fásszárúakat 1-2 vadrózsabokor […] vagy molyhos tölgy törpe bokra képviseli [a hegy déli lejtőjén] (1998 Természet Világa CD50).

2. ’〈vmely lágy szárú növénynek〉 egy v. több egymáshoz közeli tőről dúsan szárat, levelet stb. hozó, bokrosan növő egyede v. csoportja’ ❖ burgonyabokor fn 7A3 | [a burgonyavész következtében] némely évben már julius végén vagy augusztusban egész burgonyabokrok el vannak feketedve (1893 PallasLex. CD02) | A fejlett [burgonya]bogarak ellen a kezelést a tojáslerakás időszakában alkalmazzák, amikor még a számbeli sűrűsége 1 bogár 4-5 burgonyabokron (1997 Természet Világa CD50)  csalánbokor fn 7A3 | csalánbokor hüvösiti tüzét az esti szellőben (1844 Nagy Ignác C3271, 171) | Szilágyi a kezébe vett egy csalánbokrot, s folyvást Hegedüst piszkálta vele (1883 Mikszáth Kálmán CD04) | [Szent Benedek] csak úgy tudta elfojtani vágyát, hogy meztelenre vetkőzött és belehemperedett egy csalánbokorba (1997 Magyar Hírlap CD09)  dáliabokor fn 7A3 | Láttam […] nagy dahlia bokrokat, magas üvegharangokkal leborítva (1855 Jókai Mór C2351, 140) | Kimentem a parkba és elbámultam mekkorára nőttek a salviák és a dahliabokrok az eső alatt (1933 Erdős Renée 9128001, 57) | Ahogyan közeledtek lassú ügetéssel, talán egyre kivehetőbb lett […] a ház másik sarkánál a dáliabokor (1981 Mohás Lívia 1109003, 151)  krumplibokor fn 7A3 | A gavallérok legott rárohantak a krumplibokrokra, egy perc alatt letépdelték, fölbokrétázták a gomblyukakat (1895–1896 Mikszáth Kálmán CD04) | gumót kutattunk krumplibokrok alján (1964 Maróti Lajos 9427007, 16)  sásbokor fn 7A3 | leoldja falábait, azokat egy sásbokorba elrejti, melléjök egy kitűnő nádszálat szúr (1846 Jókai Mór CD18) | A [szerkő]fészkek meglehetős közel vannak egymáshoz, vagy a vízből alig kiemelkedő kis iszapdombocskákon, vagy fű- és sásbokrokon (1933 Az állatok világa ford. CD46).

-bokor (utótagként)
1.
〈vmely (fa v. cserje alakban is előforduló) növénynek〉 közvetlenül a földfelszín fölött v. annak közelében elágazó szárú változata, ill. egyede
bodzabokor főnév 7A3
[a bástyához] felvezető lépcsőket díszíti a vadsóska és bodzabokor
(1884 Jókai Mór)
ez a temető meghalt, benőtte az élet: […] gesztenyefa virul itt meg orgona- meg bodzabokor
(1935 Szép Ernő)
csak az út egyik oldalát takarják bodzabokrok
(1972 Gera György)
borókabokor főnév 7A3
Borókabokrok közt … kis csermely csordogál
(1860 Virág Lajos)
a kopárabb karszt-legelőkön szétszórtan alacsony borókabokrok teremnek
(1892 Az Osztrák–Magyar Monarchia ford.)
A csévharaszti erdőben a borókabokrok két-három méter magasra is megnőnek
(1999 Természet Világa)
fűzbokor főnév 7A3
fűzbokrokkal Árnyékozott róna
(1801 Csokonai Vitéz Mihály)
[a leander] Keleten ugyanoly formán kíséri a folyók mentét, mint nálunk a fűzbokor
(1887 Az Osztrák–Magyar Monarchia ford.)
A nádban és a fűzbokrokon épült vegyes gémtelepen közel háromszáz bakcsó […] költ évről évre
(1999 Természet Világa)
fűzfabokor főnév 7A3
egy fűz-fa bokor mellett meg-húzván magamat
(1805 Báró de Manx történetei ford.)
a vízben álló fűzfabokrokon keresztűl-kasúl nő az éles sás
(1901 Az Osztrák–Magyar Monarchia ford.)
víz menti fűzfabokrok enyhelyében
(1997 Magyar néprajz)
galagonyabokor főnév 7A3
rétek és mezők terűltek, s csak itt ott veté rájok árnyékát egy egy galagonyabokor
(1843 Petőfi Sándor ford.James)
könnyek közt mondtam búcsút a galagonyabokroknak, átölelve két karommal a bokros szúrós ágait
(1937 Gyergyai Albert ford.Proust)
Egy-egy őszapópár is megtelepszik a galagonyabokrokban
(1998 Természet Világa)
jázminbokor főnév 7A3
[Ida] ájulva hanyatlott egy jaszminbokorra
(1839 Athenaeum)
Körül jázminbokrok fehér szirmokat hullatnak az útra
(1893 Papp Dániel)
[az író] ráirányítja a napsugarak fényét, a jázminbokrok illatába burkolózó szerelmespárra
(1998 Új Könyvek)
kökénybokor főnév 7A3
[az őszapó fészke] kökénybokorra van rakva
(1834 Garasos Tár)
megesküdtünk egymásnak, hogy soha el nem hagyjuk egymást. Igaz, hogy nem az oltárnál, […] hanem csak egy virágos kökénybokornál
(1890 Jókai Mór)
Az Alföldön a szántóföldek közötti mezsgyén a kökénybokrokat (Prunus spinosa) nem irtja ki a földműves, mert a tüskés ágakból boronát készít
(1999 Magyar néprajz)
málnabokor főnév 7A3
Az Őz sürű helyre vonúlva málnabokor’ […] leveleit szedegeti
(1829 Pák Dienes)
Két sor sűrű, magas málnabokor
(1872 Jókai Mór)
medveszerű mozdulatokkal emelgette a málnabokrok indáit
(1978 Bodor Ádám)
mogyoróbokor főnév 7A3
Millyen ſzépen fénylik a’ Hajnal a’ mogyoró bokor’ [levelein]
(1785 Kazinczy Ferenc ford.Gessner)
mogyoró-bokrok sárgásfehér barkái
(1899 Az Osztrák–Magyar Monarchia ford.)
a völgy alján összefüggő bozótos, cserjés növénytakaró húzódik, amelyek között szép számmal előfordulnak különböző somok és mogyoróbokrok
(1997 Természet Világa)
orgonabokor főnév 7A3
melyik orgonabokorból csinált koszorúkat?
(1851 Jókai Mór)
megérkezett a tavasz lila biborával a rekettyési udvarházat körülövező orgonabokrokon
(1906–1907 Mikszáth Kálmán)
[az] orgonabokor lila fürtös virágai
(1993 A magyarság kézikönyve)
ribizlibokor főnév 7A3
ákácz és ribizlibokor
(1815 Thewrewk József)
már nőttek kertünk ribizlibokrain a szemek
(1900 Váli Mari)
Ha a gyümölcsfák vagy a ribizlibokrok alatt túrások jelennek meg, nem feltétlenül a vakond a „tettes”
(1995 Magyarország állatvilága)
rózsabokor főnév 7A3
Rózsabokrok nőnek ki
(1777 Bessenyei György¹ ford.Halifax)
A rózsabokron épp ma nyílt ki teljes pompájában a két fehér rózsa
(1877 Mikszáth Kálmán)
A szél elhajtotta a virágzó rózsabokorról a méheket
(1989 Konrád György)
sombokor főnév 7A3
[a hegy] oldalairól kajla sombokrok, mint bolyhos bibircsók merednek elő
(1856 Jókai Mór)
arany virágos sombokrok
(1925 Krúdy Gyula)
bodzák, som-, csipke- és elvirágzott kökénybokrok partjai között nyomul felfelé az út
(1962 Népszabadság okt. 9.)
szederbokor főnév 7A3
ősz homlokaik […] szeder- ’s afonya-bokraikkal nyúlának ki
(1836 Jósika Miklós)
szederbokor indái
(1885 Jókai Mór)
a mezőkön szederbokrok virágzanak
(1931 Szilágyi András)
vadon termő málna- és szederbokrokon
(1998 Magyar Hírlap)
vadrózsabokor főnév 7A3
A’ tsipkefának vagy vad ró’sabokornak gyümöltseit-is meg-lehet enni, és azokból jó egésséges sirupot lehet főzni
(1799 Fábián József ford.Raff)
egy vadrózsa bokor mellé húzódtam, mely virágaival a kertbe nyiló ablakot verdesé
(1863 Lauka Gusztáv)
A fásszárúakat 1-2 vadrózsabokor […] vagy molyhos tölgy törpe bokra képviseli [a hegy déli lejtőjén]
(1998 Természet Világa)
2.
〈vmely lágy szárú növénynek〉 egy v. több egymáshoz közeli tőről dúsan szárat, levelet stb. hozó, bokrosan növő egyede v. csoportja
burgonyabokor főnév 7A3
[a burgonyavész következtében] némely évben már julius végén vagy augusztusban egész burgonyabokrok el vannak feketedve
(1893 PallasLex.)
A fejlett [burgonya]bogarak ellen a kezelést a tojáslerakás időszakában alkalmazzák, amikor még a számbeli sűrűsége 1 bogár 4-5 burgonyabokron
(1997 Természet Világa)
csalánbokor főnév 7A3
csalánbokor hüvösiti tüzét az esti szellőben
(1844 Nagy Ignác)
Szilágyi a kezébe vett egy csalánbokrot, s folyvást Hegedüst piszkálta vele
(1883 Mikszáth Kálmán)
[Szent Benedek] csak úgy tudta elfojtani vágyát, hogy meztelenre vetkőzött és belehemperedett egy csalánbokorba
(1997 Magyar Hírlap)
dáliabokor főnév 7A3
Láttam […] nagy dahlia bokrokat, magas üvegharangokkal leborítva
(1855 Jókai Mór)
Kimentem a parkba és elbámultam mekkorára nőttek a salviák és a dahliabokrok az eső alatt
(1933 Erdős Renée)
Ahogyan közeledtek lassú ügetéssel, talán egyre kivehetőbb lett […] a ház másik sarkánál a dáliabokor
(1981 Mohás Lívia)
krumplibokor főnév 7A3
A gavallérok legott rárohantak a krumplibokrokra, egy perc alatt letépdelték, fölbokrétázták a gomblyukakat
(1895–1896 Mikszáth Kálmán)
gumót kutattunk krumplibokrok alján
(1964 Maróti Lajos)
sásbokor főnév 7A3
leoldja falábait, azokat egy sásbokorba elrejti, melléjök egy kitűnő nádszálat szúr
(1846 Jókai Mór)
A [szerkő]fészkek meglehetős közel vannak egymáshoz, vagy a vízből alig kiemelkedő kis iszapdombocskákon, vagy fű- és sásbokrokon
(1933 Az állatok világa ford.)

Beállítások