-csapat (utótagként)

1. ’〈vmely minőségben, szerepben levő személyek〉(szervezett) csoportja’ ❖ csempészcsapat fn 3A2 | A nemzetközi csempészcsapat rendszerint nem létező kft.-k nevére címezte a szállítmányokat (1995 Magyar Hírlap CD09) | [a vásárhelyi piacon egy négyfős] csempészcsapatnál 314 ezer forint értékű árut találtak (1996 Magyar Hírlap CD09)  fogolycsapat¹ fn 3A2 | hátra-kötözött kezü török fogoly csapat (1860 Vasárnapi Újság CD56) | a fogolycsapatot kísérő kozákok (1931 Illyés Gyula CD10) | [az 1914-ben orosz hadifogságba kerültek menetelésének kiindulópontja] Radom volt, onnan Harkov, majd a Don, Volga, Ural folyókon átkelve a Szir-Darja melletti Chodzsent után a fogolycsapat visszakanyarodott az eredeti területre (1999 Századok CD58)  kolduscsapat fn 3A2 | egy nagy kolduscsapat – körülfogá (1840 Eötvös József C0058, 90) | kolduscsapat marakodott a bevételen (1918 Krúdy Gyula CD54) | Amikor megközelítettük Szent Ferenc szigetét, hirtelen a bokrok mögül üres bádogtálakat felénk nyujtó kolduscsapat rohant meg minket (1930 Köves Tibor CD10)  zarándokcsapat fn 3A2 | [Páter Zenobius] elment az egész zarándok csapatjával együtt a Szászföldre (1884 Jókai Mór CD18) | [Siegfried mainzi érsek] nagy zarándok csapatának több mint fele lelte halálát a rabló török csapatok ellen vívott küzdelmekben (1900 Nagy képes világtörténet CD03) | A magyar kereszténység történetének legnépesebb zarándokcsapatát a Hit Gyülekezete nevű keresztény vallási közösség vitte el a Szentföldre a legutóbbi hetekben (1996 Magyar Hírlap CD09).

1a. ’〈azonos foglalkozású, ill. vmely munka elvégzésére szerződött személyek〉 szervezett közösségként működő csoportja’ ❖ aratócsapat fn 3A2 | az arató csapat vezetője (1896 Az Osztrák–Magyar Monarchia CD21) | a legtöbb uradalom több aratócsapatot szerződtetett, hogy hadd versengjenek, hadd féltsék egymástól a munkát, így halad gyorsabban az aratás (1941 Veres Péter 9771013, 105) | a kis aratócsapatok (a legtöbb 6 főből állt) maguk választottak aratógazdát és mindent közösen intéztek (1977 NéprajziLex. CD47)  cséplőcsapat fn 3A2 | [A munkaversenyben] harmadik az alsópéli állami gazdaságban Szeder János cséplőgépvezető cséplőcsapata, amely 1070-es géppel 3348 mázsa terményt csépelt (1953 Szabad Nép aug. 4. C0400, 1) | A teljes létszámú cséplőcsapat tagjai: etető, azaz a bandagazda (1 fő), kévehányó (2 fő), zsákoló (2 fő), nyárson hordó (4 fő), állító (2 fő), kazalrakó (2 fő), kévemetsző (1 fő), pelyva- és törekhordó (2 fő) (1979 Varga Gyula CD52)  orvoscsapat fn 3A2 | [a Schöpf-Merei Kórházban] egy olyan összeszokott orvoscsapat alakult ki évtizedek alatt, mely országos és európai hírnevet szerzett a gyógyintézménynek (1995 Magyar Hírlap CD09) | [szívműtétet] végrehajtó orvoscsapat (1997 Magyar Hírlap CD09) | [Magyarország] egy műszaki egységet és néhány fős orvoscsapatot ajánlott fel a NATO vezette nemzetközi kontingensbe (1999 Magyar Hírlap CD09)  színészcsapat fn 3A2 | olasz szinészcsapat jelent meg a’ földmívelők előtt (1842 Athenaeum C0024, 944) | [Petőfi Sándor 1841-ben Ozorán] Sepsy Károly hattagú színészcsapatába állt (1905 Magyar írók élete CD27) | romániai turnéra indul az alkalmi színészcsapat (1995 Magyar Hírlap CD09) | A népes színészcsapat éppen a szambajelenetet próbálta már sokadszor (1995 Magyar Hírlap CD09).

2. (Kat) ’〈vmely fegyveres alakulathoz tartozó katonák〉 szervezett csoportja’ ❖ aknászcsapat fn 3A2 (rég) | Seregünkben ezelőtt külön árkász-csapatok léteztek, amelyeket azonban 1850-ben az aknász-csapatokkal (mineurs) egyesítettek s ezekből, valamint a hadmérnöki tisztek karából szervezték a génie-ezredeket [= hadmérnöki ezredeket] (1893 PallasLex. CD02) | [II. Rákóczi Ferenc] utász- és aknászcsapatai számára a tömérdek ásót, kapát, csákányt stb. többnyire a gömöri és szepesi mesteremberekkel készíttette (1909 Márki Sándor CD55) | Martony vezérőrnagynak, az árkász- és aknászcsapatok parancsnokának (1999 Gergely András CD58)  árkászcsapat fn 3A2 (rég) | Az ellenséges katonaság leginkább a nassaui ezredből és több árkászcsapatból állott (1848 Március Tizenötödike C3027, 724) | Az árkász-csapat feladata a táborban, a várak ostrománál és védelménél szükséges műszaki és robbantási munkák elvégzése (1916 RévaiNagyLex. C5710, 151)  dzsidáscsapat fn 3A2 (rég) | organisálják lengyel módra a kaszás és dzsidás csapatokat (1848 Kossuth Lajos CD32) | jött a bosszúálló lengyel dzsidáscsapat: Elöl a kapitány a Pluto lován (1903 Jókai Mór CD18)  huszárcsapat fn 3A2 (rég) | Zugot egy Frantzia Huszár tsapat el-foglalta (1799 Molnár János C0301, 330) | 800 főnyi huszárcsapat a schwarzgelb [= fekete-sárga] zászlót elhagyván, Schweiz felé indúlt (1848 Kossuth Hírlapja CD61) | a császár hűségén maradt magyar főurak is toboroztak huszárcsapatokat (2000 Kedves Gyula CD17)  lövészcsapat fn 3A2 | [egy] 6000 főből álló stiriai lövész-csapat a Simmering hegy alján Jellachich serege hátában foglalt helyet (1848 Kossuth Hírlapja CD61) | A jelenlegi fegyvernemek – a szárazföldi csapatoknál: a gépkocsizó (gépesített) lövészcsapatok, a harckocsicsapatok, a rakétacsapatok, a légvédelmi csapatok, a légideszantcsapatok (1987 Tények könyve CD37)  tüzércsapat fn 3A2 | a főváros müvelt ifjaiból alakúlt önkénytes tüzér csapat, melly a derék Mak tüzértiszt oktatása alatt, már megkezdé gyakorlatait az új épület udvarán, s az ágyúval bánás ügyességében, bámulatosan halad előre (1848 Kossuth Hírlapja CD61) | az Aradra érkező nagyobb lovas- és tüzércsapat részére szükséges elhelyezés céljából a magyar katonaság által elfoglalt laktanyákat ki kell űriteni (1919 Világ 2115001, 1) | Az ún. óceáni – vagy másként globális képességű – haditengerészeti flotta fegyvernemei a vízfelszíni hadihajók, a tengeralattjárók, a repülőerő, a partvédelmi rakéta- és tüzércsapatok, továbbá a tengerészgyalogság (1989 Tények könyve CD37)  utászcsapat fn 3A2 | Az Urbanovszky kapitány alatti utászcsapat (1870 Bobik Gusztáv C0567, 93) | Az utászcsapatokat védelmi berendezések elkészítésére és hídverésre alkalmazzák (1897 PallasLex. CD02) | [a Boszniába küldött osztrák békefenntartó alakulatból] egy utászcsapat kőműves- és villanyszerelési munkákat, valamint útjavítást végez (1996 Magyar Hírlap CD09).

3. ’〈vmely sportágban versenyző v. mérkőző〉 csoport’ ❖ asztalitenisz-csapat fn 3A2 | [1971.] április 10–17. Amerikai asztalitenisz-csapat vendégeskedik Kínában (1988 Tények könyve CD37) | A Statisztika női asztalitenisz-csapata vasárnap sorozatban 32. bajnoki címét szerezte (2000 Magyar Hírlap CD09)  futballcsapat fn 3A2 | A magyar futballcsapat játéka egészen rendszertelen volt, hiányzott belőle a kultúra, az összjáték, a harmónia (1912 Pásztor Árpád CD10) | az UEFA-kupa 3. fordulójának visszavágóit játsszák a kontinens legjobb futballcsapatai (2000 Magyar Hírlap CD09)  jégkorongcsapat fn 3A2 | Csütörtökön újabb mérkőzést játszik Európa legjobb két jégkorong csapata (1948 Népsport dec. 9. C5349, 26) | Második OB-I-es rangadóján is győztesen jutott túl a Dunaferr jégkorongcsapata (1996 Magyar Hírlap CD09)  kézilabdacsapat fn 3A2 | Az olimpiászra készülődő magyar válogatott kézilabdacsapat (1936 Budapesti Hírlap júl. 8. C4724, 10) | Leány kézilabda csapatunk [ti. a soproni Mezőgazdasági Szakmunkásképző Intézeté] 1972-től 1977-ig rendszeresen megnyerte a középiskolás városi bajnokságot (1983 Erdész Antal CD52) | A Ferencváros női kézilabdacsapata az ezredik bajnoki mérkőzésén 44 : 22-re verte a Synergon Vácot (2000 Magyar Hírlap CD09)  kosárlabdacsapat fn 3A2 | Szolnokon csütörtökön kezdődik meg a nyolc város […] válogatott női kosárlabdacsapatainak négynapos tornája (1953 Szabad Nép aug. 5. C0400, 4) | A fiúk kosárlabdacsapatot szerveznek, a lebombázott csarnokban estéről estére meccseket játszanak (2000 Magyar Hírlap CD09)  rögbicsapat fn 3A2 | [A viktoriánus iskolarendszerben] a gentlemanek a rögbicsapatban, a krikettpályán, az evező mellett kezdtek parancsolni és uralkodni (1992 Frank Tibor CD17) | A Ford cég a város [ti. Detroit] rögbicsapatának épített vadonatúj stadionnal az idegenforgalom fellendüléséhez akar hozzájárulni (1997 Magyar Hírlap CD09)  röplabdacsapat fn 3A2 | A női kézilabdacsapat [ti. az Ostya- és Kekszgyáré] is az NB II.-ben játszik és szép sikerrel szerepel, a röplabdacsapat most alakult meg (1950 Népsport júl. 17. C5350, 1) | egyszer-kétszer lementem az egyetemi röplabdacsapat edzésére (2000 Magyar Hírlap CD09)  sakkcsapat fn 3A2 | A Dunai Vasmű OB II-es […] sakkcsapata (1974 Ágh István–Bella István 2025040, 640) | Középmezőnyben a magyar sakkcsapatok [ti. az Elisztában zajló sakkolimpián] (1998 Magyar Hírlap CD09)  vízilabdacsapat fn 3A2 | a Szolnoki Dózsa vízilabda csapata (1959 Népszava jan. 1. C4823, 10) | Először jutott a BVSC-Brendon vízilabdacsapata a Bajnokok Ligája négyes döntőjébe (2000 Magyar Hírlap CD09).

3a. ’〈vmely sportág sportolóinak〉(vmely versenyre v. mérkőzésre összeállított) csoportja’ ❖ birkózócsapat fn 3A2 | A Csepel-Ofotért birkózócsapata a tizenegyedik bajnoki aranyát szerezte meg (1994 Magyar Hírlap CD09) | [Ritter Árpád] lesz Atlanta [ti. az atlantai olimpia] 218. magyar szereplője és a birkózócsapat tizenegyedik tagja (1996 Magyar Hírlap CD09)  labdarúgócsapat fn 3A2 | [a Ferencváros] portyázó labdarugó csapata Liptószentmiklóson 6 : 2-re győzött (1948 Szabad Nép jún. 15. C4871, 1) | A két NB I-es labdarúgócsapat Magyar Kupa-mérkőzésre készül (1996 Magyar Hírlap CD09)  tornászcsapat fn 3A2 | [a 19. század elején Jahn Frigyes Lajos által] szervezett tornászcsapatok (1937 Iványi-Grünwald Béla CD42) | Andrea Raducan a román tornászcsapat tagjaként olimpiai bajnok lett (2000 Magyar Hírlap CD09)  úszócsapat fn 3A2 | Válogatott úszó- és vizilabdacsapatunk megérkezett Bratislavába (1950 Népsport júl. 14. C5350, 1) | A bajnokság után áll össze az olimpiai úszócsapat (2000 Magyar Hírlap CD09)  vívócsapat fn 3A2 | [James Wolfensohn] az ausztrál születésű bankár 1956-ban tagja volt hazája olimpiai vívócsapatának (1995 Magyar Hírlap CD09) | Két aranyéremmel zárta a svájci világbajnokságot a magyar vívócsapat (1998 Magyar Hírlap CD09).

3b. ’〈vmely jellemző sporteszközzel jelképezett sportág sportolóinak〉(vmely versenyre összeállított) csoportja’ ❖ kajakcsapat fn 3A2 | Betegség és válság a német kajakcsapatban (1994 Magyar Hírlap CD09) | Rajna András […] 36 évével a magyar olimpiai kajakcsapat legidősebb versenyzője lesz (1996 Magyar Hírlap CD09)  kardcsapat fn 3A2 | Kiss Gyula köszöntötte […] az olimpiai kardcsapat jelenlévő tagját Ráday őrnagyot (1924 Budapesti Hírlap júl. 26. C4712, 5) | Ezüstérmet nyert a magyar férfi kardcsapat az egyesült államokbeli South Bendben zajló junior világbajnokságon (2000 Magyar Hírlap CD09)  párbajtőrcsapat fn 3A2 | A magyar párbajtőrcsapat két vereséggel kiesett [a csapatbajnokság selejtezőjén] (1936 Budapesti Hírlap aug. 8. C4724, 6) | A portugáliai Európa-bajnokságon a férfi párbajtőrcsapat az ötödik helyen végzett (2000 Magyar Hírlap CD09)  tőrcsapat fn 3A2 | Férfi tőrcsapatunk (1959 Népszava júl. 18. C4823, 5) | A tőrcsapatba Érsek Zsolt került be ranglistapontok nélkül, a párbajtőröző Kovács Iván pedig a nyolcadik helyről (1999 Magyar Hírlap CD09).

3c. ’〈vmilyen korosztályú sportolók〉(vmely versenyre v. mérkőzésre összeállított) csoportja’ ❖ felnőttcsapat fn 3A2 | [1955-ben] a megyei I. osztályban szereplő felnőtt csapat tagja lett Keglovich László (1981 Keresztényi József CD52) | az úttörő-, a serdülő-, az ifjúsági és a felnőtt csapatok [ti. labdarúgócsapatok] edzői (1995 Magyar Hírlap CD09) | tízfős felnőttcsapat utazik ma Dunavarsányba[, a magyar férfi öttusa-válogatott edzőtáborába] (1998 Magyar Hírlap CD09)  kölyökcsapat fn 3A2 (átv is) | a régi szakszervezetek a pártnak a közületei voltak. Ez a szakszervezet egyszerre volt a párt kölyökcsapata és a tartalékbajnoksága (1991 Országgyűlési Napló CD62) | az Újpesti TE-nek már kölyökcsapata sincs (1998 Magyar Hírlap CD09)  serdülőcsapat fn 3A2 | [a versenyen] a legjobb magyar serdülőcsapatok mellett a Dinamo Bukarest, az Admira Landhaus […] tíz- és tizenegy éves futballistái lépnek pályára (1995 Magyar Hírlap CD09) | az ifjúsági és a serdülőcsapatokban játszókat [ti. labdarúgókat] (2000 Magyar Hírlap CD09).

4. ’〈(azonos fajú) vadon élő állatok, kül. madarak〉 nagyobb csoportja’ ❖ darucsapat fn 3A2 | Ősszel egy Darucsapatot a’ legöregbbik vezérle. Folyvást, de halkal halada az ék (1825 Fáy András¹ C1716, 81) | egyszer csak megzendűl a magasból: „kru, kru!”, majd nem sokára maga is látható lesz a darucsapat, a mint az égbolt szürkűlő ködéből pompás ék alakban kibontakozik s lassan, óvatosan lejebb ereszkedik a 10, 20, 30, 40 vagy több darabból álló falka! (1891 Az Osztrák–Magyar Monarchia CD21) | [a néphagyomány szerint] az alföldi várfalakon azért tartották a szelíd darucsapatot, hogy az éjszaka leple alatt közeledő ellenséget észrevegyék (1977 NéprajziLex. CD47)  fecskecsapat fn 3A2 | [A molnárfecske] őszszel a magas tetőkön, tornyokon gyűlekező fecskecsapatokban uralkodó számban szokott szerepelni (1899 Chernel István CD34) | ötven-száz tagú fecskecsapat (1999 Természet Világa CD50)  fogolycsapat² fn 3A2 | A’ sík helyen lappangó fogolycsapatra (ha csak véletlenségből egyenesen rá nem talált a’ vadász bukkanni) kurtán tartott vagy is a’ vadász előtt közel-kereső kutyával nehéz akadni (1829 Pák Dienes 8346007, 87) | harsogó hrrsss-t hallatva fogolycsapatok rebbentek (1936 Illyés Gyula 9274057, 149) | Az apró fogolycsapatok a facsoportok takarásába húzódva telelnek át (1995 Természet Világa CD50)  madárcsapat fn 3A2 | Egy szinész. Vándor madárcsapat vagyunk uram Jövendőmondó darvak, a kiket Fölvertek fészkeikből (1859 Vasárnapi Újság CD56) | A levegő ellenállásának rossz oldalait küzdik le a különböző szabályos vonalakban, /\ stb. alakban szálló madárcsapatok, valamint a zegzugosan szárnyalók, czikkázók \/\/\ is (1898 Chernel István CD34) | egy sólyom a madár-csapat nyomában, mint a nyíl, röpül… (1962 Mészöly Dezső ford.–Chrétien de Troyes 9437003, 143) | a költözés veszélyeinek kitett vándormadarak nagy része rossz időjárás vagy tájékozódási hiba miatt pusztul el. […] Mindennek ellenére mégiscsak útra kelnek minden évben a madárcsapatok (2000 Magyar Hírlap CD09)  majomcsapat fn 3A2 | Szaporodásuk [ti. a cerkófmajmoké] nincs bizonyos időszakhoz kötve, ezért a majomcsapatokban mindig találhatunk majomcsecsemőket és fiatalokat (1912 RévaiNagyLex. C5700, 374) | Az őserdőkből bogyóérés v. sáskajárás idején rajzanak ki majomcsapatok a távolabbi steppékre (1928 TolnaiÚjLex. C5728, 146)  őzcsapat fn 3A2 | Mint összeszaladt őz-csapat, füleltek az erdőkön a fák (1931 Komlós Aladár CD10) | a legelésző őzcsapat egyik tagja megijed valamitől és rohanni kezd. 100 eset közül 99-ben a csapat többi tagja is ész nélkül rohan utána (1993 Sárkány Pál et al. CD59)  seregélycsapat fn 3A2 | A nagy fejű, bámész napraforgók táján seregélycsapat röppent fel a földekről (1919 Krúdy Gyula CD54) | 1925-ben a város [ti. Sopron] szőlőire olyan hatalmas seregélycsapat támadt, amely Conrad Lajos gazdasági felügyelő állítása szerint „valósággal elhomályosította a napot” (1986 Szabó Jenő CD52)  vadlúdcsapat fn 3A2 | az ember nem ollyan, mint a vadludcsapat, melly testén kivül egyebet nem visz az utra el (1851 A Falu Könyve C1667, 145) | Az égboltozaton vándor vadlúdcsapat vonult végig (1927 Krúdy Gyula CD54) | A télvég legizgalmasabb napja az, amikor megpillantjuk a délről északra húzó első vadlúdcsapatokat (1995 Természet Világa CD50)  varjúcsapat fn 3A2 | a dombhát fölött éhes varju csapatok kárognak, dúslakomát lelve a tatárok hulláiban (1856 Vasárnapi Újság CD56) | fekete varjú-csapatok felhőznek a kopasz fák fölött (1929 Kassák Lajos CD10) | varjúcsapat zúg el (1962 Szabó Pál² 9631001, 133)  verébcsapat fn 3A2 | A hirhedt „verébcsapat” A lövésre – nem repült el: Mind – osztrák lépen maradt (1881 e. Szemere Miklós C3945, 350) | Fenn verébcsapat rajcsúrozik a vetkező ágakon (1978 Kabdebó Tamás 9816002, 54) | Nem nevezhető egyedi esetnek, hogy a téli hónapokban a karvalyok a pályaudvarokra szoknak és zsákmányukat az induló vonatoktól megriadt verébcsapatokból valóban menetrend szerinti rendszerességgel szerzik meg (1995 Természet Világa CD50).

-csapat (utótagként)
1.
〈vmely minőségben, szerepben levő személyek〉 (szervezett) csoportja
csempészcsapat főnév 3A2
A nemzetközi csempészcsapat rendszerint nem létező kft.korlátolt felelősségű társaság-k nevére címezte a szállítmányokat
(1995 Magyar Hírlap)
[a vásárhelyi piacon egy négyfős] csempészcsapatnál 314 ezer forint értékű árut találtak
(1996 Magyar Hírlap)
fogolycsapat¹ főnév 3A2
hátra-kötözött kezü török fogoly csapat
(1860 Vasárnapi Újság)
a fogolycsapatot kísérő kozákok
(1931 Illyés Gyula)
[az 1914-ben orosz hadifogságba kerültek menetelésének kiindulópontja] Radom volt, onnan Harkov, majd a Don, Volga, Ural folyókon átkelve a Szir-Darja melletti Chodzsent után a fogolycsapat visszakanyarodott az eredeti területre
(1999 Századok)
kolduscsapat főnév 3A2
egy nagy kolduscsapat – körülfogá
(1840 Eötvös József)
kolduscsapat marakodott a bevételen
(1918 Krúdy Gyula)
Amikor megközelítettük Szent Ferenc szigetét, hirtelen a bokrok mögül üres bádogtálakat felénk nyujtó kolduscsapat rohant meg minket
(1930 Köves Tibor)
zarándokcsapat főnév 3A2
[Páter Zenobius] elment az egész zarándok csapatjával együtt a Szászföldre
(1884 Jókai Mór)
[Siegfried mainzi érsek] nagy zarándok csapatának több mint fele lelte halálát a rabló török csapatok ellen vívott küzdelmekben
(1900 Nagy képes világtörténet)
A magyar kereszténység történetének legnépesebb zarándokcsapatát a Hit Gyülekezete nevű keresztény vallási közösség vitte el a Szentföldre a legutóbbi hetekben
(1996 Magyar Hírlap)
1a.
〈azonos foglalkozású, ill. vmely munka elvégzésére szerződött személyek〉 szervezett közösségként működő csoportja
aratócsapat főnév 3A2
az arató csapat vezetője
(1896 Az Osztrák–Magyar Monarchia)
a legtöbb uradalom több aratócsapatot szerződtetett, hogy hadd versengjenek, hadd féltsék egymástól a munkát, így halad gyorsabban az aratás
(1941 Veres Péter)
a kis aratócsapatok (a legtöbb 6 főből állt) maguk választottak aratógazdát és mindent közösen intéztek
(1977 NéprajziLex.)
cséplőcsapat főnév 3A2
[A munkaversenyben] harmadik az alsópéli állami gazdaságban Szeder János cséplőgépvezető cséplőcsapata, amely 1070-es géppel 3348 mázsa terményt csépelt
(1953 Szabad Nép aug. 4.)
A teljes létszámú cséplőcsapat tagjai: etető, azaz a bandagazda (1 fő), kévehányó (2 fő), zsákoló (2 fő), nyárson hordó (4 fő), állító (2 fő), kazalrakó (2 fő), kévemetsző (1 fő), pelyva- és törekhordó (2 fő)
(1979 Varga Gyula)
orvoscsapat főnév 3A2
[a Schöpf-Merei Kórházban] egy olyan összeszokott orvoscsapat alakult ki évtizedek alatt, mely országos és európai hírnevet szerzett a gyógyintézménynek
(1995 Magyar Hírlap)
[szívműtétet] végrehajtó orvoscsapat
(1997 Magyar Hírlap)
[Magyarország] egy műszaki egységet és néhány fős orvoscsapatot ajánlott fel a NATONorth Atlantic Treaty Organization ’Észak-atlanti Szerződés Szervezete’ vezette nemzetközi kontingensbe
(1999 Magyar Hírlap)
színészcsapat főnév 3A2
olasz szinészcsapat jelent meg a’ földmívelők előtt
(1842 Athenaeum)
[Petőfi Sándor 1841-ben Ozorán] Sepsy Károly hattagú színészcsapatába állt
(1905 Magyar írók élete)
romániai turnéra indul az alkalmi színészcsapat
(1995 Magyar Hírlap)
A népes színészcsapat éppen a szambajelenetet próbálta már sokadszor
(1995 Magyar Hírlap)
2. (Kat)
〈vmely fegyveres alakulathoz tartozó katonák〉 szervezett csoportja
aknászcsapat főnév 3A2 (rég)
Seregünkben ezelőtt külön árkász-csapatok léteztek, amelyeket azonban 1850-ben az aknász-csapatokkal (mineurs) egyesítettek s ezekből, valamint a hadmérnöki tisztek karából szervezték a génie-ezredeket [= hadmérnöki ezredeket]
(1893 PallasLex.)
[II. Rákóczi Ferenc] utász- és aknászcsapatai számára a tömérdek ásót, kapát, csákányt stb.s a többi többnyire a gömöri és szepesi mesteremberekkel készíttette
(1909 Márki Sándor)
Martony vezérőrnagynak, az árkász- és aknászcsapatok parancsnokának
(1999 Gergely András)
árkászcsapat főnév 3A2 (rég)
Az ellenséges katonaság leginkább a nassaui ezredből és több árkászcsapatból állott
(1848 Március Tizenötödike)
Az árkász-csapat feladata a táborban, a várak ostrománál és védelménél szükséges műszaki és robbantási munkák elvégzése
(1916 RévaiNagyLex.)
dzsidáscsapat főnév 3A2 (rég)
organisálják lengyel módra a kaszás és dzsidás csapatokat
(1848 Kossuth Lajos)
jött a bosszúálló lengyel dzsidáscsapat: Elöl a kapitány a Pluto lován
(1903 Jókai Mór)
huszárcsapat főnév 3A2 (rég)
Zugot egy Frantzia Huszár tsapat el-foglalta
(1799 Molnár János)
800 főnyi huszárcsapat a schwarzgelb [= fekete-sárga] zászlót elhagyván, Schweiz felé indúlt
(1848 Kossuth Hírlapja)
a császár hűségén maradt magyar főurak is toboroztak huszárcsapatokat
(2000 Kedves Gyula)
lövészcsapat főnév 3A2
[egy] 6000 főből álló stiriai lövész-csapat a Simmering hegy alján Jellachich serege hátában foglalt helyet
(1848 Kossuth Hírlapja)
A jelenlegi fegyvernemek – a szárazföldi csapatoknál: a gépkocsizó (gépesített) lövészcsapatok, a harckocsicsapatok, a rakétacsapatok, a légvédelmi csapatok, a légideszantcsapatok
(1987 Tények könyve)
tüzércsapat főnév 3A2
a főváros müvelt ifjaiból alakúlt önkénytes tüzér csapat, melly a derék Mak tüzértiszt oktatása alatt, már megkezdé gyakorlatait az új épület udvarán, s az ágyúval bánás ügyességében, bámulatosan halad előre
(1848 Kossuth Hírlapja)
az Aradra érkező nagyobb lovas- és tüzércsapat részére szükséges elhelyezés céljából a magyar katonaság által elfoglalt laktanyákat ki kell űriteni
(1919 Világ)
Az ún.úgynevezett óceáni – vagy másként globális képességű – haditengerészeti flotta fegyvernemei a vízfelszíni hadihajók, a tengeralattjárók, a repülőerő, a partvédelmi rakéta- és tüzércsapatok, továbbá a tengerészgyalogság
(1989 Tények könyve)
utászcsapat főnév 3A2
Az Urbanovszky kapitány alatti utászcsapat
(1870 Bobik Gusztáv)
Az utászcsapatokat védelmi berendezések elkészítésére és hídverésre alkalmazzák
(1897 PallasLex.)
[a Boszniába küldött osztrák békefenntartó alakulatból] egy utászcsapat kőműves- és villanyszerelési munkákat, valamint útjavítást végez
(1996 Magyar Hírlap)
3.
〈vmely sportágban versenyző v. mérkőző〉 csoport
asztalitenisz-csapat főnév 3A2
[1971.] április 10–17. Amerikai asztalitenisz-csapat vendégeskedik Kínában
(1988 Tények könyve)
A Statisztika női asztalitenisz-csapata vasárnap sorozatban 32. bajnoki címét szerezte
(2000 Magyar Hírlap)
futballcsapat főnév 3A2
A magyar futballcsapat játéka egészen rendszertelen volt, hiányzott belőle a kultúra, az összjáték, a harmónia
(1912 Pásztor Árpád)
az UEFAUnion Européenne de Football Association ’Európai Labdarúgó-szövetség’-kupa 3. fordulójának visszavágóit játsszák a kontinens legjobb futballcsapatai
(2000 Magyar Hírlap)
jégkorongcsapat főnév 3A2
Csütörtökön újabb mérkőzést játszik Európa legjobb két jégkorong csapata
(1948 Népsport dec. 9.)
Második OBországos bajnokság-I-es rangadóján is győztesen jutott túl a Dunaferr jégkorongcsapata
(1996 Magyar Hírlap)
kézilabdacsapat főnév 3A2
Az olimpiászra készülődő magyar válogatott kézilabdacsapat
(1936 Budapesti Hírlap júl. 8.)
Leány kézilabda csapatunk [ti. a soproni Mezőgazdasági Szakmunkásképző Intézeté] 1972-től 1977-ig rendszeresen megnyerte a középiskolás városi bajnokságot
(1983 Erdész Antal)
A Ferencváros női kézilabdacsapata az ezredik bajnoki mérkőzésén 44 : 22-re verte a Synergon Vácot
(2000 Magyar Hírlap)
kosárlabdacsapat főnév 3A2
Szolnokon csütörtökön kezdődik meg a nyolc város […] válogatott női kosárlabdacsapatainak négynapos tornája
(1953 Szabad Nép aug. 5.)
A fiúk kosárlabdacsapatot szerveznek, a lebombázott csarnokban estéről estére meccseket játszanak
(2000 Magyar Hírlap)
rögbicsapat főnév 3A2
[A viktoriánus iskolarendszerben] a gentlemanek a rögbicsapatban, a krikettpályán, az evező mellett kezdtek parancsolni és uralkodni
(1992 Frank Tibor)
A Ford cég a város [ti. Detroit] rögbicsapatának épített vadonatúj stadionnal az idegenforgalom fellendüléséhez akar hozzájárulni
(1997 Magyar Hírlap)
röplabdacsapat főnév 3A2
A női kézilabdacsapat [ti. az Ostya- és Kekszgyáré] is az NBnemzeti bajnokság II.-ben játszik és szép sikerrel szerepel, a röplabdacsapat most alakult meg
(1950 Népsport júl. 17.)
egyszer-kétszer lementem az egyetemi röplabdacsapat edzésére
(2000 Magyar Hírlap)
sakkcsapat főnév 3A2
A Dunai Vasmű OBországos bajnokság II-es […] sakkcsapata
(1974 Ágh István–Bella István)
Középmezőnyben a magyar sakkcsapatok [ti. az Elisztában zajló sakkolimpián]
(1998 Magyar Hírlap)
vízilabdacsapat főnév 3A2
a Szolnoki Dózsa vízilabda csapata
(1959 Népszava jan. 1.)
Először jutott a BVSCBudapesti Vasutas Sportklub-Brendon vízilabdacsapata a Bajnokok Ligája négyes döntőjébe
(2000 Magyar Hírlap)
3a.
〈vmely sportág sportolóinak〉 (vmely versenyre v. mérkőzésre összeállított) csoportja
birkózócsapat főnév 3A2
A Csepel-Ofotért birkózócsapata a tizenegyedik bajnoki aranyát szerezte meg
(1994 Magyar Hírlap)
[Ritter Árpád] lesz Atlanta [ti. az atlantai olimpia] 218. magyar szereplője és a birkózócsapat tizenegyedik tagja
(1996 Magyar Hírlap)
labdarúgócsapat főnév 3A2
[a Ferencváros] portyázó labdarugó csapata Liptószentmiklóson 6 : 2-re győzött
(1948 Szabad Nép jún. 15.)
A két NBnemzeti bajnokság I-es labdarúgócsapat Magyar Kupa-mérkőzésre készül
(1996 Magyar Hírlap)
tornászcsapat főnév 3A2
[a 19. század elején Jahn Frigyes Lajos által] szervezett tornászcsapatok
(1937 Iványi-Grünwald Béla)
Andrea Raducan a román tornászcsapat tagjaként olimpiai bajnok lett
(2000 Magyar Hírlap)
úszócsapat főnév 3A2
Válogatott úszó- és vizilabdacsapatunk megérkezett Bratislavába
(1950 Népsport júl. 14.)
A bajnokság után áll össze az olimpiai úszócsapat
(2000 Magyar Hírlap)
vívócsapat főnév 3A2
[James Wolfensohn] az ausztrál születésű bankár 1956-ban tagja volt hazája olimpiai vívócsapatának
(1995 Magyar Hírlap)
Két aranyéremmel zárta a svájci világbajnokságot a magyar vívócsapat
(1998 Magyar Hírlap)
3b.
〈vmely jellemző sporteszközzel jelképezett sportág sportolóinak〉 (vmely versenyre összeállított) csoportja
kajakcsapat főnév 3A2
Betegség és válság a német kajakcsapatban
(1994 Magyar Hírlap)
Rajna András […] 36 évével a magyar olimpiai kajakcsapat legidősebb versenyzője lesz
(1996 Magyar Hírlap)
kardcsapat főnév 3A2
Kiss Gyula köszöntötte […] az olimpiai kardcsapat jelenlévő tagját Ráday őrnagyot
(1924 Budapesti Hírlap júl. 26.)
Ezüstérmet nyert a magyar férfi kardcsapat az egyesült államokbeli South Bendben zajló junior világbajnokságon
(2000 Magyar Hírlap)
párbajtőrcsapat főnév 3A2
A magyar párbajtőrcsapat két vereséggel kiesett [a csapatbajnokság selejtezőjén]
(1936 Budapesti Hírlap aug. 8.)
A portugáliai Európa-bajnokságon a férfi párbajtőrcsapat az ötödik helyen végzett
(2000 Magyar Hírlap)
tőrcsapat főnév 3A2
Férfi tőrcsapatunk
(1959 Népszava júl. 18.)
A tőrcsapatba Érsek Zsolt került be ranglistapontok nélkül, a párbajtőröző Kovács Iván pedig a nyolcadik helyről
(1999 Magyar Hírlap)
3c.
〈vmilyen korosztályú sportolók〉 (vmely versenyre v. mérkőzésre összeállított) csoportja
felnőttcsapat főnév 3A2
[1955-ben] a megyei I. osztályban szereplő felnőtt csapat tagja lett Keglovich László
(1981 Keresztényi József)
az úttörő-, a serdülő-, az ifjúsági és a felnőtt csapatok [ti. labdarúgócsapatok] edzői
(1995 Magyar Hírlap)
tízfős felnőttcsapat utazik ma Dunavarsányba[, a magyar férfi öttusa-válogatott edzőtáborába]
(1998 Magyar Hírlap)
kölyökcsapat főnév 3A2 (átv is)
a régi szakszervezetek a pártnak a közületei voltak. Ez a szakszervezet egyszerre volt a párt kölyökcsapata és a tartalékbajnoksága
(1991 Országgyűlési Napló)
az Újpesti TETornaegylet-nek már kölyökcsapata sincs
(1998 Magyar Hírlap)
serdülőcsapat főnév 3A2
[a versenyen] a legjobb magyar serdülőcsapatok mellett a Dinamo Bukarest, az Admira Landhaus […] tíz- és tizenegy éves futballistái lépnek pályára
(1995 Magyar Hírlap)
az ifjúsági és a serdülőcsapatokban játszókat [ti. labdarúgókat]
(2000 Magyar Hírlap)
4.
(azonos fajú) vadon élő állatok, kül. madarak〉 nagyobb csoportja
darucsapat főnév 3A2
Ősszel egy Darucsapatot a’ legöregbbik vezérle. Folyvást, de halkal halada az ék
(1825 Fáy András¹)
egyszer csak megzendűl a magasból: „kru, kru!”, majd nem sokára maga is látható lesz a darucsapat, a mint az égbolt szürkűlő ködéből pompás ék alakban kibontakozik s lassan, óvatosan lejebb ereszkedik a 10, 20, 30, 40 vagy több darabból álló falka!
(1891 Az Osztrák–Magyar Monarchia)
[a néphagyomány szerint] az alföldi várfalakon azért tartották a szelíd darucsapatot, hogy az éjszaka leple alatt közeledő ellenséget észrevegyék
(1977 NéprajziLex.)
fecskecsapat főnév 3A2
[A molnárfecske] őszszel a magas tetőkön, tornyokon gyűlekező fecskecsapatokban uralkodó számban szokott szerepelni
(1899 Chernel István)
ötven-száz tagú fecskecsapat
(1999 Természet Világa)
fogolycsapat² főnév 3A2
A’ sík helyen lappangó fogolycsapatra (ha csak véletlenségből egyenesen rá nem talált a’ vadász bukkanni) kurtán tartott vagy is a’ vadász előtt közel-kereső kutyával nehéz akadni
(1829 Pák Dienes)
harsogó hrrsss-t hallatva fogolycsapatok rebbentek
(1936 Illyés Gyula)
Az apró fogolycsapatok a facsoportok takarásába húzódva telelnek át
(1995 Természet Világa)
madárcsapat főnév 3A2
Egy szinész. Vándor madárcsapat vagyunk uram Jövendőmondó darvak, a kiket Fölvertek fészkeikből
(1859 Vasárnapi Újság)
A levegő ellenállásának rossz oldalait küzdik le a különböző szabályos vonalakban, /\ stb.s a többi alakban szálló madárcsapatok, valamint a zegzugosan szárnyalók, czikkázók \/\/\ is
(1898 Chernel István)
egy sólyom a madár-csapat nyomában, mint a nyíl, röpül…
(1962 Mészöly Dezső ford.Chrétien de Troyes)
a költözés veszélyeinek kitett vándormadarak nagy része rossz időjárás vagy tájékozódási hiba miatt pusztul el. […] Mindennek ellenére mégiscsak útra kelnek minden évben a madárcsapatok
(2000 Magyar Hírlap)
majomcsapat főnév 3A2
Szaporodásuk [ti. a cerkófmajmoké] nincs bizonyos időszakhoz kötve, ezért a majomcsapatokban mindig találhatunk majomcsecsemőket és fiatalokat
(1912 RévaiNagyLex.)
Az őserdőkből bogyóérés v.vagy sáskajárás idején rajzanak ki majomcsapatok a távolabbi steppékre
(1928 TolnaiÚjLex.)
őzcsapat főnév 3A2
Mint összeszaladt őz-csapat, füleltek az erdőkön a fák
(1931 Komlós Aladár)
a legelésző őzcsapat egyik tagja megijed valamitől és rohanni kezd. 100 eset közül 99-ben a csapat többi tagja is ész nélkül rohan utána
(1993 Sárkány Pál et al.)
seregélycsapat főnév 3A2
A nagy fejű, bámész napraforgók táján seregélycsapat röppent fel a földekről
(1919 Krúdy Gyula)
1925-ben a város [ti. Sopron] szőlőire olyan hatalmas seregélycsapat támadt, amely Conrad Lajos gazdasági felügyelő állítása szerint „valósággal elhomályosította a napot”
(1986 Szabó Jenő)
vadlúdcsapat főnév 3A2
az ember nem ollyan, mint a vadludcsapat, melly testén kivül egyebet nem visz az utra el
(1851 A Falu Könyve)
Az égboltozaton vándor vadlúdcsapat vonult végig
(1927 Krúdy Gyula)
A télvég legizgalmasabb napja az, amikor megpillantjuk a délről északra húzó első vadlúdcsapatokat
(1995 Természet Világa)
varjúcsapat főnév 3A2
a dombhát fölött éhes varju csapatok kárognak, dúslakomát lelve a tatárok hulláiban
(1856 Vasárnapi Újság)
fekete varjú-csapatok felhőznek a kopasz fák fölött
(1929 Kassák Lajos)
varjúcsapat zúg el
(1962 Szabó Pál²)
verébcsapat főnév 3A2
A hirhedt „verébcsapat” A lövésre – nem repült el: Mind – osztrák lépen maradt
(1881 e. Szemere Miklós)
Fenn verébcsapat rajcsúrozik a vetkező ágakon
(1978 Kabdebó Tamás)
Nem nevezhető egyedi esetnek, hogy a téli hónapokban a karvalyok a pályaudvarokra szoknak és zsákmányukat az induló vonatoktól megriadt verébcsapatokból valóban menetrend szerinti rendszerességgel szerzik meg
(1995 Természet Világa)

Beállítások