-csorda (utótagként)

1. ’〈nagy testű haszonállatok〉 együtt legeltetett csoportja’ ❖ baromcsorda fn 6A (kissé rég) | Ki a’ népet tartja tsak barom tsordának (1772 Orczy Lőrinc C0794, 17) | [a kunok] baromcsordáik jövedelméből s a háborúban szerzett zsákmányból éltek (1886 Szabó Károly CD55) | [a hiénákat] vonzza magához az éjjeli tanyára behajtott juh vagy kecskenyáj, vagy baromcsorda is (1929 Az állatok világa ford. CD46) | a törökök nem sokáig üldözték a gyulaiakat, mert egy baromcsordát magyar segélycsapatnak vélvén visszavonultak (1964 Varjas Béla CD53)  disznócsorda fn 6A | [a] Vajda azon helyekre, mellyekenn a ſáskák meg-telepedtenek vala, disznó tsordákat hajtatott (1781 Magyar Hírmondó C0269, 420) | Rákóczy Ferencz még nevezetes disznócsordát tartott (1857 Vasárnapi Újság CD56) | – Tán azt várod, hogy a disznócsorda túrjon ki a mezőre! – kiáltott fel mérgesen a fiának (1937 Nyugat CD10) | egy disznócsorda, mely a sárban hempereg (1995 Természet Világa ford. CD50)  marhacsorda fn 6A | Legnagyobb gazdagságok [ti. a hunoknak] a’ marha tsordákban és más nyájjokban állott (1789 Mindenes Gyűjtemény C0367, 104) | a’ marhacsordában tapasztalt nyavalya (1841 Pesti Hírlap CD61) | roppant marhacsordát hajtanak át a Tisza áradásán (1935 Schöpflin Aladár CD10) | a nuereknél [= nílusi nyelvet beszélő szudáni népnél] (és általában a nomád állattenyésztő népeknél) a megélhetés legfontosabb forrása, a marhacsorda egy-egy nagycsalád közös gondozása alatt állott (1978 Láng János 1089008, 333)  ökörcsorda fn 6A | Ló vagy ökör tsordán nem bámúl Gyöngyösi Tordán (1785 Magyar Hírmondó C0273, 512) | egész ökörcsordákat hagytak hátra a tatárok (1857 Jókai Mór CD18) | ökörcsordákat, tehéngulyákat hajtottak a falusi kanászok a régi Kerepesi úton (1924 Krúdy Gyula CD54) | A messzi sík, amerre lát a szem, ökörcsordától, juhnyájtól nyüzsög (1964 Áprily Lajos ford.–Caj Jen 9008087, 58)  sertéscsorda fn 6A (kissé rég) | csütörtökön délután szájtátva néztük, mikint jő egymás után haza a’ gulya azután a’ ménes, tehén, borjú, sertéscsorda (1842 Pesti Hírlap CD61) | Lucania makkos erdeiben hatalmas sertéscsordákat tartottak a császárok (1900 Nagy képes világtörténet CD03) | Moldva, Bulgária stb. marha- és sertéscsordái is Magyarországon át találják meg az utat Nyugat felé (1941 Lederer Emma CD43)  tehéncsorda fn 6A | a’ Tehén tsordát nem engedi ki-hajtani a’ Biro (1785 Magyar Hírmondó C0273, 691) | ott legelnek Torda város tehéncsordái, kolompzenéjükkel töltve el a különben hallgatag és elhagyatott völgyeket (1889 Orbán Balázs CD22) | [a fiú] a kapuhasadásból nézte, hogyan halad el […] a tehéncsorda (1999 e. Kocsis Rózsi CD48).

2. ’〈vadon élő, nagy testű állatokból〉 összeállt csoport, csapat, falka’ ❖ bölénycsorda fn 6A | Az indus ifjak […] lóháton körülnyargalják a’ belénycsordát ’s a’ legköverebbeket lenyilazzák (1834 Garasos Tár 8625002, 92) | [Mazrur és a gorilla] ott dulakodtak a pálmaligetben késő estig: […] futott onnan ijedten majomhad, bölénycsorda, oroszláncsapat (1872 Jókai Mór CD18) | Katasztrofálisnak bizonyult az elmúlt tél az amerikai Yellowstone-parkban élő bölénycsorda számára (1997 Magyar Hírlap CD09)  elefántcsorda fn 6A | Egyik emberem fel-menvén a’ fára […] jelt adott a’ nagy Elefánt tsordáról (1793 Molnár János 7445007, 245) | a Gangesz szent hullámit Túrja az elefántcsorda (1895 e. Komjáthy Jenő ford.–Lenau C2724, 107) | Fekete-Afrika földművesei számára valóságos sorscsapás egy-egy elefántcsorda megjelenése az ültetvényeken (1997 Magyar Hírlap CD09)  farkascsorda fn 6A | Farkas-csorda kisért, nem veszém el (1871 Gáspár Imre C1854, 103) | hogyan merészkedjék át az ember azon a sok farkas-csordán, amely azon a télen a vidéket elárasztotta[?] (1901 Gárdonyi Géza 9173006, 341) | táplálék után kutató éhes farkascsordák (1995 Természet Világa CD50)  szarvascsorda fn 6A | nagy Szarvas csorda (1824 Guzmics Izidor ford.–Theokritosz C1922, 79) | A kocsizörgés szomjas szarvascsordát riasztott fel, mely elálló szarvaival gallyat törve, iszonyú robajjal hanyatt-homlok rohan az erdő belsejébe (1908–1910 Mikszáth Kálmán CD04) | [a] rénszarvasra vadászó indián vagy eszkimó törzsek […] jól ismerték a szarvas-csordák tavaszi és őszi vándorlási útvonalait (1998 Természet Világa CD50).

-csorda (utótagként)
1.
〈nagy testű haszonállatok〉 együtt legeltetett csoportja
baromcsorda főnév 6A (kissé rég)
Ki a’ népet tartja tsak barom tsordának
(1772 Orczy Lőrinc)
[a kunok] baromcsordáik jövedelméből s a háborúban szerzett zsákmányból éltek
(1886 Szabó Károly)
[a hiénákat] vonzza magához az éjjeli tanyára behajtott juh vagy kecskenyáj, vagy baromcsorda is
(1929 Az állatok világa ford.)
a törökök nem sokáig üldözték a gyulaiakat, mert egy baromcsordát magyar segélycsapatnak vélvén visszavonultak
(1964 Varjas Béla)
disznócsorda főnév 6A
[a] Vajda azon helyekre, mellyekenn a ſáskák meg-telepedtenek vala, disznó tsordákat hajtatott
(1781 Magyar Hírmondó)
Rákóczy Ferencz még nevezetes disznócsordát tartott
(1857 Vasárnapi Újság)
– Tán azt várod, hogy a disznócsorda túrjon ki a mezőre! – kiáltott fel mérgesen a fiának
(1937 Nyugat)
egy disznócsorda, mely a sárban hempereg
(1995 Természet Világa ford.)
marhacsorda főnév 6A
Legnagyobb gazdagságok [ti. a hunoknak] a’ marha tsordákban és más nyájjokban állott
(1789 Mindenes Gyűjtemény)
a’ marhacsordában tapasztalt nyavalya
(1841 Pesti Hírlap)
roppant marhacsordát hajtanak át a Tisza áradásán
(1935 Schöpflin Aladár)
a nuereknél [= nílusi nyelvet beszélő szudáni népnél] (és általában a nomád állattenyésztő népeknél) a megélhetés legfontosabb forrása, a marhacsorda egy-egy nagycsalád közös gondozása alatt állott
(1978 Láng János)
ökörcsorda főnév 6A
Ló vagy ökör tsordán nem bámúl Gyöngyösi Tordán
(1785 Magyar Hírmondó)
egész ökörcsordákat hagytak hátra a tatárok
(1857 Jókai Mór)
ökörcsordákat, tehéngulyákat hajtottak a falusi kanászok a régi Kerepesi úton
(1924 Krúdy Gyula)
A messzi sík, amerre lát a szem, ökörcsordától, juhnyájtól nyüzsög
(1964 Áprily Lajos ford.Caj Jen)
sertéscsorda főnév 6A (kissé rég)
csütörtökön délután szájtátva néztük, mikint jő egymás után haza a’ gulya azután a’ ménes, tehén, borjú, sertéscsorda
(1842 Pesti Hírlap)
Lucania makkos erdeiben hatalmas sertéscsordákat tartottak a császárok
(1900 Nagy képes világtörténet)
Moldva, Bulgária stb.s a többi marha- és sertéscsordái is Magyarországon át találják meg az utat Nyugat felé
(1941 Lederer Emma)
tehéncsorda főnév 6A
a’ Tehén tsordát nem engedi ki-hajtani a’ Biro
(1785 Magyar Hírmondó)
ott legelnek Torda város tehéncsordái, kolompzenéjükkel töltve el a különben hallgatag és elhagyatott völgyeket
(1889 Orbán Balázs)
[a fiú] a kapuhasadásból nézte, hogyan halad el […] a tehéncsorda
(1999 e. Kocsis Rózsi)
2.
〈vadon élő, nagy testű állatokból〉 összeállt csoport, csapat, falka
bölénycsorda főnév 6A
Az indus ifjak […] lóháton körülnyargalják a’ belénycsordát ’s a’ legköverebbeket lenyilazzák
(1834 Garasos Tár)
[Mazrur és a gorilla] ott dulakodtak a pálmaligetben késő estig: […] futott onnan ijedten majomhad, bölénycsorda, oroszláncsapat
(1872 Jókai Mór)
Katasztrofálisnak bizonyult az elmúlt tél az amerikai Yellowstone-parkban élő bölénycsorda számára
(1997 Magyar Hírlap)
elefántcsorda főnév 6A
Egyik emberem fel-menvén a’ fára […] jelt adott a’ nagy Elefánt tsordáról
(1793 Molnár János)
a Gangesz szent hullámit Túrja az elefántcsorda
(1895 e. Komjáthy Jenő ford.Lenau)
Fekete-Afrika földművesei számára valóságos sorscsapás egy-egy elefántcsorda megjelenése az ültetvényeken
(1997 Magyar Hírlap)
farkascsorda főnév 6A
Farkas-csorda kisért, nem veszém el
(1871 Gáspár Imre)
hogyan merészkedjék át az ember azon a sok farkas-csordán, amely azon a télen a vidéket elárasztotta[?]
(1901 Gárdonyi Géza)
táplálék után kutató éhes farkascsordák
(1995 Természet Világa)
szarvascsorda főnév 6A
nagy Szarvas csorda
(1824 Guzmics Izidor ford.Theokritosz)
A kocsizörgés szomjas szarvascsordát riasztott fel, mely elálló szarvaival gallyat törve, iszonyú robajjal hanyatt-homlok rohan az erdő belsejébe
(1908–1910 Mikszáth Kálmán)
[a] rénszarvasra vadászó indián vagy eszkimó törzsek […] jól ismerték a szarvas-csordák tavaszi és őszi vándorlási útvonalait
(1998 Természet Világa)

Beállítások