agyon ik 0

1. ’oly módon, hogy ezzel megfosztja életétől, halálra’ ❖ talám még arra-is vehettyük az embereket, hogy Kriſtust a’ roſzſz Aſzſzonnyal egyetemben kövel verjék agyon (1773 Vajda Sámuel 7365002, 111) | ő egy rettenetes víziló, tengeri elefánt, ki dicső agyaraival ama szemtelen krokodilusokat agyondöfte, hatalmas patáival elgázolta, és ormányával agyonpaskolta (1854 Jókai Mór CD18) | szegény Kálmán Józsefet párbajban agyondurrantották (1902 Ady Endre CD0801) | [ha egy hangya]bolyba belekerül egy hernyó vagy gyik, a hangyák rámásznak és agyonmarják, fölfalják (1918 Nagy Lajos 9472021, 21) | [a nénike férjét] egy este a kocsma mellett a parasztok agyonszurkálták (1985 Grendel Lajos 1060004, 413)  agyonhajszol ts 1a [2. is] | Angliában barbár dolog lelőni és nem agyon hajszolni a rókát (1888 Ágai Adolf C0005, 164) | hámban, igában akarja agyonhajszolni, addig, amíg a végén csakúgy pályázik a húsára is, ha kidőlt… (1938 Tersánszky Józsi Jenő 9706013, 54)  agyonharap ts 2a (kissé rég) [2. is] | Agyonharap – „Erbeißen” (1843 Német–magyar zsebszótár C5287, 106) | Ha most leányomat nőül veszed, Te lennél az ökör s én a szamár […]. Hitvány leszek melletted, s a magam Fajtája megvet. Nem lesz biztos ólam Sehol, ha szétválunk; a szamarak Agyon harapnak, az ökrök ledöfnek (1885 Csiky Gergely ford.–Plautus 8088016, 145) | Ha fiatal nyulakat öregekkel zárunk össze, a fiatalokat rendszerint agyonharapják (1929 Az állatok világa ford. CD46)  agyonkövez ts 4b | a’ nézktl agyon köveztetett (1797 A világnak históriája ford. C1932, 187) | Ha ki sem jelenkezett, a bünös agyon kövezteték (1863 Lauka Gusztáv 8343006, 52) | Meglátva a fogadásra főpapi díszben érkező egyházfejedelmeket, [Vata és cimborái] vad dühvel rohanták meg őket és akit értek, agyonkövezték (1928 Hóman Bálint CD42)  agyonlapít ts 4a4 (átv is) [2. is] | A socialismus […] agyonlapitja az egyéniséget (1880 Beksics Gusztáv C0902, 50) | súlyos szerencsétlenséget idézett elő egy fiatal munkás. Több szegény társát agyonlapították a farönkök az ő könnyelmű mulasztása miatt (1938 Tersánszky Józsi Jenő 9706013, 92) | [a Varangy Akciócsoport tagjai] vödörszám cipelték át a békákat a forgalmas országutakon, nehogy a nászláztól felhergelt varangyokat agyonlapítsák a fejvesztve tépő autósok (1999 Magyar Hírlap CD09)  agyonnyilaz ts 4a | István-kirájnak [!] brét elevente le-húzatta, az-után agyon nyilaztatta (1801 Dugonics András C1459, 108) | [amikor] Ilonka kis kezével megfogta az ő óriási tenyerét, s barátságosan nógatni kezdte az indulásra, gyorsan felidézte magában Szent Sebestyén képét, akit agyonnyilaztak (1961 Lipták Gábor 9400001, 45)  agyonpuffant ts 4a3 (kissé rég) | néhány ludat is agyonpuffandottak (1845 Életképek C0103, 533) | Ha valaki retteg a pestistől, s félelmében agyonpuffantja magát, a pestis még mindig kap más eleven embert (1911 Ady Endre CD0801)  agyonrúg ts 2a6 | egy Magyar Urat akart rúgni agyon (1794 Mátyási József C3065, 40) | ne bújj a lovam hasa alá, mert agyonrúg (1850 Jókai Mór CD18) | Itt vad kölykök, hatalmi mámort kiélő barmok öltek, meg eszelős alkoholisták, akik úgy rúgták agyon száz forintért áldozatukat, hogy nem is tudták: olyan „rossz üzletet csináltak”, mint aki tíz évig robotol egy rézgyűrűért (1996 Magyar Hírlap CD09)  agyonszorít ts 4a4 [2. is] | [a medve] a’ ruháimat kegyetlenl szorongatván maga magát agyon szorította (1817 Szájas Péter történetei ford. C3799, 95) | szeretné csaknem agyonszoritani öleléseivel (1900 Vértesi Arnold 8520007, 75) | [az elejtett anakonda] éppen egy nagy szelíd pézsmakacsát ragadott meg s már agyon is szorította (1933 Az állatok világa ford. CD46)  agyonszúr ts 1a6 | Eggy meg-öltt egér! eggy agyon szúrtt egér! (1790 Kazinczy Ferenc ford.–Shakespeare C2546, 84) | [az egyszeri góbé a földesúr] szelindekét agyonszúrá vasvillával (1877 Jókai Mór CD18) | Egy régi, persze hibás, természetrajzi leírás azt mondja a skorpióról, hogy a skorpió dühében saját magát szúrja agyon (1958 Lengyel József 9395007, 181) | Agyonszúrta anyósát és nővérét az idős férfi (1999 Magyar Hírlap CD09)  agyontapos ts 4a2 (átv is) [2. is] | Több mint 12,000 személyek nyomtattak ’s tapostattak agyonn (1817 Szájas Péter történetei ford. C3799, 54) | Itt Bihar vármegyében nem lehet még mágnás-csizmákkal agyontaposni a liberalizmust és demokráciát (1903 Ady Endre CD0801) | [Hernyák] fölkapta sebtében a békát s az udvaron agyontaposta (1936 Berczeli Anzelm Károly 9045013, 62) | Halálos áldozatot követelt a híres-hírhedt pamplonai bikafuttatás: ezúttal Mathew Peter Tassio 22 éves amerikai férfit taposta agyon az egyik felbőszült állat (1995 Magyar Hírlap júl. 14. CD18, 27)  agyontipor ts 7a1 [2. is] | A’ sok Nézk egymást majd agyon tiporták (1791 Gvadányi József C1924, 255) | Hallgass kölyök, mert agyontiporlak (1880 Balogh Tihamér C0763, 111) | ha Jellasich tábora egyesül Rothnak táborával: agyontiporja az ellenség a mi ujoncz magyar seregünket (1905 Eötvös Károly 8127002, 41).

2. (biz) ’túlságosan, rendkívüli, es. károsító mértékben’ ❖ ezer illyen elmés ámittókat, ’s ezeknél-is elmésebbeket, agyon gyöztek, és öszve tiprottak (1777 Molnár János C3195, 256) | a siralmas üdvözlet végét agyonéljenezte a türelmetlen publikum (1875 Jókai Mór CD18) | dobogó szívvel, a legkisebb zajtól is agyonrémülve (1921 Tóth Árpád ford.–Maupassant 9720039, 52) | Arankát megkacagtatja kislánya okossága, fölkapja, agyoncsókolja (1974 Galgóczi Erzsébet 2025006, 553)  agyonázik tn 14a10 | A’ hideg esben félig agyonázva […] Egy barlangba vánczorog (1829 Uránia C0422, 198) | a cilinderkalapom agyonázott (1888 Jókai Mór CD18) | a pillanatok alatt agyonázott játéktérhez (1999 Magyar Hírlap CD09)  agyondicsér ts 1b | Stefán minden cselédre tudott valamit, pedig mindegyikhez ő volt a legnyájasabb, és szembe mindeniket agyondicsérte (1851 A Falu Könyve C1667, 61) | A Népszínház […] legnagyobb sikere Tóth Ede ma már teljesen érthetetlenül agyondícsért, hihetetlenül népszerű műve, A falu rossza (1953 Hegedüs Géza 9233002, 15) | Ezt várja ez az újságokban, rádiókban, prédikációkban, kormánynyilatkozatokban agyondicsért, hősi forradalmár nép (1981 Dénes Tibor 9812004, 207)  agyonfáraszt ts 5a2 | [verseivel] az reg Kristóf […] agyon fárasztott (1792 Verseghy Ferenc ford.–Kotzebue C4444, 72) | a kicsiny, de szivós és fanatikus japának [!] előbb agyonfárasztották az orosz hadsereget, azután könnyen verték meg minden ütközetben (1907 Herkules 2108001, 115) | agyam melyik agyonfárasztott sejtjében találtam volna naponta elég meggyőző magyarázatot arra, hogy [feleségem] jelenlétéről, sajnos, miért kell lemondanom (1968 Déry Tibor 9107011, 371)  agyonfoltozott mn 12A7 | [a gróf] belépett a gyöngén világított nagy szobába. Négy-öt kerek asztal, agyonfoltozott biliárd, egy likőrtől ragadós kassza volt mindössze benne (1919 Balázs Sándor² CD10) | az agyonfoltozott, kinőtt farmernadrágokat (1995 Magyar Hírlap CD09)  agyongyötör ts 7a1 | nem szép öntül, szerelmesét csak nem két napig agyon gyötreni (1854 Degré Alajos C1393, 151) | [az asszonyok] reggeltől estig olvasnak, vagy agyongyötrik a zongorát (1894 Tóth Béla¹ ford.–Ohnet C4260, 48) | agyongyötört idegekkel (1980 Kovalovszky Miklós 9362001, 64)  agyonhasznál ts 1a | nem adtam a torkomat árendába, hogy agyonhasználják (1867 Berczik Árpád 8049002, 247) | Nem az a baj tehát, hogy használják ezt a kifejezést [ti. azt, hogy „irányt vesz”], az sem, hogy átvitt értelemben használják, hanem az, hogy agyonhasználják (1954 Fónagy Iván–Soltész Katalin 1054001, 32) | agyonhasznált fekete-fehér kópiát (1990 Bikácsy Gergely 2011017, 60)  agyonkoptatott mn 12A7 | a pohárköszöntők, gratulációk ez agyonkoptatott befejező frázisa (1895 Tóth Béla¹ C4257, 372) | a tantermet agyonkoptatott, lestrapált bútorokkal rendezték be (1991 Havas Gábor 2003035, 16)  agyonmagyaráz ts 4a | az előbb összerugdalt, majd agyonmagyarázott nemzetközi jogot (1915 Ambrus Zoltán CD10) | [Shakespeare] nem arra törekedett, hogy leegyszerűsítse, beskatulyázza, összebékítse vagy didaktikusan „agyonmagyarázza” ezeket a gondolatokat; elsősorban dramatizálta őket (1996 Új Könyvek CD29)  agyonmosott mn 12A7 | agyonmosott arccal (1873 Athenaeum C0028, 937) | [Ida] a szép selyem hálóinget, amivel meglepte, nem hordja, a maga agyonmosott, fakult batisztingében fekszik… (1938 Török Sophie CD10) | Virginia feliratú, agyonmosott póló a hetvenes évekből (1998 Magyar Hírlap CD09)  agyonolvasott mn 12A7 | egy pár kötetlen, elnyűtt, agyonolvasott könyvecskét nyujtott oda vendégének (1873 Athenaeum C0028, 1129) | görög–román szóbeszéd megé agyonolvasott klasszikusokból felsorakoznak francia szavak (1935 Passuth László CD10) | Kár, hogy [Erdős Pál és Surányi János könyvéből] az utóbbi években már csak szakkönyvtárakban akadt még egy-két (agyonolvasott) példány (1996 Természet Világa CD50)  agyonölel ts 1b | majd agyon ölelt, mikor a’ hírt meghoztam (1845 Jósika Miklós C2429, 103) | Bocsáss meg nekem, én árva lelkem. Agyonölelnek és csókolnak, Hurráh, hurráh. Milyen jó nem-ismertnek lenni. Kezdenek már nyakukba venni, Kiknek semmijük se vagyok (1910 Ady Endre 9003266, 126)  agyonrémít ts 4b4 | mindig olyan szörnyű kísérteties hangon mondta, [hogy mit álmodott,] hogy az embert agyonrémítette vele (1857 Jókai Mór CD18) | Agyonrémít a szabad élet (1912 Ady Endre C0536, 456) | a dadogást, gyakran a középiskolai fegyelemnek az oktalan tulhajtása, egyes tanároknak a fiatal embereket agyonrémitő metódusa okozza (1925 Budapesti Hírlap dec. 31. C4713, 2)  agyonszabályozás fn 4A | A magyar jobbágy […] a vármegyei és földesúri gyámkodás és agyonszabályozás következtében bizonyára, megindult a politikai önállótlanság útján (1928 Szekfű Gyula CD42) | totalitárius agyonszabályozás (1943 Bibó István 9056001, 459) | [A vállalati információkezelésben] vagy a nagyfokú szabadosság vagy az agyonszabályozás a jellemző (1997 Figyelő CD2601)  agyonszeret ts 5b | kölykét [a majomanya] agyon szokta szeretni (1843 Pesti Hírlap C5277, 763) | Én megverlek, megsebezlek, megkorbácsollak a szerelmemmel, lerágom, letépem, leszaggatom rólad a húst, és megfullasztlak a csókjaimmal, mert én úgy tudok csak szeretni, hogy agyonszeretlek (1927 Rédey Mária CD10) | a keresztény-konzervatív koalíciók csaknem agyonutálják, a szoclib koalíció csaknem agyonszerette a szakszervezeteket (1999 Magyar Hírlap CD09)  agyonterhel ts 1b | a jövendő nemzedék javáért agyonterhelni az élő s még vagy egy pár generatiót (1867 Kossuth Lajos CD32) | Egyfogatu kocsik jönnek szembe, agyonterhelve málhákkal (1901 Kóbor Tamás 8247002, 262) | A hivatalban munkával agyonterhelték (1938 Tersánszky Józsi Jenő CD10) | az apám elitta, elkártyázta a családi vagyont, és a birtok agyon volt terhelve (1985 Hegedüs Géza 9233001, 134)  agyonzaklat ts 5a (kissé rég) | Ne háborgassatok, – ne zaklassatok agyon (1855 Fáncsy-album C1668, 110) | Agyonzaklatsz örökös féltéseddel (1900 Bársony István C0832, 98) | Prikknek valami olyan sejtelme is volt, hogy beteg, agyonzaklatott szíve nem is bírná el a váltás nagy pillanatát (1917 Cholnoky László CD10)  agyonzsúfolt mn 12A7 | Sűrűn benépesedett padok, telt karzat és agyonzsúfolt hírlapírói páholyok. (Ide járnak a pénzügyi szakértők is ilyenkor.) (1892 Mikszáth Kálmán CD04) | agyonzsúfolt átlag-rokokó szoba, tükör, kandalló, fotel, függöny, párna, kép, szobor, stukatúra, csillár, álló-óra, kandeláber fullasztó gazdagságában (1935 Szentkuthy Miklós 9664008, 70) | A hétköznapok agyonzsúfolt óráiban (1996 Szabó Magda 9630006, 18).

2a. (tn v. tárgy n. is haszn. igékhez kapcsolódva, magát tárggyal) (biz) ’nagyon nagy, es. kimerítő mértékben’ ❖ csaknem agyon csudálkozom magamat azon, hogy találkoznak olyan balgatagok, akik nagy trallával predikálnak a babona ellen (1796 Debreceni diákirodalom 7495010, 29) | Valaki csak kell, a ki őket mulattassa. Hiszen agyon unná magát különben (1888 Sziklay János 8447002, 149) | Száztíz kilót nyomott, hajlott a gutaütésre és agyonette magát (1955 Palotai Boris 9511001, 109)  agyonissza magát ts (az ige a 19a9 kód szerint ragozva) [1., 2. is] | Minek utánna a’ Kótsisók agyon itták vólna magókat az istálóban pipájókból a’ tüzet kiejtették (1787 Magyar Kurír C0312, 805) | Menjetek a pincébe, ott nem bánom, ha agyon is isszátok magatokat (1812 Katona József ford. 8226006, 598) | Bánatomban keservesen Agyoniszom magamat (1867 Jankai József C2212, 27) | [Jack London] legzsengébb éveiben agyonitta magát és élete vége felé megint erősen inni kezdett (1925 Harsányi Zsolt CD10)  agyonsírja magát ts (az ige az 1a6 kód szerint ragozva) [2. is] | Oh én még ma agyon sirom magamat (1822 Sebestyén Gábor 8405005, 119) | ismerem én a férfifajtát […] bánja is az, ha agyonsírod is magadat miatta (1927 Babits Mihály C0699, 250)  agyonunja magát ts (az ige az 1a4 kód szerint ragozva) | Agyon unom magamat a’ kinos magányban (1837 Kovács Pál² C2771, 23) | sok jó tanuló gyerek agyonunja magát a mostani középiskolában (1956 Németh László² 9485043, 415) | [a hazai közönség érdeklődéssel] figyelte – a később már agyonunt – narrátor megkülönböztetett dramaturgiai funkcióját (1996 Magyar Hírlap CD09)  agyonzabálja magát ts (az ige az 1a kód szerint ragozva) | e nép még nem ért meg annyira, hogy azt [ti. a kövér legelőt] megmutassam neki, mert […] agyonzabálná magát (1880 Frankenburg Adolf C1763, 152) | Jóllakva soha nem voltam, hát fehér kenyeret vettem a teához. – Agyonzabálod magadat! – mondták a műhelyben (1929 Móricz Virág ford. CD10).

ÖE: ~bombáz, ~bonyolít, ~bunkóz, ~cicomáz, ~cigarettáz, ~csapkod, ~csiklandoz, ~csíp, ~dédelget, ~dob, ~döf, ~durrant, ~éheztet, ~etet, ~fagy, ~fegyelmez, ~fojtogat, ~forráz, ~győz, ~hajt, ~halmoz, ~hűl, ~ijed, ~ijeszt, ~itat, ~izgat, ~izzad, ~kínál, ~magasztal, ~mar, ~nyomkod, ~nyomorít, ~nyúz, ~nyű, ~öklöz, ~öl, ~püföl, ~rág, ~ráz, ~sanyargat, ~sebez, ~sújtogat, ~szekíroz, ~szid, ~teremt, ~töm, ~tör, ~untat, ~ütöget, ~vagdal, ~verdes, ~vereget, ~vitat.

Vö. CzF.; ÉrtSz.; TESz.; ÉKsz.

agyon igekötő 0
1.
oly módon, hogy ezzel megfosztja életétől, halálra
talám még arra-is vehettyük az embereket, hogy Kriſtust a’ roſzſz Aſzſzonnyal egyetemben kövel verjék agyon
(1773 Vajda Sámuel)
ő egy rettenetes víziló, tengeri elefánt, ki dicső agyaraival ama szemtelen krokodilusokat agyondöfte, hatalmas patáival elgázolta, és ormányával agyonpaskolta
(1854 Jókai Mór)
szegény Kálmán Józsefet párbajban agyondurrantották
(1902 Ady Endre)
[ha egy hangya]bolyba belekerül egy hernyó vagy gyik, a hangyák rámásznak és agyonmarják, fölfalják
(1918 Nagy Lajos)
[a nénike férjét] egy este a kocsma mellett a parasztok agyonszurkálták
(1985 Grendel Lajos)
agyonhajszol tárgyas 1a [2. is]
Angliában barbár dolog lelőni és nem agyon hajszolni a rókát
(1888 Ágai Adolf)
hámban, igában akarja agyonhajszolni, addig, amíg a végén csakúgy pályázik a húsára is, ha kidőlt…
(1938 Tersánszky Józsi Jenő)
agyonharap tárgyas 2a (kissé rég) [2. is]
Agyonharap – „Erbeißen”
(1843 Német–magyar zsebszótár)
Ha most leányomat nőül veszed, Te lennél az ökör s én a szamár […]. Hitvány leszek melletted, s a magam Fajtája megvet. Nem lesz biztos ólam Sehol, ha szétválunk; a szamarak Agyon harapnak, az ökrök ledöfnek
(1885 Csiky Gergely ford.Plautus)
Ha fiatal nyulakat öregekkel zárunk össze, a fiatalokat rendszerint agyonharapják
(1929 Az állatok világa ford.)
agyonkövez tárgyas 4b
a’ nézktl agyon köveztetett
(1797 A világnak históriája ford.)
Ha ki sem jelenkezett, a bünös agyon kövezteték
(1863 Lauka Gusztáv)
Meglátva a fogadásra főpapi díszben érkező egyházfejedelmeket, [Vata és cimborái] vad dühvel rohanták meg őket és akit értek, agyonkövezték
(1928 Hóman Bálint)
agyonlapít tárgyas 4a4 (átv is) [2. is]
A socialismus […] agyonlapitja az egyéniséget
(1880 Beksics Gusztáv)
súlyos szerencsétlenséget idézett elő egy fiatal munkás. Több szegény társát agyonlapították a farönkök az ő könnyelmű mulasztása miatt
(1938 Tersánszky Józsi Jenő)
[a Varangy Akciócsoport tagjai] vödörszám cipelték át a békákat a forgalmas országutakon, nehogy a nászláztól felhergelt varangyokat agyonlapítsák a fejvesztve tépő autósok
(1999 Magyar Hírlap)
agyonnyilaz tárgyas 4a
István-kirájnak [!] brét elevente le-húzatta, az-után agyon nyilaztatta
(1801 Dugonics András)
[amikor] Ilonka kis kezével megfogta az ő óriási tenyerét, s barátságosan nógatni kezdte az indulásra, gyorsan felidézte magában Szent Sebestyén képét, akit agyonnyilaztak
(1961 Lipták Gábor)
agyonpuffant tárgyas 4a3 (kissé rég)
néhány ludat is agyonpuffandottak
(1845 Életképek)
Ha valaki retteg a pestistől, s félelmében agyonpuffantja magát, a pestis még mindig kap más eleven embert
(1911 Ady Endre)
agyonrúg tárgyas 2a6
egy Magyar Urat akart rúgni agyon
(1794 Mátyási József)
ne bújj a lovam hasa alá, mert agyonrúg
(1850 Jókai Mór)
Itt vad kölykök, hatalmi mámort kiélő barmok öltek, meg eszelős alkoholisták, akik úgy rúgták agyon száz forintért áldozatukat, hogy nem is tudták: olyan „rossz üzletet csináltak”, mint aki tíz évig robotol egy rézgyűrűért
(1996 Magyar Hírlap)
agyonszorít tárgyas 4a4 [2. is]
[a medve] a’ ruháimat kegyetlenl szorongatván maga magát agyon szorította
(1817 Szájas Péter történetei ford.)
szeretné csaknem agyonszoritani öleléseivel
(1900 Vértesi Arnold)
[az elejtett anakonda] éppen egy nagy szelíd pézsmakacsát ragadott meg s már agyon is szorította
(1933 Az állatok világa ford.)
agyonszúr tárgyas 1a6
Eggy meg-öltt egér! eggy agyon szúrtt egér!
(1790 Kazinczy Ferenc ford.Shakespeare)
[az egyszeri góbé a földesúr] szelindekét agyonszúrá vasvillával
(1877 Jókai Mór)
Egy régi, persze hibás, természetrajzi leírás azt mondja a skorpióról, hogy a skorpió dühében saját magát szúrja agyon
(1958 Lengyel József)
Agyonszúrta anyósát és nővérét az idős férfi
(1999 Magyar Hírlap)
agyontapos tárgyas 4a2 (átv is) [2. is]
Több mint 12,000 személyek nyomtattak ’s tapostattak agyonn
(1817 Szájas Péter történetei ford.)
Itt Bihar vármegyében nem lehet még mágnás-csizmákkal agyontaposni a liberalizmust és demokráciát
(1903 Ady Endre)
[Hernyák] fölkapta sebtében a békát s az udvaron agyontaposta
(1936 Berczeli Anzelm Károly)
Halálos áldozatot követelt a híres-hírhedt pamplonai bikafuttatás: ezúttal Mathew Peter Tassio 22 éves amerikai férfit taposta agyon az egyik felbőszült állat
(1995 Magyar Hírlap júl. 14.)
agyontipor tárgyas 7a1 [2. is]
A’ sok Nézk egymást majd agyon tiporták
(1791 Gvadányi József)
Hallgass kölyök, mert agyontiporlak
(1880 Balogh Tihamér)
ha Jellasich tábora egyesül Rothnak táborával: agyontiporja az ellenség a mi ujoncz magyar seregünket
(1905 Eötvös Károly)
2. (biz)
túlságosan, rendkívüli, es. károsító mértékben
ezer illyen elmés ámittókat, ’s ezeknél-is elmésebbeket, agyon gyöztek, és öszve tiprottak
(1777 Molnár János)
a siralmas üdvözlet végét agyonéljenezte a türelmetlen publikum
(1875 Jókai Mór)
dobogó szívvel, a legkisebb zajtól is agyonrémülve
(1921 Tóth Árpád ford.Maupassant)
Arankát megkacagtatja kislánya okossága, fölkapja, agyoncsókolja
(1974 Galgóczi Erzsébet)
agyonázik tárgyatlan 14a10
A’ hideg esben félig agyonázva […] Egy barlangba vánczorog
(1829 Uránia)
a cilinderkalapom agyonázott
(1888 Jókai Mór)
a pillanatok alatt agyonázott játéktérhez
(1999 Magyar Hírlap)
agyondicsér tárgyas 1b
Stefán minden cselédre tudott valamit, pedig mindegyikhez ő volt a legnyájasabb, és szembe mindeniket agyondicsérte
(1851 A Falu Könyve)
A Népszínház […] legnagyobb sikere Tóth Ede ma már teljesen érthetetlenül agyondícsért, hihetetlenül népszerű műve, A falu rossza
(1953 Hegedüs Géza)
Ezt várja ez az újságokban, rádiókban, prédikációkban, kormánynyilatkozatokban agyondicsért, hősi forradalmár nép
(1981 Dénes Tibor)
agyonfáraszt tárgyas 5a2
[verseivel] az reg Kristóf […] agyon fárasztott
(1792 Verseghy Ferenc ford.Kotzebue)
a kicsiny, de szivós és fanatikus japának [!] előbb agyonfárasztották az orosz hadsereget, azután könnyen verték meg minden ütközetben
(1907 Herkules)
agyam melyik agyonfárasztott sejtjében találtam volna naponta elég meggyőző magyarázatot arra, hogy [feleségem] jelenlétéről, sajnos, miért kell lemondanom
(1968 Déry Tibor)
agyonfoltozott melléknév 12A7
[a gróf] belépett a gyöngén világított nagy szobába. Négy-öt kerek asztal, agyonfoltozott biliárd, egy likőrtől ragadós kassza volt mindössze benne
(1919 Balázs Sándor²)
az agyonfoltozott, kinőtt farmernadrágokat
(1995 Magyar Hírlap)
agyongyötör tárgyas 7a1
nem szép öntül, szerelmesét csak nem két napig agyon gyötreni
(1854 Degré Alajos)
[az asszonyok] reggeltől estig olvasnak, vagy agyongyötrik a zongorát
(1894 Tóth Béla¹ ford.Ohnet)
agyongyötört idegekkel
(1980 Kovalovszky Miklós)
agyonhasznál tárgyas 1a
nem adtam a torkomat árendába, hogy agyonhasználják
(1867 Berczik Árpád)
Nem az a baj tehát, hogy használják ezt a kifejezést [ti. azt, hogy „irányt vesz”], az sem, hogy átvitt értelemben használják, hanem az, hogy agyonhasználják
(1954 Fónagy Iván–Soltész Katalin)
agyonhasznált fekete-fehér kópiát
(1990 Bikácsy Gergely)
agyonkoptatott melléknév 12A7
a pohárköszöntők, gratulációk ez agyonkoptatott befejező frázisa
(1895 Tóth Béla¹)
a tantermet agyonkoptatott, lestrapált bútorokkal rendezték be
(1991 Havas Gábor)
agyonmagyaráz tárgyas 4a
az előbb összerugdalt, majd agyonmagyarázott nemzetközi jogot
(1915 Ambrus Zoltán)
[Shakespeare] nem arra törekedett, hogy leegyszerűsítse, beskatulyázza, összebékítse vagy didaktikusan „agyonmagyarázza” ezeket a gondolatokat; elsősorban dramatizálta őket
(1996 Új Könyvek)
agyonmosott melléknév 12A7
agyonmosott arccal
(1873 Athenaeum)
[Ida] a szép selyem hálóinget, amivel meglepte, nem hordja, a maga agyonmosott, fakult batisztingében fekszik…
(1938 Török Sophie)
Virginia feliratú, agyonmosott póló a hetvenes évekből
(1998 Magyar Hírlap)
agyonolvasott melléknév 12A7
egy pár kötetlen, elnyűtt, agyonolvasott könyvecskét nyujtott oda vendégének
(1873 Athenaeum)
görög–román szóbeszéd megé agyonolvasott klasszikusokból felsorakoznak francia szavak
(1935 Passuth László)
Kár, hogy [Erdős Pál és Surányi János könyvéből] az utóbbi években már csak szakkönyvtárakban akadt még egy-két (agyonolvasott) példány
(1996 Természet Világa)
agyonölel tárgyas 1b
majd agyon ölelt, mikor a’ hírt meghoztam
(1845 Jósika Miklós)
Bocsáss meg nekem, én árva lelkem. Agyonölelnek és csókolnak, Hurráh, hurráh. Milyen jó nem-ismertnek lenni. Kezdenek már nyakukba venni, Kiknek semmijük se vagyok
(1910 Ady Endre)
agyonrémít tárgyas 4b4
mindig olyan szörnyű kísérteties hangon mondta, [hogy mit álmodott,] hogy az embert agyonrémítette vele
(1857 Jókai Mór)
Agyonrémít a szabad élet
(1912 Ady Endre)
a dadogást, gyakran a középiskolai fegyelemnek az oktalan tulhajtása, egyes tanároknak a fiatal embereket agyonrémitő metódusa okozza
(1925 Budapesti Hírlap dec. 31.)
agyonszabályozás főnév 4A
A magyar jobbágy […] a vármegyei és földesúri gyámkodás és agyonszabályozás következtében bizonyára, megindult a politikai önállótlanság útján
(1928 Szekfű Gyula)
totalitárius agyonszabályozás
(1943 Bibó István)
[A vállalati információkezelésben] vagy a nagyfokú szabadosság vagy az agyonszabályozás a jellemző
(1997 Figyelő)
agyonszeret tárgyas 5b
kölykét [a majomanya] agyon szokta szeretni
(1843 Pesti Hírlap)
Én megverlek, megsebezlek, megkorbácsollak a szerelmemmel, lerágom, letépem, leszaggatom rólad a húst, és megfullasztlak a csókjaimmal, mert én úgy tudok csak szeretni, hogy agyonszeretlek
(1927 Rédey Mária)
a keresztény-konzervatív koalíciók csaknem agyonutálják, a szoclib koalíció csaknem agyonszerette a szakszervezeteket
(1999 Magyar Hírlap)
agyonterhel tárgyas 1b
a jövendő nemzedék javáért agyonterhelni az élő s még vagy egy pár generatiót
(1867 Kossuth Lajos)
Egyfogatu kocsik jönnek szembe, agyonterhelve málhákkal
(1901 Kóbor Tamás)
A hivatalban munkával agyonterhelték
(1938 Tersánszky Józsi Jenő)
az apám elitta, elkártyázta a családi vagyont, és a birtok agyon volt terhelve
(1985 Hegedüs Géza)
agyonzaklat tárgyas 5a (kissé rég)
Ne háborgassatok, – ne zaklassatok agyon
(1855 Fáncsy-album)
Agyonzaklatsz örökös féltéseddel
(1900 Bársony István)
Prikknek valami olyan sejtelme is volt, hogy beteg, agyonzaklatott szíve nem is bírná el a váltás nagy pillanatát
(1917 Cholnoky László)
agyonzsúfolt melléknév 12A7
Sűrűn benépesedett padok, telt karzat és agyonzsúfolt hírlapírói páholyok. (Ide járnak a pénzügyi szakértők is ilyenkor.)
(1892 Mikszáth Kálmán)
agyonzsúfolt átlag-rokokó szoba, tükör, kandalló, fotel, függöny, párna, kép, szobor, stukatúra, csillár, álló-óra, kandeláber fullasztó gazdagságában
(1935 Szentkuthy Miklós)
A hétköznapok agyonzsúfolt óráiban
(1996 Szabó Magda)
2a. (tn v. tárgy n. is haszn. igékhez kapcsolódva, magát tárggyal) (biz)
nagyon nagy, es. kimerítő mértékben
csaknem agyon csudálkozom magamat azon, hogy találkoznak olyan balgatagok, akik nagy trallával predikálnak a babona ellen
(1796 Debreceni diákirodalom)
Valaki csak kell, a ki őket mulattassa. Hiszen agyon unná magát különben
(1888 Sziklay János)
Száztíz kilót nyomott, hajlott a gutaütésre és agyonette magát
(1955 Palotai Boris)
agyonissza magát tárgyas (az ige a 19a9 kód szerint ragozva) [1., 2. is]
Minek utánna a’ Kótsisók agyon itták vólna magókat az istálóban pipájókból a’ tüzet kiejtették
(1787 Magyar Kurír)
Menjetek a pincébe, ott nem bánom, ha agyon is isszátok magatokat
(1812 Katona József ford.)
Bánatomban keservesen Agyoniszom magamat
(1867 Jankai József)
[Jack London] legzsengébb éveiben agyonitta magát és élete vége felé megint erősen inni kezdett
(1925 Harsányi Zsolt)
agyonsírja magát tárgyas (az ige az 1a6 kód szerint ragozva) [2. is]
Oh én még ma agyon sirom magamat
(1822 Sebestyén Gábor)
ismerem én a férfifajtát […] bánja is az, ha agyonsírod is magadat miatta
(1927 Babits Mihály)
agyonunja magát tárgyas (az ige az 1a4 kód szerint ragozva)
Agyon unom magamat a’ kinos magányban
(1837 Kovács Pál²)
sok jó tanuló gyerek agyonunja magát a mostani középiskolában
(1956 Németh László²)
[a hazai közönség érdeklődéssel] figyelte – a később már agyonunt – narrátor megkülönböztetett dramaturgiai funkcióját
(1996 Magyar Hírlap)
agyonzabálja magát tárgyas (az ige az 1a kód szerint ragozva)
e nép még nem ért meg annyira, hogy azt [ti. a kövér legelőt] megmutassam neki, mert […] agyonzabálná magát
(1880 Frankenburg Adolf)
Jóllakva soha nem voltam, hát fehér kenyeret vettem a teához. – Agyonzabálod magadat! – mondták a műhelyben
(1929 Móricz Virág ford.)
ÖE: agyonbombáz, agyonbonyolít, agyonbunkóz, agyoncicomáz, agyoncigarettáz, agyoncsapkod, agyoncsiklandoz, agyoncsíp, agyondédelget, agyondob, agyondöf, agyondurrant, agyonéheztet, agyonetet, agyonfagy, agyonfegyelmez, agyonfojtogat, agyonforráz, agyongyőz, agyonhajt, agyonhalmoz, agyonhűl, agyonijed, agyonijeszt, agyonitat, agyonizgat, agyonizzad, agyonkínál, agyonmagasztal, agyonmar, agyonnyomkod, agyonnyomorít, agyonnyúz, agyonnyű, agyonöklöz, agyonöl, agyonpüföl, agyonrág, agyonráz, agyonsanyargat, agyonsebez, agyonsújtogat, agyonszekíroz, agyonszid, agyonteremt, agyontöm, agyontör, agyonuntat, agyonütöget, agyonvagdal, agyonverdes, agyonvereget, agyonvitat
Vö. CzF.; ÉrtSz.; TESz.; ÉKsz.

Beállítások