ahol¹ von hsz 0 (ksz-ként)ahon (nyj) , ahun (nyj) , azhol (rég)

1. (hsz-i utalószós főmondattal) ’a vele kapcsolt helyhatározói mellékmondatban megjelölt helyen’ ❖ Ott, ahol a vackor füge gyanánt terem (1772 Barcsay Ábrahám 7019025, 50) | [a meleg levegő] oda siet, ahol legkevesebb ellentállást talál (1803 Fábián József 7101024, 81) | mindenütt messze vagy nekem, ahol nem egyedül vagyunk (1867 Jókai Mór CD18) | a zápor is sűrűbb lesz, ahol állok (1925 Babits Mihály 9014160, 5) | [ismerősei] nem a legjobb ajánló-leveleket írták onnan, ahun vannak (1943 Gábor Andor 9163014, 14) | odaért, ahol ültem (1960 e. Füsi József ford.–Cellini 9160002, 122) | lent, ahol a völgy katlanná tágul (1987 Antalffy Gyula 1004001, 79).

2. (értelmezői mellékmondatban, tulajdonnévi mondatrészre vonatk.-an) ’amely helyen’ ❖ [Buda vezér] az alatſony Szikambriaból a’ felséges Budát építette a’ hol fekheſſen (1773 Horányi Elek ford.–Nádasdy 7141002, 17) | Magyar Orſzágonn, az hol késöbbenn lett a’ dohány kereskedö áruvá, mint ſok tartományokbann (1792 Benkő József 7037002, 35) | olyatén zöldbeli vendéglő, minő Bécsben a Fünfhaus, ahol az ember ünnepen több port nyel, többet lökdösődik, mint benn a város kellő közepében (1872 Vajda János 8503072, 119) | Svájcban, ahol Keller művei iskolai olvasmányok (1975 Gyergyai Albert 9202001, 44).

3. (jelzői mellékmondatban, fn-i mondatrészre vonatk.-an) ’〈az amely helyhatározó-ragos v. névutós alakjai helyett〉’ ❖ [a] nyári házba mentek, A’ hol egy gazdagon kéſzült aſztalt leltek (1772 Bessenyei György¹ 7044025, 12) | a szekérszín alatt, ahol a mi szekerünk is állott (1830 Kazinczy Ferenc 7163008, 173) | [egy] sziget, ahol meghuzódhat az üldözés előtt (1898 Tömörkény István 8493006, 30) | juttassuk valami oskolába, ahon olyat [ti. művészetet] tanulhat (1911 Malonyay Dezső CD07) | 25 olyan város is van, ahol a szaporodás 50% és 100% közötti (1975 Faragó Kálmán 2056002, 21).

4. (gyakr. a csak nyomatékosító elemmel) ’amilyen sok helyen, ill. bármely helyen, bárhol’ ❖ [a fordító a művet,] a’ hol ſzükségesnek itélte lenni, toldalékokkal-is, és egyéb változásokkal azt ſzépiteni el-nem mulatta (1774 Trattner Mátyás 7031006, [IV]) | ahol lehet, […] nyílt készséggel terjesztem Feléje üdvözlő kezemet baráti szorításra (1843 Toldy Ferenc 8481028, 152) | [Jusztin néném] ahun látott, mindig édeskedett, hogy menjek hozzájuk (1935 Móricz Zsigmond 9462032, 117) | [a hivatalos szervek] ott gátolták munkánkat, ahol csak tudták (1989 Keresztury Tibor 2001011, 51).

J: aholott.

Vö. CzF. ahol¹; ÉrtSz. ahol¹; TESz. a-; ÉKsz. ahol¹; SzT. ahol²; ÚMTsz. ahol¹

ahol¹ vonatkozó névmási határozószó 0 (ksz-ként)
ahon 0 (nyj)
ahun 0 (nyj)
azhol 0 (rég)
1. (hsz-i utalószós főmondattal)
a vele kapcsolt helyhatározói mellékmondatban megjelölt helyen
Ott, ahol a vackor füge gyanánt terem
(1772 Barcsay Ábrahám)
[a meleg levegő] oda siet, ahol legkevesebb ellentállást talál
(1803 Fábián József)
mindenütt messze vagy nekem, ahol nem egyedül vagyunk
(1867 Jókai Mór)
a zápor is sűrűbb lesz, ahol állok
(1925 Babits Mihály)
[ismerősei] nem a legjobb ajánló-leveleket írták onnan, ahun vannak
(1943 Gábor Andor)
odaért, ahol ültem
(1960 e. Füsi József ford.Cellini)
lent, ahol a völgy katlanná tágul
(1987 Antalffy Gyula)
2. (értelmezői mellékmondatban, tulajdonnévi mondatrészre vonatk.-an)
amely helyen
[Buda vezér] az alatſony Szikambriaból a’ felséges Budát építette a’ hol fekheſſen
(1773 Horányi Elek ford.Nádasdy)
Magyar Orſzágonn, az hol késöbbenn lett a’ dohány kereskedö áruvá, mint ſok tartományokbann
(1792 Benkő József)
olyatén zöldbeli vendéglő, minő Bécsben a Fünfhaus, ahol az ember ünnepen több port nyel, többet lökdösődik, mint benn a város kellő közepében
(1872 Vajda János)
Svájcban, ahol Keller művei iskolai olvasmányok
(1975 Gyergyai Albert)
3. (jelzői mellékmondatban, fn-i mondatrészre vonatk.-an)
〈az amely helyhatározó-ragos v. névutós alakjai helyett〉
[a] nyári házba mentek, A’ hol egy gazdagon kéſzült aſztalt leltek
(1772 Bessenyei György¹)
a szekérszín alatt, ahol a mi szekerünk is állott
(1830 Kazinczy Ferenc)
[egy] sziget, ahol meghuzódhat az üldözés előtt
(1898 Tömörkény István)
juttassuk valami oskolába, ahon olyat [ti. művészetet] tanulhat
(1911 Malonyay Dezső)
25 olyan város is van, ahol a szaporodás 50% és 100% közötti
(1975 Faragó Kálmán)
4. (gyakr. a csak nyomatékosító elemmel)
amilyen sok helyen, ill. bármely helyen, bárhol
[a fordító a művet,] a’ hol ſzükségesnek itélte lenni, toldalékokkal-is, és egyéb változásokkal azt ſzépiteni el-nem mulatta
(1774 Trattner Mátyás)
ahol lehet, […] nyílt készséggel terjesztem Feléje üdvözlő kezemet baráti szorításra
(1843 Toldy Ferenc)
[Jusztin néném] ahun látott, mindig édeskedett, hogy menjek hozzájuk
(1935 Móricz Zsigmond)
[a hivatalos szervek] ott gátolták munkánkat, ahol csak tudták
(1989 Keresztury Tibor)
J: aholott
Vö. CzF. ahol¹; ÉrtSz. ahol¹; TESz. a-; ÉKsz. ahol¹; SzT. ahol²; ÚMTsz. ahol¹

Beállítások