aholott von hsz 0 (ksz-ként) (rég)azholott

1. (hsz-i utalószós főmondattal) ’a vele kapcsolt helyhatározói mellékmondatban megjelölt helyen’ ❖ Terem a’ roſz ott is, a’ holott nem vetik (1785 Göböl Gáspár 7121006, 3) | oda juthatnék, a’ holott ez áll (1806 Kazinczy Ferenc C2557, 132) | Keszi Pál Kardszagnak nagy sietve mégyen; Hogy a holott vagyon Benedek lakása, Szeretett Annáját minél elébb lássa! (1846 Tompa Mihály 8484064, 95) | hazament volna, aholott is menthetetlenül várt rá a bot (1900 Móricz Zsigmond CD10).

2. (értelmezői mellékmondatban, tulajdonnévi mondatrészre vonatk.-an) ’amely helyen’ ❖ [a felügyelőt] lovak viszik Munkácsig, az holott is ő felségének reménylem éjczaki statiója fog lenni (1772 Történelmi Tár 7393001, 318) | halzsírt heringből is főznek, kiváltképen Svétziában [= Svédországban], a’ holott olly temérdek sok heringet fognak (1818 Mokry Benjámin ford.–Möller² 8315021, 381) | [az ítélettel] menjen kegyelmed vagy Kassára, vagy Pozsonyba, aholott előmutatván a hóhérnak, ennek következtében törvényesen feje vétetik (1891 Mikszáth Kálmán 8312261, 119).

3. (jelzői mellékmondatban, fn-i mondatrészre vonatk.-an) ’〈az amely helyhatározó-ragos v. névutós alakjai helyett〉’ ❖ Néha az agy kaponyát kivül bétakaró hártyát fogja-el a’ fajdalom, a’ holott keserves fajdalmat okoz (1772 Marikovszky Márton ford.–Tissot C3033, 169) | a’ viz mellet, a’ holott egy nagy él fa […] árnyékkal kedveskedett (1774 Báróczi Sándor ford.–La Calprenède 7031008, 1) | Csak azt a sirt nem [kerültem meg,] a holott Jeltelen feküdt két halott (1861 Szász Károly² ford. C3850, 18) | ez ama hely, a holott Az Árpádok laktak? (1869 Vajda János 8503038, 26) | [a vert had] átjutott Tokajnál a Tisza túlpartjára, aholott is a tüzérparancsnok a gyönyörű hidat jónak találta maga után leégetni (1887 Jókai Mór CD18).

4. (gyakr. a csak nyomatékosító elemmel) ’amilyen sok helyen, ill. bármely helyen, bárhol’ ❖ Téres Etelközön Kürdics átszágulda, S a holott járt, térét, halmát összedúlta (1868 Szász Károly² C3820, 131) | a holott csak jártam, Mindenütt dicsérték (1890 Ethnographia C0130, 395).

J: ahol¹.

Vö. TESz. a-; SzT.

aholott vonatkozó névmási határozószó 0 (ksz-ként) (rég)
azholott 0
1. (hsz-i utalószós főmondattal)
a vele kapcsolt helyhatározói mellékmondatban megjelölt helyen
Terem a’ roſz ott is, a’ holott nem vetik
(1785 Göböl Gáspár)
oda juthatnék, a’ holott ez áll
(1806 Kazinczy Ferenc)
Keszi Pál Kardszagnak nagy sietve mégyen; Hogy a holott vagyon Benedek lakása, Szeretett Annáját minél elébb lássa!
(1846 Tompa Mihály)
hazament volna, aholott is menthetetlenül várt rá a bot
(1900 Móricz Zsigmond)
2. (értelmezői mellékmondatban, tulajdonnévi mondatrészre vonatk.-an)
amely helyen
[a felügyelőt] lovak viszik Munkácsig, az holott is ő felségének reménylem éjczaki statiója fog lenni
(1772 Történelmi Tár)
halzsírt heringből is főznek, kiváltképen Svétziában [= Svédországban], a’ holott olly temérdek sok heringet fognak
(1818 Mokry Benjámin ford.Möller²)
[az ítélettel] menjen kegyelmed vagy Kassára, vagy Pozsonyba, aholott előmutatván a hóhérnak, ennek következtében törvényesen feje vétetik
(1891 Mikszáth Kálmán)
3. (jelzői mellékmondatban, fn-i mondatrészre vonatk.-an)
〈az amely helyhatározó-ragos v. névutós alakjai helyett〉
Néha az agy kaponyát kivül bétakaró hártyát fogja-el a’ fajdalom, a’ holott keserves fajdalmat okoz
(1772 Marikovszky Márton ford.Tissot)
a’ viz mellet, a’ holott egy nagy él fa […] árnyékkal kedveskedett
(1774 Báróczi Sándor ford.La Calprenède)
Csak azt a sirt nem [kerültem meg,] a holott Jeltelen feküdt két halott
(1861 Szász Károly² ford.)
ez ama hely, a holott Az Árpádok laktak?
(1869 Vajda János)
[a vert had] átjutott Tokajnál a Tisza túlpartjára, aholott is a tüzérparancsnok a gyönyörű hidat jónak találta maga után leégetni
(1887 Jókai Mór)
4. (gyakr. a csak nyomatékosító elemmel)
amilyen sok helyen, ill. bármely helyen, bárhol
Téres Etelközön Kürdics átszágulda, S a holott járt, térét, halmát összedúlta
(1868 Szász Károly²)
a holott csak jártam, Mindenütt dicsérték
(1890 Ethnographia)
J: ahol¹
Vö. TESz. a-; SzT.

Beállítások