alkalom fn 7A

1. ’vmire lehetőséget, módot adó megfelelő körülmény, kül. idő(pont), helyzet v. állapot’ ❖ én alkalmat és időt kapék szerelmes leveleim’ csomóját írószekrényemből kivenni és az ablakon kitenni (1794–1795 Kazinczy Ferenc 7033013, 297) | csak ugy lesi az alkalmat [a sógor], hogy a férjet nejének valami gyöngeségére, hibájára figyelmeztethesse (1860 Kövér Lajos 8256001, 9) | Székely Mózes élvén az alkalommal, aprilis közepén török segéddel Lugost megvette (1861 Szalay László 8419011, 461) | A szófejtés tudománya mindig adott okot és alkalmat a gúnyolódásra (1895 Tóth Béla¹ C4257, 256) | nem szalasztja el a kitünő alkalmat (1913 Ambrus Zoltán C0606, 181) | kapott az alkalmon (1920–1921 Gárdonyi Géza C1841, 191) | szeretném megragadni az alkalmat, hogy ehelyütt is köszönetet mondjak lektoraimnak hathatós segítségükért (1980 Czeizel Endre 9080001, 345).

1a. (birt szjellel, -ból raggal, nu-szerűen) ’akkor, abban az időben, időszakban, amikor vmi bekövetkezik, megtörténik’ ❖ multkori sétánk alkalmából (1859 Matkovics Pál 8299003, 72) | a ma beköszöntött karácsonyi ünnepek alkalmából akarok valamit írni (1887 e. Podmaniczky Frigyes 8370001, 79) | Engedd meg, hogy születésnapod alkalmából üdvözöljelek – mondta Malacka és közelebb jött (1935 Karinthy Frigyes ford.–Milne 9309084, 68).

1b. (-val raggal, hsz-szerűen) ’vmely időben, időpontban’ ❖ Méltóztassanak a’ részvényes urak a’ nekik járó példányokat a’ pesti nemzeti casinóból adandó alkalommal elvitetni (1833 Jelenkor C0226, 746) | nem mulasztá el ez alkalommal is Polint okozni a lányka betegségeért (1852 Fáy András¹ 8139004, 345) | Két-három alkalommal, amikor elhagyta a szállodát, nem adta le kulcsát a portán (1970 Karinthy Ferenc 9308002, 85).

1c. (birt szjellel, -val raggal, nu-szerűen) ’vminek az idején, időpontjában’ ❖ Mihez tartsa magát az ember a’ közel lévő égiháború’ alkalmával, hogy a’ villám meg ne sértse, vagy agyon ne üsse (1829 Zádor Elek ford.–Wigand 8532013, 54) | Kálmán pár perc alatt átismerte barátját első találkozásuk alkalmával (1860 Virág Lajos 8523001, 88) | néhány londoni tartózkodásom alkalmával női arcok miriádjait […] néztem végig, abban a reményben, hogy rábukkanok (1983 e. Tandori Dezső ford.–De Quincey 9703003, 72).

2. ’vmely (ünnepi) időponthoz köthető esemény’ ❖ A’ két város játékszine […] a’ fényes alkalomhoz szabott mutatványokkal kedveskedett (1832 Jelenkor C0223, 97) | A templom és temető közötti útszakaszon a Kühne és a Féltornyi Fúvószenekar szolgáltatott alkalomhoz illő gyászzenét (1992 Németh László³ 2020023, 93).

3. (rég) ’vmire használható dolog, eszköz, kül. jármű; alkalmatosság’ ❖ Péczelre mindig van alkalom s Vitkovicsunk minden bizonnyal kezemhez fogja szolgáltatni leveledet (1811 Szemere Pál 8439068, 304) | a gyorskocsin kivül más alkalmat nem tudok (1848 Petőfi Sándor C3505, 24).

4. (rég) ’alku, egyezség, es. szerződés’ ❖ Alkalom [=] alkuvás, alku (1784 Kisded szótár C0815, 7) | Spanyol-, Francia-országok … keresik a’ velek kötendő szövetséget ’s kereskedési alkalmakra kivánnak vele lépni (1832 Erdélyi Híradó C0116, 53).

Fr: adandó.

Vö. CzF.; ÉrtSz.; TESz.; ÉKsz.; SzT.; ÚMTsz.

alkalom főnév 7A
1.
vmire lehetőséget, módot adó megfelelő körülmény, kül. idő(pont), helyzet v. állapot
én alkalmat és időt kapék szerelmes leveleim’ csomóját írószekrényemből kivenni és az ablakon kitenni
(1794–1795 Kazinczy Ferenc)
csak ugy lesi az alkalmat [a sógor], hogy a férjet nejének valami gyöngeségére, hibájára figyelmeztethesse
(1860 Kövér Lajos)
Székely Mózes élvén az alkalommal, aprilis közepén török segéddel Lugost megvette
(1861 Szalay László)
A szófejtés tudománya mindig adott okot és alkalmat a gúnyolódásra
(1895 Tóth Béla¹)
nem szalasztja el a kitünő alkalmat
(1913 Ambrus Zoltán)
kapott az alkalmon
(1920–1921 Gárdonyi Géza)
szeretném megragadni az alkalmat, hogy ehelyütt is köszönetet mondjak lektoraimnak hathatós segítségükért
(1980 Czeizel Endre)
1a. (birt szjellel, -ból raggal, nu-szerűen)
akkor, abban az időben, időszakban, amikor vmi bekövetkezik, megtörténik
multkori sétánk alkalmából
(1859 Matkovics Pál)
a ma beköszöntött karácsonyi ünnepek alkalmából akarok valamit írni
(1887 e. Podmaniczky Frigyes)
Engedd meg, hogy születésnapod alkalmából üdvözöljelek – mondta Malacka és közelebb jött
(1935 Karinthy Frigyes ford.Milne)
1b. (-val raggal, hsz-szerűen)
vmely időben, időpontban
Méltóztassanak a’ részvényes urak a’ nekik járó példányokat a’ pesti nemzeti casinóból adandó alkalommal elvitetni
(1833 Jelenkor)
nem mulasztá el ez alkalommal is Polint okozni a lányka betegségeért
(1852 Fáy András¹)
Két-három alkalommal, amikor elhagyta a szállodát, nem adta le kulcsát a portán
(1970 Karinthy Ferenc)
1c. (birt szjellel, -val raggal, nu-szerűen)
vminek az idején, időpontjában
Mihez tartsa magát az ember a’ közel lévő égiháború’ alkalmával, hogy a’ villám meg ne sértse, vagy agyon ne üsse
(1829 Zádor Elek ford.Wigand)
Kálmán pár perc alatt átismerte barátját első találkozásuk alkalmával
(1860 Virág Lajos)
néhány londoni tartózkodásom alkalmával női arcok miriádjait […] néztem végig, abban a reményben, hogy rábukkanok
(1983 e. Tandori Dezső ford.De Quincey)
2.
vmely (ünnepi) időponthoz köthető esemény
A’ két város játékszine […] a’ fényes alkalomhoz szabott mutatványokkal kedveskedett
(1832 Jelenkor)
A templom és temető közötti útszakaszon a Kühne és a Féltornyi Fúvószenekar szolgáltatott alkalomhoz illő gyászzenét
(1992 Németh László³)
3. (rég)
vmire használható dolog, eszköz, kül. jármű; alkalmatosság
Péczelre mindig van alkalom s Vitkovicsunk minden bizonnyal kezemhez fogja szolgáltatni leveledet
(1811 Szemere Pál)
a gyorskocsin kivül más alkalmat nem tudok
(1848 Petőfi Sándor)
4. (rég)
alku, egyezség, es. szerződés
Alkalom [=] alkuvás, alku
(1784 Kisded szótár)
Spanyol-, Francia-országok … keresik a’ velek kötendő szövetséget ’s kereskedési alkalmakra kivánnak vele lépni
(1832 Erdélyi Híradó)
Fr: adandó
Vö. CzF.; ÉrtSz.; TESz.; ÉKsz.; SzT.; ÚMTsz.

Beállítások