alkatelem fn 3B (vál)

1. ’Vminek a része, alkotóeleme.’

1a. (ritk) ’vmely tárgy, szerkezet része; alkatrész’ ❖ a patkóalakú asztal szét volt szedve alkatelemeire (1930 Nagy Endre CD10) | hálózatba épített fontosabb alkatelemek (kapcsológépek, modemek, adatelosztók stb.) (1995 Figyelő CD2601).

1b. ’vmely anyag, vegyület, oldat stb. eleme, komponense’ ❖ vegyészeket hozatunk, kik alkatelemeire bontják szét e kődarabokat (1886 Győri Közlöny 8627001, 1) | [Szabó József] a löszanyag ásványos alkatelemeiből következtetett a távolról szállított mállási termékek területének földtani fölépítésére (1970 Vadász Elemér CD30).

1c. (rég) ’vmely szerveződés, intézmény, csoport tagja, kisebb egysége’ ❖ szem előtt tartva e hadvezér seregének alkatelemeit […] nem titkolhatjuk el magunk elől, hogy Ozman pasa ez oldalról alig várhat segitséget (1877 Budapest 8674001, 3) | mintha nem is lennének a nagy magyar nemzet alkatelemei (1894 Irodalomtörténeti Közlemények C0211, 14).

2. ’vmely összetett szellemi, lelki, társadalmi stb. jelenség, képződmény (jellemző) összetevője, (meghatározó) eleme’ ❖ [a tragikomédia] alkatelemeinél fogva a tragédia és komédia közt foglal helyet (1873 Névy László C3330, 8) | Fő alkatelemét képezik ezen balti gyep-ingoványoknak az apró sások, kákák és szittyók egész sokasága (1886 Az Osztrák–Magyar Monarchia ford. CD21) | [Epikurosz] legfőbb jó gyanánt az okosságot, a józan észt, másfelől az életöröm lényeges alkateleméül az erényeket vallotta és hirdette (1946 e. Erdős József CD1211) | A helyesírás, a helyes fogalmazás, a szabatos mondatalkotás nélkülözhetetlen alkateleme minden tantárgynak (1952 Szabédi László C3763, 16) | a magyar társadalomszerkezet kettős arculatú: egyrészt a nyugatiashoz képest torzult, másrészt mindvégig megmaradtak nyugatias alkatelemei (2000 Magyar Hírlap CD09).

2a. ’személyiségjegy, jellemvonás’ ❖ Semmi kedvet sem érzett ahhoz […], hogy talányszerü lényét alkatelemeire bontsa (1898 Abonyi Árpád C0471, 60) | a Napoleon-keresés legtragikusabb, azaz: legizgatóbb alkateleme Kossuthnak (1935 Hegedűs Lóránt 9234003, 126).

J: alkatrész, alkotóelem, alkotórész.

alkatelem főnév 3B (vál)
1.
Vminek a része, alkotóeleme.
1a. (ritk)
vmely tárgy, szerkezet része; alkatrész
a patkóalakú asztal szét volt szedve alkatelemeire
(1930 Nagy Endre)
hálózatba épített fontosabb alkatelemek (kapcsológépek, modemek, adatelosztók stb.s a többi)
(1995 Figyelő)
1b.
vmely anyag, vegyület, oldat stb. eleme, komponense
vegyészeket hozatunk, kik alkatelemeire bontják szét e kődarabokat
(1886 Győri Közlöny)
[Szabó József] a löszanyag ásványos alkatelemeiből következtetett a távolról szállított mállási termékek területének földtani fölépítésére
(1970 Vadász Elemér)
1c. (rég)
vmely szerveződés, intézmény, csoport tagja, kisebb egysége
szem előtt tartva e hadvezér seregének alkatelemeit […] nem titkolhatjuk el magunk elől, hogy Ozman pasa ez oldalról alig várhat segitséget
(1877 Budapest)
mintha nem is lennének a nagy magyar nemzet alkatelemei
(1894 Irodalomtörténeti Közlemények)
2.
vmely összetett szellemi, lelki, társadalmi stb. jelenség, képződmény (jellemző) összetevője, (meghatározó) eleme
[a tragikomédia] alkatelemeinél fogva a tragédia és komédia közt foglal helyet
(1873 Névy László)
alkatelemét képezik ezen balti gyep-ingoványoknak az apró sások, kákák és szittyók egész sokasága
(1886 Az Osztrák–Magyar Monarchia ford.)
[Epikurosz] legfőbb jó gyanánt az okosságot, a józan észt, másfelől az életöröm lényeges alkateleméül az erényeket vallotta és hirdette
(1946 e. Erdős József)
A helyesírás, a helyes fogalmazás, a szabatos mondatalkotás nélkülözhetetlen alkateleme minden tantárgynak
(1952 Szabédi László)
a magyar társadalomszerkezet kettős arculatú: egyrészt a nyugatiashoz képest torzult, másrészt mindvégig megmaradtak nyugatias alkatelemei
(2000 Magyar Hírlap)
2a.
személyiségjegy, jellemvonás
Semmi kedvet sem érzett ahhoz […], hogy talányszerü lényét alkatelemeire bontsa
(1898 Abonyi Árpád)
a Napoleon-keresés legtragikusabb, azaz: legizgatóbb alkateleme Kossuthnak
(1935 Hegedűs Lóránt)

Beállítások