alkohol fn 4A9

1. ’szeszes erjedéssel keletkező, égető ízű folyadék, a szeszes italok hatóanyaga; etil-alkohol’ ❖ egészen lángba men Spiritussal, melly Alkoholnak-is mondatik (1789 Mátyus István C3070, 252) | A bosszú úgy hat a szerelemre, mint mikor alkoholt öntenek az égő puncsba (1893 Tóth Béla¹ ford.–Bourget C4267, 66) | a borvirág a borban levő alkoholt fogyasztja (1947 Szabad Föld márc. 2. C1537, 2).

2. ’szeszes ital’ ❖ örvendezik a jótékony alkoholnak (1876 Hevesi Lajos C2087, 241) | Nem ittam alkoholt és a megrögzött iszákosokhoz hasonlítottam (1964 Kassák Lajos 9314087, 8).

2a. ’ennek rendszeres v. túlzott fogyasztása’ ❖ Orbán érdekes ember volt. A züllött intelligenczia, a kit rombol, de ébren is tart az alkohol (1906 e. Thury Zoltán 8479013, 279) | az alkoholba menekül (1982 Radnóti Zsuzsa 1128003, 182).

3. (Kém) ’olyan szénhidrogén-származék, amelyben egy vagy több hidrogénatomot hidroxilcsoport helyettesít’ ❖ Az elmélet szerint négy izomer [= azonos kémiai tulajdonságú, de eltérő szerkezetű] butilalkohol lehetséges, mind a négy alkohol elő is van állítva (1893 PallasLex. CD02) | A szerves kémiában az alkohol gyűjtőnév, amely alatt a vegyületeknek egy nagy csoportját értjük. […] Minden alkohol annyi értékű, ahány OH-gyököt tartalmaz a molekulája (1949 Anyag- és áruismeret C5268, 12).

Ö: etil-~, metil-~, zsír~.

ÖE: ~betegség, ~fogyasztás, ~gőzös.

Vö. ÉrtSz.; TESz.; ÉKsz.; IdSz.

alkohol főnév 4A9
1.
szeszes erjedéssel keletkező, égető ízű folyadék, a szeszes italok hatóanyaga; etil-alkohol
egészen lángba men Spiritussal, melly Alkoholnak-is mondatik
(1789 Mátyus István)
A bosszú úgy hat a szerelemre, mint mikor alkoholt öntenek az égő puncsba
(1893 Tóth Béla¹ ford.Bourget)
a borvirág a borban levő alkoholt fogyasztja
(1947 Szabad Föld márc. 2.)
2.
szeszes ital
örvendezik a jótékony alkoholnak
(1876 Hevesi Lajos)
Nem ittam alkoholt és a megrögzött iszákosokhoz hasonlítottam
(1964 Kassák Lajos)
2a.
ennek rendszeres v. túlzott fogyasztása
Orbán érdekes ember volt. A züllött intelligenczia, a kit rombol, de ébren is tart az alkohol
(1906 e. Thury Zoltán)
az alkoholba menekül
(1982 Radnóti Zsuzsa)
3. (Kém)
olyan szénhidrogén-származék, amelyben egy vagy több hidrogénatomot hidroxilcsoport helyettesít
Az elmélet szerint négy izomer [= azonos kémiai tulajdonságú, de eltérő szerkezetű] butilalkohol lehetséges, mind a négy alkohol elő is van állítva
(1893 PallasLex.)
A szerves kémiában az alkohol gyűjtőnév, amely alatt a vegyületeknek egy nagy csoportját értjük. […] Minden alkohol annyi értékű, ahány OH-gyököt tartalmaz a molekulája
(1949 Anyag- és áruismeret)
ÖE: alkoholbetegség, alkoholfogyasztás, alkoholgőzös
Vö. ÉrtSz.; TESz.; ÉKsz.; IdSz.

Beállítások