alumneum fn 3A (rég)alumnium, álumnium

1. ’diákoknak teljes ellátást nyújtó bentlakásos tanintézet’ ❖ van benne [ti. Pozsonyban] kir. vár, kir. akademia, luth. lyceum, kath. gymn., luth. convictus és alumneum, játékszín, úszó intézet (1831 Zádor Elek 8532005, 232) | az úgynevezett alumniumban a diákok egymás fölé épített nyoszolyákban hálnak, s egy közös cseréptálból költik el a „mensa ambulatoriá”-t, a sorban főzött ebédet (1877 Jókai Mór CD18) | Alumneum, tápintézet […] melyben tanuló növendékek (alumnus, tápdíjas) dijmentesen v. mérsékelt árért teljes ellátást és oktatást nyernek az e célra szolgáló alapítványból (1893 PallasLex. CD02) | szegény nemes ifjak alumneuma (1928 Szekfű Gyula CD42).

2. (Vall) ’katolikus papnevelő intézet, papi szeminárium’ ❖ [Endlicher István László] 1826-ban a bécsi alumneumot és a theologiai tanulmányokat elhagyván, megvált az egyházi pályától (1893 Magyar írók élete CD27) | [Zágrábban] van görögkeleti kis-seminarium, Karlóczán pedig szerb alumneum (1901 Az Osztrák–Magyar Monarchia ford. CD21).

3. ’tanulmányi járadékként v. alapítványi ösztöndíjként fizetett pénzösszeg’ ❖ A’ Deákság alig él, mivel az Urak az Alumniumokat sokan el-vonták (1789 Gyöngyössi János C2554, 485).

ÖU: gabona~, pénz~.

Vö. SzT. alumnium; IdSz. alumnátus

alumneum főnév 3A (rég)
alumnium 3A
álumnium 3A
1.
diákoknak teljes ellátást nyújtó bentlakásos tanintézet
van benne [ti. Pozsonyban] kir.királyi vár, kir.királyi akademia, luth.lutheránus lyceum, kath.katolikus gymn.gimnázium, luth.lutheránus convictus és alumneum, játékszín, úszó intézet
(1831 Zádor Elek)
az úgynevezett alumniumban a diákok egymás fölé épített nyoszolyákban hálnak, s egy közös cseréptálból költik el a „mensa ambulatoriá”-t, a sorban főzött ebédet
(1877 Jókai Mór)
Alumneum, tápintézet […] melyben tanuló növendékek (alumnus, tápdíjas) dijmentesen v. mérsékelt árért teljes ellátást és oktatást nyernek az e célra szolgáló alapítványból
(1893 PallasLex.)
szegény nemes ifjak alumneuma
(1928 Szekfű Gyula)
2. (Vall)
katolikus papnevelő intézet, papi szeminárium
[Endlicher István László] 1826-ban a bécsi alumneumot és a theologiai tanulmányokat elhagyván, megvált az egyházi pályától
(1893 Magyar írók élete)
[Zágrábban] van görögkeleti kis-seminarium, Karlóczán pedig szerb alumneum
(1901 Az Osztrák–Magyar Monarchia ford.)
3.
tanulmányi járadékként v. alapítványi ösztöndíjként fizetett pénzösszeg
A’ Deákság alig él, mivel az Urak az Alumniumokat sokan el-vonták
(1789 Gyöngyössi János)
ÖU: gabonaalumneum, pénzalumneum
Vö. SzT. alumnium; IdSz. alumnátus

Beállítások