amaz mut nm 24A1 (/vál)ama (csak mn-i értékben)

1. (fn-i értékben) ’a másik megjelölt v. korábban említett személy, dolog stb.’ ❖ Szeléd vólt Buda, kegyetlen Atila. Amaz békeſség-ſzeret, ez vér-ſzomjúhozó. Amaz a’ nyert gyözedelemmel eléged, ez telhetetlen Tantalus (1773 Horányi Elek ford.–Nádasdy 7141002, 15) | Találni abban, húgyalakot, hójagkősavanyt, egy más savanyt, mellyet rósaszín savanynak neveztek, és amahhoz, minémüségeiben, közelít (1795 Pethe Ferenc ford.–Davy 7264004, 268) | említést érdemel […] Lőcse és Rozsnyó; amaz kivált méhsere, […] emez viasz művei miatt (1840 Horváth Mihály 8189001, 129) | Némely emberek … meghatottan mennek el régi fogadók előtt, ahol valamikor ezzel vagy amazzal huzamosabb ideig asztalnál ültek, bolond és szomorú dolgokról beszélgettek (1912 Krúdy Gyula C2837, 112) | elfecsegtünk erről, arról, amarról, mindenféléről (1950 Jankovich Ferenc ford.–Rolland 9275031, 93) | Elöl jött Vica, a szürke lipicai, mögötte egy sárga színű, nagytestű igásló, amaz játékosan nyargalt a lapulevelek felé, de ez a sárga csak fáradtan bóklászott, és csak néha ügetett (1981 Mohás Lívia 1109003, 150).

2. (mn-i értékben, egyeztetés n.-i jelzőként hat ne n.-i fn előtt) ’mutatással megjelölt v. a beszédhelyzetből ismert, távolabbi, ill. korábban megjelölt 〈személy, dolog stb.〉, az (a másik)’ ❖ én akkor amaz udvari meſterſéghez az emberek tſalogatáſához, amaz hizelked, de gyakran hamis ſzózatokhoz nem tudván (1772 Zechenter Antal ford.–Voltaire 7386008, 30) | Végre irtam amaz orvosnak, kérdezvén tőle, vajjon ártatlan szernek tartja-e e kenőcsöt? (1852 Szemere Bertalan 8437003, 172) | Figyelted-e szélben a fákat? A két jegenyét nézd csak a kert közepén, ama két nyúlánk jegenyét (1933 Dsida Jenő 9114005, 19) | Emlékszik a szoba ama nászéjszakára, a réges-régire (1980–1981 Kálnoky László 9298013, 17).

2a. (alanyeset kivételével, egyeztetett jelzőként hat ne-s fn előtt) ’ua.’ ❖ ugy el-veſzti ez magát amabban a’ tsudálkozában, a’ miképen el-véſz egy tsep vizetske, a’ mély tengerben (1776 Sófalvi József ford.–Sulzer 7293001, 66) | Most ennél majd meg amannál a vidéki társaságnál próbált szerencsét Hamvai Miklós (1877 Vértesi Arnold 8520002, 89) | ez a tévedésük lerontotta amazt az okosságukat (1931 Móricz Miklós CD10) | Megoldást sem ezen, sem azon, sem amazon az úton nem találhatott (1998 Magyar Hírlap CD09).

Vö. CzF.; ÉrtSz.; TESz. am-; ÉKsz.; SzT.; ÚMTsz. ama²

amaz mutató névmás 24A1 (/vál)
ama 0 (csak mn-i értékben)
1. (fn-i értékben)
a másik megjelölt v. korábban említett személy, dolog stb.
Szeléd vólt Buda, kegyetlen Atila. Amaz békeſség-ſzeret, ez vér-ſzomjúhozó. Amaz a’ nyert gyözedelemmel eléged, ez telhetetlen Tantalus
(1773 Horányi Elek ford.Nádasdy)
Találni abban, húgyalakot, hójagkősavanyt, egy más savanyt, mellyet rósaszín savanynak neveztek, és amahhoz, minémüségeiben, közelít
(1795 Pethe Ferenc ford.Davy)
említést érdemel […] Lőcse és Rozsnyó; amaz kivált méhsere, […] emez viasz művei miatt
(1840 Horváth Mihály)
Némely emberek … meghatottan mennek el régi fogadók előtt, ahol valamikor ezzel vagy amazzal huzamosabb ideig asztalnál ültek, bolond és szomorú dolgokról beszélgettek
(1912 Krúdy Gyula)
elfecsegtünk erről, arról, amarról, mindenféléről
(1950 Jankovich Ferenc ford.Rolland)
Elöl jött Vica, a szürke lipicai, mögötte egy sárga színű, nagytestű igásló, amaz játékosan nyargalt a lapulevelek felé, de ez a sárga csak fáradtan bóklászott, és csak néha ügetett
(1981 Mohás Lívia)
2. (mn-i értékben, egyeztetés n.-i jelzőként hat ne n.-i fn előtt)
mutatással megjelölt v. a beszédhelyzetből ismert, távolabbi, ill. korábban megjelölt 〈személy, dolog stb.〉, az (a másik)
én akkor amaz udvari meſterſéghez az emberek tſalogatáſához, amaz hizelked, de gyakran hamis ſzózatokhoz nem tudván
(1772 Zechenter Antal ford.Voltaire)
Végre irtam amaz orvosnak, kérdezvén tőle, vajjon ártatlan szernek tartja-e e kenőcsöt?
(1852 Szemere Bertalan)
Figyelted-e szélben a fákat? A két jegenyét nézd csak a kert közepén, ama két nyúlánk jegenyét
(1933 Dsida Jenő)
Emlékszik a szoba ama nászéjszakára, a réges-régire
(1980–1981 Kálnoky László)
2a. (alanyeset kivételével, egyeztetett jelzőként hat ne-s fn előtt)
ua.
ugy el-veſzti ez magát amabban a’ tsudálkozában, a’ miképen el-véſz egy tsep vizetske, a’ mély tengerben
(1776 Sófalvi József ford.Sulzer)
Most ennél majd meg amannál a vidéki társaságnál próbált szerencsét Hamvai Miklós
(1877 Vértesi Arnold)
ez a tévedésük lerontotta amazt az okosságukat
(1931 Móricz Miklós)
Megoldást sem ezen, sem azon, sem amazon az úton nem találhatott
(1998 Magyar Hírlap)
Vö. CzF.; ÉrtSz.; TESz. am-; ÉKsz.; SzT.; ÚMTsz. ama²

Beállítások