amerikai mn és fn 1A6

I. mn

1. ’Amerikához, kül. az Amerikai Egyesült Államokhoz tartozó, ott található’ ❖ az öreg gállyát meſzſzebb nem merte ütni az Amerikai parthoz (1783 Molnár János 7445002, 67) | Amerikai ſzigetek (1794 Bécsi Magyar Merkurius 7396012, 1117) | felkeresi az amerikai bányákat, életét koczkáztatja, csak hogy az aranyat begyüjthesse (1832 Cserna János 8496004, 144) | nagyrészt alaptalan azon európaszerte elterjedt hiedelem, mintha az összes amerikai vasutakon a vonatok rendkivüli sebességgel közlekednének (1881 Budapesti Hírlap 8608001, 4) | amerikai ős erdők (1881 Vajda János 8503068, 48) | Ez a madár [ti. a búvármadár] igen gyakori az amerikai tavak vidékén (1956 Réz Ádám ford.–Cooper 9567001, 50).

1a. ’itt élő 〈nép〉, ill. ilyen néphez tartozó’ ❖ [földindulás] válaſztá-el egyetemben az Amerikai lakoſokat az Europabéliektöl (1783 Molnár János 7445002, 68) | Az Amerikai Indusok … a’ Cocao tésztába semmi füszerszámot nem elegyítenek (1792 Mátyus István C3071, 552) | az amerikai nép (1841 Fábián Gábor ford.–Tocqueville 8134010, 24) | Leningrádba megy tanítani odaérkező amerikai turistákat (1971 Boldizsár Iván 9066005, 122) | az amerikai katonák nem turisztikai célból szelik át az óceánt, hanem azért, hogy mielőbb bevessék őket a harcba (1972 Vásárhelyi Miklós 9763001, 129) amerikai nagybácsi (tréf) ’gazdag (külföldi) rokon, aki anyagilag segíti (távoli) hozzátartozóját’ ❖ Most mehetünk le a kedvenc „amerikai” nagybácsinkhoz (1894 e. Justh Zsigmond 8213005, 291) | A Törjék Pista amerikai nagybácsija egészen megbízható, egészen valószínű, egészen becsületes, egészen hasznavehető amerikai nagybácsi volt: esztergomi kanonok (1898 Tóth Béla¹ 8485002, 175) | ha bajba jut, egy amerikai nagybácsi segíti ki (1995 Magyar Hírlap CD09).

1b. ’itt őshonos, ill. innen származó 〈növény, állat〉’ ❖ egéſz Árkuſokat veſztegettek-el […] Robinia Pseudoacaciának […] haſznairól, még pedig igen helytelen név alatt, – Amerikai kökény –, vad kökény fának nevezvén azt (1796 Gazdaságot Célozó Újság 7417004, 260) | amerikai bölény (1863 Hazai és külföldi vadászrajzok C2039, 236) | E park keleti részében […] számos amerikai hársfa zöldel (1897 Az Osztrák–Magyar Monarchia ford. CD21) | Amerikai tapír (1929 Az állatok világa ford. CD46) | Az utóbbi években bukkant fel közülük a számos fafajtát, kivált a juharokat pusztító amerikai fehérszövőlepke (1999 Magyar Hírlap CD09).

1c. ’itt készített’ ❖ [a magyar dohánynak] mindenütt concurrentiája van az Amerikai (Virginiai) dohánnyal (1819 Magda Pál 8285002, 98) | Az amerikai hajó-gőzönyök [= gőzgépek] egészen más elvekre vannak állítva, mint […] az angolok (1836 Széchenyi István 8429026, 110) | Tükrök vannak ott amerikai üvegből (1868 Vértesi Arnold C4454, 39) | amerikai autón (1973 Poszler György 1124003, 252).

1d. ’itt végzett 〈művészi v. szellemi tevékenység〉, ill. az ennek eredményeként létrejövő 〈alkotás〉’ ❖ A hivatkozott amerikai lap nagy elismeréssel […] emlékezik a nevezett éremről (1866 Alföld 8602001, 2) | amerikai magyar újságok (1905 Ady Endre 9003015, 75) | Marion nagy fekete tüll-ruhájában libegett lefelé a lépcsőn, mint egy mozicsillag egy látványos amerikai filmben (1943 Füsi József 9160001, 139) | az ő feladata még súlyosabb: meg kell teremtenie az amerikai színházat (1969 Almási Miklós 1002002, 434) | az amerikai irodalom gazdag humoros művekben (1983 Szalay Károly 1144012, 185) | amerikai űrkutatás (1998 Byte Magazin ford. CD38).

1e. amerikai futball (Sp) ’a rögbinek az Amerikai Egyesült Államokban kialakult, de Nyugat-Európában is ismert változata, amelyben nem csak a labdát vivő játékost, hanem bármelyiket szabad támadni’ ❖ A Fox […] titkos tárgyalásokkal elcsente a három nagy hálózat orra elől az amerikai-futball […] idei közvetítésének jogát (1994 Magyar Hírlap CD09) amerikai konyha ’a nappalival v. az étkezővel egybenyíló konyha’ ❖ az építészeti divat változásával […] megjelent az ún. „amerikai” konyha (1996 Lakáskultúra CD39) | A legkeresettebb luxus-ingatlantípus […] három hálószobával, két fürdőszobával, nagy amerikai konyhával és sok nyitott zöldterülettel és teraszokkal rendelkezik (2000 Magyar Hírlap CD09) amerikai párbaj ’olyan párbaj, amelyben az ellenfelek sorshúzással döntik el, hogy meghatározott időn belül melyikük lesz öngyilkos’ ❖ az erről értesűlt férj amerikai párbajjal kinálja meg (1868 Szathmáry Károly C3855, 40) | És mi lenne az a feltétel? – kérdém reszketve, mint a ki amerikai párbajban golyót húz (1881 Boross Mihály C1152, 149) | Milyen udvariasak ezek, éppen csak hogy amerikai párbajt nem vívnak (1956 Németh László² 9485043, 410) amerikai utas (Közg) ’a mezőgazdaság fejlődésének olyan formája, amelyben a föld az azt megművelő tulajdonában van’ ❖ Az amerikai utas agrárfejlődésben a mezőgazdaság fejlődése jórészt mentes a feudális maradványoktól; az agrárkapitalista fejlődés eredményeként a parasztság módosabb rétegének birtokai farmergazdaságokká váltak (1992 Történelmi fogalomgyűjtemény C5380, 21).

2. amerikai angol ’az Amerikai Egyesült Államok lakosainak túlnyomó többsége által anyanyelveként haszn. angol nyelv’ ❖ Legkönnyebb módja az amerikai angol nyelv kezdetleges elsajátításának (1906 Magyar írók élete CD27) | az amerikai angolban a secretary of state kifejezés azt jelenti, hogy államtitkár (1978 Antal László 1003003, 140).

3. ’az Amerikai Egyesült Államokhoz mint államhoz tartozó, abban működő, ill. azt képviselő v. jelképező’ ❖ hamarább kapom meg amit küldendsz, ha akár az angol, akár a francia, akár az amerikai követség […] által Párisba intézteted (1850 Teleki László² 8473011, 53) | Az amerikai szenátus, 1851 nyarán, Kossuthot és társait egyhangúlag meghívta (1896 Baráth Ferenc¹ CD44) | Jack egy széken állva, amerikai címert szögez föl (1927 Hegedűs Lóránt 9234002, 90) | Monroe üzenete az amerikai kongresszushoz (1937 Iványi-Grünwald Béla CD42) | Néhány asztalon angol, francia, amerikai zászló (1969 Fejes Endre 9139002, 150).

4. ’az Amerikai Egyesült Államokban zajló, annak történelméhez tartozó’ ❖ Történt az angol amerikai háboruban hogy a’ kentuckyiak egész hideg vérrel […] ellenségeik szemeit vették czélba (1834 Garasos Tár 8625001, 71) | amerikai rabszolgaság (1858 Vasárnapi Újság szept. 5. CD56) | [David Henry] Thoreau ugyanabban a városban született, mely mellett valamikor az amerikai függetlenségi háború első csatáját vívták (1990 Takács Péter 2004013, 487) | amerikai választások (1994 Magyarics Tamás CD17) | Szilárd Leó nemcsak Roosevelt, Truman, Eisenhower, Kennedy amerikai elnököket próbálta befolyásolni (1997 Marx György CD30) | az amerikai szesztilalommal (1999 Magyar Hírlap CD09).

5. ’az amerikai emberekre, életmódjukra jellemző, gondolkodásmódjukat tükröző’ ❖ Az Amerikábéliek […] azon helyen ismét az Amerikai hitre térnek (1776 Kazinczy Ferenc ford.–Bessenyei C2515, 57) | a mai emberek önzők, nyersek, kiméletlenek; mindannyi egy-egy kalmár, a ki csak azon van, hogy az amerikai modort illetőleg lehetőleg tulszárnyalja a másikat (1894 Ambrus Zoltán C0591, 33) | Lydia […] a legszebb virága a tradicionális amerikai puritanizmusnak (1929 Molnár Ferenc² 9453026, 10) | Az európai olvasó számára meglepő és izgalmasan érdekes volt az amerikai élet felfedezése (1943 Szerb Antal 9668001, 161) | a legnagyobb emigráns szervezetek […] képviselőik révén igyekeznek befolyásolni az amerikai közvéleményt, sajtót, valamint a végrehajtó hatalmat (1985 Borbándi Gyula 9811014, 318).

II. fn

’Amerikában, kül. az Amerikai Egyesült Államokban élő v. onnan származó (indián) személy’ ❖ az Amerikaiak azon károk miatt, mellynél nagyobbat talám még nem-is vallottanak, kétſégbe ne esſenek (1780 Magyar Hírmondó 7444006, 441) | a ló Amerikában nem honos: az amerikaiak Cortez seregében látták az első lovat, s a lovasokra mint valami felső lényekre, borzalmas áhitattal tekintettek (1861 Rosty Pál 8397008, 148) | Tetszik tudni, ezek az amerikaiak elindulnak New-Yorkból a hajón a túraautóval, Havreban kihajózzák a kocsit, körülszaladnak Európán és megint hazamennek (1925 Harsányi Zsolt 9226002, 43) | Pár sportruhás biarritzi angol és amerikai üldögélt elszórva az asztalok körül (1953 Németh Andor ford.–Hemingway 9480008, 199) | az amerikaiak azt teszik, amit az Erzsébet korabeli angolok tettek: új szavakat hoznak létre, és ösztönösen saját szükségleteikhez idomítják a nyelvet (1991 Ortutay Péter ford.–Woolf 2036001, 291).

Ö: afro~.

Vö. CzF.; ÉrtSz.; ÉKsz.

amerikai melléknév és főnév 1A6
I. melléknév
1.
Amerikához, kül. az Amerikai Egyesült Államokhoz tartozó, ott található
az öreg gállyát meſzſzebb nem merte ütni az Amerikai parthoz
(1783 Molnár János)
Amerikai ſzigetek
(1794 Bécsi Magyar Merkurius)
felkeresi az amerikai bányákat, életét koczkáztatja, csak hogy az aranyat begyüjthesse
(1832 Cserna János)
nagyrészt alaptalan azon európaszerte elterjedt hiedelem, mintha az összes amerikai vasutakon a vonatok rendkivüli sebességgel közlekednének
(1881 Budapesti Hírlap)
amerikai ős erdők
(1881 Vajda János)
Ez a madár [ti. a búvármadár] igen gyakori az amerikai tavak vidékén
(1956 Réz Ádám ford.Cooper)
1a.
itt élő 〈nép〉, ill. ilyen néphez tartozó
[földindulás] válaſztá-el egyetemben az Amerikai lakoſokat az Europabéliektöl
(1783 Molnár János)
Az Amerikai Indusok … a’ Cocao tésztába semmi füszerszámot nem elegyítenek
(1792 Mátyus István)
az amerikai nép
(1841 Fábián Gábor ford.Tocqueville)
Leningrádba megy tanítani odaérkező amerikai turistákat
(1971 Boldizsár Iván)
az amerikai katonák nem turisztikai célból szelik át az óceánt, hanem azért, hogy mielőbb bevessék őket a harcba
(1972 Vásárhelyi Miklós)
amerikai nagybácsi (tréf)
gazdag (külföldi) rokon, aki anyagilag segíti (távoli) hozzátartozóját
Most mehetünk le a kedvenc „amerikai” nagybácsinkhoz
(1894 e. Justh Zsigmond)
A Törjék Pista amerikai nagybácsija egészen megbízható, egészen valószínű, egészen becsületes, egészen hasznavehető amerikai nagybácsi volt: esztergomi kanonok
(1898 Tóth Béla¹)
ha bajba jut, egy amerikai nagybácsi segíti ki
(1995 Magyar Hírlap)
1b.
itt őshonos, ill. innen származó 〈növény, állat〉
egéſz Árkuſokat veſztegettek-el […] Robinia Pseudoacaciának […] haſznairól, még pedig igen helytelen név alatt, – Amerikai kökény –, vad kökény fának nevezvén azt
(1796 Gazdaságot Célozó Újság)
amerikai bölény
(1863 Hazai és külföldi vadászrajzok)
E park keleti részében […] számos amerikai hársfa zöldel
(1897 Az Osztrák–Magyar Monarchia ford.)
Amerikai tapír
(1929 Az állatok világa ford.)
Az utóbbi években bukkant fel közülük a számos fafajtát, kivált a juharokat pusztító amerikai fehérszövőlepke
(1999 Magyar Hírlap)
1c.
itt készített
[a magyar dohánynak] mindenütt concurrentiája van az Amerikai (Virginiai) dohánnyal
(1819 Magda Pál)
Az amerikai hajó-gőzönyök [= gőzgépek] egészen más elvekre vannak állítva, mint […] az angolok
(1836 Széchenyi István)
Tükrök vannak ott amerikai üvegből
(1868 Vértesi Arnold)
amerikai autón
(1973 Poszler György)
1d.
itt végzett 〈művészi v. szellemi tevékenység〉, ill. az ennek eredményeként létrejövő 〈alkotás〉
A hivatkozott amerikai lap nagy elismeréssel […] emlékezik a nevezett éremről
(1866 Alföld)
amerikai magyar újságok
(1905 Ady Endre)
Marion nagy fekete tüll-ruhájában libegett lefelé a lépcsőn, mint egy mozicsillag egy látványos amerikai filmben
(1943 Füsi József)
az ő feladata még súlyosabb: meg kell teremtenie az amerikai színházat
(1969 Almási Miklós)
az amerikai irodalom gazdag humoros művekben
(1983 Szalay Károly)
amerikai űrkutatás
(1998 Byte Magazin ford.)
1e.
(csak az alábbi szókapcsolatokban)
amerikai futball (Sp)
a rögbinek az Amerikai Egyesült Államokban kialakult, de Nyugat-Európában is ismert változata, amelyben nem csak a labdát vivő játékost, hanem bármelyiket szabad támadni
A Fox […] titkos tárgyalásokkal elcsente a három nagy hálózat orra elől az amerikai-futball […] idei közvetítésének jogát
(1994 Magyar Hírlap)
amerikai konyha
a nappalival v. az étkezővel egybenyíló konyha
az építészeti divat változásával […] megjelent az ún.úgynevezett „amerikai” konyha
(1996 Lakáskultúra)
A legkeresettebb luxus-ingatlantípus […] három hálószobával, két fürdőszobával, nagy amerikai konyhával és sok nyitott zöldterülettel és teraszokkal rendelkezik
(2000 Magyar Hírlap)
amerikai párbaj
olyan párbaj, amelyben az ellenfelek sorshúzással döntik el, hogy meghatározott időn belül melyikük lesz öngyilkos
az erről értesűlt férj amerikai párbajjal kinálja meg
(1868 Szathmáry Károly)
És mi lenne az a feltétel? – kérdém reszketve, mint a ki amerikai párbajban golyót húz
(1881 Boross Mihály)
Milyen udvariasak ezek, éppen csak hogy amerikai párbajt nem vívnak
(1956 Németh László²)
amerikai utas (Közg)
a mezőgazdaság fejlődésének olyan formája, amelyben a föld az azt megművelő tulajdonában van
Az amerikai utas agrárfejlődésben a mezőgazdaság fejlődése jórészt mentes a feudális maradványoktól; az agrárkapitalista fejlődés eredményeként a parasztság módosabb rétegének birtokai farmergazdaságokká váltak
(1992 Történelmi fogalomgyűjtemény)
2.
(csak az alábbi szókapcsolatokban)
amerikai angol
az Amerikai Egyesült Államok lakosainak túlnyomó többsége által anyanyelveként haszn. angol nyelv
Legkönnyebb módja az amerikai angol nyelv kezdetleges elsajátításának
(1906 Magyar írók élete)
az amerikai angolban a secretary of state kifejezés azt jelenti, hogy államtitkár
(1978 Antal László)
3.
az Amerikai Egyesült Államokhoz mint államhoz tartozó, abban működő, ill. azt képviselő v. jelképező
hamarább kapom meg amit küldendsz, ha akár az angol, akár a francia, akár az amerikai követség […] által Párisba intézteted
(1850 Teleki László²)
Az amerikai szenátus, 1851 nyarán, Kossuthot és társait egyhangúlag meghívta
(1896 Baráth Ferenc¹)
Jack egy széken állva, amerikai címert szögez föl
(1927 Hegedűs Lóránt)
Monroe üzenete az amerikai kongresszushoz
(1937 Iványi-Grünwald Béla)
Néhány asztalon angol, francia, amerikai zászló
(1969 Fejes Endre)
4.
az Amerikai Egyesült Államokban zajló, annak történelméhez tartozó
Történt az angol amerikai háboruban hogy a’ kentuckyiak egész hideg vérrel […] ellenségeik szemeit vették czélba
(1834 Garasos Tár)
amerikai rabszolgaság
(1858 Vasárnapi Újság szept. 5.)
[David Henry] Thoreau ugyanabban a városban született, mely mellett valamikor az amerikai függetlenségi háború első csatáját vívták
(1990 Takács Péter)
amerikai választások
(1994 Magyarics Tamás)
Szilárd Leó nemcsak Roosevelt, Truman, Eisenhower, Kennedy amerikai elnököket próbálta befolyásolni
(1997 Marx György)
az amerikai szesztilalommal
(1999 Magyar Hírlap)
5.
az amerikai emberekre, életmódjukra jellemző, gondolkodásmódjukat tükröző
Az Amerikábéliek […] azon helyen ismét az Amerikai hitre térnek
(1776 Kazinczy Ferenc ford.Bessenyei)
a mai emberek önzők, nyersek, kiméletlenek; mindannyi egy-egy kalmár, a ki csak azon van, hogy az amerikai modort illetőleg lehetőleg tulszárnyalja a másikat
(1894 Ambrus Zoltán)
Lydia […] a legszebb virága a tradicionális amerikai puritanizmusnak
(1929 Molnár Ferenc²)
Az európai olvasó számára meglepő és izgalmasan érdekes volt az amerikai élet felfedezése
(1943 Szerb Antal)
a legnagyobb emigráns szervezetek […] képviselőik révén igyekeznek befolyásolni az amerikai közvéleményt, sajtót, valamint a végrehajtó hatalmat
(1985 Borbándi Gyula)
II. főnév
Amerikában, kül. az Amerikai Egyesült Államokban élő v. onnan származó (indián) személy
az Amerikaiak azon károk miatt, mellynél nagyobbat talám még nem-is vallottanak, kétſégbe ne esſenek
(1780 Magyar Hírmondó)
a ló Amerikában nem honos: az amerikaiak Cortez seregében látták az első lovat, s a lovasokra mint valami felső lényekre, borzalmas áhitattal tekintettek
(1861 Rosty Pál)
Tetszik tudni, ezek az amerikaiak elindulnak New-Yorkból a hajón a túraautóval, Havreban kihajózzák a kocsit, körülszaladnak Európán és megint hazamennek
(1925 Harsányi Zsolt)
Pár sportruhás biarritzi angol és amerikai üldögélt elszórva az asztalok körül
(1953 Németh Andor ford.Hemingway)
az amerikaiak azt teszik, amit az Erzsébet korabeli angolok tettek: új szavakat hoznak létre, és ösztönösen saját szükségleteikhez idomítják a nyelvet
(1991 Ortutay Péter ford.Woolf)
Vö. CzF.; ÉrtSz.; ÉKsz.

Beállítások