amilyen von nm 4B2 (ksz-ként)

1. (mn-i értékben) ’a vele kapcsolt mellékmondatban meghatározott minőségű, tulajdonságú 〈dolog v. személy〉’ ❖ Ha az ágyú golyóbis ollyan ſebeſséggel menne huſzon öt eſztendeig, a’ millyen ſebeſsége vagyon akkor, a’ mikor ki-lövettetik: úgy érhetne-el a’ Naphoz (1785 Göböl Gáspár 7121006, 7) | lehetnek az emberek között olyan lelki-testi barátok, amilyen barátokat maga ért? (1821–1822 Teleki László² 8473004, 139) | Te még nagyobb lettél volna szinésznek, mint a milyen festő vagy (1887 Tóvölgyi Titusz 8492004, 26) | Olyan volt Budapest is ezekben az időkben, amilyen Ninive lehetett, pusztulása előestéjén (1945 Darvas József 9101014, 113).

1a. (elliptikus szerkezetben, kül. jelzői utalószós főmondat mellékmondatában) ’ua.’ ❖ A’ Bantamabélieknek haſonlo nyilaik, a’ millyenekröl Celſus fellyebb emlékezék, […] a’ Hollánduſokat meg ölék (1775 Szeli Károly ford.–Haen 7315001, 43) | Adott az ég oly oktatót, […] Amillyen nélkül senki még Tárgyához el nem ért? (1820–1829 Batsányi János C0883, 95) | Olyan levél után, amilyent én írtam, még megengedi, hogy átlépjem a küszöbét? (1955 Tatay Sándor 9704003, 358).

1b. (rendsz. birtokszóval) ’〈ok v. magyarázat bevezetésére:〉 annak következtében, hogy olyan jó v. rossz minőségű, tulajdonságú’ ❖ a milyen jó kedvükben voltak, megfogták a nyakát (1857 Jókai Mór C2255, 207) | na hiszen, amilyen életet te a férjed mellett élsz, nem is csoda (1912 Molnár Ferenc² 9453004, 57) | Amilyen szerencsénk van, még az se fog sikerülni, hogy becsukathassuk magunkat (1927 Kassák Lajos 9314009, 64) | A XX. század történelme a nagy iránytévesztések és a megismételt korrekciók történelme. Amilyen pechünk van, mi magyarok valamennyiben benne voltunk (1999 Magyar Hírlap CD09).

2. (mn-i értékben) ’a vele kapcsolt mellékmondatban kifejtett nagyságú, mértékű 〈dolog〉’ ❖ [a kardot] forgasd szerentsésen a’ Keresztyén Hit javára szintollyan igazsággal és kegyességgel, mint a’ millyen ervel (1805 Tanárki János ford.–Tasso 8461003, 76) | igen nyájas képű férfi, határozottan kifejlett orral, amilyen orrokról I. Napóleon azt a históriai mondást örökíté, hogy ezeknek a hűsége megdönthetetlen (1862–1863 Jókai Mór 8209008, 129) | A némafilm idejében az irodalmi forgatókönyv jelentősége olyan mértékben nőtt, amilyen mértékben a kalandos filmtörténetek leegyszerűsödtek (1948 Balázs Béla 9019050, 213).

2a. (elliptikus szerkezetben, jelzői utalószós főmondat mellékmondatában) ’ua.’ ❖ [II. Katalin az Orosz Birodalmat] rövid idnek alatta olly ditsſégre emelte, a millyenre más jobb állapotu orſzágok három anynyi id jártára-is alíg juthatnak (1781 Magyar Hírmondó 7444021, 584) | a’ meleget szünet nélkűl megtartva adatik neki [ti. a fémtárgynak] ollyan politúra, a’ millyent felveszen (1829 Zádor Elek ford.–Wigand 8532014, 11) | a fogát megvicsorította s olyan haraggal, amilyent nem is láttam soha (1924 Tamási Áron 9701003, 48) | ha elmondom, […] apám lezárja a kaput, s olyan vihar támad, amilyet nem észleltek még ebben a tisztességtudó házban (1977 Szalatnai Rezső 9636001, 157).

3. (hsz-i értékben) ’a vele kapcsolt mellékmondatban meghatározott mértékben, fokban, amennyire’ ❖ Itt ollyan szomorú a világ a milyen ostoba (1783–1792 Barcsay Ábrahám 7206001, 542) | amilyen gyönge, Oly szívbül-ömlő tiszta hangot ad [a nádsíp] (1844 Petőfi Sándor 8366065, 117) | amilyen igaz, hogy Bőrbajusz Jancsi a nevem, olyan igaz az is, hogy ez a sok kocsis ember haragra kelne ellenem (1876 e. Tóth Ede 8486004, 6) | A kocsi abban a sorban vitte haza őket, amilyen közel volt a lakásuk (1932 Móricz Zsigmond 9462011, 204) | hármukat a barátság olyan szoros kötelékei fűzték össze, amilyen szoros barátságot csak a gyermekkor önzetlen nyíltsága ismer (1985 Grendel Lajos 1060003, 303).

3a. (gyakr. a csak nyomósító elemmel) ’a lehető legnagyobb fokban, mértékben, amennyire’ ❖ amilyen gyorsan csak lóláb és emberláb mehet, siessen minden emberével a Fehér-hegyekhez (1882 Jókai Mór CD18) | Nőstény állataink, amilyen korán csak lehet és amilyen későig csak bírják és amennyit csak tudnak szaporítsanak (1947 Adorján János 2055006, 43).

3b. ’〈ok v. magyarázat bevezetésére:〉 mivel annyira’ ❖ amilyen nyugtalan, még majd elcsavarog valamerre (1846 Petőfi Sándor 8366446, 61) | amilyen szeszélyes, akaratos, különcködö lény Margit, mérget veszek rá, hogy nem fog neki kosarat adni (1886 Reviczky Gyula 8392098, 330) | Amilyen korlátolt, még azt hiszi, hogy ezzel vége van az ügynek (1931 Tamási Áron 9701010, 90) | Első nap lelövik, amilyen ügyetlen (1973 Gion Nándor 9190007, 221).

J: amicsodás, amily, aminő.

Ö: olyan-~.

ÖE: amilyen-.

Vö. CzF.; ÉrtSz.; TESz. a-; ÉKsz.; ÚMTsz.

amilyen vonantkozó névmás 4B2 (ksz-ként)
1. (mn-i értékben)
a vele kapcsolt mellékmondatban meghatározott minőségű, tulajdonságú 〈dolog v. személy〉
Ha az ágyú golyóbis ollyan ſebeſséggel menne huſzon öt eſztendeig, a’ millyen ſebeſsége vagyon akkor, a’ mikor ki-lövettetik: úgy érhetne-el a’ Naphoz
(1785 Göböl Gáspár)
lehetnek az emberek között olyan lelki-testi barátok, amilyen barátokat maga ért?
(1821–1822 Teleki László²)
Te még nagyobb lettél volna szinésznek, mint a milyen festő vagy
(1887 Tóvölgyi Titusz)
Olyan volt Budapest is ezekben az időkben, amilyen Ninive lehetett, pusztulása előestéjén
(1945 Darvas József)
1a. (elliptikus szerkezetben, kül. jelzői utalószós főmondat mellékmondatában)
ua.
A’ Bantamabélieknek haſonlo nyilaik, a’ millyenekröl Celſus fellyebb emlékezék, […] a’ Hollánduſokat meg ölék
(1775 Szeli Károly ford.Haen)
Adott az ég oly oktatót, […] Amillyen nélkül senki még Tárgyához el nem ért?
(1820–1829 Batsányi János)
Olyan levél után, amilyent én írtam, még megengedi, hogy átlépjem a küszöbét?
(1955 Tatay Sándor)
1b. (rendsz. birtokszóval)
〈ok v. magyarázat bevezetésére:〉 annak következtében, hogy olyan jó v. rossz minőségű, tulajdonságú
a milyen jó kedvükben voltak, megfogták a nyakát
(1857 Jókai Mór)
na hiszen, amilyen életet te a férjed mellett élsz, nem is csoda
(1912 Molnár Ferenc²)
Amilyen szerencsénk van, még az se fog sikerülni, hogy becsukathassuk magunkat
(1927 Kassák Lajos)
A XX. század történelme a nagy iránytévesztések és a megismételt korrekciók történelme. Amilyen pechünk van, mi magyarok valamennyiben benne voltunk
(1999 Magyar Hírlap)
2. (mn-i értékben)
a vele kapcsolt mellékmondatban kifejtett nagyságú, mértékű 〈dolog〉
[a kardot] forgasd szerentsésen a’ Keresztyén Hit javára szintollyan igazsággal és kegyességgel, mint a’ millyen ervel
(1805 Tanárki János ford.Tasso)
igen nyájas képű férfi, határozottan kifejlett orral, amilyen orrokról I. Napóleon azt a históriai mondást örökíté, hogy ezeknek a hűsége megdönthetetlen
(1862–1863 Jókai Mór)
A némafilm idejében az irodalmi forgatókönyv jelentősége olyan mértékben nőtt, amilyen mértékben a kalandos filmtörténetek leegyszerűsödtek
(1948 Balázs Béla)
2a. (elliptikus szerkezetben, jelzői utalószós főmondat mellékmondatában)
ua.
[II. Katalin az Orosz Birodalmat] rövid idnek alatta olly ditsſégre emelte, a millyenre más jobb állapotu orſzágok három anynyi id jártára-is alíg juthatnak
(1781 Magyar Hírmondó)
a’ meleget szünet nélkűl megtartva adatik neki [ti. a fémtárgynak] ollyan politúra, a’ millyent felveszen
(1829 Zádor Elek ford.Wigand)
a fogát megvicsorította s olyan haraggal, amilyent nem is láttam soha
(1924 Tamási Áron)
ha elmondom, […] apám lezárja a kaput, s olyan vihar támad, amilyet nem észleltek még ebben a tisztességtudó házban
(1977 Szalatnai Rezső)
3. (hsz-i értékben)
a vele kapcsolt mellékmondatban meghatározott mértékben, fokban, amennyire
Itt ollyan szomorú a világ a milyen ostoba
(1783–1792 Barcsay Ábrahám)
amilyen gyönge, Oly szívbül-ömlő tiszta hangot ad [a nádsíp]
(1844 Petőfi Sándor)
amilyen igaz, hogy Bőrbajusz Jancsi a nevem, olyan igaz az is, hogy ez a sok kocsis ember haragra kelne ellenem
(1876 e. Tóth Ede)
A kocsi abban a sorban vitte haza őket, amilyen közel volt a lakásuk
(1932 Móricz Zsigmond)
hármukat a barátság olyan szoros kötelékei fűzték össze, amilyen szoros barátságot csak a gyermekkor önzetlen nyíltsága ismer
(1985 Grendel Lajos)
3a. (gyakr. a csak nyomósító elemmel)
a lehető legnagyobb fokban, mértékben, amennyire
amilyen gyorsan csak lóláb és emberláb mehet, siessen minden emberével a Fehér-hegyekhez
(1882 Jókai Mór)
Nőstény állataink, amilyen korán csak lehet és amilyen későig csak bírják és amennyit csak tudnak szaporítsanak
(1947 Adorján János)
3b.
〈ok v. magyarázat bevezetésére:〉 mivel annyira
amilyen nyugtalan, még majd elcsavarog valamerre
(1846 Petőfi Sándor)
amilyen szeszélyes, akaratos, különcködö lény Margit, mérget veszek rá, hogy nem fog neki kosarat adni
(1886 Reviczky Gyula)
Amilyen korlátolt, még azt hiszi, hogy ezzel vége van az ügynek
(1931 Tamási Áron)
Első nap lelövik, amilyen ügyetlen
(1973 Gion Nándor)
ÖE: amilyen-
Vö. CzF.; ÉrtSz.; TESz. a-; ÉKsz.; ÚMTsz.

Beállítások