anyafarkas l. alcímszóként az alábbi bokrosított szócikkben

anya- (előtagként)

1. ’nőstény állat, amelynek kicsinyei vannak, ill. amely tenyésztésre alkalmas’ ❖ anyaállat fn 3A2 | ha a segitséggel késünk, könnyen gyuladás, fenesedés, sőt az anyaállat eldöglése is következhetik (1855 Benkő Dániel ford.–Stephens 8045006, 26) | takarmányszerekkel tartott anyaállatok teje, némelyek állitása szerint, nem tartalmaz annyi phosphorsavas meszet, a mennyi a szopós állatok rendes fejlődésére megkivántatik (1880 Gazdasági Lapok 8626001, 577) | Szüléskor a magzatburkok felrepednek, a magzat és burkai között az összeköttetés megszűnik, olyképpen, hogy a köldökzsinór elszakad, vagy az anyaállat elharapja azt (1929 Az állatok világa ford. CD46) | Egész oldalas színes rajzokon bemutatja a kis kengurut az anyaállat erszényében, a vízilóborjút és több háziállat kicsinyeit is (1994 Új Könyvek CD29)  anyadisznó fn 6A4 | Fehér ez az anya disznó, ’s a’ fldön el-terl e’ (1798 Kováts József¹ ford.–Vergilius C2778, 158) | Eleség-pótlékot otthon csak ritka esetben, s rendszerint csak az anyadisznóknak adnak addig, a míg ezek malaczaikat szoptatják (1901 Az Osztrák–Magyar Monarchia ford. CD21) | A legény egy hatalmas anyadisznót vitt a szekér derekában és a disznónak kilenc kicsi malaca is volt (1934 Tamási Áron 9701011, 39) | lőttek már a Bakonyban augusztusban olyan anyadisznót, amelyben fejlett embriók voltak (1995 Magyarország állatvilága CD14)  anyafarkas fn 4A | Jő az anya-farkas szörnyű ordítással (1846 Arany János C0648, 29) | a fiait féltő anyafarkasnál veszedelmesebb vad nincs – habozás nélkül megtámad embert és állatot (1937 Szentiványi Jenő 1145002, 81) | [Gheorghe Funar] szándéka, hogy a románság latin eredetét jelképező római anyafarkas szobrát április 20-án, a római eredet napja alkalmából leplezi le Mátyás király lovasszobra előtt (1996 Magyar Hírlap CD09)  anyajuh fn 9A8 | A’ Juhokhoz tartozandó az anya-júh, és a’ kos (1783 Molnár János C0293, 180) | Az anya-júh, […] húszon-egy hétig viseli a’ terhét (1812 e. Rájnis József ford.–Vergilius C3580, 161) | [a bárányjel] egyikét a juhász az anyajuhra, a másikat újszülött bárányára kötözte, hogy felismerje, melyik bárány melyik anyához tartozik (1977 NéprajziLex. CD47)  anyakanca fn 6A | 50 Anya Kantza (1784 Magyar Hírmondó C0272, 320) | a báró Bruckhenthal-féle kastélyban az állami ménes parancsnokság, az anyakanczák és kis csikók telepe van (1895 Erdély 8615001, 112) | [A csikót] négy éves korában fedeztetik, ekkor lesz anyakanca (1911 Malonyay Dezső 8292022, 71) | A szilajménesben az anyakancák és a mének együtt élnek (1982 NéprajziLex. CD47)  anyakoca fn 6A | El kell adni […] az anyakocákat (1857 Lauka Gusztáv C2896, 50) | A gödör fenekén szalmaalom, minden gödörben egy-egy anyakocza, apróka verő malaczaival (1898 Herman Ottó C2083, 696) | [A cseléd] tarthat egy vagy ritkán két anyakocát, de a malacokat az elválasztás után el kell adnia (1936 Illyés Gyula 9274057, 155) | Az alföldi mezővárosokban tanyákra adtak ki felestartásra anyakocát (1979 NéprajziLex. CD47)  anyalúd fn 5A2 | Ha a’ Libák már […] nagyok […] tehát ezen Hónapnak végén az anya ludakat meg-lehet koppasztani (1796 Plessing József C3524, 70) | az anyalud méltósággal vezeti sárga pelyhü kicsinyeit (1883 Bodon József C1127, 212) | a csámpás anyaludak gágogva hívogatták ki sárga papatykáikat az ásott tóból (1916 Kassák Lajos CD10) | az ő felesége egy kövér kacsa volt, aki azonban úgy tudott sziszegni és hápogni Sárga úrra, mint a legmérgesebb anyalúd (1951 Veres Péter 9771010, 89)  anyamadár fn 5A | Mellyet a’ viszsza-tért, Anya Madár meg-látván fel-kiálta (1776 Esopus meséi ford. C1642, 10) | Az anyamadár szeretve tollászsza gyönge fiait (1848 Kolmár József¹ C2717, 44) | A kúszónyírfa bokrában csókaanya ül a tojáson, és ijedten nézi, ha közelednek felé. Az anyamadár torkán látni lehet a remegő, lüktető szívverést, mégis ülve marad, nem röpül el (1962 Lengyel József 9395001, 211) | A villám belecsapott a fába, és az anyamadár elpusztult (2000 Új Könyvek CD29)  anyanyúl fn 5A | [A varjú] nekiesik a kaszálón a meglapult nyúlfióknak, s ha az anyanyúl távol van, egy pár csőrvágással bizony kivégzi és fölprédálja (1901 Herman Ottó 8183004, 139) | Ha az anyanyúl nem szoptatja, vagy éppen megfojtja egyik-másik fiát, a többit csak úgy lehet megmenteni, ha a hímet elkülönítjük (1929 Az állatok világa ford. CD46) | [A szerző könyvében] a vemhességgel és fialással kapcsolatos ismeretek mellett az anyanyúl elhelyezésével is foglalkozik (2000 Új Könyvek CD29)  anyasertés fn 4B | Azon Anya-sertéseket, vagy-is kotzákat, mellyeknek szaporíttása […] nem kivántatik, ebben a’ Hónapban ki kell herélni (1796 Plessing József C3524, 29) | egy jófajta anyasertést adott minden malaczostúl Ferencznek (1872 Besze János C1107, 57) | lehet anyakancáról, anyajuhról és anyasertésről, de nem anyatehénről beszélni (1893 PallasLex. CD02).

2. ’kisebb egységeket összefogó, irányító, központi 〈intézmény, szervezet〉’ ❖ anyagyülekezet fn 3B (prot) | a’ Szent-Andrási Evangelikusok a’ Malomsoki anya gyülekezethez tartoztak (1845 Kis János¹ 8240001, 11) | Az anyagyülekezetnek fiókegyházai lehetnek (1893 PallasLex. CD02) | 17 ezer 511 hívő tartozott az elmúlt évben az evangélikus egyházhoz, melynek Vasban 25 anyagyülekezete van (1998 Tények könyve CD37)  anyaintézmény fn 4B | A Budapesti Történeti Múzeum (a Kiscelli Múzeum anyaintézménye) 1977-ben adott helyet egy nagyszabású kiállításnak (1992 Élet és Tudomány 2006017, 663)  anyavállalat fn 3A | Jövő héten értekezlet, én is ott leszek, Pál is, meg az anyavállalattól is jönnek (1971 Duba Gyula 9115003, 52) | A korábbi vertikális, vagyis az anyavállalat és a szaporodó saját leányvállalatok közötti munkamegosztás mellett egyre nagyobb teret nyer a horizontális, azaz a különböző nagyvállalatok közötti, az anya- és leányvállalatokat kölcsönösen átfogó, sokszor átvételi, vagy betársulásos, illetve fúziós munkamegosztás (1992 Mádi István 2017008, 60) | A világ húsz, forgalom szerint legnagyobb konszernje közül tizennyolc amerikai vagy japán anyavállalat irányítása alatt áll (1997 Tények könyve CD37).

anyafarkas - lásd alcímszóként az alábbi bokrosított szócikkben
anya- (előtagként)
1.
nőstény állat, amelynek kicsinyei vannak, ill. amely tenyésztésre alkalmas
anyaállat főnév 3A2
ha a segitséggel késünk, könnyen gyuladás, fenesedés, sőt az anyaállat eldöglése is következhetik
(1855 Benkő Dániel ford.Stephens)
takarmányszerekkel tartott anyaállatok teje, némelyek állitása szerint, nem tartalmaz annyi phosphorsavas meszet, a mennyi a szopós állatok rendes fejlődésére megkivántatik
(1880 Gazdasági Lapok)
Szüléskor a magzatburkok felrepednek, a magzat és burkai között az összeköttetés megszűnik, olyképpen, hogy a köldökzsinór elszakad, vagy az anyaállat elharapja azt
(1929 Az állatok világa ford.)
Egész oldalas színes rajzokon bemutatja a kis kengurut az anyaállat erszényében, a vízilóborjút és több háziállat kicsinyeit is
(1994 Új Könyvek)
anyadisznó főnév 6A4
Fehér ez az anya disznó, ’s a’ fldön el-terl e’
(1798 Kováts József¹ ford.Vergilius)
Eleség-pótlékot otthon csak ritka esetben, s rendszerint csak az anyadisznóknak adnak addig, a míg ezek malaczaikat szoptatják
(1901 Az Osztrák–Magyar Monarchia ford.)
A legény egy hatalmas anyadisznót vitt a szekér derekában és a disznónak kilenc kicsi malaca is volt
(1934 Tamási Áron)
lőttek már a Bakonyban augusztusban olyan anyadisznót, amelyben fejlett embriók voltak
(1995 Magyarország állatvilága)
anyafarkas főnév 4A
Jő az anya-farkas szörnyű ordítással
(1846 Arany János)
a fiait féltő anyafarkasnál veszedelmesebb vad nincs – habozás nélkül megtámad embert és állatot
(1937 Szentiványi Jenő)
[Gheorghe Funar] szándéka, hogy a románság latin eredetét jelképező római anyafarkas szobrát április 20-án, a római eredet napja alkalmából leplezi le Mátyás király lovasszobra előtt
(1996 Magyar Hírlap)
anyajuh főnév 9A8
A’ Juhokhoz tartozandó az anya-júh, és a’ kos
(1783 Molnár János)
Az anya-júh, […] húszon-egy hétig viseli a’ terhét
(1812 e. Rájnis József ford.Vergilius)
[a bárányjel] egyikét a juhász az anyajuhra, a másikat újszülött bárányára kötözte, hogy felismerje, melyik bárány melyik anyához tartozik
(1977 NéprajziLex.)
anyakanca főnév 6A
50 Anya Kantza
(1784 Magyar Hírmondó)
a báró Bruckhenthal-féle kastélyban az állami ménes parancsnokság, az anyakanczák és kis csikók telepe van
(1895 Erdély)
[A csikót] négy éves korában fedeztetik, ekkor lesz anyakanca
(1911 Malonyay Dezső)
A szilajménesben az anyakancák és a mének együtt élnek
(1982 NéprajziLex.)
anyakoca főnév 6A
El kell adni […] az anyakocákat
(1857 Lauka Gusztáv)
A gödör fenekén szalmaalom, minden gödörben egy-egy anyakocza, apróka verő malaczaival
(1898 Herman Ottó)
[A cseléd] tarthat egy vagy ritkán két anyakocát, de a malacokat az elválasztás után el kell adnia
(1936 Illyés Gyula)
Az alföldi mezővárosokban tanyákra adtak ki felestartásra anyakocát
(1979 NéprajziLex.)
anyalúd főnév 5A2
Ha a’ Libák már […] nagyok […] tehát ezen Hónapnak végén az anya ludakat meg-lehet koppasztani
(1796 Plessing József)
az anyalud méltósággal vezeti sárga pelyhü kicsinyeit
(1883 Bodon József)
a csámpás anyaludak gágogva hívogatták ki sárga papatykáikat az ásott tóból
(1916 Kassák Lajos)
az ő felesége egy kövér kacsa volt, aki azonban úgy tudott sziszegni és hápogni Sárga úrra, mint a legmérgesebb anyalúd
(1951 Veres Péter)
anyamadár főnév 5A
Mellyet a’ viszsza-tért, Anya Madár meg-látván fel-kiálta
(1776 Esopus meséi ford.)
Az anyamadár szeretve tollászsza gyönge fiait
(1848 Kolmár József¹)
A kúszónyírfa bokrában csókaanya ül a tojáson, és ijedten nézi, ha közelednek felé. Az anyamadár torkán látni lehet a remegő, lüktető szívverést, mégis ülve marad, nem röpül el
(1962 Lengyel József)
A villám belecsapott a fába, és az anyamadár elpusztult
(2000 Új Könyvek)
anyanyúl főnév 5A
[A varjú] nekiesik a kaszálón a meglapult nyúlfióknak, s ha az anyanyúl távol van, egy pár csőrvágással bizony kivégzi és fölprédálja
(1901 Herman Ottó)
Ha az anyanyúl nem szoptatja, vagy éppen megfojtja egyik-másik fiát, a többit csak úgy lehet megmenteni, ha a hímet elkülönítjük
(1929 Az állatok világa ford.)
[A szerző könyvében] a vemhességgel és fialással kapcsolatos ismeretek mellett az anyanyúl elhelyezésével is foglalkozik
(2000 Új Könyvek)
anyasertés főnév 4B
Azon Anya-sertéseket, vagy-is kotzákat, mellyeknek szaporíttása […] nem kivántatik, ebben a’ Hónapban ki kell herélni
(1796 Plessing József)
egy jófajta anyasertést adott minden malaczostúl Ferencznek
(1872 Besze János)
lehet anyakancáról, anyajuhról és anyasertésről, de nem anyatehénről beszélni
(1893 PallasLex.)
2.
kisebb egységeket összefogó, irányító, központi 〈intézmény, szervezet〉
anyagyülekezet főnév 3B (prot)
a’ Szent-Andrási Evangelikusok a’ Malomsoki anya gyülekezethez tartoztak
(1845 Kis János¹)
Az anyagyülekezetnek fiókegyházai lehetnek
(1893 PallasLex.)
17 ezer 511 hívő tartozott az elmúlt évben az evangélikus egyházhoz, melynek Vasban 25 anyagyülekezete van
(1998 Tények könyve)
anyaintézmény főnév 4B
A Budapesti Történeti Múzeum (a Kiscelli Múzeum anyaintézménye) 1977-ben adott helyet egy nagyszabású kiállításnak
(1992 Élet és Tudomány)
anyavállalat főnév 3A
Jövő héten értekezlet, én is ott leszek, Pál is, meg az anyavállalattól is jönnek
(1971 Duba Gyula)
A korábbi vertikális, vagyis az anyavállalat és a szaporodó saját leányvállalatok közötti munkamegosztás mellett egyre nagyobb teret nyer a horizontális, azaz a különböző nagyvállalatok közötti, az anya- és leányvállalatokat kölcsönösen átfogó, sokszor átvételi, vagy betársulásos, illetve fúziós munkamegosztás
(1992 Mádi István)
A világ húsz, forgalom szerint legnagyobb konszernje közül tizennyolc amerikai vagy japán anyavállalat irányítása alatt áll
(1997 Tények könyve)

Beállítások