azaz ksz 0

1. ’〈állítás megerősítéseként, ill. értelmezéseként egyezés, azonosság kif-ére:〉 más szóval, vagyis’ ❖ [a prédikátoroknak] ſzükség bizonyos idöben a’ Lelkek haláſzottyát félben hagyni, és hálójokat foltozgatni: Azaz: A’ prédikállástól egy ideig meg-ſzünvén, önnön magok életét, és Lelkek-isméretét rázogaſsák-meg (1772 Vajda Sámuel 7365001, 140) | levelemet mindeddig nem vevéd, azaz a dátumodig, vagy még azazabban: mart. 27-dikéig (1833 Szemere Pál C3950, 244) | Holnapután (azaz pénteken) megyek ismét falura (1846 Petőfi Sándor 8366462, 35) | [Petőfi Zoltán] atyja példájára Thespis kordéját húzta, azaz vándorszínészkedett (1926 Krúdy Gyula C2839, 143) | [a szolgabíró] nincs megelégedve; ráírja az aktára: „Nincs irálya” (azaz: stílusa, formája) és átfogalmazza a szöveget (1954 Fónagy Iván–Soltész Katalin 1054001, 34) | [Vitéz János] egyik kiszemeltje […] saját unokaöccse, Csezmicei János, azaz Janus Pannonius (1983 Cs. Szabó László 9093002, 181).

2. ’〈állítás helyesbítésének, pontosításának bevezetésére:〉 pontosabban, helyesebben’ ❖ [a katona] megismervén, hogy [a vásárolt ló] hibás, azaz kehes, negyednap múlva visszavitte (1782 A rendtartó székely falu 7154067, 280) | Bárcsak erőm azaz kedvem lehetne elnökeinket meglátogatni (1838 Szemere Pál 8439090, 330) | Közös vonás mindhárom mesében […] az útközben megtörténő két, ill. három kaland, azaz próbatétel (1976 Kibédi Varga Áron 2030018, 35).

3. ’〈állítás visszavonásának, érvénytelenítésének v. módosításának bevezetésére:〉 vagyis, jobban mondva, illetve’ ❖ Meglátná a’ világ Az egykor léha nőt – Azaz, ha elvenném! – Mivé faragtam őt (1839 Vörösmarty Mihály 8524268, 252) | – Csodálkozol most, hogy úgy magamon kívül ragadt [a leány]? – Csodálkozom … azaz dehogy csodálkozom, dehogy! (1846 Petőfi Sándor C3509, 19) | Ugy járok az azúr parton, mint királyfi… Azaz pardon: Mint új rangu magyar báró (1904 Ady Endre C0537, 469) | Szent István délutánján elverte a jég a szőlőt. Azaz dehogy elverte: széthasogatta még a tőkét is (1934 Móra Ferenc C3203, 43) | Mindig egyedül volt? – Igen, azaz nem. Sokan voltunk (1967 Gábor Áron 9813002, 164).

4. ’〈felsorolás, részletezőbb kifejtés bevezetéseként:〉 mégpedig, úgymint’ ❖ nem egyszer siratták el: hogy semmi sem lesz belőle, azaz sem szolgabiró, sem hat ökrös gazda (1842 e. Szentiváni Mihály 8442001, 9) | Ama három folyó, azaz a Cnaicon, Eurotas és Tissa közét Észak, Kelet s részben Dél felől halmok borítván, a város nem igen épülhetett rendszeresen (1902 ÓkoriLex. CD28) | ilyen alkalmakkor (azaz üléseken, gyűléseken, értekezleteken stb.) szokták így [ti. az igazgatónak címezve] mondani [a véleményüket a felszólalók] (1954 Fónagy Iván–Soltész Katalin 1054001, 57).

5. (msz-szerűen) ’〈társalgásszervező elemként a beszélő zavarának v. hezitálásának kif-ére, ill. a gondolkodás idejének kitöltésére:〉 hogy is mondjam, izé’ ❖ mert hát, … izé, … azaz […] nagy lesz az ára az én eladó lányomnak (1865 Vas Gereben C4384, 242) | Hát… izé… ööö… azaz… hm… szóval… hát…. ööö… igen… nem… (1990 Orbán Ottó 2001020, 4).

Vö. CzF. azaz²; ÉrtSz.; TESz.; ÉKsz.

azaz kötőszó 0
1.
〈állítás megerősítéseként, ill. értelmezéseként egyezés, azonosság kif-ére:〉 más szóval, vagyis
[a prédikátoroknak] ſzükség bizonyos idöben a’ Lelkek haláſzottyát félben hagyni, és hálójokat foltozgatni: Azaz: A’ prédikállástól egy ideig meg-ſzünvén, önnön magok életét, és Lelkek-isméretét rázogaſsák-meg
(1772 Vajda Sámuel)
levelemet mindeddig nem vevéd, azaz a dátumodig, vagy még azazabban: mart.március 27-dikéig
(1833 Szemere Pál)
Holnapután (azaz pénteken) megyek ismét falura
(1846 Petőfi Sándor)
[Petőfi Zoltán] atyja példájára Thespis kordéját húzta, azaz vándorszínészkedett
(1926 Krúdy Gyula)
[a szolgabíró] nincs megelégedve; ráírja az aktára: „Nincs irálya” (azaz: stílusa, formája) és átfogalmazza a szöveget
(1954 Fónagy Iván–Soltész Katalin)
[Vitéz János] egyik kiszemeltje […] saját unokaöccse, Csezmicei János, azaz Janus Pannonius
(1983 Cs. Szabó László)
2.
〈állítás helyesbítésének, pontosításának bevezetésére:〉 pontosabban, helyesebben
[a katona] megismervén, hogy [a vásárolt ló] hibás, azaz kehes, negyednap múlva visszavitte
(1782 A rendtartó székely falu)
Bárcsak erőm azaz kedvem lehetne elnökeinket meglátogatni
(1838 Szemere Pál)
Közös vonás mindhárom mesében […] az útközben megtörténő két, ill.illetve három kaland, azaz próbatétel
(1976 Kibédi Varga Áron)
3.
〈állítás visszavonásának, érvénytelenítésének v. módosításának bevezetésére:〉 vagyis, jobban mondva, illetve
Meglátná a’ világ Az egykor léha nőt – Azaz, ha elvenném! – Mivé faragtam őt
(1839 Vörösmarty Mihály)
– Csodálkozol most, hogy úgy magamon kívül ragadt [a leány]? – Csodálkozom … azaz dehogy csodálkozom, dehogy!
(1846 Petőfi Sándor)
Ugy járok az azúr parton, mint királyfi… Azaz pardon: Mint új rangu magyar báró
(1904 Ady Endre)
Szent István délutánján elverte a jég a szőlőt. Azaz dehogy elverte: széthasogatta még a tőkét is
(1934 Móra Ferenc)
Mindig egyedül volt? – Igen, azaz nem. Sokan voltunk
(1967 Gábor Áron)
4.
〈felsorolás, részletezőbb kifejtés bevezetéseként:〉 mégpedig, úgymint
nem egyszer siratták el: hogy semmi sem lesz belőle, azaz sem szolgabiró, sem hat ökrös gazda
(1842 e. Szentiváni Mihály)
Ama három folyó, azaz a Cnaicon, Eurotas és Tissa közét Észak, Kelet s részben Dél felől halmok borítván, a város nem igen épülhetett rendszeresen
(1902 ÓkoriLex.)
ilyen alkalmakkor (azaz üléseken, gyűléseken, értekezleteken stb.s a többi) szokták így [ti. az igazgatónak címezve] mondani [a véleményüket a felszólalók]
(1954 Fónagy Iván–Soltész Katalin)
5. (msz-szerűen)
〈társalgásszervező elemként a beszélő zavarának v. hezitálásának kif-ére, ill. a gondolkodás idejének kitöltésére:〉 hogy is mondjam, izé
mert hát, … izé, … azaz […] nagy lesz az ára az én eladó lányomnak
(1865 Vas Gereben)
Hát… izé… ööö… azaz… hm… szóval… hát…. ööö… igen… nem…
(1990 Orbán Ottó)
Vö. CzF. azaz²; ÉrtSz.; TESz.; ÉKsz.

Beállítások