azonos mn 15A8 (állítm-ként gyakrabban)

1. ’egyező, ugyanazon 〈személy, dolog, fogalom〉’ ❖ Azonos: identicus (1834 Szófüzér C2854, 6) | A kadany [= kadmium] szine és fénye azonos a horganyéval (1844 Nendtvich Károly 8330012, 324) | [a tiszta rím magán]hangzói teljesen azonosak, mássalhangzói szintén vagy teljesen egyezők, vagy legközelebb rokonok (1870 Névy László 8334006, 99) | a képzőművészeti társaság és a Szemere-asztaltársaság nem azonosak és nem összetartozók (1901 Ady Endre C0535, 293) | a vádlott és a bíró azonos személy (1978 Jékely Zoltán ford. CD1502) | Sok ló rászoktatható a poroszkálásra úgy, hogy az azonos oldalon levő lábakat olyan kötéllel fűzik össze, aminek hossza a mellső és a hátulsó láb távolságával egyezik meg (1987 Domokos Lajos² 1038002, 102).

2. ’vmely szempontból vmivel megegyező, egyforma’ ❖ Minden költségnövelés azonos a tilalommal azokra nézve, kik nem képesek a növekedett árt megadni (1867 Kállay Benjámin ford.–Mill 8217004, 162) | [A birkózók] termetre is azonosak voltak (1907 Gárdonyi Géza C1842, 195) | A magzat szövetei genetikailag nem azonosak az anya szöveteivel, mert az apától származó elemeket is tartalmaznak (1988 Szilágyi Tibor ford.–Attenborough 1146004, 226).

2a. (rég) ’vmivel egyenértékű’ ❖ Egy adag kávé […] négy ezüst, vagy papir hatossal azonos (1864 Rózsaági Antal C3645, 13).

2b. (rég) ’azonos eredetű 〈szó()〉’ ❖ Trója nem azonos-e ezzel a magyar helynévvel „Torja”? (1879 Jókai Mór 8209007, 409) | A gőg és gége szók azonosak (1887 Akadémiai Értesítő C0365, 25) | az Irtys vidékén található Sumi helységnév azonos Finnország Suomi nevével (1937 Zsirai Miklós 9805004, 110) | Számos nyelvben […] azonos a lélek és a lélegzet szó töve (1964 Ákos Károly 9005001, 97).

3. ’változatlan, állandó 〈tulajdonság, (számmal jellemezhető) érték〉’ ❖ Akkor áll el minőségromlás nélkül leghosszabb ideig az élelmiszer, a nyersanyag vagy a kész étel, ha az a gyártástól (főzéstől) kezdve egészen a felhasználásig lehetőleg azonos hőmérsékleten van (1989 Frank Júlia CD19) | minden erőmet be fogom vetni, hogy híradónk azonos időben legyen látható mindennap (1994 Magyar Hírlap CD09) | [a gazdasági, társadalmi és politikai változások] ’87 nyarától kezdődtek, ’88-ban fölgyorsultak, ’89-től pedig félelmetes sebességre kapcsoltak, ami azonos szinten maradt ’91-ig (1997 Magyar Hírlap CD09).

Sz: azonosodik.

Vö. CzF.; ÉrtSz.; TESz.; ÉKsz.; ÚMTsz.

azonos melléknév 15A8 (állítm-ként gyakrabban)
1.
egyező, ugyanazon 〈személy, dolog, fogalom〉
Azonos: identicus
(1834 Szófüzér)
A kadany [= kadmium] szine és fénye azonos a horganyéval
(1844 Nendtvich Károly)
[a tiszta rím magán]hangzói teljesen azonosak, mássalhangzói szintén vagy teljesen egyezők, vagy legközelebb rokonok
(1870 Névy László)
a képzőművészeti társaság és a Szemere-asztaltársaság nem azonosak és nem összetartozók
(1901 Ady Endre)
a vádlott és a bíró azonos személy
(1978 Jékely Zoltán ford.)
Sok ló rászoktatható a poroszkálásra úgy, hogy az azonos oldalon levő lábakat olyan kötéllel fűzik össze, aminek hossza a mellső és a hátulsó láb távolságával egyezik meg
(1987 Domokos Lajos²)
2.
vmely szempontból vmivel megegyező, egyforma
Minden költségnövelés azonos a tilalommal azokra nézve, kik nem képesek a növekedett árt megadni
(1867 Kállay Benjámin ford.Mill)
[A birkózók] termetre is azonosak voltak
(1907 Gárdonyi Géza)
A magzat szövetei genetikailag nem azonosak az anya szöveteivel, mert az apától származó elemeket is tartalmaznak
(1988 Szilágyi Tibor ford.Attenborough)
2a. (rég)
vmivel egyenértékű
Egy adag kávé […] négy ezüst, vagy papir hatossal azonos
(1864 Rózsaági Antal)
2b. (rég)
azonos eredetű 〈szó()
Trója nem azonos-e ezzel a magyar helynévvel „Torja”?
(1879 Jókai Mór)
A gőg és gége szók azonosak
(1887 Akadémiai Értesítő)
az Irtys vidékén található Sumi helységnév azonos Finnország Suomi nevével
(1937 Zsirai Miklós)
Számos nyelvben […] azonos a lélek és a lélegzet szó töve
(1964 Ákos Károly)
3.
változatlan, állandó 〈tulajdonság, (számmal jellemezhető) érték〉
Akkor áll el minőségromlás nélkül leghosszabb ideig az élelmiszer, a nyersanyag vagy a kész étel, ha az a gyártástól (főzéstől) kezdve egészen a felhasználásig lehetőleg azonos hőmérsékleten van
(1989 Frank Júlia)
minden erőmet be fogom vetni, hogy híradónk azonos időben legyen látható mindennap
(1994 Magyar Hírlap)
[a gazdasági, társadalmi és politikai változások] ’87 nyarától kezdődtek, ’88-ban fölgyorsultak, ’89-től pedig félelmetes sebességre kapcsoltak, ami azonos szinten maradt ’91-ig
(1997 Magyar Hírlap)
Sz: azonosodik
Vö. CzF.; ÉrtSz.; TESz.; ÉKsz.; ÚMTsz.

Beállítások