bal- (előtagként)

1. (Sp) ’〈egyes csapatjátékokban:〉 felálláskor a bal oldalon álló, ezért a területért felelős, itt, ill. ezen a poszton játszó’ ❖ balbekk fn 3B1 (sajtó) | A komáromiaknál különösen tetszett a gyors, önzetlen csatársor, Zechmeiszter balfedezet, de legjobban Tögl, a bal back (1902 Pesti Hírlap aug. 5. C5650, 4) | Bodnár Karcsi mondta nekem, hogy végtelenül sajnál, mert nem lehet jó balbekk az, aki firkálni [= cselezni] kezd (1941 Gelléri Andor Endre 9179009, 174)  balfedezet fn 3B (kissé rég) | Zechmeiszter balfedezet (1902 Pesti Hírlap aug. 5. C5650, 4) | A jobbhátvéd végre kikotorta a kapu torkából a labdát, keresztbevágta balfelé. A balfedezet előreperdítette (1963 Mándy Iván 9420001, 179)  balhátvéd fn 3B2 | Bányai lesz a balhátvéd (1958 Népszabadság okt. 18. C1499, 12) | [Ortega] képes a balhátvéd helyéről a jobbszélsőére előrecselezni magát (1998 Magyar Hírlap CD09)  balösszekötő fn 1C | Egy izben a csehek sikerrel rohannak le és bal összekötőjük védhetetlenül lövi a labdát a kapuba (1903 Nemzeti Sport ápr. 12. C6911, 5) | Ideteszik balösszekötőnek… amikor jobblábas? Ballal bele se tud rúgni a labdába (1963 Mándy Iván 9420001, 178) | Puskás Ferenc, az aranycsapat legendás balösszekötője (2000 Magyar Hírlap CD09)  balszélső fn 1C | Hirzer játszik balszélsőt a Hungária csapatában (1928 Budapesti Hírlap máj. 12. C4716, 13) | A Dunaferr női csapata az idény végéig szóló szerződést kötött László Krisztina balszélsővel (2000 Magyar Hírlap CD09).

2. (Sp) ’〈ökölvívásban:〉 bal ököllel indított 〈ütés〉’ ❖ balcsapott fn 2A1 | [Az ökölvívótornán] heves rohamokkal nyitott a kubai, s már az első perc befejezésekor, egy bal csapott után rászámoltak Nagyra (1996 Magyar Hírlap CD09) | Úgy terveztem, hogy oldottabban bokszolok, megpróbálom egy nagy balcsapottal elkapni (1997 Magyar Hírlap CD09)  balegyenes fn 4B | beviszi balegyeneseit (1933 A magyar sportnyelv C6215, 226) | Kovács a menet közepén feltartó balegyenes után jobbhoroggal úgy megtalálja ellenfelét, hogy a mérkőzésvezető számolni kezd (1996 Magyar Hírlap CD09)  balfelütés fn 4B | [Louis] egy balfelütéssel beigazítja Schmeling állát, egy jobbegyenessel pedig letaglózza (1989 Tények könyve CD37) | A tízmenetesre tervezett összecsapás első menetét Tyson állkapocsra mért bal felütése zárta (1999 Magyar Hírlap CD09)  balhorog fn 7A15 | elhagyta őket a szándék, a merészség, a balhorog tudománya, holott egyébként szüntelenül verekedtek (1982 Czakó Gábor 9079001, 137) | A menet közepén […] Martinez hatalmas balhoroggal megfogta a britet, majd pillanatok alatt vagy tíz ütést mért a fejére (2000 Magyar Hírlap CD09).

3. (rég) ’szerencsétlen, kedvezőtlen kimenetelű, bajjal, veszteséggel járó 〈történés, esemény stb.〉’ ❖ balcsapás fn 4A | a’ Dög-nyavalya bal-tsapásikor ezek az Eget [okolták] (1784 Tolnay Sándor ford.–Wolstein C4225, 23) | kis embereink legnagyobb része gyönge nádszálakként görbedne a balcsapások viharában (1839 Athenaeum C0018, 615) | Balcsapásokkal daczoló büszke jellem (1869 Nyáry Albert¹ CD57)  balkövetkezés fn 4B | három bal következést el kerülni (1777 Németh Antal¹ ford.–Morvan de Bellegarde C3321, 31) | a birodalombeli nyugalom bomladozásának, s az ebből eredhető minden balkövetkezéseknek valódi kutfeje a bécsi kormány rendszerben fekszik (1848 Kossuth Lajos CD32) | [Zrínyi Miklós] Hannibál capuai veszteglésének balkövetkezéséről elmélkedett (1900 Széchy Károly CD55)  balkövetkezmény fn 4B | valódi szerencsétlenség Chinára nézve mindenesetre az el nem gondolható idők előtt szigorúan szokásba hozott gyermeki engedelmesség’ rendszere, […] a’ mellynek bal következményei épen az újabb időben mutatkoznak mindig jobban (1844 Bajza József ford.–Kolb C0726, 58) | a hibás hadviselési mód balkövetkezményeit csak Loudon erélyes hadműveletei hárították el (1941 Bánlaky József CD16)  baltörténet fn 3B | el-nem hágy ez [ti. a kutya] akármi bal történetben (1779 Miháltz István ford.–Vanière C3100, 60) | fájdalmat ujít e parancs kebelemben, Ó deli tündérhölgy, miszerint meghallani vágyol Életem eddigi bal történeteit (1845 Arany János CD01).

4. (vál) ’rosszat, bajt, veszedelmet sejtető 〈előérzet, megérzés stb.〉’ ❖ balérzet fn 3B (rég) | Az éles jégdarabok mind kivérzék már lova szügyét, s a szorongatott állat a vész balérzetében fel-felnyerít halálos félelemmel (1854 Jókai Mór CD18)  baljóslat fn 3A | a baljóslat még eddig nem teljesedett (1833 Kölcsey Ferenc C2800, 73) | mesebeli királyok, kik baljóslat elől biztonságos várba rejtik el gyermeküket (1932 Sinkó Ervin CD10) | csodának érzi, hogy harmincöt évi italozás után, orvosi baljóslatok ellenére még él (1999 Magyar Hírlap CD09)  balsejtelem fn 7B | alig titkolhatá […] nyugtalanságát, mellyet […] balsejtelmek [szülhettek] (1846 Császár Ferenc C1255, 13) | Czáránt a végzetes lovaglás előtt balsejtelem gyötörte (1910 Budapesti Hírlap ápr. 6. C4698, 8) | elfogta a balsejtelem: valóban felkészült a találkozásra? (1989 Hernádi Miklós 2039020, 59).

5. (rég) ’a helyestől, helytállótól eltérő, hibás, téves’ ❖ balfelfogás fn 4A | Balgatagul is cselekednék ez okbul Magyarországban a’ tágas határt biró földesur, ha anglomaniatul vagyis inkább az angol példának bal felfogásátul kisztve [= késztetve] honi ménesét felbontaná (1838 Széchenyi István CD1501) | Részemről a csak babonán, vagy bal felfogáson alapúlt népies neveket nem ültetném át a tudományba, ha szakember volnék (1878 Arany János C0641, 380) | [a nemzet] az önmagát meg nem becsülésnek arra a mélységére szállott le, a melyről nem látta meg a feléje szálló vonzalmakat […]. A törvényhozás is e balfölfogásban tetszelgett magának (1901 Budapesti Hírlap febr. 24. C0056, [1])  balfogalom fn 7A | kötelességének tartja amannak […] balfogalmait […] helyre igazítani (1840 Jósika Miklós C0111, 115) | E kastélyról a műitészet és komolyabb megfontolás nélküli kutatás sok balfogalmat és hamis föltevést hozott forgalomba (1889 Orbán Balázs CD22)  balmagyarázat fn 4A | [a] sérelmekbl következhet bal magyarázatoknak el-távoztatására (1791 Országgyűlési jegyzések 7452008, 571) | [a szófejtésben] vigyázni kell, hogy bal magyarázatot ne adjunk (1828 Vörösmarty Mihály C4538, 175) | Ön csak az idézetek hibás felfogásáról vagy balmagyarázatáról szólhatott volna (1860 k. Gyulai Pál 8173006, 392)  balvélekedés fn 4B | A’ kik eröſiteni kivánván, gyermekeiket, étellel feletébb terhelik, igen meg tſalatkoznak, melly bal vélekedés miá ſzámtalan kisdedek el-véſznek (1772 Marikovszky Márton ford.–Tissot C3033, 405) | az emberek olly balvélekedéssel voltak, hogy egy nemzet a’ másiknak természeti ellensége lehet (1832 Jelenkor C0223, 156) | [Az írók egy része] azzal a balvélekedéssel áltatta önmagát, hogy a meseszövés hiánya mindig pótolható – esetleg leplezhető – filozofáló részekkel vagy hosszadalmas leírásokkal (1940 Pintér Jenő CD44)  balvélemény fn 4B | Bal- […] ítélet, v. -vélemény (1792 Baróti Szabó Dávid C0816, 100) | A múlt századok balvéleményeit, előitéleteit, hibáit, tévedéseit, bűneit mind megvizsgálni, s mindezt megfontolni az igazság mérlegén, ez a történetíró egyik feladata (1849 e. Vasvári Pál 8515012, 231) | A közelmult magyar irodalmi gondolkodásának népszerű balvéleménye volt, hogy a magyar karaktertől idegen a misztikus rajongás (1932 Babits Mihály CD10).

bal- (előtagként)
1. (Sp)
〈egyes csapatjátékokban:〉 felálláskor a bal oldalon álló, ezért a területért felelős, itt, ill. ezen a poszton játszó
balbekk főnév 3B1 (sajtó)
A komáromiaknál különösen tetszett a gyors, önzetlen csatársor, Zechmeiszter balfedezet, de legjobban Tögl, a bal back
(1902 Pesti Hírlap aug. 5.)
Bodnár Karcsi mondta nekem, hogy végtelenül sajnál, mert nem lehet jó balbekk az, aki firkálni [= cselezni] kezd
(1941 Gelléri Andor Endre)
balfedezet főnév 3B (kissé rég)
Zechmeiszter balfedezet
(1902 Pesti Hírlap aug. 5.)
A jobbhátvéd végre kikotorta a kapu torkából a labdát, keresztbevágta balfelé. A balfedezet előreperdítette
(1963 Mándy Iván)
balhátvéd főnév 3B2
Bányai lesz a balhátvéd
(1958 Népszabadság okt. 18.)
[Ortega] képes a balhátvéd helyéről a jobbszélsőére előrecselezni magát
(1998 Magyar Hírlap)
balösszekötő főnév 1C
Egy izben a csehek sikerrel rohannak le és bal összekötőjük védhetetlenül lövi a labdát a kapuba
(1903 Nemzeti Sport ápr. 12.)
Ideteszik balösszekötőnek… amikor jobblábas? Ballal bele se tud rúgni a labdába
(1963 Mándy Iván)
Puskás Ferenc, az aranycsapat legendás balösszekötője
(2000 Magyar Hírlap)
balszélső főnév 1C
Hirzer játszik balszélsőt a Hungária csapatában
(1928 Budapesti Hírlap máj. 12.)
A Dunaferr női csapata az idény végéig szóló szerződést kötött László Krisztina balszélsővel
(2000 Magyar Hírlap)
2. (Sp)
〈ökölvívásban:〉 bal ököllel indított 〈ütés〉
balcsapott főnév 2A1
[Az ökölvívótornán] heves rohamokkal nyitott a kubai, s már az első perc befejezésekor, egy bal csapott után rászámoltak Nagyra
(1996 Magyar Hírlap)
Úgy terveztem, hogy oldottabban bokszolok, megpróbálom egy nagy balcsapottal elkapni
(1997 Magyar Hírlap)
balegyenes főnév 4B
beviszi balegyeneseit
(1933 A magyar sportnyelv)
Kovács a menet közepén feltartó balegyenes után jobbhoroggal úgy megtalálja ellenfelét, hogy a mérkőzésvezető számolni kezd
(1996 Magyar Hírlap)
balfelütés főnév 4B
[Louis] egy balfelütéssel beigazítja Schmeling állát, egy jobbegyenessel pedig letaglózza
(1989 Tények könyve)
A tízmenetesre tervezett összecsapás első menetét Tyson állkapocsra mért bal felütése zárta
(1999 Magyar Hírlap)
balhorog főnév 7A15
elhagyta őket a szándék, a merészség, a balhorog tudománya, holott egyébként szüntelenül verekedtek
(1982 Czakó Gábor)
A menet közepén […] Martinez hatalmas balhoroggal megfogta a britet, majd pillanatok alatt vagy tíz ütést mért a fejére
(2000 Magyar Hírlap)
3. (rég)
szerencsétlen, kedvezőtlen kimenetelű, bajjal, veszteséggel járó 〈történés, esemény stb.〉
balcsapás főnév 4A
a’ Dög-nyavalya bal-tsapásikor ezek az Eget [okolták]
(1784 Tolnay Sándor ford.Wolstein)
kis embereink legnagyobb része gyönge nádszálakként görbedne a balcsapások viharában
(1839 Athenaeum)
Balcsapásokkal daczoló büszke jellem
(1869 Nyáry Albert¹)
balkövetkezés főnév 4B
három bal következést el kerülni
(1777 Németh Antal¹ ford.Morvan de Bellegarde)
a birodalombeli nyugalom bomladozásának, s az ebből eredhető minden balkövetkezéseknek valódi kutfeje a bécsi kormány rendszerben fekszik
(1848 Kossuth Lajos)
[Zrínyi Miklós] Hannibál capuai veszteglésének balkövetkezéséről elmélkedett
(1900 Széchy Károly)
balkövetkezmény főnév 4B
valódi szerencsétlenség Chinára nézve mindenesetre az el nem gondolható idők előtt szigorúan szokásba hozott gyermeki engedelmesség’ rendszere, […] a’ mellynek bal következményei épen az újabb időben mutatkoznak mindig jobban
(1844 Bajza József ford.Kolb)
a hibás hadviselési mód balkövetkezményeit csak Loudon erélyes hadműveletei hárították el
(1941 Bánlaky József)
baltörténet főnév 3B
el-nem hágy ez [ti. a kutya] akármi bal történetben
(1779 Miháltz István ford.Vanière)
fájdalmat ujít e parancs kebelemben, Ó deli tündérhölgy, miszerint meghallani vágyol Életem eddigi bal történeteit
(1845 Arany János)
4. (vál)
rosszat, bajt, veszedelmet sejtető 〈előérzet, megérzés stb.〉
balérzet főnév 3B (rég)
Az éles jégdarabok mind kivérzék már lova szügyét, s a szorongatott állat a vész balérzetében fel-felnyerít halálos félelemmel
(1854 Jókai Mór)
baljóslat főnév 3A
a baljóslat még eddig nem teljesedett
(1833 Kölcsey Ferenc)
mesebeli királyok, kik baljóslat elől biztonságos várba rejtik el gyermeküket
(1932 Sinkó Ervin)
csodának érzi, hogy harmincöt évi italozás után, orvosi baljóslatok ellenére még él
(1999 Magyar Hírlap)
balsejtelem főnév 7B
alig titkolhatá […] nyugtalanságát, mellyet […] balsejtelmek [szülhettek]
(1846 Császár Ferenc)
Czáránt a végzetes lovaglás előtt balsejtelem gyötörte
(1910 Budapesti Hírlap ápr. 6.)
elfogta a balsejtelem: valóban felkészült a találkozásra?
(1989 Hernádi Miklós)
5. (rég)
a helyestől, helytállótól eltérő, hibás, téves
balfelfogás főnév 4A
Balgatagul is cselekednék ez okbul Magyarországban a’ tágas határt biró földesur, ha anglomaniatul vagyis inkább az angol példának bal felfogásátul kisztve [= késztetve] honi ménesét felbontaná
(1838 Széchenyi István)
Részemről a csak babonán, vagy bal felfogáson alapúlt népies neveket nem ültetném át a tudományba, ha szakember volnék
(1878 Arany János)
[a nemzet] az önmagát meg nem becsülésnek arra a mélységére szállott le, a melyről nem látta meg a feléje szálló vonzalmakat […]. A törvényhozás is e balfölfogásban tetszelgett magának
(1901 Budapesti Hírlap febr. 24.)
balfogalom főnév 7A
kötelességének tartja amannak […] balfogalmait […] helyre igazítani
(1840 Jósika Miklós)
E kastélyról a műitészet és komolyabb megfontolás nélküli kutatás sok balfogalmat és hamis föltevést hozott forgalomba
(1889 Orbán Balázs)
balmagyarázat főnév 4A
[a] sérelmekbl következhet bal magyarázatoknak el-távoztatására
(1791 Országgyűlési jegyzések)
[a szófejtésben] vigyázni kell, hogy bal magyarázatot ne adjunk
(1828 Vörösmarty Mihály)
Ön csak az idézetek hibás felfogásáról vagy balmagyarázatáról szólhatott volna
(1860 k. Gyulai Pál)
balvélekedés főnév 4B
A’ kik eröſiteni kivánván, gyermekeiket, étellel feletébb terhelik, igen meg tſalatkoznak, melly bal vélekedés miá ſzámtalan kisdedek el-véſznek
(1772 Marikovszky Márton ford.Tissot)
az emberek olly balvélekedéssel voltak, hogy egy nemzet a’ másiknak természeti ellensége lehet
(1832 Jelenkor)
[Az írók egy része] azzal a balvélekedéssel áltatta önmagát, hogy a meseszövés hiánya mindig pótolható – esetleg leplezhető – filozofáló részekkel vagy hosszadalmas leírásokkal
(1940 Pintér Jenő)
balvélemény főnév 4B
Bal- […] ítélet, v. -vélemény
(1792 Baróti Szabó Dávid)
A múlt századok balvéleményeit, előitéleteit, hibáit, tévedéseit, bűneit mind megvizsgálni, s mindezt megfontolni az igazság mérlegén, ez a történetíró egyik feladata
(1849 e. Vasvári Pál)
A közelmult magyar irodalmi gondolkodásának népszerű balvéleménye volt, hogy a magyar karaktertől idegen a misztikus rajongás
(1932 Babits Mihály)

Beállítások