becsap ige 2a6

1. ts ’〈vmely nyitható, csukható tárgyat, kül. ajtót〉 gyors, erőteljes mozdulattal, csattanó v. dörrenő hangot előidézve becsuk, bevág’ ❖ [Szigvárt] bé tsapta osztán az ablakot (1787 Barczafalvi Szabó Dávid ford.–Miller C0791, 109) | nagy szomorún a’ könyvet becsapja (1830 Vörösmarty Mihály 8524189, 75) | – Micsoda dördülés volt az odakinn? – kérdé a muszka. – Lőttek, vagy ajtót csaptak be? (1882 Jókai Mór CD18) | Kuli felállt, becsapta a zongora fedelét (1957 Ottlik Géza 9496002, 168).

1a. (jelen idő egysz 1. sz-ben) (rég) ’〈(arcra mért ütéssel) vkinek a száját〉 összezárja(, hogy elhallgasson)’ ❖ Én nem tudom, mi tartóztat, hogy egy Poffal ne csapjam bé a szájadat! (1871 Szász Károly² ford.–Molière C3174, 130) | fogd be … a szádat, különben becsapom (1899 Abonyi Árpád C0482, 68).

2. ts (rég) ’gyors, hirtelen mozdulattal vmely (szűk v. zárt) helyre bedob, behajít, bevág vmit, es. vkit’ ❖ [a herceg Kassandert] bé tsapá a’ folyo vizben (1774 Báróczi Sándor ford.–La Calprenède C0811, 192) | összegyűjtve az asztalon szétszórt legujabb leveleket, sietve egy rejtett falajtó mögé becsapá (1859 Dózsa Dániel C1438, 120) | [Bibók] a zacskót belegyömöszölte a csalmájába [= süvegébe] s csalmástól becsapta egy puszpángbokorba (1908–1910 Mikszáth Kálmán CD04).

2a. (/nyj) ’〈bizonyos mennyiségű italt〉 gyorsan, egy hajtásra megiszik, felhajt’ ❖ néhány kortyot becsapott a’ czifra korsó tartalmából (1848 Életképek C0107, 278) | Egy fél kupát hogy csapjak bé (1954 Röpülj, páva, röpülj C6620, 283).

2b. (kissé rég) ’〈(érték)tárgyat〉 elzálogosít, zálogba tesz’ ❖ Sok elegányos uri asszonyt ismerek, a ki becsapja az ezüstjét, aranyát, ha megszorul (1882 Sziklay János C4013, 264) | Szamárság volt, most már belátom, Becsapni a télikabátom… (1919 e. Ady Endre CD01) | egy zálogházi cédulát talált a nőnél, ami meg azt mutatta, hogy „becsapott” két karperecet (1957 Gyergyai Albert ford.–Camus 9202007, 37).

3. ts ’〈híg anyaggal rést, ill. felületet〉 fröcskölve kitölt, ill. beszór’ ❖ mészszel erössen -kell tsapni [a falat] (1774 Tapasztalásból merített oktatás ford. C4090, 142) | Nyakaló, fokosát megmártva mocsárban, Borzond drága fehér mellényét csapta be azzal (1845 Arany János CD01) | kőre-követ rakva és agyagos mésszel csapva-tapasztva be a hézagokat [építették házaikat] (1962 Népszabadság nov. 13. C4814, 6).

4. ts (ritk) ’〈szél〉 hirtelen befúj vhova vmit’ ❖ [hajóinkat] veszedelmes szélvész támadta-meg, és tsapta-be 20 vagy 30 mértfldnyi távolságra a’ tengerre (1795 Bécsi Magyar Merkurius C0344, 788) | májusi szellő a virágok boldog szerelmes leveleit: illatozó himport csap be az ablakon (1858 Vasárnapi Újság CD56) | a vonat robogott, a szél becsapta a füstöt (1926 Babits Mihály C0698, 146).

4a. (/nyj) ’〈háziállatot〉 beterel, bevezet, behajt vhova’ ❖ Bé-tsapja a’ delelre, ’S meg-fekteti juhait (1792 Nagyenyedi próba ford. C3242, 132) | lovainkat becsaptuk a’ szénába (1854 Szilágyi Pál C4020, 84) | a disznyókat bécsapta ëgy nagy akolba (1949 Kakasdi népmesék C6192, 48).

5. ts ’(szándékosan) megtéveszt, félrevezet vkit, ritk. vmit’ ❖ az ember itt irígy, epés sár: ’S divatból is becsap (1847 Pájer Antal 8344018, 148) | egyszerüen be akarják csapni a munkásnépet (1898 Mezőfi Vilmos 8309001, 17) | hiszékeny vagyok, engem könnyű becsapni (1926 Molnár Ferenc² 9453036, 106) | becsapott a propaganda is képpel, szóval; rászedett (1959 Földeák János 9153005, 18) | [a napfogyatkozás] becsapta az éjjeli lepkéket: a szürkület hatására kirepültek nappali búvóhelyeikről (1999 Magyar Hírlap CD09).

5a. ’〈személyt, csoportot tevékenysége, kül. adásvétel során〉 vmely összeggel, ill. az eladott áru rossz minőségével megkárosít vki’ ❖ [a vevő] haragszik hogy rossz portékával csapták be (1921 Tersánszky Józsi Jenő CD10) | felháborítónak tartjuk, ha az üvegvisszaváltó egyötvennel be akar csapni bennünket (1980 Csurka István 9096007, 181) | felesleges a nagy adócsalókkal foglalkozni, akik százmillió forintokkal csapják be a társadalmat, ők úgyis kihúzzák magukat, kitűnő ügyvédeket tudnak fogadni (1996 Magyar Hírlap CD09).

5b. becsapja magát ’nyugtató szándékkal áltatja magát’ ❖ Rájön, hogy becsapta magát huszonnyolc éven át (1929 Bohuniczky Szefi CD10) | könnyen becsaphatom magamat: munkám eredményességéről még semmit sem mond a kész munkadarabok csillogó halma (1979 Haraszti Miklós 9814003, 22) | Ha nem akarjuk becsapni magunkat, akkor őszintén be kell vallanunk, hogy ez illúzió (1995 Országgyűlési Napló CD62).

6. tn ’〈szél, szag, füst stb.〉 hirtelen betódul, beárad vhova’ ❖ a’ ſzél némellykor az eſsös idöben -ſzokott hajtani és tſapni [a padlásra] (1774 Tapasztalásból merített oktatás ford. C4090, 21) | roppant konyhafüst csapott be (1847 Degré Alajos C1399, 106) | az orgona illata becsapott az ablakon (1897 Heltai Jenő C2058, 46) | Az ablakon át becsapott az éjszaka egyenletes, havas fénye (1950 Déry Tibor 9107009, 187).

6a. ’〈víz〉 beárad, beömlik vhova’ ❖ Sok a’ partjain a’ Fiorde, avagy a’ be-tsapó tenger (1783 Molnár János C0292, 55) | az ár egyre magasabb lett […], s egy zökkenőnél becsapott a víz a hintóba (1854 Jókai Mór C2244, 176) | a hold sárgás fényében szétzúduló tajték […] a gát lábáig becsapott (1986 Nádas Péter 9466002, 19).

6b. ’〈csapadék vmely fedett helyre〉 erős szél hatására beesik’ ❖ hogy -ne-tsapjon rajtok [ti. az ablakokon] az Eső (1773 Szilágyi Sámuel² ford.–Wiegand C4022, 79) | az ablakon és ajtón becsap az eső (1880 Frankenburg Adolf C1764, 145) | A hó becsapott a színben szélen levő tárgyakra, szekerek, ekék, gazdasági szerszámok élére (1910 Móricz Zsigmond 9462002, 42) | Az ablakainkat már tökéletesen belőtték, az eddig ép udvari szoba is lakhatatlan már, malterdarabok hullanak, az eső becsap, s befütyül a szél (1984 Szántó Piroska 2025064, 75).

7. tn ’〈tűz, láng〉 vhova átterjedve lángra lobbant vmit, belekap vmibe’ ❖ mintha sebes láng tsapna-bé szivébe (1787 Bécsi Magyar Múzsa C0349, 212) | A forradalom lángja becsapott Németországba (1848 Petőfi Sándor 8366457, 80) | A két dalia keresztültör a füstfellegen, megtalálja a vasajtót, ráfordítja a becsapó lángra, s bezárja vele a nyílást (1900 Jókai Mór CD18) | a tűz becsapott a lakásba (1966 Csatkai Endre CD52).

7a. (rég) ’〈járványos betegség〉 kitör és terjedni kezd vhol’ ❖ a kolera hozzánk becsapott (1831 Kölcsey Ferenc 8253063, 395) | A szép szigetünkre becsapott vöröshimlő, máskép kanyaró, még most is dul és zsarnokoskodik egyes községek számos ártatlanain (1858 Vasárnapi Újság CD56).

8. tn ’〈villám, lövedék, nyílvessző stb.〉 hirtelen, nagy erővel becsapódik v. behatol (vhova, es. vkihez)’ ❖ A’ második lövés […] bé-tsapott [a török] hasának (1777 Kónyi János C2731, 90) | [a nyíl] jobb szeme táján Csap be, s hideg vasheggyel örökre eloltja világát (1823–1824 Vörösmarty Mihály C4534, 98) | Mintha villám csapott volna be az arany bojtos bársony kárpitokon keresztül (1857 Beöthy László¹ C0985, 80) | egy török gránát becsapott a gallipoli angol főhadiszállásba (1915 Budapesti Hírlap okt. 20. C4703, 5) | becsapó óriás meteor (1988 Lengyel Péter 9397006, 175).

9. tn ’〈katona v. hadsereg〉 erőszakkal behatol, beront, betör vhova’ ❖ A’ Normannuſok Godefridus, és Sigefridus Fejedelmeik alatt Neuſtridába bé-tsaptak (1777 Wáli István C4542, 208) | Csík mint határszéli hely sokszor volt a becsapó ellenség dulásainak kitéve (1869 Orbán Balázs 8340007, 16) | [Balassi] nagy örömét lelte, ha vitézeivel becsaphatott a hódoltságra, és lerohanhatott Szegedig (1954 Kardos Tibor 9306002, 444).

10. tn (rég) ’váratlanul(, rövid időre) betér, bemegy vhova v. vkihez’ ❖ Svájtzba bé tsaptam, ’s két napot töltöttem Safhauzenben (1793 Sándor István C3665, 555) | Vadul együvekesergünk, S becsapunk a csárdába (1854 Lisznyai Damó Kálmán C2875, 187) | [a jegyző] útközben egy szalmás szivarért csapott be a zsidóhoz (1878 Bodon József C1128, 168).

10a. (rég) ’haladási irányát változtatva megy tovább, befordul (vhova); bekanyarodik’ ❖ [Keresztszegi] a legelső sikátornál becsapott, hogy észrevétlenül hagyhassa el a várost (1861–1862 Jókai Mór CD18) | a dűlőutról becsapott a gyalogutra a kukoricaföldek közé (1881 Abonyi Lajos C0484, 60).

10b. (rég, nyj) ’hirtelen beáll, felcsap vminek’ ❖ Csapj bé pajtás, katonának (1875 Tréfás népdalok C5396, 19) | Êmék Dóczra becsapok ott barátnak (1881 Szeged népe C2481, 68) | [az apa nem engedi, hogy a fia] egy harmincholdas gazdához csapjon be kocsisnak (1935 Móricz Zsigmond 9462032, 115).

Vö. CzF. becsap¹, becsap², becsapó; ÉrtSz.; SzólKm.; TESz.; ÉKsz.; SzT. ~, becsaphat; ÚMTsz. ~, becsapat

becsap ige 2a6
1. tárgyas
〈vmely nyitható, csukható tárgyat, kül. ajtót〉 gyors, erőteljes mozdulattal, csattanó v. dörrenő hangot előidézve becsuk, bevág
[Szigvárt] bé tsapta osztán az ablakot
(1787 Barczafalvi Szabó Dávid ford.Miller)
nagy szomorún a’ könyvet becsapja
(1830 Vörösmarty Mihály)
– Micsoda dördülés volt az odakinn? – kérdé a muszka. – Lőttek, vagy ajtót csaptak be?
(1882 Jókai Mór)
Kuli felállt, becsapta a zongora fedelét
(1957 Ottlik Géza)
1a. (jelen idő egysz 1. sz-ben) (rég)
(arcra mért ütéssel) vkinek a száját〉 összezárja(, hogy elhallgasson)
Én nem tudom, mi tartóztat, hogy egy Poffal ne csapjam bé a szájadat!
(1871 Szász Károly² ford.Molière)
fogd be … a szádat, különben becsapom
(1899 Abonyi Árpád)
2. tárgyas (rég)
gyors, hirtelen mozdulattal vmely (szűk v. zárt) helyre bedob, behajít, bevág vmit, es. vkit
[a herceg Kassandert] bé tsapá a’ folyo vizben
(1774 Báróczi Sándor ford.La Calprenède)
összegyűjtve az asztalon szétszórt legujabb leveleket, sietve egy rejtett falajtó mögé becsapá
(1859 Dózsa Dániel)
[Bibók] a zacskót belegyömöszölte a csalmájába [= süvegébe] s csalmástól becsapta egy puszpángbokorba
(1908–1910 Mikszáth Kálmán)
2a. (/nyj)
〈bizonyos mennyiségű italt〉 gyorsan, egy hajtásra megiszik, felhajt
néhány kortyot becsapott a’ czifra korsó tartalmából
(1848 Életképek)
Egy fél kupát hogy csapjak bé
(1954 Röpülj, páva, röpülj)
2b. (kissé rég)
(érték)tárgyat〉 elzálogosít, zálogba tesz
Sok elegányos uri asszonyt ismerek, a ki becsapja az ezüstjét, aranyát, ha megszorul
(1882 Sziklay János)
Szamárság volt, most már belátom, Becsapni a télikabátom…
(1919 e. Ady Endre)
egy zálogházi cédulát talált a nőnél, ami meg azt mutatta, hogy „becsapott” két karperecet
(1957 Gyergyai Albert ford.Camus)
3. tárgyas
〈híg anyaggal rést, ill. felületet〉 fröcskölve kitölt, ill. beszór
mészszel erössen -kell tsapni [a falat]
(1774 Tapasztalásból merített oktatás ford.)
Nyakaló, fokosát megmártva mocsárban, Borzond drága fehér mellényét csapta be azzal
(1845 Arany János)
kőre-követ rakva és agyagos mésszel csapva-tapasztva be a hézagokat [építették házaikat]
(1962 Népszabadság nov. 13.)
4. tárgyas (ritk)
〈szél〉 hirtelen befúj vhova vmit
[hajóinkat] veszedelmes szélvész támadta-meg, és tsapta-be 20 vagy 30 mértfldnyi távolságra a’ tengerre
(1795 Bécsi Magyar Merkurius)
májusi szellő a virágok boldog szerelmes leveleit: illatozó himport csap be az ablakon
(1858 Vasárnapi Újság)
a vonat robogott, a szél becsapta a füstöt
(1926 Babits Mihály)
4a. (/nyj)
〈háziállatot〉 beterel, bevezet, behajt vhova
Bé-tsapja a’ delelre, ’S meg-fekteti juhait
(1792 Nagyenyedi próba ford.)
lovainkat becsaptuk a’ szénába
(1854 Szilágyi Pál)
a disznyókat bécsapta ëgy nagy akolba
(1949 Kakasdi népmesék)
5. tárgyas
(szándékosan) megtéveszt, félrevezet vkit, ritk. vmit
az ember itt irígy, epés sár: ’S divatból is becsap
(1847 Pájer Antal)
egyszerüen be akarják csapni a munkásnépet
(1898 Mezőfi Vilmos)
hiszékeny vagyok, engem könnyű becsapni
(1926 Molnár Ferenc²)
becsapott a propaganda is képpel, szóval; rászedett
(1959 Földeák János)
[a napfogyatkozás] becsapta az éjjeli lepkéket: a szürkület hatására kirepültek nappali búvóhelyeikről
(1999 Magyar Hírlap)
5a.
〈személyt, csoportot tevékenysége, kül. adásvétel során〉 vmely összeggel, ill. az eladott áru rossz minőségével megkárosít vki
[a vevő] haragszik hogy rossz portékával csapták be
(1921 Tersánszky Józsi Jenő)
felháborítónak tartjuk, ha az üvegvisszaváltó egyötvennel be akar csapni bennünket
(1980 Csurka István)
felesleges a nagy adócsalókkal foglalkozni, akik százmillió forintokkal csapják be a társadalmat, ők úgyis kihúzzák magukat, kitűnő ügyvédeket tudnak fogadni
(1996 Magyar Hírlap)
5b. becsapja magát
nyugtató szándékkal áltatja magát
Rájön, hogy becsapta magát huszonnyolc éven át
(1929 Bohuniczky Szefi)
könnyen becsaphatom magamat: munkám eredményességéről még semmit sem mond a kész munkadarabok csillogó halma
(1979 Haraszti Miklós)
Ha nem akarjuk becsapni magunkat, akkor őszintén be kell vallanunk, hogy ez illúzió
(1995 Országgyűlési Napló)
6. tárgyatlan
〈szél, szag, füst stb.〉 hirtelen betódul, beárad vhova
a’ ſzél némellykor az eſsös idöben -ſzokott hajtani és tſapni [a padlásra]
(1774 Tapasztalásból merített oktatás ford.)
roppant konyhafüst csapott be
(1847 Degré Alajos)
az orgona illata becsapott az ablakon
(1897 Heltai Jenő)
Az ablakon át becsapott az éjszaka egyenletes, havas fénye
(1950 Déry Tibor)
6a.
〈víz〉 beárad, beömlik vhova
Sok a’ partjain a’ Fiorde, avagy a’ be-tsapó tenger
(1783 Molnár János)
az ár egyre magasabb lett […], s egy zökkenőnél becsapott a víz a hintóba
(1854 Jókai Mór)
a hold sárgás fényében szétzúduló tajték […] a gát lábáig becsapott
(1986 Nádas Péter)
6b.
〈csapadék vmely fedett helyre〉 erős szél hatására beesik
hogy -ne-tsapjon rajtok [ti. az ablakokon] az Eső
(1773 Szilágyi Sámuel² ford.Wiegand)
az ablakon és ajtón becsap az eső
(1880 Frankenburg Adolf)
A hó becsapott a színben szélen levő tárgyakra, szekerek, ekék, gazdasági szerszámok élére
(1910 Móricz Zsigmond)
Az ablakainkat már tökéletesen belőtték, az eddig ép udvari szoba is lakhatatlan már, malterdarabok hullanak, az eső becsap, s befütyül a szél
(1984 Szántó Piroska)
7. tárgyatlan
〈tűz, láng〉 vhova átterjedve lángra lobbant vmit, belekap vmibe
mintha sebes láng tsapna-bé szivébe
(1787 Bécsi Magyar Múzsa)
A forradalom lángja becsapott Németországba
(1848 Petőfi Sándor)
A két dalia keresztültör a füstfellegen, megtalálja a vasajtót, ráfordítja a becsapó lángra, s bezárja vele a nyílást
(1900 Jókai Mór)
a tűz becsapott a lakásba
(1966 Csatkai Endre)
7a. (rég)
〈járványos betegség〉 kitör és terjedni kezd vhol
a kolera hozzánk becsapott
(1831 Kölcsey Ferenc)
A szép szigetünkre becsapott vöröshimlő, máskép kanyaró, még most is dul és zsarnokoskodik egyes községek számos ártatlanain
(1858 Vasárnapi Újság)
8. tárgyatlan
〈villám, lövedék, nyílvessző stb.〉 hirtelen, nagy erővel becsapódik v. behatol (vhova, es. vkihez)
A’ második lövés […] bé-tsapott [a török] hasának
(1777 Kónyi János)
[a nyíl] jobb szeme táján Csap be, s hideg vasheggyel örökre eloltja világát
(1823–1824 Vörösmarty Mihály)
Mintha villám csapott volna be az arany bojtos bársony kárpitokon keresztül
(1857 Beöthy László¹)
egy török gránát becsapott a gallipoli angol főhadiszállásba
(1915 Budapesti Hírlap okt. 20.)
becsapó óriás meteor
(1988 Lengyel Péter)
9. tárgyatlan
〈katona v. hadsereg〉 erőszakkal behatol, beront, betör vhova
A’ Normannuſok Godefridus, és Sigefridus Fejedelmeik alatt Neuſtridába bé-tsaptak
(1777 Wáli István)
Csík mint határszéli hely sokszor volt a becsapó ellenség dulásainak kitéve
(1869 Orbán Balázs)
[Balassi] nagy örömét lelte, ha vitézeivel becsaphatott a hódoltságra, és lerohanhatott Szegedig
(1954 Kardos Tibor)
10. tárgyatlan (rég)
váratlanul(, rövid időre) betér, bemegy vhova v. vkihez
Svájtzba bé tsaptam, ’s két napot töltöttem Safhauzenben
(1793 Sándor István)
Vadul együvekesergünk, S becsapunk a csárdába
(1854 Lisznyai Damó Kálmán)
[a jegyző] útközben egy szalmás szivarért csapott be a zsidóhoz
(1878 Bodon József)
10a. (rég)
haladási irányát változtatva megy tovább, befordul (vhova); bekanyarodik
[Keresztszegi] a legelső sikátornál becsapott, hogy észrevétlenül hagyhassa el a várost
(1861–1862 Jókai Mór)
a dűlőutról becsapott a gyalogutra a kukoricaföldek közé
(1881 Abonyi Lajos)
10b. (rég, nyj)
hirtelen beáll, felcsap vminek
Csapj bé pajtás, katonának
(1875 Tréfás népdalok)
Êmék Dóczra becsapok ott barátnak
(1881 Szeged népe)
[az apa nem engedi, hogy a fia] egy harmincholdas gazdához csapjon be kocsisnak
(1935 Móricz Zsigmond)
Vö. CzF. becsap¹, becsap², becsapó; ÉrtSz.; SzólKm.; TESz.; ÉKsz.; SzT. ~, becsaphat; ÚMTsz. ~, becsapat

Beállítások