beesik ige 14b3

1. tn ’vminek a belsejébe v. a mélyére esik vki v. vmi’ ❖ a’ ki elöl ment, maga ſem látta az útat elötte, bé-esék egy mély verembe (1777 Szigeti Gyula Sámuel–Tordai Sámuel ford.–Bunyan 7353007, 175) | a bal felől való szekér beesett a mély árokba lovakkal rajta levő emberekkel együtt (1823 Fogarasi Sámuel 7109011, 263) | Nálam beesik az eső a padláson át (1890 Jókai Mór CD18) | az orrát mozgatta gúnyosan Szlimóczkyné, a lorgnette lefordult róla és szerencsétlenül beesett a leveses tányérjába (1895–1896 Mikszáth Kálmán CD04) | a zötyögő kerék nagy sárdarabokat vert föl a kocsiba, Cézár ruhájára, s az oldalt csapó eső is beesett hozzá (1931 Sárközi György 9587011, 224) | hajózni voltunk, és a Csibor beesett a vízbe (1980 Janikovszky Éva 1071001, 7) | [a könyv] beesett a mosógép mögé (1989 Esterházy Péter 2015023, 31).

1a. ts (irod) ’〈(folyamatosan) hulló dolog, kül. hó〉 belep, betakar vmit v. vkit’ ❖ Neápolisban [= Nápolyban] olyan nagy hó hullott, hogy néhány utzákat bé-esett (1795 Bécsi Magyar Merkurius C0344, 61) | Fehér volt a világ, szép Fejér hó este be (1849 Petőfi Sándor C3502, 442) | A harmat beeste már az alsó bokrokat (1896 Bársony István C0844, 21) | A száraz lomb már jól beeste Az ősznek sárguló gyepét (1910 Babits Mihály ford.–Gautier² CD01) | a hó beeste a kapitány urat (1916 Móricz Zsigmond C3213, 144).

1b. tn (ált. folyamatos mn-i ign-i alakban) ’〈fény(sugár)〉 vmin keresztül vhova vetül, irányul’ ❖ Sötét szobába kis nyíláson keresztül beeső napfény útjába tett ernyőn a napnak kis kerek, fehér képe támad (1893 PallasLex. CD02) | [Mariska] kicsikét kidugva fejét dunyhája alól, látta az ajtónyíláson beeső fényt (1915 Tersánszky Józsi Jenő CD10) | [Novák] egy fénysávot nézett a padlón, mely a csukott ablaktáblán beesett (1925 Kosztolányi Dezső 9359017, 378) | Kis porszemek remegnek a kávéház ablakán át a vörös padlószőnyegre beeső fényoszlopban (1989 Konrád György 9351005, 28).

1c. tn (Fiz) ’〈fény(részecske)〉 haladása közben vmely síkkal találkozik’ ❖ a közvetlen lemérés tárgyát a prizma törőszöge s a prizmára beeső és a prizmából kilépő fénysugár közötti fénykülönbség képezi (1894 PallasLex. CD02) | A sarkított fényre jellemző, hogy mindig található oly sík, melyben a sarkítás szöge alatt beesve, a visszavert fény intenzitása zérus (1913 RévaiNagyLex. C5703, 896) | a félvezetőkben a beeső fotonok elektron-lyukpárokat hoznak létre (1997 Természet Világa CD50).

2. tn ’váratlanul(, a sietségtől kimerülve) bemegy, bejön v. megjelenik vki vhol, megérkezik vki vhova; bebukik’ ❖ Ide alig hogy béesett, ’s már […] két betyárral egyszeribe megesmérkedett (1817 Czövek István ford. C1237, 61) | Egyszer csak beesett [Korponay] abba a szobába, a hol Fabriczius feküdt (1884 Jókai Mór C2310, 169) | az asszony hazáig futott. Az udvarra már úgy esett be (1897 Gárdonyi Géza C1845, 137) | Zsolt fél kilenckor esett be az osztályra (1989 Bólya Péter 1023008, 173) | Az ég óvjon attól, hogy beessen egy-egy új vevő, mert nincs árunk (1995 Figyelő CD2601).

2a. ’kimerülten vhova, vmibe roskad, dől vki’ ❖ csak beesik az ágyba és már alszik is (1998 Lakáskultúra CD39).

3. tn (ritk) ’belapul, behorpad vmi’ ❖ Belégzéskor a bordák emelkednek, kilégzéskor beesnek (1893 PallasLex. CD02) | [a köpeny] szakadásig feszült a tiszt széles vállain, lapockái között beesett, a csontokon meg kidudorodott (1955 Szőllősy Klára ford.–Csernisevszkij 9685004, 125).

3a. ’〈testrész, kül. arc〉(betegségtől, nélkülözéstől stb.) lesoványodik, behorpad’ ❖ az ábrázat meg halaványodik, és bé eſik (1776 Rácz Sámuel 7278016, 80) | [a betegnek] halántékja bé-eſett, ortzája meg-tsappant (1793 Szűts István ford. 7339002, 42) | Az a nagy, nagy, fekete szeme le volt húnyva; az a duzzadó, piros kis szája beesve (1891 Bársony István C0836, 43) | A sok virrasztástól beesett az arcom, karikát kaptak a szemeim (1913 Babits Mihály C0694, 177) | [A dózse] pofacsontja messze kiugrik, a pofa mélyen beesik (1965 Szentkuthy Miklós 9664011, 155).

3b. ’〈szem〉(kimerültségtől, betegségtől stb.) mélyen ülővé, ill. karikássá válik’ ❖ [az elszegényedett embernek] az Éhségtl bé eſtek Szemei (1790 Nagyváthy János ford.–Fridrich 7239003, 32) | Arcza megsárgult, sugárzó szemei beestek (1885 Marosi Kálmán C3035, 38) | Kék szemei beestek s a bőr megpetyhüdött alatta (1911 Móricz Zsigmond C3228, 200) | Szemeim beesve, mint a képnek (1965 Szécsi Margit 9646025, 41).

4. tn (rég) ’〈kártevő〉 megtelepszik vhol, ill. 〈betegség〉 kitör vkin’ ❖ a’ hurkákba bé-esett a fene (1786 Domby Sámuel ford.–Rosenstein C1430, 152) | rossz változások érték a’ F-Hertzeg Kisaszszonyt, a’ nélkl, hogy a’ Himlk beestek volna (1799 Kiss József¹ C2701, 12) | kevés a’ liſztünk és kenyerünk: a’ peſzmegünkbe [= kétszersültünkbe] be-esett a’ ſzú (1802 Magyar Könyvház 7445029, 121).

Vö. CzF.; ÉrtSz.; ÉKsz.; SzT.; ÚMTsz.

beesik ige 14b3
1. tárgyatlan
vminek a belsejébe v. a mélyére esik vki v. vmi
a’ ki elöl ment, maga ſem látta az útat elötte, bé-esék egy mély verembe
(1777 Szigeti Gyula Sámuel–Tordai Sámuel ford.Bunyan)
a bal felől való szekér beesett a mély árokba lovakkal rajta levő emberekkel együtt
(1823 Fogarasi Sámuel)
Nálam beesik az eső a padláson át
(1890 Jókai Mór)
az orrát mozgatta gúnyosan Szlimóczkyné, a lorgnette lefordult róla és szerencsétlenül beesett a leveses tányérjába
(1895–1896 Mikszáth Kálmán)
a zötyögő kerék nagy sárdarabokat vert föl a kocsiba, Cézár ruhájára, s az oldalt csapó eső is beesett hozzá
(1931 Sárközi György)
hajózni voltunk, és a Csibor beesett a vízbe
(1980 Janikovszky Éva)
[a könyv] beesett a mosógép mögé
(1989 Esterházy Péter)
1a. tárgyas (irod)
(folyamatosan) hulló dolog, kül. hó〉 belep, betakar vmit v. vkit
Neápolisban [= Nápolyban] olyan nagy hó hullott, hogy néhány utzákat bé-esett
(1795 Bécsi Magyar Merkurius)
Fehér volt a világ, szép Fejér hó este be
(1849 Petőfi Sándor)
A harmat beeste már az alsó bokrokat
(1896 Bársony István)
A száraz lomb már jól beeste Az ősznek sárguló gyepét
(1910 Babits Mihály ford.Gautier²)
a hó beeste a kapitány urat
(1916 Móricz Zsigmond)
1b. tárgyatlan (ált. folyamatos mn-i ign-i alakban)
〈fény(sugár) vmin keresztül vhova vetül, irányul
Sötét szobába kis nyíláson keresztül beeső napfény útjába tett ernyőn a napnak kis kerek, fehér képe támad
(1893 PallasLex.)
[Mariska] kicsikét kidugva fejét dunyhája alól, látta az ajtónyíláson beeső fényt
(1915 Tersánszky Józsi Jenő)
[Novák] egy fénysávot nézett a padlón, mely a csukott ablaktáblán beesett
(1925 Kosztolányi Dezső)
Kis porszemek remegnek a kávéház ablakán át a vörös padlószőnyegre beeső fényoszlopban
(1989 Konrád György)
1c. tárgyatlan (Fiz)
〈fény(részecske) haladása közben vmely síkkal találkozik
a közvetlen lemérés tárgyát a prizma törőszöge s a prizmára beeső és a prizmából kilépő fénysugár közötti fénykülönbség képezi
(1894 PallasLex.)
A sarkított fényre jellemző, hogy mindig található oly sík, melyben a sarkítás szöge alatt beesve, a visszavert fény intenzitása zérus
(1913 RévaiNagyLex.)
a félvezetőkben a beeső fotonok elektron-lyukpárokat hoznak létre
(1997 Természet Világa)
2. tárgyatlan
váratlanul(, a sietségtől kimerülve) bemegy, bejön v. megjelenik vki vhol, megérkezik vki vhova; bebukik
Ide alig hogy béesett, ’s már […] két betyárral egyszeribe megesmérkedett
(1817 Czövek István ford.)
Egyszer csak beesett [Korponay] abba a szobába, a hol Fabriczius feküdt
(1884 Jókai Mór)
az asszony hazáig futott. Az udvarra már úgy esett be
(1897 Gárdonyi Géza)
Zsolt fél kilenckor esett be az osztályra
(1989 Bólya Péter)
Az ég óvjon attól, hogy beessen egy-egy új vevő, mert nincs árunk
(1995 Figyelő)
2a.
kimerülten vhova, vmibe roskad, dől vki
csak beesik az ágyba és már alszik is
(1998 Lakáskultúra)
3. tárgyatlan (ritk)
belapul, behorpad vmi
Belégzéskor a bordák emelkednek, kilégzéskor beesnek
(1893 PallasLex.)
[a köpeny] szakadásig feszült a tiszt széles vállain, lapockái között beesett, a csontokon meg kidudorodott
(1955 Szőllősy Klára ford.Csernisevszkij)
3a.
〈testrész, kül. arc〉 (betegségtől, nélkülözéstől stb.) lesoványodik, behorpad
az ábrázat meg halaványodik, és bé eſik
(1776 Rácz Sámuel)
[a betegnek] halántékja bé-eſett, ortzája meg-tsappant
(1793 Szűts István ford.)
Az a nagy, nagy, fekete szeme le volt húnyva; az a duzzadó, piros kis szája beesve
(1891 Bársony István)
A sok virrasztástól beesett az arcom, karikát kaptak a szemeim
(1913 Babits Mihály)
[A dózse] pofacsontja messze kiugrik, a pofa mélyen beesik
(1965 Szentkuthy Miklós)
3b.
〈szem〉 (kimerültségtől, betegségtől stb.) mélyen ülővé, ill. karikássá válik
[az elszegényedett embernek] az Éhségtl bé eſtek Szemei
(1790 Nagyváthy János ford.Fridrich)
Arcza megsárgult, sugárzó szemei beestek
(1885 Marosi Kálmán)
Kék szemei beestek s a bőr megpetyhüdött alatta
(1911 Móricz Zsigmond)
Szemeim beesve, mint a képnek
(1965 Szécsi Margit)
4. tárgyatlan (rég)
〈kártevő〉 megtelepszik vhol, ill. 〈betegség〉 kitör vkin
a’ hurkákba bé-esett a fene
(1786 Domby Sámuel ford.Rosenstein)
rossz változások érték a’ F-Hertzeg Kisaszszonyt, a’ nélkl, hogy a’ Himlk beestek volna
(1799 Kiss József¹)
kevés a’ liſztünk és kenyerünk: a’ peſzmegünkbe [= kétszersültünkbe] be-esett a’ ſzú
(1802 Magyar Könyvház)
Vö. CzF.; ÉrtSz.; ÉKsz.; SzT.; ÚMTsz.

Beállítások